vorige Buurt: 64.Middelweg (Napels, Bisdom van-) 65. Mozes volgende Buurt: 66.Buitenduin

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van de Hogelantsche Toornstege / ende eyndende aen 't Coorsteechgen / in hem begrijpende beyde zijden van de grote Nieustraet

(SA II inv. nr. 5112, 11-03-1599)

beginnende aen St. Pancraeskerchof opten houc van de cleyne Beestemarct mit 't huys ancomende de kerc daer nu de Drie Valcgens uytgangen / ende westwaerts aen loopende langs 't kerchof ende de zuytzijde van de lange Nieustraet / eynt mit 't huys opten houc van de Hoygraft, nu ancomende Augustijn Valckier / ende begint wederom aen de noortzijde van de lange Nieustraet opten houc van de Hoygraft mit 't huys van Claes Lourysz. / aen loopende westwaerts aen den houc van 't kerchof om / eynt mit 't huys daer de Oraenge Appelen uythangen op ten houc van de Koerstege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7 vso, 04-08-1604)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Moyses no. lxv / Begint van de Hoochlantse Toornstege / mitte grote Nieustraet aen beyden zijden / tot 't Cercsteechgeen toe / plach te hebben huysen of cameren 33

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10 vso)

In maart 1600 wordt de jurist Van der Mersch gemachtigd door de eiser Cornelis Simonsz., thesaurier der gebuurte en andere geburen om te procederen tegen de buurtheer Sweer Jansz., gedaagde. Laatstgenoemde zou vanwege de begrafenis van een zekere Cuire en Bellycken Maertensdr. elf gulden en een stuiver hebben ontvangen en vervolgens ook nog eens dertig stuivers vanwege de begrafenis van Cornelis Jansz. Kennelijk heeft hij het geld niet afgedragen met het doel om dat mette andere bij de gemeene buerte onderlinge in gebeursamen vrientschap verteert ofte andersins ten behouve van de selve buren verstreckt te werden, volgende het XXe artikel van de Ordonnantie dienaengaende gemaect. Sweer Jansz. verliest en wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten (zie ook 'Buurthouden', pag. 116).

(Rechterlijk Archief 43, Groot Dingboek EE fol. 125 vso, 10-03-1600)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Egmont, Dirc van - 1 <11-03-1599 ? v *
Geerst, Sweer Jansz. van de - 11-03-1599 1 *
Linschoten, Quyrijn Meesz. van - 13-10-1622 1 *
Vloet, Isaac Jansz. van der - 17-01-1625 1 v *
Swieten, Thomas Lambertsz. van - 20-06-1636 2  
Block, Willem Cornelisz. - 18-07-1641 1  
Barbary, Poussain - 22-06-1646 1 *
Ridder, Guillaume de - 26-01-1662 2  
Damme, Laurens van - 19-12-1669 2 ? *
Coolsoon, Pieter - 24-10-1676 1 *
Minne, Amos - 26-01-1679 1 v  
Metere, Pieter de - 29-05-1681 3 v  
Blommendal, Jacob - 20-02-1698 3  
Evenaer, Pieter - 08-03-1708 1  
Coningh, Adriaen - 22-08-1726 1  
Deyster, Adriaen van - 20-01-1746 1 v  
Jong, Hendrik de - 02-10-1749 1  
Beunje, Gijsbert de - 04-01-1759 1  
Snarenberg, Adrianus - 28-02-1771 1 v  
Snarenberg, Pieter - 27-07-1775 1 o  
1 SA II inv. nr. 5112 fol. 101 vso - 102        

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl