VAN DER HORN

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN DER HORN

GIJSBRECHT HUGENZ. VAN DER HORN

ovl. tussen 29 okt. 1406 en 26 mrt. 1408 (Klo. 1528, Secr. 84 f. 72-77).

functie:

grfl. barbier verm. 18 juli 1396-17 dec. 1401 (Kapt. St. Marie 59 f. XLIv.; GvH. 67 f. 18; Secr. 857).

woonhuis:

aan de Breestraat naast St. Catharinagasthuis (Secr. 84 f. 76v.).

huisbezit:

een huis en erf naast St. Catharinagasthuis (Secr. 84 f. 74).

landbezit:

* 21 mrt. 1396 3½ morgen land te Wateringen (Kapt. St. Marie 59 f. XLIv.-XLII).

* 31 mei 1396 1½ morgen land ald., beide percelen overgedragen aan het kapittel van St. Marie te 's-Gravenhage 18 juli 1396 (ibidem).

* 29 aug. 1399 Ver Zwaneldenhorn te West-Zaanden, buiten de dijk, met 6 maden land, opbrengend 15½ Gentse nobel p.j. (GvH. 67 f. 18).

* 31 aug. 1403 die Hoeve en de Dijcstal bij Alkmaar, grfl. leen, sedert 26 juli 1400 onversterfelijk leen; 31 aug. 1403 opgedragen t.b.v. een ander en in ruil beleend met een gedeelte van Die Vlasch te Ouddorp (10 roeden 3 gaard); het overige bezat hij ten eigen (totaal 19 want, 71½ roeden; GvH. 228 f. 391v., 229 f. 32v., Secr. 84 f. 73v.).

* 4 morgen land buiten de Vest te Leiden, opbrengend 14 £ pay. p.j. (Secr. 84 f. 73 en 75).

* 18 morgen land te Leiderdorp, opbrengend 40 £ pay. p.j.

* 4 morgen land te Leiderdorp, opbrengend 10 £ pay. p.j. (Secr. 84 f. 73 en 75).

* 11 hond land aan de Vest te Leiden, opbrengend 10 £ pay. p.j. (Secr. 84 f. 73 en 75).

* 14 hond land te Leiden, opbrengend 10 £ 15 s. p.j. pay. (Secr. 84 f. 73 en 75).

* 2 morgen land te Maasland, opbrengend 52 s.pay. per morgen p.j. (Secr. 84 f. 73).

* 1 morgen land te Haagambacht, benoorden het Haagse Bos (Secr. 84 f. 73v.).

* een tuin ald. (Secr. 84 f. 74).

* 2½ morgen veenland (te 's-Gravenhage? Secr. 84 f. 73v.).

rentebezit:

alles met houde en op huizen en erven te Leiden; deze renten bewees zijn weduwe Machteld haar kinderen: * 2 s.g.g. * 4 s.g.g. * 4 s.g.g. * 8 s.g.g. * 8 s.g.g. * 6 s. 8 p.g.g. * 5 s. g.g. * 4 s. g.g. * 2 s. g.g.

* 20 s.g.g. op IJsbrand Strevelants huis en erf naast de Hal.

* 4 s.g.g. op een huis en erf op de Hogewoerd.

* 9 s.g.g. * 10 s.g.g. * 10 s. 6 p.g.g. (Secr. 84 f. 72v.).

* 40 s.pay. op een huis en erf te Leiden, door zijn weduwe aan zijn kinderen bewezen (Secr. 84 f. 73 en 75).

* 7½ £ pay. op een huis en erf te 's-Gravenhage (Secr. 84 f. 73).

* 2½ £ pay. op een huis en erf te 's-Gravenhage (Secr. 84 f. 73).

* 3 Franse kronen op een huis en erf te Rotterdam, door zijn weduwe aan zijn kinderen bewezen (Secr. 84 f. 75).

* 29 okt. 1406 4 £ 6 s. 4 p.pay. op land te Leiderdorp, strekkend uit de Rijn (Huge Boudijnsz.'s boomgaard); door zijn weduwe aan zijn kinderen bewezen (Klo. 1528, Secr. 84 f. 73).

De volgende renten en het land werden vermoedelijk pas na zijn dood aangekocht:

* 9 morgen land te Alphen, opbrengend 22 £ p.j.

* 2½ morgen land te Waddinxveen, opbrengend 8 £ 10 s. p.j. (Secr. 84 f. 76).

* 40 s. op een huis en erf te 's-Gravenhage (Secr. 84 f. 76v.).

* 3 £ 10 s. met houde op een huis en erf (ibidem).

* 30 s. op een huis en erf (ibidem).

* 10 £ op een huis en erf te 's-Gravenhage (ibidem).

* 8 £ op een huis en erf (ibidem).

* aan leengoed; 20 £ opbrengst p.j. te Wateringen en 20 £ te Haagambacht (ibidem).

varia:

10 aug. 1393 voor 5 jaar verbannen uit Leiden en Rijnland wegens onbehoorlijk gedrag jegens een Leidenaar; diende een bedevaart naar Rome te maken (RA. 4 f. 3).

familie:

verwant van Katrine van der Horn, drapenierster en bierkoopster, Leids poorteres (Rijnsburg 160 f. 63; GvH. 1255 f. 37; Secr. 857). tr. Machteld, dr. van Dirk Hoogstraat (zie ald.). Hij tochtte haar 26 juli 1400 aan Die Hoeve en de Dijcstal en in plaats daarvan 31 aug. 1403 aan de mindere helft van Die Vlasch (GvH. 228 f. 391v. en 229 f. 33). Tussen haar en haar kinderen vond 26 mrt. 1408 een boedelscheiding plaats (zie hoger genoemde goederen en renten).

De kinderen verkregen de renten als genoemd en ontvingen bovendien 50 £ p.j. aan grfl. lijfrente (Secr. 84 f. 72-77). De graaf gaf hen zolang een van de kinderen leefde het bodeambacht van Kennemerland en het veer van Middelburch (Secr. 84 f. 74). Verder kocht Machteld t.b.v. de kinderen voor 500 nobel de volgende renten (Secr. 84 f. 75v.), alles g.g. met houde, op huizen en erven te Leiden:

* 15 s., * 5 s. op een huis en erf op de hoek van Boudijn Louwensteeg, * 9 s. te Marendorp, * 3 s. over de gracht, * 3½ s., * 5 p., * 3 s., * 7 s. op 2 kameren, * 5 s., * 5 s., * 3 s., * 5 s. 3 p., * 3½ s. 3 p., * 3½ s. 3 p., *3½ s. 3 p., * 3 s. 9 p., * 3½ s. 3 p., * 3 s. 1 p., * 8 s. 4 p., * 4 s. 2 p., * 11 s., * 8 s. 4 p.

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl