COMAN PHILIPS

 

Previous PageHome PageNext Page


COMAN PHILIPS

functie:

H. Geestmr. 1342-43, 47-48 en 48-49.

beroep:

gezien zijn naam koopman.

woonhuis:

aan de Vollersgracht (verm. 23 mrt. 1337, Ke. 493 f. 40v.). Hierop vestigde hij een rente van 10 s.g.g. t.g.v. de H. Geest voor memoriediensten; dit huis was 1380 in handen van Floris Gijsbrechtsz. (W. 1765 f. 8v.; Kam, 'Memorieboek', 190).

familie:

verm. van zijn zwager of schoonzn. Pieter Claasz. 7 nov. 1360 als belender met land aan een uiterdijk, wrsch. te Leiderdorp (Ga. 455 f. 13v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl