vorige Buurt: 31.Nieuw Oostenrijk 32. Korte Hoefstraat volgende Buurt: 33.Huis te Brem

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van de Zijtgraft tot den opslach westwaerts van de huysinge van Claes de Witte / ende zulx in hem begrijpende de zuytzijde van de voors. corte Houfstraet / mitsgaders de noordzijde van dien mit de twee huysen op de nieuwe Oosterlingplaetse staende / haren uytgang hebbende bij de voors. strate

(SA II 1216 fol. 4, 19-12-1602)

mitsgaders noch de negen huysen ten wedersijde van de middelste Houffstraet / bijgevoucht door ordre van de Gerechte den 29-01-1658

(SA II 1216 fol. 4, 19-12-1602, aantekening i.m. en inv. nr. 1217 fol. 35 vso, 31-12-1655)

Geschiedenis:

De stichtingsdatum is niet bekend, maar zal - in verband met de aanleg van de Hoefstraat in en na 1592 - ongeveer samenvallen met de datering van het oudste bericht in 1602. Uit een mededeling van 27-08-1668 kan worden opgemaakt dat de Korte Hoefstraat is ontstaan uit de buurt Nieuw Oostenrijk, maar dat lijkt in tegenspraak met het feit dat Nieuw Oostenrijk pas in 1604 is ontstaan. Het omgekeerde - dat Nieuw Oostenrijk is afgesplitst van de Korte Hoefstraat - zou wél mogelijk zijn, hoewel uitdrukkelijke berichten daaromtrent ontbreken.

(Van Oerle, Beschrijving, pag. 313)

In 1603 verzoeken de heer en geburen van de Nuwe Oosterlingplaetse an de upslach neffens de voors. Oosterlingplaetse tot in de vest dat de voornoemde opslagplaats voor turf, hout e.d. met een poort wordt afgesloten, omdat het terrein wordt gebruikt als vuilstort. Men zou graag zien dat de sleutel van de afsluiting ter naester deur aanwezig is. Het Gerecht gaat akkoord, maar zal de kosten van de buren door middel van hoofdelijke omslag terugvorderen. De lijst van betalende omwonenden is bewaard gebleven.

(SA II inv. nr. 49 fol. 339 vso - 340 vso, 18-12-1603 en inv. nr. 5245, 1603 - 1604)

Op 29-01-1658 worden negen huizen ter weerszijden van de Middelste Hoefstraat (het gedeelte tussen de Nieuwe Oosterlingplaats en de Nieuwe St. Jacobsgracht) die eerst tot de buurt Nieuw Oostenrijk behoorden, aan de Korte Hoefstraat toegevoegd. Het besluit wordt op 27-05-1666 herhaald.

(SA II inv .nr. 1216 fol. 4 (i.m.) en inv. nr. 1217 fol. 35 vso)

Op 27-08-1668 wordt buurtheer Hubert Couwen wegens zijn hoge ouderdom op eigen verzoek ontslagen. Op verzoek van de officiers (de overige buurtbestuurders) van de Korte Hoefstraat en Nieuw Oostenrijk volgt een schepeninspectie en besluit het Gerecht dat de twee voors. gebuerten voortaen weder sullen werden gecombineert ende tot eene gebuerte vereenicht onder den naem van Nieuw Oostenrijk onder de heerschappij van Hendrick Jonasz. Uit deze laatste mededeling lijkt het alsof de Korte Hoefstraat en Nieuw Oostenrijk eerder één buurt vormden, maar daarvan is niets bekend. Waarschijnlijk bedoelde men dat daardoor de overdracht van negen huizen van Nieuw Oostenrijk aan de Korte Hoefstraat in 1658 (zie boven) op deze wijze weer ongedaan werd gemaakt. Voorts wordt besloten dat alle de outraden ende verdere officiers van beide buurten voorlopig aanblijven, met dien verstande dat de geldmiddelen van de Korte Hoefstraat worden overgedragen aan de thesaurier van Nieuw Oostenrijk.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 117, 136 en 139, zie ook inv. nr. 81 fol. 75 vso - 76)

De vereniging is echter van korte duur, want nadat Hendrick Jonasz. in 1670 is overleden klagen de inwoners dat de gecombineerde buurt 80 huizen telt en bij nader inzien te groot is. Bovendien herinneren zij zich dat beyde de voors. gebuyrten van over de tseventich jaeren ende mitsdien van den beginnen off tot twee separatie gebuyrten sijn onderhouden geweest. Het Gerecht gaat akkoord met splitsing en voor beide buurten worden weer afzonderlijke heren benoemd.

(SA II inv. nr. 82 fol. 61 - 62)

Gerrit van Bemmel, heer van de Korte Hoefstraat, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 132 fol. 309, 10-02-1774)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Wijneel, Pieter - 19-12-1602 1 ? *
Boeraven, Caerl - 26-06-1608 ? *
Cloucq, Lambert - 22-09-1633 1 v  
Couwe, Hubert - 28-05-1648 1 o *
Jonasz., Heyndrick - 27-08-1668 -! *
Hasebrouck, Pieter - 13-06-1670 1 *
Kaersteecker, Karel de - 27-03-1681 2 *
Schollaert, Adam - 28-02-1686 1  
Sermeth, Philips - 09-08-1691 1  
Verbiest, Gilles - 07-04-1695 1  
Vedel, Pieter - 14-05-1716 1 *
Manneke, Hendrick - 02-12-1728 1 v  
Kruys, Dirck de - 18-05-1730 1 *
Favark, Jan - 17-08-1730 1 v  
Bemmel, Gerrit van - 09-08-1731 1 o *
Medendorp, Jan - 17-03-1774 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden. www.oudleiden.nl