DIRK HILLENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK HILLENZ.

ovl. voor 22 aug. 1409 (Ga. 456 p. 34).

woonhuis:

14 mei 1409 verm. van het woonhuis van zijn weduwe aan de Breestraat; hierop had Claas Jansz. Vos (tevoren Jan Duker en Jan Costijnsz.'s erfgenamen) 2 s. 6 p.pay. rente, die zij toen afkocht (Ga. 456 p. 15).

familie:

tr. Margriet (Ga. 440 f. 5). Zij kocht 22 aug. 1409 renten: 18 comans groten (waarvan 2 s. met houde) op een huis en erf aan de Vismarkt; 18 comans groten met ½ houde op een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat; 4 comans groten met ½ houde op een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat (Ga. 456 p. 34). Huurde 1417-18 een ½ raamstede van St. Pieterskerk tegen 14 s.pay. (Ke. 323 (11) f. 10). Zij ovl. voor 3 feb. 1427 (Ga. 456 p. 34).

Kinderen (Ga. 440 f. 5):

1. Pieter Dirk Hillenz.z.

ovl. voor 21 feb. 1412 (Ke. 323 (9) f. 7v.).

functie:

homan te Overmare 1410 (Secr. 84 f. 238v.).

rentebezit:

3 juli 1411 27½ nobel op Poes Stevensz. huis en erf, 17 feb. 1412 afgeschat (RA. 50 f. 124).

familie:

zijn weduwe en kinderen huurden ¼ raamstede van St. Pieterskerk, verm. 1412-13 en later (Ke. 323 (9) f. 7v., 323 (11) f. 11).

2. Willem Dirk Hillenz.z.

ovl. 1411-12? (Ga. 334 (16) f. 17).

woonhuis:

in St. Pietersparochie (Ke. 323 (6) f. 13v.).

3. Dirk Dirk Hillenz.z.

ovl. 1443 (Ke. 418 p. 37).

functie:

kerkmr. van O.L.V.kerk 1415-16.

beroep:

linnenwever (1398-1418; W. 428 f. 109; Ke. 323 (1) f. 8v.).

huisbezit:

* een huis en erf, belast met een rente voor St. Pieterskerk, verkocht 1403-04 (Ke. 323 (6) f. 13v.).

landbezit:

* een erf in St. Pietershoeve tussen Hoeflaan en Vliet verm. 1398-99 en 99-1400 (Ke. 323 (1) f. 8v., (2) f. 7v.).

* 1409-10 ½ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk; 1417-18 in andere handen (Ke. 323 (8) f. 7v. en 323 (11) f. 10v.

* 1417-18 raamstede, gehuurd als boven (Ke. 323 (11) f. 12v.).

* 1417-18 raamstede, gehuurd als boven (Ke. 323 (11) f. 10v. en 19).

rentebezit:

40 s.pay. op land en erf te Hazerswoude; 26 aug. 1410 aan de H. Geest overgedragen (W. 428 f. 109).

varia:

droeg door moeder gekochte renten 3 feb. 1427 over aan St. Catharinagasthuis (Ga. 456 p. 15 en 34).

familie:

tr. Geertruud (Ke. 418 p. 37; Ga. 440 f. 5 en Kam, 'Memorieboek', 211).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl