vorige Buurt: 8.Meyenhof 61. Doornbos volgende Buurt: 62.Paplepel

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen beginnende opten houck van de lange Vrouwensteech mettet huys van Balthen Jansz. van Beeck / langs den Rhijn westwaers lopende tot de huysinghe van Mathijs Jansz. verwer / daermede dezelve eyndigende is.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 21, 07-06(?) -1614)

beginnende met het houchuys staende op den westhouc van de lange Vrouwensteech op den Rhijn / de huysingen langs de Rhijn westwaerts aen staende tot aen de Borresteech toe / mitsgaders alle de huysingen aen de oostzijde van de Borresteech staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 162 vso, 22-06-1649)

het hoekhuis staande op de westhoek van de lange Vrouwensteeg en de Rijn / van daar af westwaarts tot aan de Borresteeg / de oostzijde van de Borresteeg / en de huizen op het Kort Rapenburg vanaf het hoekhuis bij de Bostelbrug tot aan het huis van Charles Gervais, zijnde het hoekhuis Kort Rapenburg/Breestraat.

(SA II inv. nr. 119 fol. 231, 20-12-1741)

Geschiedenis:

De buurt was volgens Jan van Hout oorspronkelijk een deel van St. Catharinarijk, maar moet zich daar - op initiatief van de geburen - aan het eind van de 16e eeuw zonder toestemming van het stadsbestuur van hebben losgemaakt. Dat blijkt wanneer de geburen in 1599 om vergroting verzoeken, terwijl het stadsbestuur van het bestaan van de buurtcorporatie geen weet heeft. Het Gerecht weigert dan ook op het verzoek in te gaan. Jan van Hout gebruikt dit voorval in 1602 als argument om voor een nieuwe buurtverdeling te pleiten (zie ook 'Buurthouden', pag. 51).

(SA II inv. nr. 10 fol. 347 en SA II inv. nr. 1220 fol. 22)

In 1649 verzoekt het buurtbestuur opnieuw om vergroting. Men wijst er op dat door de verheling van enige huizen de aangrenzende en nogal grote gebuurte Paplepel is vergroot ten koste van Doornbos waerdoor de selve gebuyrte van tijt tot tijdt noch cleynder valt. Verder brengt men naar voren dat de buurt door veel weduwen, ongehuwde en uitstedige personen wordt bewoond en zij onmachtich zijn de doode lichaemen ter aerden te brengen ende voornamentl(ick) bij tijde van heete siecte. Daarom stelt men het Gerecht voor om de buurt tot de Borresteeg of het Kort Rapenburg te vergroten. Het Gerecht besluit echter om de buurt uit te breiden met de huizen aan de Rijn tot aan de Borresteeg en de oostzijde vandien (zie ook 'Buurthouden', pag. 92).

(SA II inv. nr. 69 fol. 40 vso - 41, 22-07-1649)

Adam de Leeuw en Jan Kock, resp. heer en thesorier van Doornbos richten zich tot het stadsbestuur met de mededeling dat hun buurt vanouds bestond uit de bebouwing aan de Rijn (Boommarkt) tussen Vrouwensteeg en Borresteeg. Drie à vier jaar geleden zouden echter op verzoek van burgemeester Van Tol zeven huizen zijn onttrokken aan Doornbos en zijn toegevoegd aan de buurt  Paplepel, waarvan thans burgemeester De Raet heer is (om welke zeven huizen het precies gaat ,wordt niet duidelijk, maar waarschijnlijk betreft het de oostzijde van de Borresteeg). Dientengevolge bestaat Doornbos nog maar uit zeventien huizen, waarvan er één leeg staat en zes huizen door weduwen worden bewoond. Bij een compleet buurtbestuur, bestaande uit een heer, twee raden en een tresorier, zouden er slecht vijf personen zijn om bij overlijden de doden grafwaarts te dragen. Men stelt voor om aansluiting te zoeken bij West Catharinarijk en de kas over te dragen aan de tresorier van die buurt. Het Gerecht gaat hier niet mee akkoord en besluit niet alleen om de oude buurtbegrenzing te herstellen, maar voegt tevens de huizen aan de oostzijde van het Kort Rapenburg toe aan Doornbos. Ook dient Paplepel de gelden die men in de afgelopen jaren over de zeven onttrokken huizen heeft ontvangen, te restitueren aan Doornbos (zie ook 'Buurthouden', pag. 93).

(SA II inv. nr. 119 fol. 231, 20-12-1741)

Adam de Leeuw, 75 jaar en heer van Doornbos, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom (zie ook 'Buurthouden', pag. 93).

(SA II inv. nr. 127 fol. 194, 01-03-1764)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Coolhoven, Jan Poulsz. van - <07-04-1614 ? v *
Valcken, Cornelis Poulsz. - 07-04-1614 3 v *
Heemskerck, Jacob Willemsz. van - 04-02-1616 2 *
Lee, Cornelis Cornelisz. van der - 28-10-1624 3  
Speelman, Willem Pietersz. - 27-05-1655 3  
Pair, Pieter la - 13-08-1655 2 v  
Ackeren, Jan van - 19-05-1662 3  
Wasteau, Charles- 06-12-1685 1 v  
Mieris, Willem - 15-02-1703 3 v  
Helderenbergh, Hendrick - 26-03-1711 1 v  
Steffens, Meyndert - 14-08-1727 1 v  
Leeuw, Adam de - 31-08-1730 1 o *
Scholting, Hendrik - 29-03-1764 1  
Scholting, Barend - 26-09-1776 1 v  
Swart, Abraham de - 06-05-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl