Begraafplaats Zijlpoort
Leiden 1828 - 2006
Zoekvoorbeelden

 

 

Introductie
  Het het zoeken in de database kan op 2 manieren:
1. Algemeen Zoeken
2. Specifiek Zoeken
Als zoekwaarden kunnen (voor)namen, woorden, data, etc. of delen daarvan worden opgegeven.
Standaard worden de gegevens in Lijstvorm gepresenteerd.
Bij Specifiek zoeken kan ook de presentatie als Telling of Grafiek gekozen worden.
De zoekfunctie wordt aangeroepen door op de betreffende knop Zoek Alg of Zoek Spec te drukken.
 
Functies voor beide zoekmethoden
Bij beide manieren van zoeken kunnen functies zoals sorteren en afbakenen van perioden en leeftijden gebruikt worden.
Als de opgegeven waarde geheel moet overeenstemmen dan kan de functie Zoek Exact - zoek hele woorden gebruikt worden.
 
 

 

Algemeen Zoeken
  Bij Algemeen Zoeken wordt in de velden naam, voornaam en familie relatie (wed, kind, vrouw) gezocht. Volgorde van de zoekteksten is niet belangrijk.
Ik zoek de gegevens van Johanna Maria Langezaal.
 
 
voorbeeld algemeen zoeken
 

 

Specifiek Zoeken
  Bij Specifiek Zoeken kunt u zelf opgeven in welke velden gezocht moet worden.
Ik wil de gegevens van alle mannen Langezaal, overleden ca 1960-1970
 
 
voorbeeld specifiek zoeken
 
 
 

 

Specifiek Zoeken: Telling
  Bij de presentatie via Telling kunnen dezelfde zoekgegevens worden gebruikt als bij de gewone presentatie van Lijst
Het tellen kan op meerdere niveaus, bijvoorbeeld aantal overledenen per parochie gesplitst naar m/v.
Wanneer alle waarden van een veld geteld moeten worden dan moet een * worden ingegeven.
Wanneer niets wordt ingegeven dan worden de telingen per decennium getoond.
Wat zijn de meest voorkomende namen in de Petrusparochie ?
 
 
voorbeeld Telling zoeken
 
 
 

 

Specifiek Zoeken: Grafiek
  Bij de presentatie via Grafiek worden relevante statistische gegevens als maximum, gemiddelde en minimum getoond.
Voor de zoekteksten geldt hetzelfde als bij Telling: de te zoeken waarden, * geeft alle voorkomende waarden, niets invullen geeft alles.
Ik wil alle gegevens, uitgesplitst naar jaar, leeftijd, parochie en klasse.
NB. Dit is de standaard presentatie, dus: niets ingeven, alleen Grafiek aanvinken en op Zoek Spec drukken.
 
 
voorbeeld Grafiek
 
 
 

 

Functies voor beide zoekmethoden
  Bij alle Zoekmethoden en Presentaties kunnen filters en volgorde worden opgegeven:  
  Sorteren Standaard is naam, voornaam, datum. Dit kan naar keuze gewijzigd worden.  
  Exact Zoekt hele woorden. De gegevens worden alleen getoond als zij precies overeenkomen. Dus geen afkortingen gebruiken.  
  Leeftijd Standaard worden alle leeftijden bij overlijden tussen 0 en 110 jaar meegenomen. Iedere leeftijdsklasse is op te geven.  
  Jaar Standaard wordt de periode 1828-2006 meegenomen. Iedere periode is op te geven.  
  Ik wil de gegevens van personen van de OLV Hemelvaart parochie, afkomstig uit Oegstgeest, ouder dan 50 jaar, overleden na 1900, gesorteerd naar leeftijd, naam.  
 
voorbeeld algemene functies
 
 
 

 

Colofon
Auteur Publicatie  
Werkgroep Zijlpoort
Leiden 2009
Begraafplaats
Zijlpoort
1828-2006