JAN STOOP

 

Previous PageHome PageNext Page


JAN STOOP

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede).

woonhuis:

in St. Pietersparochie (Ke. 323 (6) f. 13v.); 2 mrt. 1390 aan de Breestraat, met zijn moeder (W. 428 f. 68).

huisbezit:

1409-10 een huis en erf te Leiden, waarop St. Pieterskerk een rente had (Ke. 323 (8) f. 15).

landbezit:

* een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan, met daarop een rente voor St. Pieterskerk, verm. 1398-99 en later (Ke. 323 (1) f. 7v.), verkocht 1402-03 (Ke. 323 (5) f. 14 en 18).

* 1407-08 een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan; sinds 1412-13 nog maar de ½; 1413-14 Willem Stoop in zijn plaats (Ke. 323 (7) f. 10, (9) f. 10 en (11) f. 14v.).

* 1417-18 een raamstede, waarop een rente t.b.v. St. Pieterskerk (Ke. 323 (11) f. 11v.).

familie:

zoon van Willem Stoop en Diedwaar (Ke. 7 f. 67v.). Diedwaar bezat 1421 een huis en erf aan Bronstgenssteeg, de H. Geest had daarop 3 s.pay. rente (W. 429 f. 46 en tafel).

kinderen:

1. Aagte

ovl. 14 jan. 1416, tr. Willem Dijc Pieter Woutersz.z. (Ke. 416 f. 55, Ke. 7 f. 67v., zie Pieter Woutersz.).

2. Willem Stoop

(Ke. 7 f. 67v.).

landbezit:

* een ½ erf, tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan, met daarop een rente voor St. Pieterskerk, afkomstig van zijn vader (Ke. 323 (11) f. 14v.).

* 1417-18 een erf ald. (Ke. 323 (11) f. 14v.).

* 3/4 raamstede waarop een rente met houde voor St. Pieterskerk, verm. 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 11).

rentebezit:

een lijfrente van 1 nobel 6 groten t.l.v. de stad, samen met zijn zr. Marceli, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 20v.).

3. Gerrit Stoop

(Ke. 7 f. 67v.).

4. Pieter Stoop

familie:

tr. Ermgard, dr. van Hendrik Paedsenz. (zie Paeds)

5. Erkenraad

(Ke. 7 f. 67v.).

6. Katrijn

(Ke. 7 f. 67v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl