ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens Volgorde : Folio  

 

50-59   p1498_folio_50-59 p1498_folio_50-59

 

50 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Dirck Dammesz Rapenburg   153 50 r 0 0-0-0 0,5         -   Dirck Dammesz 902
Willem Meesz Rapenburg   154 50 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Willem Meesz 903
Huge Rapenburg Joest apothekerssteeg 155 50 r 0 0-0-0 0,4 wever pauper     -   Huge 904
Dammes Rapenburg Joest apothekerssteeg 156 50 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Dammes 905
Jan Rycke Rapenburg Joest apothekerssteeg 157 50 r 0,267 0-5-4 0,8 wever       -   Jan Rycke 906
Clais Rapenburg Joest apothekerssteeg 158 50 r 0 0-0-0 0,4 leidekker       -   Clais 907
Dirck Florysz, [mr] Rapenburg Witte nonnensteeg 159 50 r 3 3-0-0         moeder -   Dirck Florysz, [mr] 908
Lysbet Rapenburg Witte nonnensteeg 160 50 r 3 3-0-0         weduwe Jan Aerntsz   Lysbet 909
Alydt Jan Reynersz Rapenburg Witte nonnensteeg 161 50 r 0 0-0-0 0,4         -   Alydt Jan Reynersz 910
Wyburch Rapenburg Witte nonnensteeg 162 50 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Jorys Jansz   Wyburch 911
Geryt Ewoutsz Rapenburg Witte nonnensteeg 163 50 r 0,8 0-16-0   [drapenier]       -   Geryt Ewoutsz 912
Jannetgen Rapenburg Witte nonnensteeg 164 50 r 0 0-0-0 0,4     met lysbeth haar huisvrouw   -   Jannetgen 913
Katryn Rapenburg Witte nonnensteeg 165 50 r 15 15-0-0   [steenkoopmansweduwe]   met haar zoon weduwe Symon Paedze   Katryn 914
Mouweryn Dircxz Rapenburg Voor aan de straat 166 50 r 3 3-0-0   bakker       -   Mouweryn Dircxz 915
Jan Mathysz Rapenburg Voor aan de straat 167 50 r 2,4 2-8-0           -   Jan Mathysz 916
Jan Heerman Rapenburg Voor aan de straat 168 50 r 10 10-0-0           -   Jan Heerman 917
Florys Heerman Rapenburg Voor aan de straat 169 50 r 8 8-0-0 18     met zijn 2 zusters   -   Florys Heerman 918
Lysbet Dirck Coenendr, jkv Rapenburg Voor aan de straat 170 50 r 6 6-0-0           -   Lysbet Dirck Coenendr, jkv 919
Vredrick Vredricxz Rapenburg Voor aan de straat 171 50 r 1,2 1-4-0       met zijn twee zusters, was 18 ten dele betaald met textiel   -   Vredrick Vredricxz 920
Erkemraet Gerytsdr Rapenburg Voor aan de straat 172 50 r 3 3-0-0           -   Erkemraet Gerytsdr 921

 

50 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Dircxz Rapenburg Voor aan de straat 173 50 v 1,6 1-12-0   schoenlapper       -   Clais Dircxz 922
Ewout Pieter de Blindenz Rapenburg Voor aan de straat 174 50 v 3 3-0-0           -   Ewout Pieter de Blindenz 923
Jan Post Rapenburg Voor aan de straat 175 50 v 3 3-0-0           -   Jan Post 924
Heynrick Dircxz Rapenburg Voor aan de straat 176 50 v 1,2 1-4-0           -   Heynrick Dircxz 925
Pieter Ghysbrechtsz Rapenburg Voor aan de straat 177 50 v 2,4 2-8-0           -   Pieter Ghysbrechtsz 926
Ghysbrecht Cuycken, heer Rapenburg Voor aan de straat 178 50 v 0,267 0-5-4 0,8     vader met 2 dochters   -   Ghysbrecht Cuycken, heer 927
Pieter Ghysbrechtsdr Rapenburg Voor aan de straat 179 50 v 0 0-0-0 0,8         -   Pieter Ghysbrechtsdr 928
Dirck Ghysbrechtsz Rapenburg Voor aan de straat 180 50 v 0 0-0-0 0,6         -   Dirck Ghysbrechtsz 929
Margriete Rapenburg Voor aan de straat 181 50 v 3 3-0-0       met haar dochter weduwe Jacob Willemsz   Margriete 930
Grietgen Heynricxdr Rapenburg Voor aan de straat 182 50 v 0 0-0-0 0,4         -   Grietgen Heynricxdr 931
Jan Jansz Rapenburg Voor aan de straat 183 50 v 0 0-0-0 1,2     uitter stede   -   Jan Jansz 932
Ewout Pietersz Rapenburg Voor aan de straat 184 50 v 5 5-0-0   [drapenier]       -   Ewout Pietersz 933
Aeff Rapenburg Voor aan de straat 185 50 v 1,2 1-4-0         weduwe Heeren   Aeff 934
Reym Rapenburg Voor aan de straat 186 50 v 3 3-0-0       met 6 kinderen weduwe Jan   Reym 935
Martyn Keyser Rapenburg Voor aan de straat 187 50 v 0,8 0-16-0           -   Martyn Keyser 936
Mychiel Rapenburg Voor aan de straat 188 50 v 1,5 1-10-0   verwer       -   Mychiel 937
Vranck, coman Rapenburg Vliet 189 50 v 1,5 1-10-0   coman       -   Vranck, coman 938
Cornelis Allertsz Rapenburg Vliet 190 50 v 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Allertsz 939
Jan Jansz Rapenburg Vliet 191 50 v 1 1-0-0           -   Jan Jansz 940
Heynrick Hugez Rapenburg Vliet 192 50 v 1,6 1-12-0           -   Heynrick Hugez 941
Pieter Ellez Rapenburg Vliet 193 50 v 3 3-0-0           -   Pieter Ellez 942
Symon Dircxz Rapenburg Vliet 194 50 v 0 0-0-0 0,4         -   Symon Dircxz 943
Geryt Heynricxz Rapenburg Vliet 195 50 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Heynricxz 944
Reyer Rapenburg Vliet 196 50 v 0,8 0-16-0   verwer       -   Reyer 945

 

51 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ysbrant Rapenburg Vliet 197 51 r 1,05 1-1-0 2,4 voller       -   Ysbrant 946
Willem Louwerysz Rapenburg Vliet 198 51 r 6 6-0-0           -   Willem Louwerysz 947
Pieter Jansz Coedyck Rapenburg Vliet 199 51 r 8 8-0-0           -   Pieter Jansz Coedyck 948
Jan Aelwynsz Rapenburg Vliet 200 51 r 3 3-0-0   [drapenier]       -   Jan Aelwynsz 949
Geryt Hillebrantsz Rapenburg Vliet 201 51 r 6 6-0-0   [drapenier]       -   Geryt Hillebrantsz 950
Clais Ottenz Rapenburg Vliet 202 51 r 1,5 1-10-0           -   Clais Ottenz 951
Griete Rapenburg Vliet 203 51 r 5 5-0-0   bakster       -   Griete 952
Pieter, coman Rapenburg Vliet 204 51 r 5 5-0-0   coman       -   Pieter, coman 953
Vredrick Ewoutsz Rapenburg Vliet 205 51 r 1,2 1-4-0           -   Vredrick Ewoutsz 954
Alydt Rapenburg Vliet 206 51 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Heyn Woutersz   Alydt 955
Dyeuwer Rapenburg In `t slop 207 51 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dyeuwer 956
Lysbet Jansdr Rapenburg In `t slop 208 51 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Lysbet Jansdr 957
Jan Jansz Rapenburg In `t slop 209 51 r 0,267 0-5-4 0,8         -   Jan Jansz 958
Jacob Pietersz Rapenburg In `t slop 210 51 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Pietersz 959
Heynrick Jansz Rapenburg In `t slop 211 51 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Heynrick Jansz 960
Dirck Meesz Rapenburg In `t slop 212 51 r 2 2-0-0           -   Dirck Meesz 961
Willem Gerytsz Rapenburg In `t slop 213 51 r 1,2 1-4-0           -   Willem Gerytsz 962
Jacob Havicxz Rapenburg In `t slop 214 51 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Havicxz 963
Geryt Gerytsz Rapenburg Bakkersteeg 215 51 r 0 0-0-0 0,6         -   Geryt Gerytsz 964
Geryt Rapenburg Bakkersteeg 216 51 r 0,167 0-3-4 0,5 slotemaker       -   Geryt 965

 

51 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Maritgen Rapenburg Bakkersteeg 217 51 v 0,133 0-2-8 0,4     met haar dochter weduwe Geryt Meesz   Maritgen 966
Dirck Willemsz Rapenburg Bakkersteeg 218 51 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Willemsz 967
Andries Gillisz de Paeus Rapenburg Bakkersteeg 219 51 v 1 1-0-0           -   Andries Gillisz de Paeus 968
Jan Mynsheren Rapenburg Bakkersteeg 220 51 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Mynsheren 969
Pieter Rapenburg Bakkersteeg 221 51 v 0,8 0-16-0   kuiper       -   Pieter 970
Katryn Clais Rapenburg Bakkersteeg 222 51 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Clais 971
Gerytgen Heynricksdr Rapenburg Bakkersteeg 223 51 v 1 1-0-0           -   Gerytgen Heynricksdr 972
Martyn Jansz Rapenburg Bakkersteeg 224 51 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Martyn Jansz 973
Hillegont Rapenburg Bakkersteeg 225 51 v 0 0-0-0 0,8   pauper met tryn   -   Hillegont 974
Pieter Jansz Rapenburg Bakkersteeg 226 51 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Jansz 975
Philips Claisz Rapenburg Bakkersteeg 227 51 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Philips Claisz 976
Jacob Jansz Rapenburg Bakkersteeg 228 51 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jacob Jansz 977
Dirck Evertsz Rapenburg Bakkersteeg 229 51 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Evertsz 978
Jan Pietersz Rapenburg Bakkersteeg 230 51 v 0,8 0-16-0   voller       -   Jan Pietersz 979
Jelis Allertsz Rapenburg Bakkersteeg 231 51 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jelis Allertsz 980
Dyeuwer Cornelisdr Rapenburg Bakkersteeg 232 51 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Dyeuwer Cornelisdr 981
Allert Symonsz Rapenburg Broertgensgraft 233 51 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Allert Symonsz 982
Mychiel Jansz Rapenburg Broertgensgraft 234 51 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Mychiel Jansz 983
Jan Symon Kibbenz Rapenburg Broertgensgraft 235 51 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan Symon Kibbenz 984
Aelbrecht Heymenz Rapenburg Broertgensgraft 236 51 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Aelbrecht Heymenz 985

 

52 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Yewout Dircxz Rapenburg Broertgensgraft 237 52 r 1,2 1-4-0           -   Yewout Dircxz 986
Beatrys Rapenburg Broertgensgraft 238 52 r 0,2 0-4-0 0,6 bagijn       -   Beatrys 987
Dirck Ysbrantsz Rapenburg Broertgensgraft 239 52 r 0,4 0-8-0 1,2         -   Dirck Ysbrantsz 988
Joest Rapenburg Broertgensgraft 240 52 r 0 0-0-0 0,6 voller   met zijn moeder   -   Joest 989
Meyns van Hout Rapenburg Broertgensgraft 241 52 r 0,8 0-16-0       met beatrys haar dochter   -   Meyns van Hout 990
Herman Rapenburg Broertgensgraft 242 52 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Herman 991
Geryt Cornelisz Rapenburg Broertgensgraft 243 52 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Cornelisz 992
Jan Louwendr Rapenburg Broertgensgraft 244 52 r 0 0-0-0 0,4         -   Jan Louwendr 993
Maritgen Rapenburg Broertgensgraft 245 52 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Dirck Jansz   Maritgen 994
Katryn Jansdr Rapenburg Broertgensgraft 246 52 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Jansdr 995
Jacob Dircxz Rapenburg Broertgensgraft 247 52 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Dircxz 996
Danel Kerstantsz Rapenburg Broertgensgraft 248 52 r 0 0-0-0 0,5         -   Danel Kerstantsz 997
Bouwen Dircxz Rapenburg Broertgensgraft 249 52 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Bouwen Dircxz 998
Martyn Tackman Rapenburg Broertgensgraft 250 52 r 0,2 0-4-0 0,6     met zijn zoon dirck   -   Martyn Tackman 999
Olivier Rapenburg Broertgensgraft 251 52 r 1,2 1-4-0   metselaar       -   Olivier 1000
Heynrick Claisz Rapenburg Broertgensgraft 252 52 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Heynrick Claisz 1001
Machtel Rapenburg Broertgensgraft 253 52 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Symon Reyersz   Machtel 1002
Katryn Rapenburg Broertgensgraft 254 52 r 0 0-0-0 0,6   pauper   dochter Vranck grafmaker Katryn 1003
Dirck Dircxz Rapenburg Broertgensgraft 255 52 r 0,267 0-5-4 0,8 dekker       -   Dirck Dircxz 1004

