vorige Buurt: 15.West Vreugdenrijk 16. Samaria volgende Buurt: 17.Jeruzalem

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de innewoonders van het taerling huysen belent ten noorden de Colfmaeckersstege / ten oosten de Cellebroertgensgraft / ten zuyden de Zegerstege ende ten westen de Achtergraft.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 11, tussen 06-11-1608 en 12-02-1609)

begrijpende het taerling huysen / besloten tusschen de Zegers- ende Colfmaeckersstegen / mitsgaders de Cellebroeders- ende Achtergraften.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 31 vso, 20-04-1617)

Geschiedenis:

Tussen 06-11-1608 en 12-02-1609 gedeeltelijk ontstaan als afsplitsing van de buurt Oost Vreugdenrijk en (voorzover het de Cellebroersgracht tussen Kolfmakersteeg en Zegersteeg, alsmede het aangrenzende noordelijk deel van de Zegersteeg) van Jeruzalem. De laatste afsplitsing wordt overigens niet door een bron bevestigd, maar kan worden afgeleid uit diverse berichten betreffende laatstgenoemde buurten (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 11)

De heer en raden van Samaria geven te kennen dat bij afsterven van iemand in de voors. gebuerte zij van het meerendeel met de grootste moeyte zeer weynig en bijna niets tot erkentenisse ten behoeve van de gebuerte krijgen, zoodat zij supplianten niet in staat sijn om de nodige kosten zoo tot betalinge van haer knegt als andersints goed te maken. Men verzoekt het stadsbestuur te ordonneren dat uytgesondert die van de diaconye werden begraven en waer aen de vrienden niets contribueren tot de begraeffenisse de vrienden of nabestaanden ter alderminste zes stuivers moeten geven. Merkwaardig is dat het verzoek door het Gerecht wordt afgeslagen, terwijl soortgelijke voorstellen van andere buurten wel worden geaccordeerd (zie ook 'Buurthouden', pag. 112).

(SA II inv. nr. 292 nr. 147, 17-03-1740)

Abraham Obijn, heer van Samaria, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens swakheyt.

(SA II inv. nr. 133 fol. 2, 04-08-1774)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Breda, Adriaen Gerritsz. van - >06-11-1608 - *
Vryes, Pieter Jacobsz. de - 20-04-1617 2  
Wourden, Jan van - 26-02-1626 3 v  
Cup, Willem - 11-05-1628 3 v *
Verleys, Jan - 26-04-1629 1 v *
Beucke, Henrick Jansz. de - 18-09-1647 2  
Blicklant, Jan Lambertsz. - 03-12-1648 1  
Noy, Pieter la - 24-11-1667 3  
Heerman, Willem - 29-09-1672 1 +? *
Carret, Jan - 26-11-1693 1  
Burgh, Aelbert van der - 23-05-1709 1 o *
Coone, Gerrit - 02-09-1729 1  
Obijn, Abraham - 07-05-1767 1 o *
Mentinck, Johannes - 19-08-1774 1 v  
Nood, Claas van - 11-06-1778 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl