vorige Buurt: 99.Vredenrijk 100. West Tuil volgende Buurt: 137.Oost Ossenland

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van de Gansoort af / achter de huysinge van Claes Claesz. van Duyndam / ende voorts de Middelstegracht langs / tot aen de Groenesteech.

(SA II inv. nr, 1216 fol. 11 vso, 12-02-1609)

beginnende van de Ganzoorde af opte westzijde van de Middelstegracht / ende begrijpende de huysinge van de E. Jan Jacobsz. van Banchem, tresorier extraordinaris / ende lopende noortwaerts aen tot de Groensteech toe / ende aldaer eyndigende met de huysinge van Pieter Jacobsz. de Cneu.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 109, 16-09-1633)

Geschiedenis:

Op 12-02-1609 ontstaan door afsplitsing van de buurt Jonge Tuil.

(SA 1216 fol. 11 vso. Zie ook inv. nr. 1221)

De geburen van West Tuil en Groenendaal, in totaal 54 requestranten, blijken niet langer in staat te zijn om deselve gebuyrte apart te onderhouden ofte haare Dooden, wanneer er iemand komt te overlijden, ter Aarde te brengen. Bovendien is Arent Fas, de heer van West Tuil, onlangs overleden en is dezelve gebuyrte jegenwoordig sonder Heer. Men verzoekt het stadsbestuur dat West Tuil wordt gecombineerd met Groenendaal. Het Gerecht gaat akkoord, waardoor West Tuil verdwijnt en voortaan deel uit maakt van de buurt Groenendaal (zie ook 'Buurthouden', pag. 138).

(SA II inv. nr. 125 fol. 205, 08-06-1758)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Woert, Cornelis Arentsz. van der - 12-02-1609 s *
Clapmuts, Cornelis Claesz. - 14-04-1622 1 v *
Lindt, Jan Harmansz. van de - 07-12-1623 1  
Toict, Dionys du - 16-09-1633 1  
Nachtegael, Jacob Cornelisz. - 07-02-1636 3 *
Melander, Adriaen de - 31-08-1651 2 v  
Buytensluys, Dirck Claesz. - 15-05-1653 3  
Moyweer, Symon Aelbertsz. - 12-08-1655 1  
Kerckhoven, Pieter van den - 25-10-1668 1 *
Schram, Jacob - 12-05-1682 3 *
Soubs, Dionis la - 01-06-1690 1  
Gregorius, Abraham - 12-06-1710 1 v  
Guwen, Hendrik - 01-06-1719 1  
Mijn, Gilles van der - 20-07-1724 1 v  
Meer, Abraham van der - 24-06-1728 1 v  
Bonte, Jacobus - 04-06-1733 1  
Fas, Arent - 17-05-1742 1  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl