Index van de geveltekens

De geveltekens van Leiden zijn ondergebracht onderstaande index. Per regel zijn het adres, postcode, de naam/voorstelling, objectnummer en soms het betreffende verhaal aangegeven. Rechtsonder zitten een drietal knoppen; met de linkse kunt u deze index downloaden; de rechtse voor het vergroten van de index; u kan dan ook zoeken in de index (rechtsboven drie puntjes knop aanklikken en zoeken selecteren).