vorige Buurt: 199.Singelsoord 207. Fockersrijk  

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gemeene gebyren woonende in de vergrotinge deser stede aen de suytzijde van de Langegraft / beginnende van de Maren met d'eerste huysinge aencomende Anthonis Jorisz. Focker / oostwaers aen loopende / daerinne begrepen de twee slopstraetgens van de voorn. Focker / mitsgaders de huysingen staende in de poorte van Maritgen Cornelisdr. wedue van Cornelis Fransz. van Swanevelt / tot aen de huysinge van Jan Arentsz. Bouman / begrijpende omtrent vijftich huysen

(SA II 1216 inv. nr. fol. 60 vso - 61, 19-07-1622)

Geschiedenis:

Kennelijk is de buurt vernoemd naar Anthonis Jorisz. Focker die in 1617 zes percelen aan de zuidzijde van de Langegracht tussen Mare en Volmolengracht koopt van Pieter Hugensz. du Boys. Focker bezat ook percelen aan de zuidzijde van de tegenwoordige Lammermarkt, die eveneens naar hem werden vernoemd (de niet meer bestaande Fokkestraat en Fokkeplein).

(SA II inv. nr. 6602 fol. 42 - 43)

In 1705 verzoekt men om samenvoeging met de buurt  Nieuwgesticht, omdat Fockersrijk maar 15 huizen telt, die door slechts 23 manspersonen worden bewoond, inbegrepen de vrijers die geen buyrt houwen. Wanneer er tegelijk twee buren moeten worden begraven, zou dat grote problemen opleveren. Het Gerecht stemt toe (zie ook 'Buurthouden', pag. 93).

(SA II inv. nr. 96 fol. 146 vso, 24-03-1705)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Mere, Anthony la - 19-07-1622 1 v *
Piaedt, Marcus - 08-08-1641 1 ? *
Gille(sz.), Jan - 16-06-1645 1 v *
Blanchaert, Wouter - 21-07-1651 1  
Ham, Gerrit Mattheusz. van - 06-09-1655 3  
Heemstee, Willem - 25-09-1670 1 oo *
Christoffel, Matthijs - 06-09-1674 1  
Robbersz., Jan - 29-05-1692 1  
Deltefrie, Matthijs 08-06-1694 1 *
Beusemaecker, Franchois - 13-08-1700 1 ?  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl