vorige Buurt: 2.Middel Kaarskorf 3. Kaarskorf volgende Buurt: 4.Koenesteeg

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen wedersijden van de Hogewoert / tusschen de Hogewoertsche brugge ende St. Jorisstege aen de eene sijde ende de Watersteech aen d'ander sijde staende / mitsgaders noch de huysen aen de westsijde van de voors. Watersteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 38, 09-11-1617)

Tot dese gebuyrte sijn noch gevoucht de huysen aen de oostsijde van de Stinckstege staende tusschen 't Steenschuyr ende poort van Aelbt. Cornelisz. Slet / mitsgaders de huysen in de selfde poort / als hiernae fol. xlij vso.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 38, 31-05-1618)

Geschiedenis:

Wordt in 1504 genoemd als deelnemer in de stadsloterij, waar 82 loten waren ingelegd.. De vermelding luidt: Cornelis Jansz. van Noorde opt woort Rommel dy Bommel dy Kaerskorf (zie ook 'Buurthouden', pag. 32).

(SA I inv. nr. 986 fol. 9 vso)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt staat dan (tot 1602) bekend als West Kaarskorf waarvan de ligging wordt omschreven als: West Kaerskorf no. iij / Begint aen de houc van de Nieubrugge ende opten houc van St. Jorissteech tot de Hogewoertsbrugge toe / plach te hebben huysen of cameren 28.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

De naam Kaarskorf zal zijn ontleend aan het beeldmerk van het bon Hogewoerd.

(SA II inv. nr. 1104)

Op 11-11-1587 vragen de geburen aan de westzijde van de Hogewoerd tussen de Hogewoerdsbrug en de Barbarasteeg om op stadskosten de brugsteiger te laten repareren. Het Gerecht meent echter dat de kosten over de omwonenden moet worden omgeslagen. Overigens lijkt het hier om een verzoek van een aantal omwonenden en niet om een verzoek van of namens de gehele buurt te gaan, die zich trouwens uitstrekte aan weerszijden van de Hogewoerd tot de St. Jorissteeg. Op 30-06-1588 worden nog enkele bewoners tussen Barbarasteeg en St. Jorissteeg voor de onderhoudskosten aangeslagen, omdat zij ook gebruik maken van de steiger (zie ook 'Buurthouden', pag. 21).

(SA II inv. nr. 45 fol. 2 - 8 en 69)

In 1618 richten de bewoners van de tussen Levendaal en Steenschuur gelegen Stincstege zich tot het stadsbestuur met de mededeling dat zij tot geen buurt behoorden en soo starck nyet en waeren omme haer dooden eerl(ick) ter aerden te brengen ende sulx geen bequame gebuyrte conden uytmaken. Men verzoekt om bij een aangrenzende buurt te worden gevoegd. Het Gerecht besluit na inspectie door de schepenmeesteren Hendric Egbertsz. van Hal, Willem Claesz. Warmont en de stadssecretaris om de westzijde van de steeg bij de gebuyrte van 't Steenschuyr (Galicië) te voegen. Dit gedeelte komt overeen met de westzijde van de tegenwoordige Korevaarstraat, vanaf de Steenschuur tot en met de (toen nog niet bestaande) synagoge. De oostzijde van de steeg vanaf de Hogewoerd tot aan het poortge van Sloth inclus komt onder de gebuyrte van de Hogewoert, dus de buurt Kaarskorf. De resterende oostzijde komt onder de gebuyrte van Levendael, dat moet de buurt Huis te Brem zijn.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 42 - 42 vso, 31-05-1618)

Hendrik Isaac Kreet, notaris en heer van Kaarskorf, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 131 fol. 56, 16-05-1771)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Paedtz, Claes Adriaensz. - <16-12-1604 ? *
Dammasz., Lambrecht - 16-12-1604 2  
Leeuwen, Adriaen Claesz. van - 09-11-1617 1 *
Achthoven, Cornelis Dircksz. van - 08-06-1646 1  
Achthoven, Jacob Arentsz. (van) - 05-07-1657 1 v *
Outerman, Carel - 22-07-1666 3  
Ardenoys, Jacob - 03-12-1669 1  
Oosterlingh, Adryaen de - 23-11-1673 3 v  
Hoochmade, Pieter - 21-05-1677 1 v  
With, Jeronimus de - 13-06-1686 1  
Wit, Johan de - 27-08-1705 2  
Hoogmade, (de Heer) Pieter van - 21-07-1718 1  
Pla, Mr. Jacob - 02-08-1742 1 v  
Wit, Pieter de - 06-09-1753 1 v  
Kreet, Hendrik Isac - 01-08-1754 1 o *
Lau, Johannes la - 30-01-1772 1  
Cunous, Mr. Johan Andreas - 13-12-1787 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl