VAN OYEN

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN OYEN

I. WERMBOUD VAN OYEN

woonhuis:

aan de Breestraat, strekkend tot de Middelweg, hierop verklaarde hij 8 jan. 1351 1 £ g.g. rente schuldig te zijn aan Jan die Backer (Ga. 455 f. 15).

familie:

kinderen:

1. Gerrit van Oyen Wermboudsz., volgt II.

2. Willem van Oyen Wermboudsz.

begr. St. Pieterskerk (Ke. 416 f. 31v.).

3. Jan Wermboudsz.

(Hoek, 'Wassenaar', 627 en CBvG, Coll. B. de W., doss. van Zwieten 1e HS p. 4).

familie:

kinderen:

a. Wermboud Jansz.

functie:

H. Geestmr. 1416-17.

b. Mercelie Jan Wermboudsdr.

tr. Gerrit Florisz. (Hoek, 'Wassenaar', 627).

II. GERRIT VAN OYEN WERMBOUDSZ.

ovl. 4 dec. 1423 (Ke. 416 f. 70v.).

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1377-78, wrsch. homan te Marendorp 1392 en 1404 (Secr. 84 f. 271v.).

huisbezit:

op zijn woonhuis aan Marendorpsteeg, verm. 1380, bezat de H. Geest 30 s.pay. rente (W. 1765 f. 13, W. 429 f. 24). Belender met een erf aan de achterzijde van een huis en erf aan de Mare 31 okt. 1397 (Ke. 416 f. 118).

beroep:

drapenier (zie bezit raamstede).

landbezit:

* 12 morgen land te Leiderdorp in Achthoeven, leen van de domproostdij te Utrecht, ½ van het leen droeg hij op t.b.v. Gerrit Jacob, die 15 mei 1391 werd beleend; zelf 15 mei 1391 beleend met ledige hand, opnieuw 7 juni 1415; na opdracht door hem 7 aug. 1422 belening van Daniel Pietersz. (Hoek, 'Domproostdij' 9 en 10).

* 11 mei 1375 8 morgen land te Zoeterwoude, 28 jan. 1385 verkocht aan Simon Bort (Klo. 1469 f. 1v. en 3v.).

* 11 morgen land te Woubrugge (vrouw Aichtenweer) na opdracht uit eigen (17 mei 1416) in leen gehouden van de burggraaf, (Hoek, 'Wassenaar', 627).

* land te Woubrugge (Hoogmade), leen van Zuidwijk, belendend aan bovenstaand leen, verm. 17 mei 1416 (Hoek, 'Wassenaar', 656).

* 1412-13 ½ raamstede, St. Pieterskerk had hierop een rente (Ke. 323 (9) f. 7 en 13v. of betrof dit Gerrit van Oyen Willemsz.?).

rentebezit:

* 15 sep. 1378 1 £ pay. op een huis en erf aan de straat van Marendorp (Secr. 1500, of behoorde deze aan Gerrit van Oyen Claasz.?).

* 27 dec. 1379 40 s.pay. op een huis en erf aan de Hooigracht; 17 juni 1426 overgedragen aan St. Pancraskerk door de erfgenamen van zijn weduwe (Ke. 416 f. 75).

* 3 juni 1384 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden, afgelost 7 jan. 1395 (RA. 50 f. 6v.).

* 4 okt. 1388 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 25, of behoorde deze aan Gerrit van Oyen Claasz.?).

* 25 feb. 1390 31 s.pay. op een huis en erf aan de Oostgracht van het Hogeland, 28 mrt. 1396 geschonken aan de zusters van St. Catharina (W. 428 f. 101).

* 9 jan. 1392 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp (Ke. 416 f. 71).

* 23 nov. 1395 1 £ pay. op een huis en erf aan de Middelste gracht, 14 mei 1424 door zijn erfgenamen overgedragen aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f. 71 en v.).

* 1405 6½ nobel lijfrente, samen met zijn vrouw, t.l.v. de stad, losbaar met 50 nobel (Secr. 80 f. 68v., 513 f. 18v.).

* 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden, verm. 1408 (RA. 50 f. 75).

* 13 feb. 1409 1½ kroon 6½ bot op een huis en erf te Leiden, 11 okt. 1411 afgeschat (RA. 50 f. 120).

* 1 okt. 1420 20 groten op een huis en erf in Bouwen Louwensteeg (Ke. 416 f. 71).

borgstelling:

* 20 apr. 1392 Jan Hendriksz. (Secr. 19 f. 93v.).

* 25 jan. 1395 Willem Jan Polremansz. (bij een koop, RA. 50 f. 8v.)

* 13 mrt. 1399 Rotaard die Moelnaer (Secr. 19 f. 111v.).

Gerrit van Oyen Wermboudsz. of Claasz.:

* 26 feb. 1375 Dirk Hermansz. (Secr. 19 f. 40v.).

* 12 juni 1381 Simon Lodder (Secr. 19 f. 52v.).

* 8 feb. 1415 Wouter Willemsz. (Secr. 20 f. 50).

familie:

Gerrit was 30 mei 1419 een der erfgenamen van Katrine, weduwe van Philips Zegersz. (Ke. 58). tr. Katrine, ovl. 29 nov. 1425 (Ke. 416 f. 75), zij woonde 23 mei 1425 in de Jan Vossteeg (de grond was uitgegeven door Dirk van de Werve, die hierop dientengevolge 33 s.pay. bezat met houde, Ga. 980 f. 8). Haar erfgenamen waren de zonen van Martijn Albrechtsz. (zie Willem Martijnsz. c.s.). Kinderen:

1. Geertruud Gerritsdr. van Oyen

ovl. 4 sep. 1400, begr. St. Pancraskerk; liet daaraan 5 £ pay. na voor memoriediensten (Ke. 416 f. 31v.).

2. Katrine

was 13 sep. 1388 reeds non te Loosduinen, toen Femeynse ... Willemsz.'s weduwe haar een lijfrente schonk van 40 s.pay. op 40 morgen land in de Lage Waard te Koudekerk (Ke. 418 f. 91, Kleijntjens, 'Register Loosduinen', 149).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl