bis_1508_voornaam Leiden 1508

Gedwongen Lening
Beleg van Poederoijen

Gegevens per
Voornaam
bis_1508_voornaam

 

 

 

Y Voornaam:A B
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 27v 14 Gansoord Adriaen Aerntsz. -- 0-20-0 2,00 Gansoord (58) Gansoord (27)  
2 24r 14 Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 12-0-0 84,00 Nieuwland (1)    
3 24r 2 Nieuwland Adriaen Florysz., drie kinderen van -- 3-0-0 27,00 Nieuwland (29)    
4 26v 37 Burgstreng Adriane Nanne Paedze, weduwe (van) (met kind) -- 10-0-0 108,00 Burgstreng (61,1)    
5 27v 15 Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 2-0-0 18,00 Gansoord (68) Gansoord (97)  
6 28r 10 Marendorp Rijnzijde Aeff Jan Jansz., weduwe (van) -- 0-30-0 14,00 Marendorp Rijnzijde (56)    
7 24r 7 Nieuwland Aelwyn kuiper 0-20-0 6,00 Nieuwland (6)    
8 27v 9 Gansoord Aelwyn Gerytsz. Gool -- 0-20-0 15,00 Gansoord (51)    
9 27r 6 Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 0-20-0 6,00 Kerkvierendeel (16) Kerkvierendeel (124)  
10 25v 8 Over 't Hof Aernt Heerman -- 2-0-0 18,00 Gasthuis (20)    
11 26v 30 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 0-20-0 11,00 Burgstreng (50)    
12 28v 2 Overmare Landzijde Albrecht Pietersz. Tromper -- 0-20-0 10,00 Kerkvierendeel (6)    
13 28r 1 Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 2-0-0 3,00 Marendorp Rijnzijde (50) Marendorp Rijnzijde (112)  
14 25v 1 Vleeshuis Alyd Cornelis Jansz., weduwe (van) -- 3-0-0 3,00 Marendorp Rijnzijde (50) Vleeshuis (45)  
15 25r 1 Over 't Hof Alyd Jacop van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw -- 2-0-0 54,00 Over 't Hof (33) Over 't Hof (72)  
16 27v 19 Gansoord Alyd Pouwel Pietersz., weduwe (van) -- 6-0-0 60,00 Gansoord (1) Nicolaasgracht (111)  
17 26v 25 Burgstreng Alyd Willem Reinoudsz., weduwe (van) -- 0-20-0 10,00 Burgstreng (11) Burgstreng (71)  
18 28r 5 Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) (met haar kinderen) -- 20-0-0 138,00 Marendorp Rijnzijde (36) Marendorp Rijnzijde (28)  
19 28r 11 Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 0-20-0 5,00 Marendorp Landzijde (75)    
20 26v 22 Burgstreng Andries (met zijn zoon) Lubbertsz. -- 5-0-0 12,00 Burgstreng (3) Burgstreng (55)  
21 23v 20 Wanthuis Andries Pietersz. -- 0-30-0 12,00 Wanthuis (58)    
     

 

 

A Voornaam:B C
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 25r 10 Zevenhuizen Baeff Jacop Simonsz., weduwe (van) -- 2-0-0 12,00 Wanthuis (58)    
2 24v 24 Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 3-0-0 18,00 Nieuwland (55)    
3 23v 23 Wanthuis Boekel Gerytsz. -- 0-30-0 6,00 Hogewoerd (2) Wanthuis (87)  
4 25v 9 Over 't Hof Bouwen de slotenmaker slotenmaker 0-20-0 3,00 Zevenhuizen (45) Over 't Hof (53)  
5 24v 6 Zevenhuizen Bouwen van der Boechorst -- 0-20-0 3,00 Zevenhuizen (45)    
6 26v 28 Burgstreng Bouwen Willemsz. -- 6-0-0 36,00 Burgstreng (47) Burgstreng (3)  
7 25r 8 Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 2-0-0 15,00 Zevenhuizen (13) Zevenhuizen (25)  
8 25v 8 Vleeshuis Burch Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2-0-0 0,00 Vleeshuis (35) Vleeshuis (10)  
     

 

 

B Voornaam:C D
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 28v 4 Overmare Rijnzijde Claer van Delff -- 2-0-0 0,00 Vleeshuis (35) Overmare Rijnzijde (22)  
2 24r 17 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 0-30-0 14,00 Nieuwland (4) Nieuwland (25)  
3 23r 10 Wanthuis Claes Claesz. bontwerker 0-20-0 4,00 Wanthuis (37) Wanthuis (23)  
4 26r 8 Burgstreng Claes de Man -- 0-20-0 8,00 Burgstreng (69) Burgstreng (26)  
5 23r 15 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 4-0-0 16,00 Wolhuis (19) Wolhuis (33)  
6 26r 11 Burgstreng Claes Gerytsz. -- 2-0-0 24,00 Burgstreng (73)    
7 28r 3 Marendorp Rijnzijde Claes Heynricxsz. -- 0-30-0 24,00 Burgstreng (73)    
8 24r 3 Nieuwland Claes Jacopsz. -- 4-0-0 30,00 Nieuwland (9) Nieuwland (48)  
9 27r 12 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. koopman 6-0-0 18,00 Kerkvierendeel (87)    
10 23v 2 Hogewoerd Claes Jansz. -- 0-30-0 6,00 Hogewoerd (6) Hogewoerd (17)  
11 23v 10 Hogewoerd Claes Martynsz. -- 0-30-0 11,00 Nicolaasgracht (72)    
12 25r 24 Zevenhuizen Claes Vos -- 0-20-0 10,00 Zevenhuizen (80) Zevenhuizen (121)  
13 25r 14 Zevenhuizen Claes Willemsz. -- 3-0-0 10,00 Zevenhuizen (80)    
14 27v 9 Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz.z. -- 2-10-0 22,00 Nicolaasgracht (97)    
15 24v 3 Rapenburg Claes Jan Claesz.z. -- 0-30-0 33,00 Rapenburg (37)    
16 24r 15 Nieuwland Cornelie van Leeuwen, (met kinderen) -- 10-0-0 60,00 Nieuwland (2)    
17 27v 16 Gansoord Cornelis Claesz. Cock -- 0-30-0 16,00 Gansoord (74) Gansoord (99)  
18 23v 8 Hogewoerd Cornelis Dircxz. kuiper 3-0-0 16,00 Gansoord (74)    
19 25v 5 Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 0-20-0 2,50 Vleeshuis (26,1) Vleeshuis (20)  
20 26r 6 Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 3-0-0 15,00 Burgstreng (66) Burgstreng (65)  
21 25v 15 Over 't Hof Cornelis Heerman -- 0-20-0 8,00 Zevenhuizen (71) Over 't Hof (14)  
22 23v 18 Hogewoerd Cornelis Jansz. de Wilde -- 2-0-0 6,00 Levendaal (14) Levendaal (12)  
23 25v 6 Vleeshuis Cornelis Jansz. van Noorde -- 0-20-0 6,00 Levendaal (14)    
24 23r 14 Wanthuis Cornelis Jansz., jonker -- 0-30-0 9,00 Wanthuis (15) Wanthuis (46)  
25 25r 7 Zevenhuizen Cornelis Mast -- 2-0-0 12,00 Zevenhuizen (11) Zevenhuizen (16)  
26 24v 30 Nieuwland Cornelis van Damme -- 0-30-0 12,00 Zevenhuizen (11) Nieuwland (90)  
27 28r 4 Marendorp Landzijde Cornelis van der Gouden, weduwe (van) -- 0-30-0 28,00 Marendorp Landzijde (58) Marendorp Rijnzijde (72)  
28 23r 7 Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 0-30-0 6,00 Wanthuis (24) Wanthuis (22)  
29 25v 5 Gasthuis Cornelis Jan Geryt Boeyensz.z. -- 2-0-0 24,00 Nieuwland (41)    
30 26r 10 Gasthuis Cornelis Pieter (met zijn schoonmoeder) Mouwerynsz. -- 0-20-0 24,00 Nieuwland (41) Gasthuis (26)  
     

 

 

C Voornaam:D E
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 26r 14 Gasthuis Dammes koopman 3-0-0 15,00 Gasthuis (75)    
2 23r 12 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 2-0-0 6,00 Wanthuis (51) Wanthuis (44)  
3 28v 3 Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. brouwer 0-20-0 8,00 Overmare Rijnzijde (19)    
4 24r 19 Nieuwland Dirck Andriesz. -- 5-0-0 26,00 Nieuwland (46) Nieuwland (55)  
5 27v 22 Gansoord Dirck Bruynenz. -- 0-30-0 14,00 Gansoord (9) Gansoord (62)  
6 24r 10 Nieuwland Dirck Claesz. -- 0-30-0 14,00 Gansoord (9)    
7 27v 5 Nicolaasgracht Dirck Dircxz. -- 0-20-0 30,00 Vleeshuis (35) Gansoord (119)  
8 26r 7 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 0-20-0 4,00 Gasthuis (27)    
9 27v 23 Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 0-20-0 11,00 Gansoord (14) Nieuwland (42)  
10 27v 7 Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 0-30-0 10,00 Nicolaasgracht (90)    
11 25r 9 Zevenhuizen Dirck Pieters Graeff -- 0-20-0 6,00 Zevenhuizen (29)    
12 27v 21 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 10-0-0 60,00 Gansoord (5) Gansoord (71)  
13 25r 19 Zevenhuizen Dirck van Bakenes -- 0-20-0 8,00 Zevenhuizen (44)    
14 24v 5 Zevenhuizen Dirck van der Boechorst -- 0-20-0 8,00 Zevenhuizen (44)    
15 28v 15 Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 0-20-0 3,00 Marendorp Landzijde (28) Marendorp Landzijde (40)  
16 26r 3 Burgstreng Dirck van Werve -- 4-0-0 24,00 Burgstreng (25)    
17 23r 17 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 4-0-0 24,00 Wanthuis (53) Wanthuis (58)  
18 22v 10 Wolhuis Dirck, meester barbier 0-20-0 3,50 Wanthuis (73)    
19 26r 15 Burgstreng Dirck Claes Gellenz. -- 2-10-0 14,00 Nicolaasgracht (91) Burgstreng (36)  
20 27v 17 Gansoord Dirck Jan Hertoech, zwager -- 0-20-0 14,00 Nicolaasgracht (91) Gansoord (61)  
     

 

 

D Voornaam:E F
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 25r 21 Zevenhuizen Ermgaert Claes Cornelisz., weduwe (van) -- 3-0-0 14,00 Nicolaasgracht (91) Zevenhuizen (99)  
2 26v 21 Burgstreng Ermgaert Willem Jan Pouwelsz., weduwe (van) -- 2-10-0 16,00 Burgstreng (2) Burgstreng (52)  
3 24v 5 Rapenburg Ewoud Mathysz. -- 0-20-0 2,50 Rapenburg (50) Rapenburg (68)  
4 24v 26 Nieuwland Ewout Jansz. raammaker 0-20-0 4,00 Nieuwland (65)    
5 25r 5 Over 't Hof Ewout Vos -- 0-20-0 4,00 Over 't Hof (1)    
6 25v 1 Gasthuis Ewout Well, meester -- 0-30-0 16,00 Gasthuis (13) Gasthuis (44)  
     

 

 

E Voornaam:F G
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 23r 16 Wolhuis Florys Claesz. -- 4-0-0 7,00 Nieuwland (39) Wolhuis (47)  
2 24r 12 Nieuwland Florys Jacopsz. -- 0-20-0 6,00 Wolhuis (49) Nieuwland (16)  
3 28r 7 Marendorp Landzijde Florys Pietersz. van Medenblyck -- 0-20-0 2,50 Marendorp Landzijde (71) Marendorp Landzijde (92)  
4 26v 34 Burgstreng Florys van Bosch -- 2-0-0 16,00 Burgstreng (56) Burgstreng (13)  
5 28v 1 Overmare Rijnzijde Florys Volprechtsz. -- 0-20-0 5,00 Overmare Landzijde (15)    
6 27r 4 Kerkvierendeel Frank Albrechtsz. -- 0-20-0 6,00 Kerkvierendeel (88)    
7 24r 11 Nieuwland Frans Ghysbrechtsz. -- 4-0-0 5,00 Nieuwland (10) Nieuwland (19)  
8 23v 7 Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 0-30-0 15,00 Hogewoerd (52) Hogewoerd (83)  
9 27r 5 Kerkvierendeel Frans Jansz. -- 5-0-0 15,00 Hogewoerd (52) Kerkvierendeel (123)  
10 28v 14 Marendorp Landzijde Frans van Vliet -- 0-20-0 15,00 Hogewoerd (52) Marendorp Landzijde (48)  
11 27r 13 Kerkvierendeel Frans Geryt (met zijn moeder) Doenz. -- 2-0-0 10,00 Kerkvierendeel (40) Kerkvierendeel (3)  
12 25v 2 Vleeshuis Frederik Jansz. koopman 0-20-0 3,00 Vleeshuis (9) Vleeshuis (44)  
13 25v 7 Vleeshuis Fye Geryt Vinck, weduwe (van) -- 0-20-0 14,00 Vleeshuis (32)    
     

 

 

F Voornaam:G H
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 23v 15 Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 0-20-0 6,00 Hogewoerd (86) Hogewoerd (143)  
2 25v 16 Over 't Hof Geertruyt Allert Woutersz., weduwe (van) -- 0-30-0 18,00 Over 't Hof (31)    
3 28r 10 Marendorp Landzijde Geertruyt Ewout Willemsz., weduwe (van) -- 0-20-0 8,00 Marendorp Landzijde (79)    
4 27r 7 Kerkvierendeel Geertruyt Frank, weduwe (van) kuiper 3-0-0 21,50 Kerkvierendeel (17)    
5 27r 11 Kerkvierendeel Geertruyt Geryt Goel, weduwe (van) (met haar kinderen) -- 2-0-0 12,00 Kerkvierendeel (29)    
6 27v 8 Gansoord Geertruyt Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 0-20-0 22,00 Gansoord (48) Marendorp Rijnzijde (59)  
7 24v 1 Zevenhuizen Geertruyt Joest, weduwe (van) apotheker 10-0-0 120,00 Zevenhuizen (1) Zevenhuizen (2)  
8 26v 31 Burgstreng Geryt brouwer 3-0-0 18,00 Burgstreng (51)    
9 28r 6 Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. van Noortich -- 4-0-0 18,00 Marendorp Landzijde (72) Marendorp Landzijde (88)  
10 26r 10 Burgstreng Geryt Claesz. Egmondt -- 6-0-0 36,00 Burgstreng (72)    
11 23v 13 Hogewoerd Geryt de Vrye -- 0-20-0 36,00 Burgstreng (72) Hogewoerd (2)  
12 27v 6 Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 0-30-0 2,00 Nicolaasgracht (93)    
13 26v 35 Burgstreng Geryt Florysz. -- 2-0-0 15,00 Burgstreng (57) Burgstreng (128)  
14 24v 9 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 0-20-0 8,00 Rapenburg (105) Rapenburg (131)  
15 26r 7 Burgstreng Geryt Heye -- 5-0-0 42,00 Burgstreng (67) Zevenhuizen (22)  
16 28v 12 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 0-30-0 6,00 Marendorp Landzijde (85)    
17 24r 20 Nieuwland Geryt Jacopsz. verver 4-0-0 26,00 Nieuwland (47)    
18 27r 16 Kerkvierendeel Geryt Pietersz. witmaker 2-0-0 13,00 Kerkvierendeel (67)    
19 22v 1 Wolhuis Geryt Roelofsz. -- 2-0-0 10,00 Nieuwland (44) Wolhuis (52)  
20 25r 2 Over 't Hof Geryt Roest -- 0-30-0 8,00 Zevenhuizen (85) Over 't Hof (10)  
21 26r 13 Gasthuis Geryt Willemsz. -- 0-20-0 3,00 Gasthuis (68)    
22 23v 9 Hogewoerd Geryt Heyn Roestsz. -- 0-20-0 6,00 Hogewoerd (60)    
23 23r 18 Wanthuis Geryt Jan Allertsz., (en zijn moeder) -- 0-20-0 9,00 Wanthuis (55) Wanthuis (60)  
24 24r 18 Nieuwland Geryt Jan Boeyensz.z. -- 3-0-0 9,00 Wanthuis (55) Nieuwland (62)  
25 28r 4 Marendorp Rijnzijde Ghijs van Stolck -- 0-20-0 9,00 Wanthuis (55) Overmare Rijnzijde (15)  
26 23v 3 Hogewoerd Ghysbrecht de bakker bakker 0-30-0 9,00 Wanthuis (55)    
27 24v 4 Zevenhuizen Ghysbrecht van der Boechorst -- 2-0-0 9,00 Wanthuis (55)    
28 27r 6 Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 3-0-0 24,00 Gansoord (46) Gansoord (13)  
29 24v 11 Rapenburg Gijs Govertsz. -- 0-20-0 2,50 Rapenburg (34)    
30 27r 19 Kerkvierendeel Gillis Jansz. -- 0-20-0 20,00 Kerkvierendeel (75)    
31 23v 21 Wanthuis Griet Geryt Aelwynsz., weduwe (van) met kinderen -- 3-0-0 18,00 Wanthuis (84) Wanthuis (66)  
32 26v 16 Burgstreng Griet Willem Bolsendr. -- 3-0-0 15,00 Burgstreng (81)    
     

 

 

G Voornaam:H J
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 25r 4 Over 't Hof Hase Aelwyns -- 0-20-0 15,00 Burgstreng (81) Over 't Hof (8)  
2 26v 33 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 0-20-0 5,00 Burgstreng (54) Burgstreng (11)  
3 27r 18 Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 0-20-0 3,00 Kerkvierendeel (86)    
4 24r 4 Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 3-0-0 6,00 Nieuwland (15)    
5 28v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 2-10-0 6,00 Overmare Landzijde (1) Kerkvierendeel (122)  
6 25v 12 Over 't Hof Heynrick van Alkemade -- 0-20-0 12,00 Wanthuis (17) Over 't Hof (56)  
7 28r 9 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansdr. -- 0-30-0 14,00 Marendorp Rijnzijde (49,1)    
8 23r 16 Wanthuis Huge Meesz. -- 6-0-0 34,00 Wanthuis (52) Wanthuis (57)  
9 22v 12 Wolhuis Huge van Zwieten, weduwe (van) -- 0-20-0 15,00 Wolhuis (3) Wolhuis (3)  
     

 

 

H Voornaam:J K
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 24r 21 Nieuwland Jacop Andriesz. van Velde -- 0-20-0 3,00 Nieuwland (106) Nieuwland (94)  
2 28r 6 Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 0-30-0 16,00 Marendorp Rijnzijde (48) Wolhuis (67)  
3 23v 17 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 0-20-0 1,50 Hogewoerd (47) Hogewoerd (65)  
4 24v 25 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 0-30-0 13,00 Nieuwland (56)    
5 24v 27 Nieuwland Jacop Hermansz. -- 0-30-0 9,00 Nieuwland (67)    
6 25r 16 Zevenhuizen Jacop Joesten -- 2-0-0 9,00 Nieuwland (67)    
7 26r 11 Gasthuis Jacop Meesz. -- 2-0-0 12,00 Gasthuis (56) Gasthuis (30)  
8 23r 1 Wanthuis Jacop Pietersz. van der Gracht -- 8-0-0 36,00 Gansoord (55)    
9 25r 12 Zevenhuizen Jacop Willemsz. -- 6-0-0 36,00 Zevenhuizen (28)    
10 23v 16 Hogewoerd Jacop Huge Dircxz. -- 0-20-0 36,00 Zevenhuizen (28)    
11 25v 4 Vleeshuis Jan (met zijn zoon) van Wesip, meester -- 3-0-0 2,00 Vleeshuis (22) Vleeshuis (25)  
12 28v 5 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 3-0-0 8,00 Overmare Rijnzijde (35) Gasthuis (68)  
13 24r 13 Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 2-10-0 10,00 Nieuwland (13) Nieuwland (1)  
14 28r 12 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede -- 2-0-0 22,00 Marendorp Rijnzijde (74) Marendorp Landzijde (131)  
15 23v 4 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 0-30-0 3,00 Hogewoerd (8) Rapenburg (149)  
16 28r 3 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 2-0-0 36,00 Marendorp Landzijde (44)    
17 24v 29 Nieuwland Jan Claesz. Keyser -- 0-20-0 6,00 Nieuwland (71)    
18 26v 23 Burgstreng Jan Ewoutsz. die Wyse -- 0-20-0 6,00 Nieuwland (71) Burgstreng (56)  
19 23v 11 Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 3-0-0 10,00 Hogewoerd (72) Hogewoerd (136)  
20 23v 5 Hogewoerd Jan Gillisz. -- 0-20-0 8,00 Hogewoerd (9)    
21 24v 8 Rapenburg Jan Heynricxsz. van Warmond -- 3-0-0 5,00 Zevenhuizen (30) Zevenhuizen (102)  
22 24r 6 Nieuwland Jan Jansz. -- 3-0-0 13,00 Nieuwland (45)    
23 27r 10 Kerkvierendeel Jan Jansz. blauwer 0-30-0 5,00 Kerkvierendeel (26) Kerkvierendeel (23)  
24 27v 4 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 16-0-0 120,00 Nicolaasgracht (64)    
25 26v 27 Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 8-0-0 100,00 Burgstreng (45)    
26 22v 11 Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 0-20-0 15,00 Wolhuis (5)    
27 27v 8 Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 0-20-0 10,00 Nicolaasgracht (81)    
28 24r 8 Nieuwland Jan Paedze -- 4-0-0 30,00 Nieuwland (7)    
29 26r 13 Burgstreng Jan Reyersz. -- 2-10-0 9,00 Burgstreng (75)    
30 28v 13 Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 0-20-0 4,00 Marendorp Landzijde (89)    
31 24v 3 Zevenhuizen Jan Stoop -- 7-0-0 72,00 Zevenhuizen (5) Nicolaasgracht (185)  
32 24v 1 Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0-20-0 2,00 Rapenburg (35) Rapenburg (60)  
33 25v 3 Vleeshuis Jan van Griecken -- 2-0-0 16,00 Vleeshuis (18)    
34 23r 3 Wanthuis Jan van Honthorst -- 2-0-0 12,00 Wanthuis (1) Wanthuis (97)  
35 22v 7 Wolhuis Jan van Leeuwen -- 0-20-0 12,00 Wanthuis (1) Wolhuis (55)  
36 26v 20 Burgstreng Jan van Santen -- 2-0-0 9,00 Burgstreng (80) Burgstreng (51)  
37 26r 5 Burgstreng Jan van Toll -- 0-30-0 4,00 Hogewoerd (5) Burgstreng (21)  
38 25v 14 Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 2-0-0 30,00 Over 't Hof (56) Over 't Hof (27)  
39 24v 6 Rapenburg Jan van Zwieten -- 5-0-0 60,00 Rapenburg (47) Rapenburg (69)  
40 27r 20 Kerkvierendeel Jan Veen -- 4-0-0 36,00 Kerkvierendeel (79) Kerkvierendeel (32)  
41 26r 1 Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 0-20-0 12,00 Burgstreng (21) Burgstreng (88)  
42 25r 22 Zevenhuizen Jan Claes Cornelisz.z. -- 3-0-0 12,00 Burgstreng (21) Zevenhuizen (46)  
43 22v 8 Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 3-0-0 15,00 Wolhuis (53) Wolhuis (68)  
44 27v 3 Nicolaasgracht Jan Dirck Meesz.z. -- 3-0-0 10,00 Nicolaasgracht (63)    
45 25r 17 Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 2-10-0 7,00 Zevenhuizen (35)    
46 27v 11 Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz.z. -- 20-0-0 100,00 Gansoord (54)    
47 25r 23 Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 0-20-0 12,00 Zevenhuizen (67) Zevenhuizen (103)  
48 22v 2 Wolhuis Jannetgen Claes Hugenz., weduwe (van) -- 6-0-0 54,00 Wolhuis (36) Wolhuis (54)  
49 23r 15 Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsdr. -- 3-0-0 27,00 Wanthuis (47) Wanthuis (53)  
50 25r 18 Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 6-0-0 42,00 Zevenhuizen (38)    
51 23r 19 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 2-0-0 3,00 Wanthuis (57) Wanthuis (63)  
52 23r 2 Wanthuis Joest van Griecken -- 0-20-0 3,00 Wanthuis (57) Wanthuis (96)  
53 26r 2 Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2-0-0 18,00 Burgstreng (17)    
     

 

 

J Voornaam:K L
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 28v 2 Overmare Rijnzijde Katryn Willemsdr. Spronck -- 0-20-0 8,00 Overmare Rijnzijde (15) Overmare Rijnzijde (28)  
2 22v 9 Wolhuis Katryn Pieter Reymbrandsz., weduwe (van) -- 0-20-0 36,00 Wolhuis (57) Wolhuis (74)  
3 23v 1 Nieuwland Kers Ghysbrecht Bouwensz.z. -- 0-20-0 3,00 Gasthuis (83)    
4 24r 9 Nieuwland Kerstyne Dirck Meesz., weduwe (van) -- 3-0-0 20,00 Nieuwland (8) Burgstreng (111)  
5 27r 2 Kerkvierendeel Kerstyne Joris Jansz., weduwe (van) -- 4-0-0 24,00 Kerkvierendeel (12,1) Kerkvierendeel (118)  
6 25v 7 Over 't Hof Koen van Boschuysen -- 0-20-0 6,00 Over 't Hof (11) Over 't Hof (107)  
     

 

 

K Voornaam:L M
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 23r 4 Wanthuis Lourys de apotheker apotheker 0-20-0 6,00 Over 't Hof (11)    
2 28r 7 Marendorp Rijnzijde Lourys Willemsz. pottenbakker 0-20-0 2,50 Marendorp Rijnzijde (75) Marendorp Rijnzijde (47)  
3 23v 6 Hogewoerd Luytgen de schoenmaker schoenmaker 0-20-0 4,00 Hogewoerd (111) Hogewoerd (110)  
4 26r 15 Gasthuis Lysbet Harcken -- 0-30-0 4,00 Gasthuis (79) Gasthuis (49)  
5 23r 8 Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 0-20-0 6,00 Wanthuis (25)    
6 24r 23 Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 3-0-0 16,00 Nieuwland (54)    
7 27v 2 Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) (met haar zoon) -- 3-0-0 21,00 Nicolaasgracht (55)    
     

 

 

L Voornaam:M O
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 27r 4 Gansoord Machteld Pieter Elsbien, weduwe (van) -- 2-0-0 15,00 Gansoord (42)    
2 26v 26 Burgstreng Margriet Florysdr. -- 0-21-8 8,00 Burgstreng (15)    
3 27v 13 Gansoord Marie van Dam -- 3-0-0 26,00 Gansoord (63) Gansoord (41)  
4 26v 18 Burgstreng Marie Cornelis Claesz., weduwe (van) -- 0-20-0 16,00 Gansoord (74)    
5 23v 22 Wanthuis Marie Heynrick Paedze, weduwe (van) -- 0-30-0 20,00 Wanthuis (65)    
6 28r 8 Marendorp Landzijde Marie Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 0-20-0 10,00 Marendorp Landzijde (73)    
7 23r 11 Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 6-0-0 29,00 Wanthuis (39) Wanthuis (40)  
8 26v 17 Burgstreng Martyn (met zijn schoondochter) Pieters brouwer 0-20-0 10,00 Burgstreng (83)    
9 27r 9 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 2-0-0 5,00 Kerkvierendeel (20)    
10 25r 15 Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 4-0-0 26,00 Zevenhuizen (33)    
11 24r 16 Nieuwland Martyn Roelofsz. -- 3-0-0 25,00 Kerkvierendeel (59) Nieuwland (26)  
12 26r 12 Gasthuis Marytgen Huge Willemsz., weduwe (van) -- 0-30-0 16,00 Gasthuis (66)    
13 28r 5 Marendorp Landzijde Mathys van Bancken -- 0-20-0 16,00 Gasthuis (66) mr r (32)  
14 22v 6 Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 5-0-0 27,00 Wolhuis (42) Wolhuis (60)  
15 26r 12 Burgstreng Mees Dircxz. -- 0-30-0 27,00 Wolhuis (42)    
16 24r 5 Nieuwland Mees Jansz. -- 2-0-0 12,00 Nieuwland (26)    
17 27r 2 Gansoord Mouweryn Claesz. -- 0-30-0 12,00 Gansoord (39)    
     

 

 

M Voornaam:O P
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 27v 20 Gansoord Oloff Dircxz. schipper 3-0-0 10,00 Nicolaasgracht (110) Marendorp Rijnzijde (94)  
2 25v 4 Gasthuis Oudzier Willemsz. -- 0-30-0 10,00 Nicolaasgracht (110)    
     

 

 

O Voornaam:P Q
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 25v 9 Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 0-20-0 4,00 Vleeshuis (36) Vleeshuis (7)  
2 23r 9 Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 0-20-0 5,00 Wanthuis (26) Wanthuis (26)  
3 27r 14 Kerkvierendeel Peynse Dirck Simonsz., weduwe (van) -- 2-0-0 18,00 Kerkvierendeel (60)    
4 25v 6 Gasthuis Phillips (met zijn moeder) van der Laan -- 0-20-0 24,00 Burgstreng (22,2) Gasthuis (13)  
5 24v 2 Rapenburg Phillips Nachtegaal -- 0-20-0 10,00 Over 't Hof (50) Over 't Hof (39)  
6 25v 3 Gasthuis Phillips van Henegouwen, meester -- 7-0-0 10,00 Over 't Hof (50) Gasthuis (55)  
7 26v 19 Burgstreng Phillips van Noorde -- 10-0-0 84,00 Burgstreng (93)    
8 23r 5 Wanthuis Pieter "Rijke Pieter" Heynricxsz. -- 0-20-0 9,00 Wanthuis (5) Wanthuis (3)  
9 22v 14 Wolhuis Pieter de Grebber -- 20-0-0 100,00 Wolhuis (13) Wolhuis (14)  
10 26v 1 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 2-10-0 18,00 Kerkvierendeel (15) Kerkvierendeel (115)  
11 24v 10 Rapenburg Pieter Goedyck -- 0-20-0 5,00 Rapenburg (58) Rapenburg (139)  
12 23v 1 Hogewoerd Pieter Heynricxsz. Buys -- 0-30-0 5,00 Rapenburg (58) Nieuwland (5)  
13 23v 24 Wanthuis Pieter Hoogstraat -- 0-20-0 1,25 Wanthuis (75) Wanthuis (90)  
14 27v 12 Gansoord Pieter Jansz. -- 5-0-0 36,00 Gansoord (59) Gansoord (118)  
15 26r 9 Gasthuis Pieter Mouwerynsz. -- 0-20-0 6,00 Gasthuis (29) Gasthuis (89)  
16 25r 11 Zevenhuizen Pieter Paedze -- 6-0-0 60,00 Zevenhuizen (31) Zevenhuizen (35)  
17 27r 17 Kerkvierendeel Pieter Simonsz. koopman 3-0-0 17,00 Kerkvierendeel (108) Kerkvierendeel (70)  
18 26v 36 Burgstreng Pieter Simonsz. Saessgen -- 0-20-0 3,00 Levendaal (19)    
19 26v 24 Burgstreng Pieter van Zijl -- 8-0-0 80,00 Burgstreng (6) Burgstreng (34)  
20 25v 11 Over 't Hof Pieter Geryt Goelenz. -- 3-0-0 18,00 Over 't Hof (44) Over 't Hof (51)  
21 26r 14 Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 0-20-0 10,00 Burgstreng (78)    
22 28r 1 Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 0-20-0 1,80 Marendorp Landzijde (30)    
     

 

 

P Voornaam:Q R
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 28r 11 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. -- 0-20-0 18,00 Marendorp Rijnzijde (65) Marendorp Rijnzijde (43)  
     

 

 

Q Voornaam:R S
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 26v 32 Burgstreng Reyer (met zijn moeder) Claesz. -- 7-0-0 48,00 Burgstreng (52) Burgstreng (9)  
2 23r 13 Wanthuis Reyer Dircxz. -- 2-0-0 18,00 Wanthuis (42) Wanthuis (45)  
3 27v 10 Gansoord Reyer Jacopsz. -- 0-20-0 8,00 Gansoord (52) Gansoord (122)  
4 27r 1 Gansoord Reyer Jansz. -- 0-30-0 10,00 Gansoord (38)    
5 27r 15 Kerkvierendeel Reyertgen Danel Pietersz., weduwe (van) -- 2-0-0 18,00 Kerkvierendeel (63) Kerkvierendeel (64)  
6 28v 6 Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 0-20-0 3,00 Overmare Rijnzijde (59) Overmare Rijnzijde (52)  
     

 

 

R Voornaam:S V
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 25v 13 Over 't Hof Splinter Jansz. -- 0-20-0 6,00 Wanthuis (54)    
     

 

 

S Voornaam:V W
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 23v 12 Hogewoerd Volprecht Roelofsz. -- 2-0-0 18,00 Wolhuis (32) Hogewoerd (7)  
     

 

 

V Voornaam:W Y
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 28r 10 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. -- 0-30-0 8,00 Nicolaasgracht (99)    
2 24v 2 Zevenhuizen Wigger Joestenz. -- 2-10-0 8,00 Nicolaasgracht (99) Overmare Landzijde (35)  
3 28r 9 Marendorp Landzijde Wijnaert de witmaker witmaker 0-20-0 12,00 Marendorp Landzijde (76)    
4 22v 3 Wolhuis Willem Andriesz. -- 0-20-0 3,00 Wolhuis (38)    
5 25r 13 Zevenhuizen Willem Bouwensz. -- 3-0-0 3,00 Wolhuis (38) Zevenhuizen (44)  
6 23v 14 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 0-20-0 4,00 Hogewoerd (78)    
7 25r 20 Zevenhuizen Willem Gerytsz. timmerman 0-20-0 4,00 Wolhuis (27) Zevenhuizen (84)  
8 25v 10 Over 't Hof Willem Heerman -- 2-0-0 20,00 Over 't Hof (37)    
9 28r 2 Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 2-0-0 28,00 Marendorp Landzijde (42)    
10 26v 29 Burgstreng Willem Hugenz. -- 0-20-0 28,00 Marendorp Landzijde (42)    
11 28v 3 Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 0-30-0 10,00 Overmare Landzijde (22)    
12 23r 6 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 3-0-0 20,00 Wanthuis (16) Wanthuis (15)  
13 28v 4 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1-0-0 1,60 Overmare Landzijde (24)    
14 27v 18 Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 0-30-0 13,00 Gansoord (77) Gansoord (87)  
15 25r 3 Over 't Hof Willem Pietersz. Dodes -- 0-20-0 6,50 Over 't Hof (26) Over 't Hof (11)  
16 28r 8 Marendorp Rijnzijde Willem Pietersz. Tromper -- 0-30-0 10,00 Kerkvierendeel (4)    
17 26r 9 Burgstreng Willem Reyersz. -- 3-0-0 16,00 Burgstreng (70) Burgstreng (28)  
18 28r 2 Marendorp Rijnzijde Willem Simonsz. brouwer 0-30-0 8,00 Marendorp Rijnzijde (9) Marendorp Rijnzijde (106)  
19 25v 2 Gasthuis Willem van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw -- 5-0-0 60,00 Gasthuis (2) Gasthuis (51)  
20 24v 4 Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 2-10-0 60,00 Rapenburg (51) Rapenburg (67)  
21 27r 7 Gansoord Willem van Lodensteyn -- 0-20-0 18,00 Burgstreng (74) Marendorp Rijnzijde (21)  
22 27r 3 Kerkvierendeel Willem van Veen, meester -- 0-20-0 18,00 Burgstreng (74) Nieuwland (37)  
23 24v 7 Rapenburg Willem Willemsz. meeman 6-0-0 22,00 Burgstreng (89) Rapenburg (75)  
24 27r 3 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 6-0-0 54,00 Gansoord (40) Gansoord (4)  
25 24v 28 Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 0-20-0 7,00 Nieuwland (66) Nieuwland (68)  
26 22v 5 Wolhuis Willem Jacop Willemsz.z. -- 2-0-0 7,00 Nieuwland (66)    
27 27r 5 Gansoord Willem Jan Kerstantsz.z. -- 2-0-0 15,00 Gansoord (44) Gansoord (35)  
28 26r 4 Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 0-20-0 12,00 Burgstreng (27) Burgstreng (103)  
29 25r 6 Over 't Hof Wouter (en zoon Ysbrant) Stien -- 2-0-0 9,00 Over 't Hof (4,1) Over 't Hof (6)  
30 27r 8 Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 3-10-0 32,00 Kerkvierendeel (18) Kerkvierendeel (129)  
31 27v 1 Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 0-30-0 6,00 Nicolaasgracht (25) Nicolaasgracht (28)  
32 24r 22 Nieuwland Wouter van Santen -- 0-30-0 6,00 Wanthuis (56)    
     

 

 

W Voornaam:Y A
  Fol Nr Bon Naam Beroep p-s-d £ 1502 Bon (nr) Bon 1515 (nr)  
1 22v 4 Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 20-0-0 108,00 Wolhuis (30) Wolhuis (56)  
2 26r 8 Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 6-0-0 34,00 Gasthuis (46)    
     

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl