vorige Buurt: 58.Gorstenburg 59. Haverenburg volgende Buurt: 60.Gerestein

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de bewoonders van de huysen aen de Binnenvestgraft / de Haverstraet ter wedersijden tusschen de Geerstraet ende Craeyerstraet / en inde selve straet de huysen tussen de Haverstraet ende Binnenvestgraft / twee huysen in yder straet tusschen de Haverstraet ende Gorststraet / mitsgaders de huysen op de Binnenvestgraft bijgevoucht (door die van de Gerechte den 14-10-1661)

(SA II inv. nr. 1217 fol. 63 - 63 vso, 19-02-1661)

Geschiedenis:

Gesticht op 19-02-1661 op initiatief van het stadsbestuur. Een half jaar later, op 06-10-1661, begaat het Gerecht een vergissing door de buurt Haverenvest te stichten. De ligging van deze buurt komt vrijwel overeen met die van het eerder gestichte Haverenburg, alleen zonder een aantal nieuw gebouwde huizen aan de nieuwe binnenvestgraft (de tegenwoordige 4e Binnenvestgracht). Al na een week wordt de vergissing opgemerkt en rechtgezet. De stichtingstekst van Haverenvest wordt doorgehaald met in de marge de mededeling: dese gebuyrte is weder bij resolutie van die van de Gerechte in dato den 13 October 1661 vernieticht.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 63, 19-02-1661 en fol. 66 vso, 06 en 13-10-1661)

Buurtheren:

*        
Looten, Jan - 17-12-1676 3 *
Sandersz., Jan - 14-03-1680 2 v *
Lance, Arent - 18-05-1685 3  
Rieu, Huych du - 08-11-1691 3  
Tombe, Jan del - 14-07-1695 1 v  
Jansz., Claes - 15-07-1700 1 v  
Tredee, Jacobus - 27-08-1705 2  
Poutre, Martijn le - 12-07-1714 1  
Piraedt, Carel - 04-06-1716 1  
Va, Johannes - 11-02-1723 1  
Walwijck, Adrianus van - 19-02-1733 1 v *
Kaarsteker, Johannes - 07-04-1735 1  
Hest, Willem van - 21-03-1748 1  
Vos, Johannes de - 11-09-1755 1 o  
Malje, Matthijs - 06-06-1771 1 v *
Hillen, Jan van - 28-02-1782 1 o *
Feber, Jan le - 05-05-1795 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl