VAN DER SPECK

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN DER SPECK

(bron, voorzover niet anders verm.: Van Kan, 'Van der Speck').

I. DIRK VAN DER SPECK

ovl. voor 24 okt. 1372. tr. Bartraad Aarndsdr. van Waterlant.

Zoons:

1. Dirk van der Speck, volgt IIa.

2. Willem van der Speck, volgt IIb.

IIa. DIRK VAN DER SPECK

ovl. tussen feb. 1413 en 8 mei 1418 (Rek. Lei., I 254, Van Kan, 'Van der Speck', 419).

functie:

schepen 1394-95, 95-96; gasthuismr. 1397-98; burgemr. 1398-99; schout van Lisse verm. 12 jan.- 29 nov. 1394 (vgl. ook Werkgroep Holland, Rek. Holl. III 1393-96, 48); rentmr. van Kennemerland en Friesland sinds 15 sep. 1403, in de plaats van Bertelmeeus van Raephorst en voor zolang deze goeddacht; ontvanger van de bede in West-Friesland 1404 (GvH. 1258 f. 10).

beroep:

veekoper (1396-1404); grfl. boter- en kaaskoper in de Friese oorlog 1398; exploiteerde wrsch. een kalkoven, gezien kalkleveranties door hem (1403-04; won turf (zie landbezit).

huisbezit:

een huis en erf aan de Breestraat, 15 juni 1410 door het gerecht verkocht voor 275 nobel aan Jonge Hendrik Hermansz. Hierop rustten de volgende, nu afgeschatte renten: 114 nobel schuldbrief t.b.v. Dirk van Oestgeest (13 feb. 1404), waarvan een pandbrief van 51 £ 6 s. 3 p. (23 jan. 1406) en een van 7 £ 14 s. 4 p. (4 mrt. 1410); een pandbrief van 23 Gelderse nobel t.b.v. Pieter Heerman (4 nov. 1406), waarvan de hoofdsom 615 nieuwe Geld. gld. had bedragen (19 juni 1405); een pandbrief van 3½ Gentse nobel t.b.v. Pieter Heerman (4 nov. 1406), behorend bij een schuldbrief van 25 Gentse nobel (27 juli 1405). Op het huis bleef een rente van 10 s. g.g. met houde gevestigd, die 16 mrt. 1413 in handen was van zijn zoon Dirk (RA. 50 f. 93; Ke. 420 f. 3).

landbezit:

* 24 okt. 1372 9 morgen (die Specken) en 2 morgen land te Lisse, grfl. leen, beleend met ledige hand 1390; ontving de 2 morgen 12 dec. 1400 ten vrij eigen.

* 27 jan. 1395 veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen, gekocht van de graaf (GvH. 228 f. 153 en v.).

* 12 dec. 1400 2 hond land aan de Horenbrugge en 2 hond land, Butterscamptgen, te Lisse, gekocht van de graaf (betaling: 2 feb. 1401, GvH. 1255 f. 11).

* land, afgestaan t.b.v. de nieuwe weg van Leiden naar Oegstgeest.

rentebezit:

* 30 apr. 1396 een schuldbrief van 10 £ pay. op een huis en erf te Marendorp (RA. 50 f. 19).

* 11 aug. 1397 een pandrente van 30 s.pay. op ditzelfde huis en erf (ibidem).

borgstelling:

* 12 jan. 1386 Wendelmoed Gerrit Wissenweduwe.

* 6 feb. 1395 (met IJsbrand van de Laen) Herman Woutersz. en Willem Simonsz. (die gelden beheerden t.b.v. Pieraart van Assche's kinderen (Secr. 84 f. 52).

* 1398 Frank Poesz. (bij een aankoop door deze).

* 12 jan. 1401 Andries Bal, zijn schoonzoon.

schenking:

1403-04 aan St. Pieterskerk 6 £ 7 s. 6 p. (Ke. 323 (6) f. 16).

varia:

werd 4 juli 1378 Leids poorter met 40 £, borg stond Gerrit Heerman; werd 1410 ontpoorterd omdat hij te land buiten de stad woonde. Pachter van de Leidse hop 1398 (Ga. 334 (5) f. 12v., in de grfl. rek. niet teruggevonden, wrsch. medepachter met anderen).

familie:

een familierelatie tussen hem en het geslacht van Willem Luutgardenz. is zeer wrsch., gezien: de naam van zijn kleinzoon, Simon Frederik, de borg bij zijn verwerving van het Leidse poorterschap (Gerrit Heerman), het feit dat hij borg stond voor Herman Willemsz. en Willem Simonsz. en tenslotte de aankoop van zijn huis door Jonge Hendrik Hermansz.

kinderen:

1. Jonge Dirk van der Speck

ovl. voor 16 juni 1430.

landbezit:

* 8 mei 1418 9 morgen land, die Specken, te Lisse (GvH. 59 f. 5).

* 2 morgen land, gemene voor gelegen met die Specken, in erfhuur gehouden van de graaf (GvH. 59 f. 25v.).

rentebezit:

10 s.g.g. met houde op zijn vaders huis en erf aan de Breestraat, dat door het gerecht 15 juni 1410 verkocht werd (RA. 50 f. 93; Ke. 420 f. 3).

varia:

1424 verm. onder de welgeborenen te Lisse.

2. Bartraad

ovl. na 19 dec. 1433; tr. Pieter van Leyden, die haar 3 aug. 1429 tochtte (zie Van Leyden).

3. Dochter

tr. Andries Bal, werd 12 mrt. 1401 Leids poorter met zijn schoonvader als borg; ontpoorterd in 1410 omdat hij niet binnen de stad woonde; is later een belangrijk persoon te Alkmaar.

IIb. WILLEM VAN DER SPECK

ovl. voor 29 dec. 1399.

landbezit:

te Noordwijk en Warmond.

varia:

werd 12 mrt. 1396 Leids poorter, met 60 £ borg stond Willem Heynenz.

familie:

tr. Alijd, ovl. 1413, begr. St. Pieterskerk (tr. 1e Jan Hendriksz., ovl. voor 14 juli 1371). Zoon:

1. Claas Willemsz. van der Speck

ovl. voor 6 apr. 1414, wrsch. reeds in of voor 1413.

woonhuis:

1399 te Valkenburg of Katwijk, 1405 te Noordwijkerhout.

landbezit:

1½ morgen land te Rijnsburg, in leen gehouden van de burggraaf.

varia:

werd 26 juli 1407 Leids poorter met Joseph Pietersz. als borg. Kocht als welgeborene 1399 en 1405 krijgsdienst af.

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl