ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

P   p1498_voornaam_P p1498_voornaam_P

 

Paedze  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Paedze Hugez Vleeshuis   58 62 v 4 4-0-0           -   Paedze Hugez 1442

 

Pancraes  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pancraes Andriesz Nieuwland Coepoortsgraft 86 43 v 1 1-0-0           -   Pancraes Andriesz 653

 

Paridom  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Parydom Pietersz Gasthuisvierendeel   38 63 v 10 10-0-0       met zijn moeder en haar zoon   -   Parydom Pietersz 1496

 

Pelgrum  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pelgrum Wanthuis   32 31 v 4 4-0-0   koperslager       -   Pelgrum 153

 

Peyse  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Peyse Zevenhuizen   69 56 r 0,167 0-3-4 0,5 `t brandewijnwijf       -   Peyse 1163

 

Philips  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Philips Adriaensz Hogewoerd   71 35 r 1 1-0-0   [drapenier]       -   Philips Adriaensz 294
Philips Claisz Rapenburg Bakkersteeg 227 51 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Philips Claisz 976
Philips Jansz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 10 46 r 0 0-0-0 0,5 wielmaker       -   Philips Jansz 759
Philips Pietersz Rapenburg In de schotse poort 90 48 r 4 4-0-0   timmerman       -   Philips Pietersz 839
Phillips Marendorp landzijde   139 89 r 0,2 0-4-0 0,6 leertouwer       -   Phillips 2578
Phillips Nachtegael [De Oude] Over `t hoff   98 60 r 14 14-0-0           -   Phillips Nachtegael [De Oude] 1345
Phillips Oliviersz Rapenburg Colfmakerssteeg 269 52 v 0,8 0-16-0 1,2         -   Phillips Oliviersz 1018
Phillips van Noorde Burgstreng   125 68 v 24 24-0-0   [drapenier]       -   Phillips van Noorde 1710
Phillips, mr Over `t hoff   45 58 v 8 8-0-0   doctoir       -   Phillips, mr 1292

 

Pieter  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Overmare landzijde   74 97 r 0 0-0-0 0,4 koeman pauper     -   Pieter 2935
Pieter Gasthuisvierendeel de Rijn 70 64 v 0,167 0-3-4 0,5 snijder       -   Pieter 1528
Pieter Wolhuis   15 28 r 0 0-0-0 0,5 schoenmaker pauper     -   Pieter 15
Pieter Rapenburg Bakkersteeg 221 51 v 0,8 0-16-0   kuiper       -   Pieter 970
Pieter Hogewoerd Coenensteeg 258 39 v 0 0-0-0 0,5   pauper den eerbaren   -   Pieter 481
Pieter Gasthuisvierendeel Mandemakerssteeg 106 65 v 0 0-0-0 0,4 schoenmaker       -   Pieter 1564
Pieter Vleeshuis   4 61 r 0,167 0-3-4 0,5 schoenlapper       -   Pieter 1388
Pieter Kerkvierendeel   79 70 v 0 0-0-0 0,5 verwer pauper     -   Pieter 1795
Pieter [Jansz] Burgstreng   64 67 v 1 1-0-0   schilder       -   Pieter [Jansz] 1649
Pieter Aerntsz Hogewoerd   35 34 r 1,5 1-10-0       met weeskind weduwe -   Pieter Aerntsz 258
Pieter Aerntsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 151 45 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Aerntsz 718
Pieter Aerntsz Sint Nicolaasgracht   191 81 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Aerntsz 2230
Pieter Allertsz Marendorp rijnzijde   73 84 v 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Allertsz 2378
Pieter Allertsz Marendorp rijnzijde   107 85 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Allertsz 2412
Pieter Bruersz Gansoord   42 73 v 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Bruersz 1925
Pieter Clais [Pouwelsz] Sint Nicolaasgracht   23 77 r 4 4-0-0   [drapenier]   met zijn moeder   -   Pieter Clais [Pouwelsz] 2062
Pieter Clais Doesz Gansoord   19 73 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Clais Doesz 1902
Pieter Claisz Wolhuis   22 28 r 0,167 0-3-4 0,5   pauper met zijn zuster   -   Pieter Claisz 22
Pieter Claisz Marendorp landzijde   112 88 v 4 4-0-0   bakker       -   Pieter Claisz 2551
Pieter Claisz Marendorp rijnzijde   7 83 r 0,2 0-4-0 0,6     met zijn moeder   -   Pieter Claisz 2312
Pieter Claisz Wolhuis   18 28 r 3,2 3-4-0   goudsmid       -   Pieter Claisz 18
Pieter Claisz Over `t hoff   115 60 v 0,333 0-6-8 1         -   Pieter Claisz 1362
Pieter Claisz Marendorp landzijde   279 91 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Pieter Claisz 2718
Pieter Claisz Sint Nicolaasgracht   64 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Claisz 2103
Pieter Claisz Marendorp landzijde   232 91 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Claisz 2671
Pieter Claisz Sint Nicolaasgracht   224 81 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Claisz 2263
Pieter Claisz Marendorp landzijde   135 89 r 0,8 0-16-0   verwer       -   Pieter Claisz 2574
Pieter Claisz Kerkvierendeel   148 72 v 0,267 0-5-4 0,8 snijder       -   Pieter Claisz 1864
Pieter Claisz, coman Hogewoerd   84 35 v 2,4 2-8-0   coman       -   Pieter Claisz, coman 307
Pieter Cornelisz Sint Nicolaasgracht   127 79 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Cornelisz 2166
Pieter de Grebber Wolhuis   14 28 r 132 132-0-0           -   Pieter de Grebber 14
Pieter Dircxz Hogewoerd   9 33 v 1 1-0-0           -   Pieter Dircxz 232
Pieter Dircxz Sint Nicolaasgracht   209 81 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Dircxz 2248
Pieter Dircxz Sint Nicolaasgracht   246 82 r 1,5 1-10-0   snijder   met zijn weeskind   -   Pieter Dircxz 2285
Pieter Dircxz Vleeshuis   41 62 r 3 3-0-0           -   Pieter Dircxz 1425
Pieter Dircxz Nieuwland Oostzijde van de plaats 48 42 v 3 3-0-0           -   Pieter Dircxz 615
Pieter Dircxz Overmare rijnzijde   65 94 r 1,6 1-12-0   schrienmaker       -   Pieter Dircxz 2818
Pieter Dircxz Kerkvierendeel   19 69 v 18 18-0-0   [drapenier]       -   Pieter Dircxz 1735
Pieter Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 275 40 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Dircxz 498
Pieter Dircxz Hogewoerd   68 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Dircxz 291
Pieter Dircxz [van Nuwecoep] Sint Nicolaasgracht   84 78 v 0,8 0-16-0           -   Pieter Dircxz [van Nuwecoep] 2123
Pieter Dircxz Hoichstraet Wolhuis   27 28 r 1 1-0-0           -   Pieter Dircxz Hoichstraet 27
Pieter Ellez Rapenburg Vliet 193 50 v 3 3-0-0           -   Pieter Ellez 942
Pieter Florysz Sint Nicolaasgracht   238 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Florysz 2277
Pieter Florysz Hogewoerd Levendaal 112 36 r 1,6 1-12-0           -   Pieter Florysz 335
Pieter Geerlofsz Marendorp rijnzijde   124 85 v 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Geerlofsz 2429
Pieter Geryt Gerytsz Sint Nicolaasgracht   174 80 v 0,8 0-16-0         weduwe -   Pieter Geryt Gerytsz 2213
Pieter Geryt Goelenz Nieuwland   6 42 r 20 20-0-0           -   Pieter Geryt Goelenz 573
Pieter Gerytsz Sint Nicolaasgracht   225 81 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Gerytsz 2264
Pieter Gerytsz Marendorp landzijde   168 89 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Gerytsz 2607
Pieter Gerytsz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 11 46 r 1 1-0-0   veerman       -   Pieter Gerytsz 760
Pieter Gerytsz Nieuwland Coepoortsgraft 57 43 r 28 28-0-0           -   Pieter Gerytsz 624
Pieter Gerytsz Overmare landzijde   148 98 v 1 1-0-0   bonmeester       -   Pieter Gerytsz 3009
Pieter Gerytsz Sint Nicolaasgracht   186 80 v 0,2 0-4-0 0,6 bakker       -   Pieter Gerytsz 2225
Pieter Gerytsz Bolse Burgstreng   50 67 r 1,1 1-2-0           -   Pieter Gerytsz Bolse 1635
Pieter Ghysbrechtsdr Rapenburg Voor aan de straat 179 50 v 0 0-0-0 0,8         -   Pieter Ghysbrechtsdr 928
Pieter Ghysbrechtsz Overmare rijnzijde   64 94 r 3 3-0-0           -   Pieter Ghysbrechtsz 2817
Pieter Ghysbrechtsz Marendorp rijnzijde   78 84 v 1,5 1-10-0   bakker   met zijn zuster en 1 kind   -   Pieter Ghysbrechtsz 2383
Pieter Ghysbrechtsz Rapenburg Voor aan de straat 177 50 v 2,4 2-8-0           -   Pieter Ghysbrechtsz 926
Pieter Ghysbrechtsz Hogewoerd Levendaal 104 35 v 2,1 2-2-0           -   Pieter Ghysbrechtsz 327
Pieter Gillisz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 269 39 v 1 1-0-0           -   Pieter Gillisz 492
Pieter Govertsz Overmare rijnzijde   72 94 r 0,8 0-16-0           -   Pieter Govertsz 2825
Pieter Heerman Marendorp landzijde   194 90 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Heerman 2633
Pieter Heerman Kerkvierendeel   59 70 v 0 0-0-0 6       erfgenamen -   Pieter Heerman 1775
Pieter Heerman Kerkvierendeel   58 70 v 2 2-0-0         weduwe -   Pieter Heerman 1774
Pieter Heynrick Ottensz Wolhuis   12 28 r 24 24-0-0   [drapenier]       -   Pieter Heynrick Ottensz 12
Pieter Heynrick Reynersz Burgstreng   109 68 v 24 24-0-0           -   Pieter Heynrick Reynersz 1694
Pieter Heynricxz Hogewoerd   18 33 v 0,7 0-14-0           -   Pieter Heynricxz 241
Pieter Heynricxz, [alias rycke Pieter] Wanthuis   5 31 r 6 6-0-0   [drapenier]       -   Pieter Heynricxz, [alias rycke Pieter] 126
Pieter Hugez Gasthuisvierendeel   30 63 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Hugez 1488
Pieter Jacob Hugez Wolhuis   78 29 v 4 4-0-0           -   Pieter Jacob Hugez 78
Pieter Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 69 43 r 1 1-0-0           -   Pieter Jacobsz 636
Pieter Jacobsz Rapenburg   2 46 r 2 2-0-0           -   Pieter Jacobsz 751
Pieter Jacobsz Sint Nicolaasgracht   260 82 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Jacobsz 2299
Pieter Jacobsz Burgstreng   68 67 v 5 5-0-0       met zijn zoon   -   Pieter Jacobsz 1653
Pieter Jacobsz Zevenhuizen Steenschuur 132 57 v 0,7 0-14-0           -   Pieter Jacobsz 1226
Pieter Jacobsz Keyser Gansoord   130 75 v 1,8 1-16-0           -   Pieter Jacobsz Keyser 2013
Pieter Jan Martynsz Zevenhuizen   52 55 v 132 132-0-0       met zijn kinderen   -   Pieter Jan Martynsz 1146
Pieter Jansz Zevenhuizen Commanduers steeg 98 56 v 0 0-0-0 0,4         -   Pieter Jansz 1192
Pieter Jansz Gansoord   143 76 r 30 30-0-0           -   Pieter Jansz 2026
Pieter Jansz Marendorp landzijde   141 89 r 1 1-0-0   verwer       -   Pieter Jansz 2580
Pieter Jansz Marendorp landzijde   301 92 r 1 1-0-0   vellewasser       -   Pieter Jansz 2740
Pieter Jansz Overmare landzijde   127 98 r 0 0-0-0 0,4 bierdrager   met haar dochter weduwe Pieter Jansz   Pieter Jansz 2988
Pieter Jansz Overmare landzijde   149 98 v 0,8 0-16-0   vleeshouwer, bonmeester       -   Pieter Jansz 3010
Pieter Jansz Rapenburg Bakkersteeg 226 51 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Jansz 975
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 255 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Jansz 478
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 239 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Pieter Jansz 462
Pieter Jansz Vleeshuis   15 61 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Jansz 1399
Pieter Jansz Hogewoerd   52 34 v 2,4 2-8-0   [bakker]       -   Pieter Jansz 275
Pieter Jansz Bruyn Sint Nicolaasgracht   19 77 r 1 1-0-0           -   Pieter Jansz Bruyn 2058
Pieter Jansz Coedyck Rapenburg Vliet 199 51 r 8 8-0-0           -   Pieter Jansz Coedyck 948
Pieter Jansz Elsbien Sint Nicolaasgracht   13 76 v 16 16-0-0           -   Pieter Jansz Elsbien 2052
Pieter Jansz Paeertgen Rapenburg Zegerssteeg 303 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Jansz Paeertgen 1052
Pieter Jansz Reynsburch Zevenhuizen   53 55 v 3 3-0-0   [drapenier]       -   Pieter Jansz Reynsburch 1147
Pieter Jansz van Noirtich Kerkvierendeel   120 71 v 15 15-0-0           -   Pieter Jansz van Noirtich 1836
Pieter Jaspersz Wolhuis   52 29 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Jaspersz 52
Pieter Kerstantsz Overmare rijnzijde   47 93 v 1,4 1-8-0       met zijn moeder en broer   -   Pieter Kerstantsz 2800
Pieter Louwerysz Gasthuisvierendeel Op de Rijn 90 65 r 0,8 0-16-0       met haar kind weduwe -   Pieter Louwerysz 1548
Pieter Machtelt Zevenhuizen Steenschuur 115 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Machtelt 1209
Pieter Mathysz Wanthuis   9 31 r 2 2-0-0           -   Pieter Mathysz 130
Pieter Mouwerynsz Gasthuisvierendeel   31 63 v 6 6-0-0           -   Pieter Mouwerynsz 1489
Pieter Obelmoersdr Wolhuis   94 30 r 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Pieter Obelmoersdr 94
Pieter Obels Vleeshuis   65 62 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Obels 1449
Pieter Paedze Wolhuis   1 27 v 3 3-0-0           -   Pieter Paedze 1
Pieter Paedze Zevenhuizen   49 55 v 32 32-0-0   [drapenier]       -   Pieter Paedze 1143
Pieter Pieter Heynricxz Burgstreng   119 68 v 2 2-0-0   [meekoper]       -   Pieter Pieter Heynricxz 1704
Pieter Pieter Reymbrantsz Wolhuis   81 29 v 36 36-0-0           -   Pieter Pieter Reymbrantsz 81
Pieter Pietersz Rapenburg Broertjes graft 285 53 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Pietersz 1034
Pieter Pietersz Marendorp rijnzijde   98 85 r 0 0-0-0 0,4         -   Pieter Pietersz 2403
Pieter Pietersz Wolhuis   83 30 r 0 0-0-0 0,5 wever schamel volk     -   Pieter Pietersz 83
Pieter Pietersz Sint Nicolaasgracht   169 80 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Pietersz 2208
Pieter Pietersz Marendorp landzijde   254 91 r 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Pietersz 2693
Pieter Pietersz Rapenburg Broertjes graft 279 53 r 1 1-0-0       met zijn moeder en moei   -   Pieter Pietersz 1028
Pieter Pietersz, coman Levendaal   9 40 v 2 2-0-0   coman       -   Pieter Pietersz, coman 528
Pieter Pouwelsz Gansoord   30 73 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Pouwelsz 1913
Pieter Reynertsz Marendorp rijnzijde   90 85 r 2,4 2-8-0           -   Pieter Reynertsz 2395
Pieter Romboutsz Gansoord   97 75 r 3 3-0-0           -   Pieter Romboutsz 1980
Pieter Schout Overmare rijnzijde   101 95 r 0,8 0-16-0           -   Pieter Schout 2854
Pieter Symonsz Kerkvierendeel   127 72 r 16 16-0-0   [coman]       -   Pieter Symonsz 1843
Pieter Symonsz Sint Nicolaasgracht   206 81 r 1,6 1-12-0           -   Pieter Symonsz 2245
Pieter Symonsz Overmare landzijde   112 98 r 0,8 0-16-0       met 2 zusters   -   Pieter Symonsz 2973
Pieter van Arckell Sint Nicolaasgracht   158 80 r 0 0-0-0 0,6         -   Pieter van Arckell 2197
Pieter van Bancken Marendorp rijnzijde   123 85 v 1,5 1-10-0       met zijn kinderen   -   Pieter van Bancken 2428
Pieter van Leeuwen Wanthuis   45 32 r 2,4 2-8-0           -   Pieter van Leeuwen 166
Pieter van Noorden Wanthuis   81 32 v 0,133 0-2-8         weduwe -   Pieter van Noorden 202
Pieter van Willich Wolhuis   64 29 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter van Willich 64
Pieter van Zyll Burgstreng   9 66 r 80 80-0-0   [drapenier, verver]       -   Pieter van Zyll 1594
Pieter Vluegel Rapenburg aan de straat 46 47 r 0,533 0-10-8 1,6         -   Pieter Vluegel 795
Pieter Vopgenz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 159 37 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Pieter Vopgenz 382
Pieter Vranckenz Rapenburg   337 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Vranckenz 1086
Pieter Wiggersz Sint Nicolaasgracht   266 82 v 0,8 0-16-0   [schipper]       -   Pieter Wiggersz 2305
Pieter Wiggersz Overmare rijnzijde   9 92 v 0 0-0-0 1,2 [schoenmaker]   met zijn wijfs moeder   -   Pieter Wiggersz 2762
Pieter Willemsz Levendaal   22 41 r 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Willemsz 541
Pieter Willemsz Marendorp landzijde   191 90 r 1 1-0-0           -   Pieter Willemsz 2630
Pieter Willemsz Burgstreng   15 66 v 1 1-0-0   metselaar       -   Pieter Willemsz 1600
Pieter Willemsz Sint Nicolaasgracht   223 81 v 1,2 1-4-0       met 1 weeskind   -   Pieter Willemsz 2262
Pieter Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 267 39 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Willemsz 490
Pieter Woutersz Marendorp landzijde   170 89 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Woutersz 2609
Pieter, [lange] Overmare landzijde   129 98 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Pieter, [lange] 2990
Pieter, coman Rapenburg Vliet 204 51 r 5 5-0-0   coman       -   Pieter, coman 953
Pieter, mr Wolhuis   2 27 v 6 6-0-0   barbier       -   Pieter, mr 2

 

Pietertgen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pietergen Dircxdr Hogewoerd Levendaal 140 36 v 0 0-0-0 0,4         -   Pietergen Dircxdr 363

 

Ponsgen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ponsgen Hogewoerd Levendaal 106 36 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Ponsgen 329

 

Pouwels  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pouwels Rapenburg aan de straat 48 47 r 0 0-0-0 0,5 snijder pauper     -   Pouwels 797
Pouwels Zevenhuizen   20 55 r 0,133 0-2-8 0,4 veelwever       -   Pouwels 1114
Pouwels Over `t hoff   40 58 v 0,167 0-3-4 0,5 beeldensnijder       -   Pouwels 1287
Pouwels Wolhuis   60 29 r 0,267 0-5-4 0,8 wever       -   Pouwels 60
Pouwels Marendorp landzijde Mare van de molen af 30 86 v 1,2 1-4-0   warmoesman       -   Pouwels 2469
Pouwels Aerntsz Wolhuis   84 30 r 0 0-0-0 0,5 wever schamel volk     -   Pouwels Aerntsz 84
Pouwels Hermansz Sint Nicolaasgracht   120 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pouwels Hermansz 2159
Pouwels Heynricxz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 108 88 r 1 1-0-0           -   Pouwels Heynricxz 2547
Pouwels Hugez Sint Nicolaasgracht   75 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pouwels Hugez 2114
Pouwels Jansz Gansoord   9 73 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pouwels Jansz 1892
Pouwels Jansz Kerkvierendeel   163 72 v 0,167 0-3-4 0,5 kuiper       -   Pouwels Jansz 1879
Pouwels Pietersz Gansoord   1 73 r 72 72-0-0   [drapenier]       -   Pouwels Pietersz 1884

 

P   p1498_voornaam_P p1498_voornaam_P

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl