(DIRK) FOYTGEN JACOB(SZ.) (FOYTGENSZ.Z.).

 

Previous PageHome PageNext Page


(DIRK) FOYTGEN JACOB(SZ.) (FOYTGENSZ.Z.).

ovl. 30 okt. 1451, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 92v.).

functie:

schepen 1402-03, 06-07, 07-08, 18-19, 19-20; kerkmr. van St. Pancras 1417-18.

beroep:

drapenier (1400-02, GvH. 1478 f. 37-41), korenkoper (1400-05, GvH. 1478 f. 44, 1480 f. 36v.); kalkbrander (1402-11; Ke. 323 (5) f. 26v, GvH. 1485 f. 52v.); steenbakker (1411-12, GvH. 1486 f. 49).

woonhuis:

in het bon Nicolaasgracht, verm. ca. 1390 (Blok, Hollandsche stad, I 325); later aan de Rijn, strekkend tot het erf van St. Catharinagasthuis, voor de ½ 24 mei 1413 aan het gasthuis verkocht. Dit is vermoedelijk het huis en erf dat eerder behoorde aan Reiner Jansz. de viskoper en Simon Reinersz. (Ga. 455 f. 11, 11v. en 84).

huisbezit:

een huis en erf in de Lombardensteeg, verm. 5 juni 1413 (Ke. 203 f. 22v.).

landbezit:

* 3 morgen land te Leiderdorp, samen met Pieter Buytewech Dirksz. en Gerrit die Bruun Dirksz. bezeten en door hen 22 jan. 1404 verkocht (Klo. 673).

* land te Zoeterwoude nabij Meerburger watering, verm. 7 mei 1405 (Ga. 456 p. 188).

* 4 hond land, gemene voor met 20 hond die Dirk van den Bosch aan zijn kapelanie vermaakte (28 mei 1406; Ke. 322 f. 23).

* 1 morgen land te Voorschoten, 3 feb. 1412 verkocht aan St. Catharinagasthuis voor 43 £ pay. (Ga. 334 (16) f. 26v, 455 f. 80v.).

rentebezit:

* 25 juli 1401 schuldbrief van 52 £ pay. op een huis en erf van Claas Jansz. Vos; na panding:

* 18 feb. 1404 6 £ 7 s. 6 p. Holl. pay. (Secr. 50 f. 138v.).

* 3 dec. 1407 3 nobel op een huis en erf te Leiden, 1409 afgeschat (toen was de helft voldaan; RA. 50 f. 85).

Pandbrieven op een huis en erf van Claas Jansz. Vos:

* 27 apr. 1408 31 s. 1 p.pay.

* 30 aug. 1411 3 £ 6 s. 7 p.pay.

* 18 jan. 1413 23 s. 8 p. 1 hallinc pay.

* 3 okt. 1413 33 s. 8 p. 1 hallinc pay. (RA. 50 f. 138v.).

* een pandrente van 27 s. 4 p.pay., afkomstig van Philips Andriesz. (zie ald.), op een huis en erf te Leiden, voor memoriediensten overgedragen aan St. Pancraskapittel 3 sep. 1432 (Ke. 416 f. 83v.-84).

* 30 s.g.g. op een huis en erf aan de Vollersgracht, door hem 8 mrt. 1436 overgedragen aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f. 92v.-93).

* 18 nov. 1418 4 s.g.g. met ½ houde op een huis en erf aan de Maarsmansteeg, 3 sep. 1432 overgedragen aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 570, 416 f. 83v.-84).

borgstelling:

* 22 juli 1403 Kerstant Willemsz. (Secr. 20 f. 14).

* 10 nov. 1412 Gerrit van der Aer (Secr. 20 f. 44v.).

* 14 nov. 1413 Herman IJsbrandsz. (Secr. 20 f. 47).

* 29 nov. 1413 Gijsbrecht Pietersz. (Secr. 20 f. 47).

varia:

pachter van de tiende van Zoeterwoude 1403 (GvH. 1480 f. 10), van die van Kerkwerve en Oestgeest 1408 (GvH. 1484 f. 11).

familie:

zoon van Jacob Foytgensz. (Ke. 203 f. 22v., Blok, Hollandsche stad, I 325 en 396). Deze zal een broer zijn geweest van Ave Foytgensdr., weduwe van Philips Andriesz. Dirk was haar erfgenaam (zie Philips Andriesz. c.s. en Ke. 416 f. 83v.-84 en 92-93). tr. Aleid, ovl. 13 nov. 1435, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 92v.). Kinderen (Ke. 418 f. 116):

1. Jacob.

2. Dirk.

3. Femeins.

4. Geertruud.

5. Ave

tr. Gerrit die Bruun Jacobsz. (Ke. 418 f. 121v., zie Die Bruun IV).

6. Margriet.

7. Hillegond.

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl