WILLEM VAN VOIRBURCH

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM VAN VOIRBURCH

functie:

schepen 1363-64.

landbezit:

* 5 hond land langs de Vliet te Voorburg, na opdracht uit eigen 25 feb. 1343 beleend door de heer van de Binckhorst (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 245).

* 8 apr. 1347 12 morgen en de woning te Voorburg, 2 morgen ald., 5 hond op de Burg, 11 morgen in Tedingerbroek onder Zoeterwoude en 1½ morgen land ald., grfl. lenen, verkreeg 4 jan. 1353 het voorrecht dat al zijn lenen mochten vererven op zijn dochter (GvH. 706 f. 19, 709 f. 12).

rentebezit:

* 8 apr. 1347 23 s.g.g. op twee hofsteden te Voorburg, grfl. leen (GvH. 706 f. 19, 709 f. 12).

* 29 juni 1355 10 s.g.g. 2 hoenders op een huis te Voorburg (Rijnsburg 518).

familie:

zoon van Aarnd van Voirburch (GvH. 706 f. 19). Noemde Simon de Langhe, zoon van Jan van der Does, zijn zwager (Rijnsburg 518).

dochter:

1. Beatrix

ovl. voor 16 mrt. 1410 (GvH. 230 f. 62v.).

woonhuis:

te Leiden (GvH. 708 f. 5v.) in 1390.

landbezit:

30 apr. 1384 12 morgen en de woning te Voorburg, 2 morgen ald. 5 hond op de Burg, 11 morgen in Tedingerbroek en 1½ morgen land ald., grfl. leen; 1390 beleend met ledige hand (GvH. 226 f. 215, 708 f. 5v.). Droeg de 11 morgen land te Tedingerbroek 24 okt. 1397 over haar zoon Claas (GvH. 228 f. 26v.).

rentebezit:

30 apr. 1384 23 s.g.g. op twee hofsteden te Voorburg, grfl. leen (GvH. 226 f. 215, 708 f. 5v.)

familie:

tr. Jacob van der Hant Philipsz. (Huisarch. Binckhorst 1 f. 17v., zie Van der Hant IV).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl