vorige Buurt: 46.Vliegenthart (Hartenburg) 47. Oost Mariënburg volgende Buurt: 48.Middel Mariënburg (Mariëndaal)

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende opten Rijn opten houc van de Goe Gerriddensteech / lopende denselven Rhijn langs oostwaerts aen / ende omschrinckelende de westzijde van de corten Maren / voorts de zuytzijde van de Haerlemmerstraet tot aen het houckhuys van seecker steechgen toebehoorende het selve huys Adriaen Jansz. van Staveren, schepen / voorts overspringende aen de noortsijde van Haerlemmerstraet / begrijpt de Spijckerboorsteech ten wederzijden / ende lopende de voors. Haerlemstraet langs tot aen de Marenbrugge.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 100, 22-08-1630)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) al sprake zijn geweest van een buurt Oost Marienborch. De ligging van deze buurt wordt omschreven als: Oost Marienborch no. xlvij / begint van 't huys daer Willem Dirxz. van Tetroede plach te woonen / naer de Marenbrugge toe / mit de Vrouwensteech aen beyden zijden / eyndende mit 't huys daer Jan de Cruymen plach te woonen / plach te hebben huysen of cameren 22. Deze buurt - die o.m. de Vrouwensteeg omvatte - was dus groter dan het latere Oost Mariënburg. Zie ook Mariënborg.

(SA II inv. nr. 1220)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Maes, Claes Cornelisz. van der -, ¹ 19-08-1599 4  
Leeuwen, Frans Adriaensz. van - 24-07-1603 1 *
Deyman, Jan - 22-08-1630 1  
Drijver, Pouwels Jansz. den - 15-11-1635 2 v  
Kerchem, Willem van - 19-03-1648 2  
Andriesz., Abraham - 25-07-1657 2  
(Cempen), Jan Heyndricksz. (van) - 13-07-1667 1 *
Snell, Pieter - 25-09-1670 1 v  
Assendelft, de Ed. Pieter Claesz. van - 10-07-1679 1 *
Muylenburch, Rhené van - 04-08-1682 2  
Landa, Abraham - 15-04-1706 1  
Hoppesteyn, Dr. Johannes - 07-11-1735 1  
Bogaard, Jan Isaacz. van den - 11-10-1742 2  
Ange, Josue l' - 10-01-1760 1 o  
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 107 vso - 108        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl