Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1441
OAR records in next Year

 

 

Record #147     Date   next record  top of page
1441-06-27
Location Type of Document
OAR11, 40v-a Consent
Text
Anno xli sinte Johan. Item Dirc van Zwieten sel visschen dien Noort Ade tot goetduncken den heemr. ende die Zwiet niet visschen tot genen tijden.
English Summary
Allows Dirc van Zwieten to fish on the Noord Aa, but not the Zwiet.
Keywords
fishing; noordaa; zwiet; zwieten, dirc van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fishing 8 / 13 1286 1439 1444
noordaa 1 / 2     1472
zwiet 1 / 2     1448
zwieten, dirc van 4 / 12 1399 1408 1456

 

Record #148 prev record   Date   next record  top of page
1441-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40v-b
OAR12, 001r-d
Keur
Text
[004] Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben hair hooftscouwen geleyt des dijnxdage na meyen dach, des dijnxdage na sinte Johans dach Baptist, des dijnxdage na sinte Baven dach ende des dijnxdage na sinte Pieters dach.
English Summary
Heemraden establish dates for their primary inspections: the first Tuesday after May Day, after St. John the Baptist's Day, after St. Bavo's Day, and after St. Peter's Day.
Keywords
rules; procedures; hoofdschouwen; schouwen; schouwdagen
Notes
The copy in OAR12 has 'gedaen anno xli' appended in another hand.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 31 / 71 1400 1440 1442
rules 1 / 3     1460
schouwen 27 / 101 1284 1439 1443

 

Record #149 prev record   Date   next record  top of page
1441-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40v-c Keur
Text
Item so hebben die heemr. belieft alsulke stoelinge ende hoefslach als die van Zoetermeer nu zeer meye gehoefslacht hebben.
English Summary
Zoetermeer has set an example of how the apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen) should be done.
Keywords
zoetermeer; verhoefslagen; stoeling
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
stoeling 3 / 3 1423 1440  
verhoefslagen 6 / 15 1399 1440 1446
zoetermeer 11 / 16 1330 1440 1447

 

Record #150 prev record   Date   next record  top of page
1441-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40v-d
OAR12, 040r-b
Consent
Text
[012] Item Bosch Jans z. consenteert wt sijn lant in Zoeterwoude te delven drie dage des jairs dair voir in handen geset dat quade lant an te verhalen inden selven ambocht xiiii hont lants gelegen op ten Vliet an Bolgher wout.
English Summary
Bosch Jans z. may cut peat on his own land in Zoeterwoude under certain conditions.
Keywords
bosch janszoon; zoeterwoude; peat digging; vliet; bolgher wout; woods
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 19 / 43 1392 1437 1444
vliet 1 / 2     1448
zoeterwoude 14 / 37 1330 1440 1443

 

Record #151 prev record   Date   next record  top of page
1441-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40v-e
OAR12, 093r-bis; OAR12, 096v-b-097r; OAR12, 099r-a
Scheiding
Text
[000] [000] [024] Item soe hebben die heemr. gedadinct tusschen heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allerts z. Soe sel heer Claes hebben x scilde sjairs sijn leven lanc, daer is borghe voir Aelbrecht Allerts z.. Ende storve heer Jan, so soude die x scilde quijt wesen ende die kerken goeden souden dan vrij an die kerke comen gelijc men dat bebrieven sal mit mijns heren brieve van Bourgonen [Philip the Good] ende der stede van Hairlem. Ende storve heer Claes, so soude heer Jan quite wesen van die x scilde ende van een ygelijc voirt an.
English Summary
Settlement of a dispute between Claes van Spaarnwoude and priest Jan Allairtszoon concerning lease of church property in spaarnwoude
Keywords
sparenwoude, claes van; spaarnwoude; jan allertszoon; aelbrecht allertszoon; handvesten; charters; leasing; philip the good, duke of burgundy
Notes
OAR12 has three copies, the first of which, unnumbered, is on an unnumbered sheet between folios 93 and 94; the second copy is unnumbered and crossed out. See also record #042, record #064, record #159, and record #210.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht allertszoon 1 / 2     1443
charters 15 / 26 1358 1439 1443
handvesten 15 / 27 1358 1439 1443
jan allertszoon 3 / 5 1430 1434 1443
leasing 4 / 4 1407 1440  
philip the good, duke of burgundy 2 / 3 1426 1426 1443
spaarnwoude 21 / 27 1416 1440 1445
sparenwoude, claes van 2 / 3 1434 1434 1443

 

Record #152 prev record   Date   next record  top of page
1441-09-12
Location Type of Document
OAR11, 40v-f
OAR12, 007r-g-007v
Keur
Text
[056] Anno xli des dijnxdage na nativitas marie opten dijck, heemr. Poelgeest, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten cuerden: Item die Spaern scoon te maken bij dat rosen proyeel gelijc gepaelt was an te vaen voir Bamisse ende te volmaken voir omnium sanctorum of die stede en soudense hijm niet bewinden. Ende die burgermeesters waren Pieter Gerijts z. ende Simon van Noortich die oude deken ende Jan vander Laen deken iegenwoirdich.
English Summary
Order the cleanup of the Spaarne between Bamis (1 October) and Omnium Sanctorum (1 November).
Keywords
spaarne; cleaning; rozenprieel; pieter gerijtzoon; noortich, symon van; laen, jan van der; burgermeesters; haarlem; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
Published in Sloof (1999), p. 104, note 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 5 / 58 1429 1440 1442
boechorst, jan van der 15 / 56 1405 1440 1442
burgermeesters 1 / 2     1448
cleaning 3 / 10 1437 1438 1448
florijs paedze 10 / 30 1430 1440 1443
haarlem 7 / 32 1399 1436 1443
poelgeest, gerijt van 10 / 64 1419 1440 1442
rozenprieel 1 / 4     1454
scoten, ijsbrant van 5 / 53 1438 1440 1442
spaarne 1 / 7     1454
zwieten, boudijn van 9 / 37 1430 1440 1442

 

Record #153 prev record   Date   next record  top of page
1441-09-12
Location Type of Document
OAR11, 40v-g
OAR12, 105v-d
Beveling
Text
[009] Item is den rentemeester van Rynsburch geseit dat hij den lagen wech bij Noortich doe maken als gewoenlic is of die dijcgrave mitten heemr. sullen doen maken tenden xiiii dagen.
English Summary
Order: unless the rentmeester of Rijnsburg sees to it that the low road at Noordwijk is repaired within 14 days, the dijkgraaf and heemraden will do it at Rijnsburg's expense.
Keywords
rijnsburg, rentmeester of; roads; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
maintenance 35 / 85 1356 1440 1441
roads 17 / 44 1421 1438 1443

 

Record #154 prev record   Date      top of page
1441-10-03
Location Type of Document
OAR11, 40v-h-41r
OAR12, 007v-a
Keur
Text
[057] Anno xli op sinte Victoors dach. Item alle die heemr. Item soe wort op die tijt overdragen vanden sceepe an die Grote sluse die die ambochten hadden doen maken dair en sullen sij niet weder of hebben. Ende wat si gecost hebben weder te leggen so si op gebroken waren, dair en sullen die dorpen niet of gelden. Ende wat dair voirt meer an buert te maken, dat sullen die dorpen maken die een helft [41r] ende die van Sparendam die ander helft. Ende wair enich van beyden partyen die als dan geen cost dair an leggen en wouden, die soude staen te recht voir ons ende vanden voirs. overdracht ongehouden wesen.
English Summary
Order the repair of the overtocht (inclined plane with winch to lift a boat over a dike) at the grote slius at Spaarndam.
Keywords
spaarndam; grotesluis; repairs; reconstruction; sluices; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
grotesluis 2 / 8 1358 1358 1443
maintenance 36 / 85 1356 1441 1442
reconstruction 22 / 71 1406 1440 1443
repairs 20 / 62 1372 1440 1444
sluices 31 / 68 1253 1439 1442
spaarndam 22 / 55 1253 1437 1443

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl