WALICH JANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WALICH JANSZ.

beroep:

won turf (De Boer, Graaf en Grafiek, 256).

woonhuis:

aan de Nieuwe Rijn (althans, 12 juli 1409 woonhuis van zijn weduwe ald., zij vestigde hier toen 1½ nobel rente op t.b.v. mr. Gerrit Pieter Dirksz.z.; Ga. 456 p. 45). Verkoop van dit huis door zijn zoons Willem en Rutger 19 jan. 1414 (Ke. 1032).

huisbezit:

aan de Breestraat, hierop had de H. Geest 12 s. 11 p.g.g. rente, verm. 1380 (W. 1765 f. 6v.).

landbezit:

* (10 jan. 1390) 6 morgen land te Leiderdorp, eertijds gekocht van de graaf, afkomstig van wijlen zijn schoonvader Gerrit van Oestgeest; later in 1390 beleend met ledige hand (GvH. 709 f. 8v. en 708 f. 5).

* 8 morgen 2 hond 20 gaard land te Zoeterwoude, voor 23 feb. 1382 verkocht aan Philips van Leyden; afkomstig van zijn schoonzuster Elsbina en zwager Aarnd Jacobsz. (Ke. 896).

rentebezit:

19 juli 1370 1 £ pay. op een huis en erf aan de Hooigracht (Ke. 416 f. 47).

familie:

zoon van Jan Walichsz. en Elisabeth; kleinzoon van Walicht Dijaertsz. en Gertrudis (Ke. 416 f. 46v.). tr. Kerstine van Oegstgeest (zie Gerrit van Oestgeest Rutgersz. c.s.).

kinderen:

1. Adriaan Walichsz.

ovl. 1412-13, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (9) f. 13).

functie:

schepen 1405-06.

huisbezit:

1401-02 een huis en erf te Leiden; kocht de voorhuur af van St. Pieterskerk voor 5 s. 3 p.pay. (Ke. 323 (4) f. 12v.).

rentebezit:

12 aug. 1414 32 groten op de stove aan de Mare (RA. 50 f. 132).

varia:

pachter van de gruit te Leiden 1408 (GvH. 1484 f. 12v.); pachter van de smaltiende van Waddinxveen 1408, van Hazerswoude 1409, van Nieuwenbroek 1411 (GvH. 1484 f. 12; 1485 f. 15; 1487 f. 15v.).

2. Heer Willem Bort Walichsz.

ovl. 13 juni 1430, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 60v.).

functie:

priester (o.m. Ke. 416 f. 97), vicaris van hetzij de St. Andries- hetzij de St. Nicolaasvicarie, beide gesticht door Philips van Leyden (meded. Leverland).

3. Rutger van Oestgeest Walichsz.

functie:

priester (o.m. Ke. 1032); was als opvolger van zijn oud-oom Philips van Leyden kanunnik van St. Pancras van vóór 1384 tot zijn dood in 1446 (prebende Andreas I); in 1445 vermeld als cureit van Hoogwoud.

huisbezit:

* 13 nov. 1420 een huis en erf aan de Vollersgracht (Ke. 1035).

* een huis en erf aan het zuideinde van de Breestraat, verkocht 4 mei 1417 tegen 12 s. 1 p.g.g. rente en een voorhuur van 30 s. (Ke. 1021).

landbezit:

13 nov. 1419-20 3½ morgen land te Gelderswoude (Ke. 1035).

rentebezit:

* 1 £ pay. op een huis en erf aan de Hooigracht, afkomstig van zijn vader, 23 sep. 1410 aan St. Pancraskerk geschonken voor memoriediensten (Ke. 416 f. 46v.-47).

* 9 aug. 1418 3 s.g.g. met houde op een huis en erf aan St. Pancraskerkgracht en:

* 9 aug. 1418 het recht van de houde op 5 huizen en erven aan de Middelweg, gekocht (Ke. 1024).

* 13 nov. 1420 renten op huizen en erven te Marendorp (Ke. 1035; specificatie: zie Blijfhier).

4. Margaretha

(Ke. 416 f. 46v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl