Terug naar startpagina Poorten en Gangen.

 

 

EEN OPGAVE VAN 240 BESTAANDE EN NIET MEER BESTAANDE POORTEN EN GANGEN
TUSSEN CA. 1850 EN 1922
Rond 1850 maakte stadsarchitect Salomon van der Paauw een opgave van de poorten en hun ligging. Toentertijd waren de huisnummers nog gekoppeld aan de acht stadswijken; pas in 1871 maakte dat systeem plaats voor de huisnummering zoals wij die nog steeds kennen. Wat dat betreft is het z.g. Huisnommerboek van dat jaar - waarin zowel de oude als de nieuwe adressen staan vermeld - nog steeds een onmisbare bron. Maar voor een precieze lokalisering is ze niet altijd bruikbaar, omdat de bebouwing na anderhalve eeuw door sloop en herbouw vaak ingrijpend is veranderd. Daardoor zullen veel adressen niet meer bestaan of onherkenbaar zijn. Hoewel het meestal is gelukt om de ligging van de poorten nauwkeurig te traceren, hebben wij in sommige gevallen moeten volstaan met een vermelding bij benadering.
Overigens kampte Van der Paauw indertijd met hetzelfde probleem wanneer hij melding maakte van poorten die al voor 1850 waren gesloten, vervallen of zelfs afgebroken. Ook die hebben wij in het onderstaand overzicht meegenomen.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van 240 genoemde (bestaande en niet meer bestaande) poorten en gangen gedurende de periode ca. 1850-1922. Daarin zijn ook poorten opgenomen die pas in het laatste kwart van de 19e eeuw zijn ontstaan. Omdat het begrip 'poort' vanwege de erbarmelijke woontoestanden, een uiterst negatieve klank had, werden de latere poorten - nieuw, gerenoveerd of herbouwd - vaak omgedoopt tot 'hoven'. Een voorbeeld is de nog altijd bestaande en in 1898 gebouwde Hof van Venetie aan de Uiterstegracht.

De vijfde en daaropvolgende kolommen vormen als het ware een tijdlijn. Bewoonde poorten zijn blauw gemarkeerd, de verdwenen of ontruimde poorten zijn roze ingekleurd. Een voorbeeld: de Aalbessenpoort in de Groenesteeg werd in 1913 nog bewoond, maar in 1922 was dat niet meer zo. De roze markering is ook gebruikt voor later ontstane poorten. Een voorbeeld is de Ververshof die voor 1879 nog niet bestond en pas op de stadsplattegrond van 1899 wordt vermeld. Hier zijn de cellen eerst roze en vanaf 1899 blauw ingekleurd. Een streepje in de cel betekent dat de poort - hoewel ze bestaat - in de betreffende bron niet wordt genoemd. Bij een kruisje is dat wel het geval.
Na de nummering in de eerste kolom volgt in de tweede de naam van poort. Wanneer een poort (althans in de 19e eeuw) onder een of meerdere andere namen bekend was, worden die in de derde kolom vermeld. In de vierde kolom wordt het (moderne) adres (hetzij precies, hetzij bij benadering) aangegeven.
De vijfde kolom telt 8 sub-kolommen die naar verschillende van de hieronder vermelde bronnen verwijzen. De zesde kolom met 4 sub-kolommen vermeldt het aantal woningen en bewoners in 1900 en 1912. In de zevende kolom met 3 sub-kolommen wordt het aantal vertrekken per woning in 1912/1913 genoemd. De in 1922 beoordeelde woonkwaliteit wordt in de achtste kolom, eveneens met 3-sub-kolommen aangegeven.
Omdat de Molenwerfsteeg en Posthoornhof niet voorkomen in de database van 324 poorten zijn ze ongenummerd.

De gebruikte bronnen

  1. Twee opgaven van stadarchitect Salomon van der Paauw (1794-1869) die omstreeks 1850 de namen en adressen van bewoonde en reeds gesloten poorten heeft verzameld (ELO, LB 3755 en 3791);
  2. De kadastrale plattegronden van de 39 gebuurten (1853) waarop de per buurt aanwezige poorten staan vermeld (ELO, PV 429);
  3. Het Huisnommerboek van 1871 met een opgave van alle in dat jaar bestaande poorten ELO, LB 15617);
  4. De stadsplattegronden van 1827 en die van H.L.A. van Campen uit 1879 en 1899 (ELO, PV 409, 459 en 477.7);
  5. Informatie over de in 1892 aangelegde waterleiding c.q. plaatsing van een gemeenschappelijke waterkraan in de poorten. Veel eigenaars weigerden daarvoor te betalen, zodat de gemeente uit angst voor een cholera-uitbraak de kosten op zich nam. Uit dezelfde bron het aantal woningen en bewoners per poort (ELO, LB 22561);
  6. Systematisch woningonderzoek te Leiden, 1913 (ELO, LB 30328);
  7. Rapport van het onderzoek naar de woningtoestanden te Leiden door de Gezondheidscommissie uit 1922 (ELO, LB 30329).

 

Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
NummerNaam poortAndere namenTegenwoordig adres
(bij benadering)
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
1AalbessenpoortSchenkenschanspoortGroenesteeg 34-32xxA419x36292--
2AlbastenbuurtMaaspoort [na 1854]
Poort van Pieter Jacobsz. de Vrij [7]
Uiterstegracht 78-32-xA110x111181--
3Alida Maria's hofNarmstraat 34x84983926-8---
4Anna’s hofSmidssteeg 44x3927-2--2--
5Poort van AntwerpenOude Singel 24x15b
6AppelmanspoortWestzijde Oosthavenstraat/Verwerstraatx
7Arkepoorttussen Rapenburg 116 en 118 en Salomonsteeg 2x10
8ArkeveltspoortRaamsteeg 75-4x
9AugurkenpoortNarmstraat 7-14
12BaanpoortKorevaarstraat 21x4xx
13BarbarahofWielmakersteeg 23--xx---x82982071-9---
14Behouden ReispoortKousZuidsingel 6-8x37xxG1045x1154
16BellepoortBollenpoortUiterstegracht tussen 63 en 65x--x
17BethlehemshofLangegracht 216xxxG728x734724-7---34
19Beulingpoort [1]Draadtrekkerspoort [1]
Vossenpoort [1]
Middelstegracht 41?x30
21BezempoortOude Rijn 148 (of 150)-19
22BikpoortMorsstraat 38x14-x
18BlansjaarhofBethlehemspoort
Susanna Klinkertstraat
Langegracht 222x---x187917104-17--114-
25Bleekerspoort [1]Koppenhinksteeg, naast nr. 5-27
26BlikslagerspoortKuipersslop of -hofHaarlemmerstraat achter 158-160-162, ingang Van der Werfstraat tussen 19 en 21x23xx---x1254115611----11-
27Bloemendaalshof Langegracht 88/90x841
28Bloemendaal[poort] [1]BlondeelpoortUiterstegracht 85x-xxG939x923
30BlommendaalpoortUiterstegracht 98-32xxA38x4-
31Boerenpoort [1][Korte] Oostdwarsgracht westzijdex
32Boerenpoort [2]BleyckerspoortLangegracht 19x-xx
33BovenwoningpoortKruisstraat 23--xxA27x2428-2-
34BranderspoortKaatsbaan[poort] [1]Galgewater tussen 14 en 15-1
35BrandewijnspoortLangegracht tussen 167 en 169x18xxG1060x1038102810--10---
37Breepoort [2]Timmermanspoort[Lange] Scheistraat tussen 8 en 10x15xx---x31236-12
38Breepoort [3]tussen Vestestraat 58-60 en Uiterstegracht 79-81x33xxA520x5165155---2--
39Breepoort [4]Koppenhinksteeg ca.15 of 12 nu Kaasmarktx27xx
41Bregtenpoort [1]Ververspoort [1]Levendaal 31x4xxG936x910
42Bregtenpoort [2]Levendaal tussen 56-58x7
44BurgpoortSpanjaardspoortHooglandsekerkgracht 41x26xxx
45BijleveltshofOrangiepoortKort Galgewater tussen 16-17-14xxA1655X1673156787--15--
46Calanderpoort [1]Kleine Wereld
Zaadzakpoort
Haarlemmerstraat 14x24xx
48CameleonshofWijkstraat 8 (bij Molen de Valk)--xxG519x513
49CellebroerspoortKaiserstraat 13x
50Coman BetgenpoortHogewoerd 84x
51CommanderijpoortHerensteeg 19x10xxA310x38222------
54DaalderspoortVijfsinnensteegLevendaal 41X4XX
56DanielspoortBerkendaalstraatjeLevendaal 494xxG1344x930
57DienderspoortGravensteinspoortHoutstraat 9x11xx--x22131--
60DirkspoortMirakelsteeg tussen 6-8--x5255941---5-
61DishofHet Kruis [voorheen]Vollersgracht achter 11 x9399309---9--
62DomineespoortSwanenburgspoortLangegracht 20x16xx
63Donkere GangRoomolenpoortHaarlemmerstraat tussen 166-168 x
64Donkere PoortUiterstegracht 58x
65DoorniksepoortKolfbaanKorevaarstraat 43 voorheen Zijdgracht 33x4xxx
70DrieguldensbierpoortPlaats
Pottenbakkerspoort [2]
Uiterstegracht 129x33xxA4516131--
73DruivenpoortNieuwstraat 4027
75DuivelshoornpoortHoornpoort [2]Middelstegracht 1x30-xA1969x197494872-
74DuivelspoortKaardesteeg noordzijde bij Barbarasteegx
77ElisabethspoortNieuwe Brugsteeg 6xxA414x41041031--4--
78Elleboog[poort]Lammermarkt 6215b
79FabiaanspoortBaviaanspoortSteenstraat 49-51 en Kruisstraat 30-32x14xx
81Ferdinand WernerspoortMiddelstegracht 127G411x422323--4---
82FiolenpoortMolensteeg 173x
84FokkerstraatjeBreepoort [1]
Fokkerpoort [2]
tussen Lammermarkt 11-13 en Oude Singel 16-18xx---------
83Fokke[r]pleinlinks naast Lammermarkt 19 xx--x420323-21
85FranciscushofMirakelsteeg achter 17-19x420
87Gekroonde LiefdepoortLangebrug 97x10xxG413x5155714-3---
89Glazenmakerspoort [1]Rapenburg 3x1
90Glazenmakerspoort [2]Uiterstegracht 29xxA416x
0Glazenmakerspoort [?]x
94GroenendaalpoortNu in noordelijk deel van de Hortusx
91Groenepoort [1]Haarlemmerstraat 242x19xxA47x--------3--
92Groenepoort [2]Uiterstegracht 75x33xxG422x42341222-
93Groenepoort [3]Sliksteeg 7-1xx---x211242--2---
97Grutterspoort [1]Uiterstegracht 60x30
98Grutterspoort [2]VinkenbuurtVollersgracht 31-21xx
99GuldemanspoortBaggermanspoort [2]
Nieuwepoort
Korte Langegracht 24, nu Lammermarkt noordzijde15xx--x420
100HagemanspoortBlauwepoort [3]
Blauwververspoort
Grote Poort
2e Binnenvestgracht 9 x15bxxG420x4124124--4---
101HalvemaanspoortUiterstegracht 174x32xxG421x213214-2-
102HanenpoortAalmarkt 3-413
106Hazenpoort [1]Lange Paradijssteeg 8 (nu Grevenstraat)x20xxAG416x414--
109HoerenpoortLaurens van Dalenstraatje
Wernershof (latere herbouw)
Tussen Paradijssteeg 42-44 en Bouwelouwesteeg 21-23 [nu Grevenstraat]x20
110De HofDijkenhofJan Vossensteeg 57 doorlopend naar van der Werfstraat 12xG611x58464---4--
111Hof de Blauwe KlokOude Singel 226ax1264126912--
114Hof van de 24 huizenKoninginnehof
Schans
Langegracht 60-62 na 1913 energiebedrijfx16xx?2468x20852070--20
112Hof van HollandKetelboetersteeg, westzijde x
113Hof van VenetieUiterstegracht 18/20 (achter)x10331254-210----
116Hof van ZessenHekkenpoort
Van der Meerspoort
Mirakelsteeg voorheen tussen 24-26x21xx--x10389139--
118Hoornpoort [1]Willem MatthijspoortParadijssteeg 14 (nu Grevenstraat)x20xG413x514
119Huighofnaast het Huigstraatje bij de Langegrachtx211212--2-43-
120Jacobs DroomPharao's droomUiterstegracht 61x
123Jan PaulushofZijlstraat 5x416411-4-----
124Jan PotagepoortKleine poort2e Binnenvestgracht 4x15bxx--x39373--3---
126Jan WillemshofTweede Looierstraat achter de tegenwoordige Meelfabriekx1151622-6-----
127JodenpoortUiterstegracht 15x-xx
128Johan WillemshofLangegracht 40x26211-2---2-
129JonaspoortLevendaal tussen 11-13xx--x
130JoosjespoortJosefpoort
Scheepmakerspoort
Zuidsingel 20x
131JorispoortSint JorispoortLangegracht [23?], nu politiebureaux
132Juffertjespoort1e Binnenvestgracht tussen 7-9x14xx--x5265145--5---
1361e KamperpoortKampersteeg 3xG25311262---3--
1372e KamperpoortKampersteeg 9xAG17311262---3--
138KapiteinspoortMiddelstegracht 48x
270KarelshofKarelshof (later)
Swarte Trompetpoort
Van der Werfstraat 88 [?]x3184224--4---
139Kattenpoort [1]Clarensteeg 35x21xxG20102x19112195519---19--
141KattenslopjeWaardgracht, in de Looierstraat bij de Zuidsingelx
142KeizersgangSandmanspoortLangegracht 57x
143Keizerspoortsinds 1816 Hortus Botanicusx
144KerkgangLammermarkt tussen 57-5915b
146KippenpoortOude Rijn bij de Hooglandsekerksteeg [?]x
150KlokpoortLangegracht 113x18
151Klomp[en]poortJan Vossensteeg 57x21xxG13x12
152Klooster[poort]Sint Fredericus- en OdulphuspoortMiddelstegracht 14x29xx---x
154Klootpoort [1]Rijnpoort
Vispoort [1]
Koenesteeg 14x7xxG1242x12606226---2--
153KlootshofLammermarkt tussen 32-34--x923935-9-8---
158KoekenbakspoortVan EyckpoortWielmakersteeg 117xxG24x24
157KoepoortZijlpoort [1]Oude Vest ca. 239x
159KoetjespoortSint Fredericus- en OdulphuspoortMiddelstegracht 10x29xxx
160KomkommerpoortKomkommerhofVijfde Binnenvestgracht (achter nr. 10)-2x-G422x32224-2-----
161KoningspoortLange Paradijssteeg 20a (nu Grevenstraat)x20xxG732x626
162Korenhof[spoort]Van der Werfstraat 65, nu PelikaanstraatxxA916x6187177---6-2
163KorsenpoortSchagenpoortSchagensteeg 10/12x23xx--x418
164Kost Verloren[poort]Zuidsingel tussen 4-6x37x
165KouwenhoornpoortLangebrug, nu Kamerling Onnesgebouwx
166KrakeelpoortUiterstegracht nr. 134x32xxAG717x620
167Krocht[poort]Vliet tussen 19-212
169Kruispoort [2]Uiterstegracht tussen 14 en 16-30
170KuddeplukkerspoortJan Keutepoort
Kuddepoort
Oosterlingpoort
Garenmarkt tussen 20-22x4-x
171KuiperspoortHarmen ArentspoortDoezastraat westzijde bij het Rapenburgx
172Lage WeidepoortZuid Rundersteeg 1321xxG814x35
173LambertuspoortKrauwelsteeg 5 of 9?x
174LammertpoortKorevaarstraat 344xxG32
175Land van BelofteVerlorenkostHortus Botanicusx
177LapperspoortStinksteeg bij Steenschuur, naast 3x--x
178LeeuwenpoortSpaarpotpoortMiddelstegracht 67-32x----x312------1--
179LijsterpoortOost Volmolensteeg 11-17xx---x19
180LindenpoortHaarlemmerstraat tussen 171-17323x
181LombardpoortGerrit van Hogeveenspoort [?]
Lommertpoort
Nieuwsteeg 6x10xx---x
182LoonenpoortLoenenpoort
Pakpoort
Zakkensteeg
Korevaarstraat tussen 36-384xxA1047x1052
183Looijerspoort [1]Nieuwe Mare 1515b
187Maria Anna's HofVan der Werfstraat 10xxG610x41046-4---4-
189MasmanpoortEngelsepoort
Marsmanpoort
nu in het Van der Werfparkx
191MeermanspoortMierennest [1]Van der Werfstraat 72x-x
193MeisjespoortVan der Werfstraat 27xx--x735620-15-5--
194MelkmeisjespoortKoddesteeg 10x21
196MeulenaarspoortBreepoort [8]
Groenepoort [4]
Pikeurspoort
Galgewater 5-6-1
197MinnebroershofMinnebroersgracht 21x1042103510--11---
0Molenwerfsteegtussen Vestestraat en Uiterstegracht-32
227MolstraatjePijpenbakkerspoort
Plaats
Uiterstegracht tussen 105-111x33
200MostaardpoortWitmakerspoort [2]
Witwerkerspoort
Zoetemeispoort
Middelstegracht 42x28xx
201MostertpoortLangegracht 97x
202NassaupoortSophiapoortUiterstegracht 34 ---G312xx------x--
203NeurenburgerpoortDoezastraat tussen 21-233
204OlieslagerspoortClarensteeg 17x21xx--x422419-4-4---
205OlifantspoortHooigracht tussen 107-109x28xx
206OlijbakRapenburg tussen 131-1333
207OosterpoortOranjegracht 89, nu 95x35xxA623x6236186--62--
208OverdektepoortRabarberpoortKruisstraat 1714xxA523x5205245--5---
210Poort van de PalsgraafTussen Boommarkt 4, Breestraat 10x
211PannebakkerspoortKleine WereldHaarlemmerstraat 16x24
212Papegaaispoort [1]Hogewoerd 105x7xx--x
214ParadijspoortParadijshof
Zijlpoort [2]
Lange Bouwenlouwensteeg 19, nu GrevenstraatxxxG1763x16801270-12----12
215PektonpoortHopsakpoortJan Vossensteeg 4921xxG312x317
217Plaats of ErfMiddelstegracht 60x
218PlattepoortParadijssteeg 38, nu Grevenstraatx20xxG1251x1261
219Pompepoort [1]Galgewater 7x1x
220Pompepoort [2]PompesteegHortus Botanicusx
0PosthoornhofVan der Werfstraat 86x835813--8-8--
224Pottenbakkersgang [1]Pottenbakkerspoort [8]Middelstegracht 95x32xx
225Pottenbakkersgang [2]Jan BorritspoortKijfgracht 9x37x--x124941013--4--
226Pottenbakkerspoort [3]Doezastraat tussen 8 en 10x3
229PronkpoortOostdwarsgracht tussen 7 en 1318
230RaampoortMiddelstegracht 46x
236RoggebroodspoortRoggenbroodzakpoort
Roggepoort
Zwitsersepoort
Middelstegracht tussen 21-23x30xxA636x418425-4-
238RoogangUiterstegracht ca. 132x
240Rozenpoort [2]Jan BuijsenpoortUiterstegracht 46x30xxG1040x10419379--43--
241Rozenpoort [3]Zijlpoort [3]Middelstegracht tussen 157-15932xxA418x211212-2----2
242RuipennestMierennest[hofje]Hooglandsekerkgracht 38xxxx
243Sanderspoort [1]Geregracht 43xxG1579x1562
244Sanderspoort [2]Korte Langestraat 636xxG22x
246SchalkpoortjeVan der Werfstraat 46-50x
247Schapen[bel]poortFokkerpoort [3]Beestenmarkt tussen 9-10x14xxA521x45416-4-4---
248ScheipoortVlierboompoortLange Scheistraat tussen 15-1715bxx--x31238-3----4
249SchelvispoortJohanna Anna's hof
Werfpoort
Langegracht 17718
250SchrobbelaarspoortSchrobbelaarsbuurtJan Vossensteeg naast 6321
251SchrijnwerkerspoortOude Rijn 12022x
252SirenepoortZonnepoortClarensteeg 13, Mare 66x
254SlagerspoortLevendaal 59x4xxG20113x1773
121SliggerspoortJacobspoortBarbarasteeg 17xxG514x420
256Slop van Pieter van TwistKrommeveststeeg
Poort van Laurens J. van Tander
Vegterspoort
Zandsteeg
tussen Noordeinde 12-14, tussen 20-22 en Galgewater tussen 20-211xx
258Smidspoort [1]Westhavenstraat tussen 14-15xx
259Smidspoort [2]Nieuwstraat tussen 40 en 4227x
202SophiahofNassaupoort (mogelijk)Uiterstegracht 34 G521x5175195--5---
260SpeelmanspoortKaiserstraat 23x2xxG1149x1161
261SpinderspoortMiddelstegracht 10932
263SpijkermakerspoortJohannespoortMirakelsteeg tussen 37-39xG11x15
264StadswaterpoortStadspoortHoefstraat 59xx
265SteenhouwerspoortVolmolengracht tussen 7-9x
266StronkenpoortParadijssteeg 52x20
267TraanpoortMiddelstegracht 103, Uiterstegracht 118x
269TrasmolenpoortLooierstraat, nu Lakenplein bij de hoek van de Oosterkerkstraatx35
271Tuinmanspoort [1]Vestestraat 36x31xxA26x25
272Tuinmanspoort [2]Doezastraat 33, Ruime Conscientiestraat 5a3xG416x37
275ValkenburgerpoortUiterstegracht tussen 85-93x
274ValkenpoortUiterstegracht 40x30xxG525x5174144---21-
276Veenstra’s poortBrugmanspoortWaardgracht 4x35xx--x436242------
277Verloren Arbeid[spoort]Uiterstegracht 51x33xx
278Ververshoften noorden achter de Ververstraat--x14601467-14-----
280VilderspoortGroenepoort [5]St. Aagtenstraat 2314
281VincentiuspoortLangegracht 39xxG31x31435-3--3--
282VinkenpoortUiterstegracht 9032xxA553x946
283VispoortJan van Hout SecretarispoortAalmarkt, in voormalig V&D-gebouwx13xx--x
284VisserspoortMiddelstegracht 15132
286VliegentharthofWestzijde Fokkestraatx1666614-6-6---
290VogelenzangpoortVogelengangUiterstegracht 18232xxG38x38
288VollebregtshofVollebregtspoortHoek Vijfde Binnenvestgracht en Kolfmakersteegxx--x5-5--3-----
294VijfmatenmeelpoortHoefijzerpoortKorevaarstraat 15x4xx
295WaagpoortBoeckenpoort
Butterhuispoort
Aalmarkt, voormalig V&D-gebouwx13xx--x
297WafelbakkerspoortLange Mare 41 nu tussen 67-69)x24x
296WafelpoortMolenaarspoort [1]Levendaal 70x7xxG411x
298Wesselspoort [1]Levendaal 60xx
299Wesselspoort [2]ZoutkeetspoortUiterstegracht ca. tussen 5-7x31x
133WezelsepoortKaarsenmakerspoortVliet 8x3
300Willem FrederikspoortKampersteeg noordzijdex7436236--6---
301WillemshofMiddelstegracht tussen 73-75x5195245----5-
302WillemspoortGeregracht 49x4xxA1130x1141
303WintersepoortGang van Jan de Winter
Wintersegang
Winterswijk
Baatstraat noordzijde (en Langegracht 77 ?)x
292Witmakerspoort [1]Stinkvelderspoort
Vredehof
Langegracht 190xx413523--5----
304Wolpoort [1]Kruispoort [3]Korevaarstraat 20x4xxG933x942
306WoutershofEendrachtspoortJan Vossensteeg tussen 5-7x736745-7--7--
307WijerspoortBreepoort [7]Molensteeg 29x
308Wijnpoort [1]Koenesteeg 7x7x
309Wijnpoort [2]Hooglandsekerkgracht tussen 23-2526xx
310IJzerenpoortArmiaansepoort
Weijepoort
Nieuwe Beestenmarkt tussen 3-515b
311ZeepziederspoortKort Rapenburg 7-91
314Joost van ZonneveldspoortAalmarkt tussen 17-18x13x
315Zwaanpoort [1]Koolstraat ca. 7x
316Zwaanpoort [2]Swanenburgerpoort
Zwanenpoort [2]
Langegracht 32x16xxA630x628
317Zwaanpoort [3]Middelstegracht tussen 44-46xx
319Zwaanspoort [5]Moeder IemspoortUiterstegracht 8x
320ZwanenburghofZwanenburgsteegjeLevendaal tussen 69-71x855
321Zwarte Hand[poort]Minnepoort
Schapenpoort
Stoelenmakerspoort [?]
tussen Middelstegracht 137-139 en Uiterstegracht 158x32xxG1363x1359125084--13--
323ZwijnhoornsteegjeGroenhazengracht tussen 19-21xxA856x115381371--91-
324Zijlpoort [1]KoepoortHaarlemmerstraat 274x