vorige Buurt: 88.St. Hubert 89. Rijnenburg volgende Buurt: 91.Mozes

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen staende aen de oostsijde van den Nyeuwen Rijn / tusschen de lange Coornbrugstege ende 't Caernemelxsteeggen / mitsgaders noch die aen de suytsijde van de Toornsteech staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 37, 19-10-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Rijnenborch no. lxx / Begint van de Caernemelxbrugge / totten houc van de Coornbrugge toe op geen (lees: een) zijden / plach te hebben huysen of cameren (?).

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van f 30,- (lotnr. 20514). De prose luidde: De Heer van Rijnenburch met zijn gebueren / godt verleent haer goet avontueren / Int Turx Hooff (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In 1603 verzoeken de gehuisden aan weerskanten van de Pancraestoornstege (nu Beschuitsteeg) om bij Rijnenburg te worden gevoegd. Het Gerecht besluit dat dit slechts geldt voor de bewoners aan de zuidzijde. De bewoners van de noordzijde worden ondergebracht bij de buurt St. Hubert.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 5 vso, 04-09-1603)

De heer van Rijnenburg krijgt toestemming om met zijn buren in Leiderdorp te hoven (zie ook 'Buurthouden', pag. 99).

(SA II inv. nr. 214 fol. 47 vso, 28-08-1769)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Aer, Willem Govertsz. van der - <19-10-1617 ? *
Lijn, Claes Dirxz. van - 19-10-1617 2 *
Campen, Pieter Claesz. 06-09-1635 3  
Swanenburch, Cornelis Huygensz. van - 24-03-1656 1  
Royaert, Pieter - 23-01-1670 2 *
Vroman, Abraham - 29-07-1678 1  
Werff, Simon van der - 10-04-1692 1  
Schombaer, Anthony - 15-08-1704 1  
Swanenburgh, Willem (van) - 20-12-1708 2 *
Vrede, Pieter - 09-04-1723 1  
Kintzius, Pieter - 28-07-1735 1  
Franken, Matthijs - 20-05-1751 1  
Pla, Dr. Andreas le - 28-08-1766 1  
Lau, Jacob la - 27-05-1790 2 o *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl