CLAAS VAN RUVEN

 

Previous PageHome PageNext Page


CLAAS VAN RUVEN

ovl. 31 aug. 1410 in het klooster Engelendael te Leiderdorp (Thierry de Bye Dólleman, 'Van Ruyven', 155-156).

functie:

gasthuismr. 1400-01.

beroep:

korenkoper (1397/98-1403/04; Ga. 334 (4) f. 9v., (6) f. 13, (8) f. 13v., (10) f. 14v.).

woonhuis:

verm. van de steeg achter zijn huis 11 sep. 1397 (Secr. 1624).

landbezit:

* 11½ morgen en 1½ hond land aan de Banweg onder Wateringen, 12 juni 1401 geschonken aan het klooster Engelendael te Leiderdorp (Klo. 801).

* 1/3 van 10 hond land te Naaldwijk aan de Banwetering; dit schonk hij 31 jan. 1402 aan het Oude Gasthuis te Delft onder voorw. van uitreiking na zijn dood van 1 £ pay. p.j. aan het Leidse St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 56).

familie:

zoon van Dirk van Tetrode (wrsch. Dirk Hendriksz.). Zijn moeder was missch. een van Ruven (Thierry de Bye Dólleman, 'Van Ruyven', 155-156). Dirk hield van de graaf 7 morgen 2 hond land in leen te Rijswijkerbroek, die hij 24 mei 1398 opdroeg t.b.v. het klooster Engelendael (Klo. 795 d.i. GvH. 228 f. 286). Claas van Ruven tr. Lijsbeth, ovl. na 31 jan. 1402 (Ga. 455 f. 56).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl