CRAUWEL

 

Previous PageHome PageNext Page


CRAUWEL

I. WILLEM CRAUWEL (OUDE CRAUWEL)

ovl. 17 dec. 1411, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 51).

beroep:

drapenier (zie raambezit).

landbezit:

* ½ raamstede in St. Pietershoeve, met rente met houde t.g.v. St. Pieterskerk, verm. sinds 1398-99, voor of in 1409-10 verkocht (Ke. 323 (1) f. 5v. t/m (8) f. 7v.).

* 1402-03 ½ raamstede ald., gehuurd als boven, 1410-11 verkocht (Ke. 323 (5) f. 11 t/m (9) f. 7).

* 1402-03 ½ raamstede ald., als boven, 1409-10 na verkoop in andere handen (Ke. 323 (5) f. 11 t/m (8) f. 7v.).

* 1402-03 ½ raamstede ald., als boven, 1409-10 na verkoop in andere handen (Ke. 323 (5) f. 11 t/m (8) f. 7v.).

* 1409-10 ½ raamstede ald., als boven (Ke. 323 (8) f. 7v.).

rentebezit:

16 feb. 1409 1 nobel 69 bot op een huis en erf te Leiden, afgeschat 11 okt. 1411 (RA. 50 f. 120).

borgstelling:

5 mei 1407 Jan Claas Diedenz.z. (Secr. 20 f. 26).

varia:

28 feb. 1394 poorter met 32 £ en Claas die Monnic als borg (Secr. 19 f. 100).

familie:

zoons:

1. Dirk Crauwel Willemsz., volgt II.

2. Jan Willem Crauwelsz.

drapenier, blijkens het bezit van ½ raamstede na zijn vaders ovl. in St. Pietershoeve; verm. 1412-13 en 13-14 (Ke. 323 (9) f. 7 en (10) f. 7v.).

II. DIRK CRAUWEL WILLEMSZ. (WILLEM CRAUWELSZ. of JONGE CRAUWEL)

functie:

schepen 1416-17.

rentebezit:

3 nobel lijfrente, samen met zijn vrouw, t.l.v. de stad, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 20v.).

borgstelling:

* 6 jan. 1416 Pieter Dirk Hendriksz.z. (Secr. 20 f. 54v.).

* 1 nov. 1416 Gijsbrecht Jacob Willemsz.z. (Secr. 20 f. 54v.).

* 24 dec. 1416 IJsbrand Gerrit Engelbrechtsz.z. (Secr. 20 f. 55).

varia:

pachter van de hop 1408 (GvH. 1484 f. 12v.).

familie:

tr. 1e Bartraad (Ke. 416 f. 71v.); 2e Lijsbeth Aarndsdr. (Secr. 513 f. 20v.).

kinderen:

1. Willem Crauwel

ovl. 29 nov. 1423, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 71v.).

woonhuis:

aan de Hooigracht, verm. 12 feb. 1412 (Ke. 493 f. 91v.).

schenking:

3 nobel aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f. 71v.).

familie:

tr. Ermgard, ovl. na 29 nov. 1423, dr. van Dirk Geerlofsz. en Elisabeth (ibidem, 418 f. 67v.).

2. Jan Crauwel Dirksz.

(Ke. 416 f. 71v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl