vorige Buurt: 183.Groeneveld 184. Weidenwijk volgende Buurt: 185.Reinewei

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortsijde van de Maren opte nyeuwe Langegraft mitte huysinge van Willem Heyneman, saaywercker / ende lopende langs de selve graft oostwaers aen tot aen de Reyneveststege / de zelve stege voorbij ende voorts langs de selve Langegraft tot aen de ingang van het hofgen van Willem Cornelisz. Bilderbeeck / ende eyndende zulx mettet houckhuys aen de voors. ingang comende, toecomende de voorn. Bilderbeeck.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 - 33 vso, 22-06-1617)

beginnende aen de noortzijde van de Langegracht opte houck van de Reyneveststeech / lopende westwaerts aen langs de Langegracht tot aen het houckhuys aen de Westdwersgraft (moet zijn: Mare) / begrijpende mede de gehuysden in de poorte ende sloppen aldaer gelegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 93 vso - 94, 19-07-1629)

Geschiedenis:

Op 22-06-1617 gesticht op verzoek van de gebuyren wonachtich aen de noortsijde van de lange gedolven graft van de Maren aff beginnende ende oostwaers lopende tot den ingang van zekere vergaderinge van enige huysgens bij Willem Cornelisz. Bilderbeeck (....) ten eynde zyl(uyden) onder eene gebuyrte begrepen souden mogen werden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 - 33 vso, 22-06-1617)

Het verzoek tot stichting is wat merkwaardig, omdat nog geen jaar eerder de buurt Groeneveld was gesticht, omvattende het gehele bouwblok Mare/Binnenvestgracht/ Reineveststeeg/Langegracht. Formeel is de argumentatie van de geburen ten eynde zyl(uyden) onder eene gebuyrte begrepen souden mogen werden dus onjuist. De beweegredenen van het Gerecht om toch akkoord te gaan met de stichting van Weidenwijk zijn onbekend. Kennelijk was de buurt Groeneveld te groot geworden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 28 vso - 29, 07 en 14-07-1616)

In 1624 verzoeken de bewoners van de eerder genoemde vergaderinge (of hofgen) van Willem Cornelisz. van Bilderbeecq om bij een buurt te worden ondergebracht. Het Gerecht besluit om de hof in tweeën te delen. Het westelijk deel komt aan Weidenwijk en het oostelijk deel wordt bij de buurt Reinegom gevoegd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 vso, i.m.)

Op 27-09-1629 besluit het Gerecht tot een herverdeling van Weidenwijk en de aangrenzende buurt Reinegom, waardoor een derde buurt Reinewei ontstaat. Daardoor worden de huisjes in de hof van Van Bilderbeecq aan Weidenwijk onttrokken en wordt de buurt terug gebracht naar haar oorspronkelijke omvang.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 93 vso - 94)

Jan van Griecken, heer van Weydenwijck en Andries van der Ros verklaren op verzoek van Jacob Lichtvoet, de wettige zoon van Claes Lichtvoet die op 19-03-1683 is overleden, dat zij altijd goede ende familiaire kennisse met vader en zoon hebben gehad.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Z fol. 63, 04-06-1683)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Lybaert, Claes - 22-06-1617 3 ? *
Olivier, Pieter - <19-07-1629 ? v *
Verhalle, Christiaen - 13-03-1631 1 o *
Schrijver, Wijnant de - 15-09-1639 2 v  
Raedt, Daniel de - 14-08-1642 3  
Noe, Tomas - 09-01-1670 1  
Griecken, Jan - 12-01-1679 1 *
Careth, Jacques - 24-08-1684 2 *
Griecken, Pieter van - 26-08-1688 3 v *
Rots, Andries van der - 27-10-1695 1  
Biljaar, Hendrik - 10-10-1705 2 ? *
Soo, Claes van der - 14-06-1708 1 v  
Coopman, Jacobus - 12-06-1710 1  
Berkel, Cornelis van - 09-02-1725 1 o *
Kaay, Isaac van der - 22-02-1748 1 v  
Jillisse, David - 18-02-1779 1  
Pas, Jan - 13-05-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl