VINC REMBURGENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


VINC REMBURGENZ.

functie:

gasthuismr. 1348-49.

woonhuis:

aan de Breestraat, strekkend tot de Vollersgracht, vestigde hierop 18 apr. 1340 10 s.g.g. t.b.v. de H. Geest voor memoriediensten (W.1 f. 4v.).

landbezit:

land te Leiderdorp, verm. 30 juni 1349 (W. 428 f. 16).

familie:

is hij een zoon van Remburg, echtgenote van Gozewijn Gozekiaansz. en broer van Gozewijn, Frederik en Gobburg Remburgenz.? (Ke. 493 f. 36v.-37, Ke. 661 en 662). De namen Vinc en Remburg wijzen beide op verwantschapsbanden met de familie van Pieter Gobburgenz.

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl