vorige Buurt: 107.Oost Tuil 108. West Rode Zee volgende Buurt: 109.Wilde Ooster Veluwe

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de huysen staende aen de westsijde van de Uyterstegraft met 't huys van Dirck Gerritsz. Hogeveen beginnende / lopende noortwaerts aen de houck van der Groenesteech om / ende eyndende aldaer aen de zuydtsijde van deselve Groensteech met 't huys van Barbara van de (...)cke, wede. van Jan van (...)cke.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10 vso, 06-11-1608)

begrijpende de huysen beginnende aen de zuytsijde van de middelste Groenesteech / van de huysinge van Claes Cornelisz. Colijn, scrijnwercker aff / ende lopende oostwaers aen den houck aen de Uyterstegraft om de westsijde van de selve langs (doorgehaald: suytwaers tot de uytganck van de brouwerie van Dirck Gerridtsz. van Hogeveen, genaemt de Spaa). Vervangen door: van de poort off 't cleyn huysken van Haesgen Dircxs Steen, welck huysgen mede sal wesen onder de buyrt van 't Gansoort, actum 17-10-1624.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 47 vso, 18-06-1620)

Geschiedenis:

Op 06-11-1608 ontstaan als afsplitsing van de buurt Rode Zee. Hoewel de nieuwe buurtschap officieel West Rode Zee wordt genoemd, blijft de naam van de oude nog ongesplitste buurt in zwang. Om die reden is het juister om van (West) Rode Zee te spreken.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10 vso)

Bij de benoeming van Pieter Jansz. van der Meer als buurtheer in 1620 wordt hij vermeld als houtcoper, wonend in de Roosee. De Rosee ('Rode Zee') is de huisnaam van het nog altijd bestaande pand Uiterstegracht 56. In hetzelfde bericht wordt gezegd dat sinds het vertrek van de vorige buurtheer, Hendrick Dircxz. de Breen, sijluyden in langen tijt geen heer hadde gehadt ende tot noch toe bij een luitenant (bedoeld wordt een van de andere buurtbestuurders) de selve haer gebuyrte hadden laten regieren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 47 vso, 18-06-1620)

Johannes Melgers, buurtheer van Roozee, verzoekt en verkrijgt ontslag.

(SA II inv. nr. 118 fol. 91, 04-04-1739)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Breen, Hendrick Dirxz. den - 06-11-1608 ? v *
Meer, Pieter Jansz. van der - 18-06-1620 1 *
Isaacks, Marcus - 27-07-1652 1  
Hove, Tielman Engelbrechtsz. van de - 12-06-1659 1 *
Maertensz., Jacob - 07-12-1679 2 *
Vermy, Abraham - 12-07-1695 1 ? *
Rabes, Pieter - 28-03-1704 1 v  
Melgers, Johannes - 01-06-1719 1 o *
Delfos, Isaac - 21-04-1740 1 v  
Gulijn, Johannes - 08-04-1756 1  
Smit, Jacobus - 26-09-1776 1 v  
Tasseron, Jacobus - 03-06-1779 2 v  
Burg, Jacobus van den - 07-01-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl