SIMON REINERSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


SIMON REINERSZ.

ovl. 4 sep. 1422 (Ke. 416 f. 69v.).

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1417-18.

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede).

huisbezit:

* 1416 het huis en erf van wijlen Claas Jansz. Vos met naastgelegen erf met keuken; dit was leengoed; gekocht voor 149 nobel (RA. 50 f. 139).

* 1417-18 een huis en erf in St. Pietershoeve tussen Molengracht en Nieuwe Vollersgracht, met daarop een rente voor St. Pieterskerk (Ke. 323 (11) f. 13v.).

landbezit:

1409-10 raamstede, gehuurde van St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 7v. en volgende rek.).

rentebezit:

* 1 £ pay. op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, afkomstig van zijn schoonvader, door de voogden van zijn kinderen 13 dec. 1423 overgedragen aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 69v.).

* 12 mrt. 1417 schuldbrief van 204 Holl. schilden, 1417 afgeschat (RA. 50, los katern f. 4).

borgstelling:

* 5 juni 1385 Jan Craft (Secr. 19 f. 68).

* 16 mei 1386 Allard Claasz. (Secr. 19 f. 74).

* 12 nov. 1401 Dirk Willem Allardsz.z. (Secr. 20 f. 9).

* 11 feb. 1402 Reiner Reinersz. (Secr. 20 f. 9v.).

varia:

21 jan. 1383 Leids poorter, samen met zijn stiefkinderen; borg stond Huge van der Hant (Secr. 19 f. 59v.). Pachter van de vismarkt met Doen Simonsz. 2 feb. 1392-93 (Rek. Lei., I 4); van de visaccijns 16 apr.-11 juni 1399 (Rek. Lei., I 57).

familie:

zoon van Reiner Gisenz., ovl. na 13 dec. 1423 (Ke. 416 f. 69v.), bezitter van een raamstede sinds 1407-08 (Ke. 323 (7) f. 7v. en volgende rek.; vgl. voor hem ook RA. 50 f. 15v., 37 en 39). tr. 1e Godelt, verm. 1403 (RA. 50 f. 39v.; Ga. 440 f. 17v.). Simons zr. zal Lijsbeth Reiner Gijsbrechtsz.dr. zijn, die Gerrit die Bruun Jacobsz. huwde (zie Die Bruun IV).

tr. 2e Alijd Wildikendr., ovl. 13 dec. 1417, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 55 en v., 69v.; zie Pieter Woutersz. c.s.). Zoon uit het 1e huwelijk:

1. Reiner

(Ga. 440 f. 17v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl