TerugKeizersgangTerug
 
Nummer:142
Andere namen:Sandmanspoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 587-588
Adres na 1871:Langegracht 57

Beschrijving:
Salomon van der Paauw situeert de poort Wijk 5 naast nr. 587 maar zegt ook dat ze dan al is gesloten. Het Bonboek vermeldt de poort (die op fol. 178vso en 179 Keysersgange wordt genoemd) op fol. 176vso- 181. De poort waarvan de toegang langs de oostzijde van het Van Assendelfthofje liep telde tien huisjes.
Uit nevenstaande opname van Google Earth blijkt dat de gang naast het Van Assendelfthofje, hoewel vanaf de Langegracht niet zichtbaar, nog steeds bestaat.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 176v-1811642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 41 (Sandmanspoort)1699-10-27
Waarboek 67 7C 1718fol. 14 (Santmanspoort)1717-10-28
Waarboek 67 7F 1720fol. 169 (Keizerspoort)1721-04-30

Vermelding in andere bronnen:
Reg. Schepenhuwelijken D fol. 122 (Keizerspoort)1653-08-01
Geref. OndertrouwregDD fol. 28 (Sandmanspoort)1703-06-22
Geref. OndertrouwregGG fol. 61v (Witte Keizerspoort)1715-10-14
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x