 

52 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bette Rapenburg Broertgensgraft 256 52 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Phillips   Bette 1005
Jacob Hugez Rapenburg Broertgensgraft 257 52 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jacob Hugez 1006
Machtelt Rapenburg Broertgensgraft 258 52 v 0 0-0-0 0,6 spinster       -   Machtelt 1007
Clais van Heemsteden Rapenburg Colfmakerssteeg 259 52 v 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Clais van Heemsteden 1008
Katryn van der Laen Rapenburg Colfmakerssteeg 260 52 v 1 1-0-0       met haar dochter   -   Katryn van der Laen 1009
Mees Woutersz Rapenburg Colfmakerssteeg 261 52 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Mees Woutersz 1010
Jan Cops Rapenburg Colfmakerssteeg 262 52 v 0,533 0-10-8 1,6 voller       -   Jan Cops 1011
Geryt Jacobsz Rapenburg Colfmakerssteeg 263 52 v 1,6 1-12-0   voller       -   Geryt Jacobsz 1012
Jan Jacobsdr Rapenburg Colfmakerssteeg 264 52 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Jacobsdr 1013
Lysbet Danelsdr Rapenburg Colfmakerssteeg 265 52 v 0 0-0-0 0,4         -   Lysbet Danelsdr 1014
Lambrecht Oliviersz Rapenburg Colfmakerssteeg 266 52 v 0,2 0-4-0 0,6 [drapenier]       -   Lambrecht Oliviersz 1015
Volckaert Wybrantsz Rapenburg Colfmakerssteeg 267 52 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Volckaert Wybrantsz 1016
Jan Jansz van Wageningen Rapenburg Colfmakerssteeg 268 52 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Jansz van Wageningen 1017
Phillips Oliviersz Rapenburg Colfmakerssteeg 269 52 v 0,8 0-16-0 1,2         -   Phillips Oliviersz 1018
Katryn Jansdr Rapenburg Colfmakerssteeg 270 52 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Jansdr 1019
Aechte Rapenburg Colfmakerssteeg 271 52 v 0,2 0-4-0 0,6       weduwe Willem Jacobsz   Aechte 1020
Cornelis Rapenburg Colfmakerssteeg 272 52 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Cornelis 1021
Wouter Rapenburg Colfmakerssteeg 273 52 v 0,2 0-4-0 0,6 beyerman       -   Wouter 1022

 

53 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Katryn Rapenburg Colfmakerssteeg 274 53 r 0 0-0-0 0,8   pauper met haar dochter weduwe Jacob Aelbrechtsz   Katryn 1023
Jan Claisz Rapenburg Colfmakerssteeg 275 53 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jan Claisz 1024
Willem Pietersz Rapenburg Colfmakerssteeg 276 53 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Willem Pietersz 1025
Heynrick Heynrcxz Rapenburg Colfmakerssteeg 277 53 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Heynrick Heynrcxz 1026
Katryn Baernts Rapenburg Colfmakerssteeg 278 53 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Baernts 1027
Pieter Pietersz Rapenburg Broertjes graft 279 53 r 1 1-0-0       met zijn moeder en moei   -   Pieter Pietersz 1028
Baerte Gerytsdr Rapenburg Broertjes graft 280 53 r 0,267 0-5-4 0,8     mat haar zuster   -   Baerte Gerytsdr 1029
Jan Willemsz Rapenburg Broertjes graft 281 53 r 0,267 0-5-4 0,8     met zijn zuster machtelt   -   Jan Willemsz 1030
Nelle Rapenburg Broertjes graft 282 53 r 0,133 0-2-8 0,4     met 5 kinderen weduwe Geryt Jansz   Nelle 1031
Dammes Jansz Rapenburg Broertjes graft 283 53 r 1,2 1-4-0           -   Dammes Jansz 1032
Jan, [mr] Rapenburg Broertjes graft 284 53 r 0 0-0-0 0,5 barbier       -   Jan, [mr] 1033
Pieter Pietersz Rapenburg Broertjes graft 285 53 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Pietersz 1034
Willem Florysz Rapenburg Broertjes graft 286 53 r 4 4-0-0   [drapenier]       -   Willem Florysz 1035
Alydt Rapenburg Broertjes graft 287 53 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Aernt Lottyns   Alydt 1036
Adriaen Woutersz Rapenburg Broertjes graft 288 53 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Adriaen Woutersz 1037
Jan Jansz Rapenburg Broertjes graft 289 53 r 0 0-0-0 0,8         -   Jan Jansz 1038
Maritgen Jansdr Rapenburg Broertjes graft 290 53 r 0 0-0-0 0,4         -   Maritgen Jansdr 1039
Cornelis Pouwelsz Rapenburg Broertjes graft 291 53 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Cornelis Pouwelsz 1040
Jan Oliviersz Rapenburg Broertjes graft 292 53 r 0 0-0-0 0,5         -   Jan Oliviersz 1041
Neel Dammes Rapenburg Broertjes graft 293 53 r 0 0-0-0 0,5         -   Neel Dammes 1042
Katryn Andries Rapenburg Zegerssteeg 294 53 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Andries 1043

 

53 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baerte Jacobsdr Rapenburg Zegerssteeg 295 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baerte Jacobsdr 1044
Katryn van Diest Rapenburg Zegerssteeg 296 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn van Diest 1045
Kerstyn Jan Claeszdr Rapenburg Zegerssteeg 297 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper met haar dochter   -   Kerstyn Jan Claeszdr 1046
Clais Dircxz Rapenburg Zegerssteeg 298 53 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Dircxz 1047
Jan Rapenburg Zegerssteeg 299 53 v 0 0-0-0 0,6 karreman pauper   weduwe -   Jan 1048
Erm Rapenburg Zegerssteeg 300 53 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Thys   Erm 1049
Jannetgen Aelbrechtsdr Rapenburg Zegerssteeg 301 53 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Jannetgen Aelbrechtsdr 1050
Maritgen Pietersdr Rapenburg Zegerssteeg 302 53 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Maritgen Pietersdr 1051
Pieter Jansz Paeertgen Rapenburg Zegerssteeg 303 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Jansz Paeertgen 1052
Geryt Ryckenz Rapenburg Zegerssteeg 304 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geryt Ryckenz 1053
Geryt Andries van der Hoeff Rapenburg Zegerssteeg 305 53 v 0,8 0-16-0           -   Geryt Andries van der Hoeff 1054
Cornelis Rapenburg Zegerssteeg 306 53 v 0,167 0-3-4 0,5 wever       -   Cornelis 1055
Aelbrecht die Vries Rapenburg Broertgens graft 307 53 v 1 1-0-0       met zijn dochter   -   Aelbrecht die Vries 1056
Ghyse Oliviersz Rapenburg Broertgens graft 308 53 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Ghyse Oliviersz 1057
Ane Jansdr Rapenburg Broertgens graft 309 53 v 1 1-0-0       met haar zuster griete jansdr   -   Ane Jansdr 1058
Dirck Louwerysz Rapenburg Broertgens graft 310 53 v 0,133 0-2-8 1         -   Dirck Louwerysz 1059
Geryt Jansz Rapenburg Broertgens graft 311 53 v 1,2 1-4-0       met haar zuster griete jansdr   -   Geryt Jansz 1060
Alydt Martynsdr Rapenburg Broertgens graft 312 53 v 0 0-0-0 0,4         -   Alydt Martynsdr 1061
Lysbet Rapenburg Broertgens graft 313 53 v 0,133 0-2-8 0,4     met haar dochter weduwe Symon van der Morsch   Lysbet 1062
Jan Willemsz Rapenburg Broertgens graft 314 53 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Willemsz 1063

 

54 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ghysbrecht van Delfgaeuwen Rapenburg Broertgens graft 315 54 r 0,8 0-16-0       met haar kinderen   -   Ghysbrecht van Delfgaeuwen 1064
Andries Symonsz Rapenburg Broertgens graft 316 54 r 1 1-0-0   voller       -   Andries Symonsz 1065
Mychiel Lenairtsz Rapenburg Broertgens graft 317 54 r 0,8 0-16-0       met haar kinderen weduwe -   Mychiel Lenairtsz 1066
Emer Wolbrantsz Rapenburg Broertgens graft 318 54 r 0 0-0-0 0,5         -   Emer Wolbrantsz 1067
Alydt Evertsdr Rapenburg Broertgens graft 319 54 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Alydt Evertsdr 1068
Achte Claisdr Rapenburg Broertgens graft 320 54 r 0 0-0-0 0,4         -   Achte Claisdr 1069
Clais Hermansz Rapenburg Broertgens graft 321 54 r 1 1-0-0           -   Clais Hermansz 1070
Jan Bouwensz Rapenburg Broertgens graft 322 54 r 0,8 0-16-0           -   Jan Bouwensz 1071
Kerstant Danielsz Rapenburg Blauwe steeg 323 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Kerstant Danielsz 1072
Cornelis Woutersz Rapenburg   324 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Woutersz 1073
Geryt Rapenburg   325 54 r 0,2 0-4-0 0,6 stillegankmaker       -   Geryt 1074
Heynrick Reyersz Rapenburg   326 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Heynrick Reyersz 1075
Jan Gerytsz Rapenburg   327 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Gerytsz 1076
Clais Gerytsz Rapenburg   328 54 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Clais Gerytsz 1077
Weyn Dircxdr Rapenburg   329 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Weyn Dircxdr 1078
Cornelis Rapenburg   330 54 r 0 0-0-0 0,4 molenaar pauper     -   Cornelis 1079
Geryt Cornelisz Rapenburg   331 54 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Geryt Cornelisz 1080
Luyt Heynricxz Rapenburg   332 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Luyt Heynricxz 1081
Geertruyt Pietersdr Rapenburg   333 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geertruyt Pietersdr 1082
Dirck Cornelisz Rapenburg   334 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dirck Cornelisz 1083
Thete Zyvertsdr Rapenburg   335 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Thete Zyvertsdr 1084
Griete Pietersdr Rapenburg   336 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Griete Pietersdr 1085
Pieter Vranckenz Rapenburg   337 54 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Vranckenz 1086

 

54 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Joest Zevenhuizen   1 54 v 100 100-0-0   apotheker       -   Joest 1095
Jacob Zevenhuizen   2 54 v 0,133 0-2-8 0,4 schoenmaker   met zijn wijfs moeder   -   Jacob 1096
Yewout van Berendrecht Zevenhuizen   3 54 v 0 0-0-0 0,4         -   Yewout van Berendrecht 1097
Barbara Jan de Bruynen Zevenhuizen   4 54 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Barbara Jan de Bruynen 1098
Dirckgen Zevenhuizen   5 54 v 0,15 0-3-0 0,5       jonkwijf Jan van Leyden   Dirckgen 1099
Jan Kerstantsz Stoop Zevenhuizen   6 54 v 72 72-0-0   [wedekoopman, kalkkoopman]       -   Jan Kerstantsz Stoop 1100
Cornelis Zevenhuizen   7 54 v 0,125 0-2-6 0,4 snijder       -   Cornelis 1101
Haze, jkv Zevenhuizen   8 54 v 1 1-0-0       met haar moeder   -   Haze, jkv 1102
Jan uuyten Ryn Zevenhuizen   9 54 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan uuyten Ryn 1103
Dirck Zevenhuizen   10 54 v 0,75 0-15-0   timmerman       -   Dirck 1104
Clais Symonsz Keyser Rapenburg   338 54 v 0,8 0-16-0           -   Clais Symonsz Keyser 1087
Wouter Jansz Rapenburg   339 54 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Wouter Jansz 1088
Florys Dircxz Rapenburg   340 54 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Florys Dircxz 1089
Geryt Jansz Rapenburg   341 54 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geryt Jansz 1090
Florys Dircxz Rapenburg Broertgens graft 342 54 v 5 5-0-0   bakker       -   Florys Dircxz 1091
Bouwen Claisz Rapenburg Broertgens graft 343 54 v 2 2-0-0   kuiper       -   Bouwen Claisz 1092
Heynrick Claisz Thierloot Rapenburg Broertgens graft 344 54 v 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Heynrick Claisz Thierloot 1093
Jan Jacobsz Rapenburg Broertgens graft 345 54 v 3 3-0-0   bontemaker, [bonmeester]       -   Jan Jacobsz 1094

 

55 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Heynrickgen Zevenhuizen   11 55 r 0,133 0-2-8   naaister       -   Heynrickgen 1105
Jan van Leyden Zevenhuizen   12 55 r 12 12-0-0           -   Jan van Leyden 1106
Heynrick Florysz Zevenhuizen   13 55 r 20 20-0-0   [drapenier]       -   Heynrick Florysz 1107
Willem Jansz Zevenhuizen   14 55 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Willem Jansz 1108
Adriaen van der Boichorst Zevenhuizen   15 55 r 120 120-0-0           -   Adriaen van der Boichorst 1109
Cornelis Mast Zevenhuizen   16 55 r 16 16-0-0   [drapenier]       -   Cornelis Mast 1110
Nanne Wiggersz Zevenhuizen   17 55 r 18 18-0-0         weduwe -   Nanne Wiggersz 1111
Cornelis Zevenhuizen   18 55 r 0,167 0-3-4 0,5 lindewever       -   Cornelis 1112
Symon, heer Zevenhuizen   19 55 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Symon, heer 1113
Pouwels Zevenhuizen   20 55 r 0,133 0-2-8 0,4 veelwever       -   Pouwels 1114
Geryt Zevenhuizen   21 55 r 0,2 0-4-0 0,6 kuiper       -   Geryt 1115
Willem Gerytsz Zevenhuizen   22 55 r 0 0-0-0 0,5         -   Willem Gerytsz 1116
Willem Jansz Zevenhuizen   23 55 r 0,267 0-5-4 0,8 metselaar       -   Willem Jansz 1117
Jan Zevenhuizen   24 55 r 0,167 0-3-4 0,5 karreman       -   Jan 1118
Dirck Pietersz Zevenhuizen   25 55 r 0,167 0-3-4 0,5 printer       -   Dirck Pietersz 1119
Ghysbrecht Zevenhuizen   26 55 r 0 0-0-0 0,4 droechscheriaer pauper     -   Ghysbrecht 1120
Tryn Zevenhuizen   27 55 r 0 0-0-0 0,4 kemster pauper     -   Tryn 1121
Ghysbrecht Zevenhuizen   28 55 r 0 0-0-0 0,4   pauper   zwager Jan Wormboutsz   Ghysbrecht 1122
Mychiel van Asperen Zevenhuizen   29 55 r 1 1-0-0       met haar kinderen weduwe -   Mychiel van Asperen 1123
Bruyninck Spruyt Zevenhuizen   30 55 r 40 40-0-0   [steenverkoper]   met zijn zuster   -   Bruyninck Spruyt 1124

 

55 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Roelofsz Zevenhuizen   31 55 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe -   Jan Roelofsz 1125
Jan Aerntsz Zevenhuizen   32 55 v 9 9-0-0       met zijn weeskinderen   -   Jan Aerntsz 1126
Wouter Claisz Zevenhuizen   33 55 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Wouter Claisz 1127
Jacob Tuyninck De Oude Zevenhuizen   34 55 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Jacob Tuyninck De Oude 1128
Jan Dircxz Stryckelinck Zevenhuizen   35 55 v 5 5-0-0   [drapenier]       -   Jan Dircxz Stryckelinck 1129
Katryn Dirck Claisz Zevenhuizen   36 55 v 7 7-0-0       met haar kinderen   -   Katryn Dirck Claisz 1130
Jacob Claisz Zevenhuizen   37 55 v 2,25 2-5-0   [vleeshouwer]       -   Jacob Claisz 1131
Tryn Moeder Zevenhuizen   38 55 v 0,8 0-16-0   `t vroetwijf       Dirck Claisz   Tryn Moeder 1132
Geryt Gerytsz Zevenhuizen   39 55 v 4 4-0-0           -   Geryt Gerytsz 1133
Aelwyn Gerytsz Zevenhuizen   40 55 v 6 6-0-0           -   Aelwyn Gerytsz 1134
Gerytgen Zevenhuizen   41 55 v 0,167 0-3-4 0,5 scheryaer       -   Gerytgen 1135
Lysbet Thierloots Zevenhuizen   42 55 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Lysbet Thierloots 1136
Danel Stoop Zevenhuizen   43 55 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Danel Stoop 1137
Danel Stoep Zevenhuizen   44 55 v 0 0-0-0 0,4       wijfs moeder -   Danel Stoep 1138
Jacob Willemsz Zevenhuizen   45 55 v 32 32-0-0   [drapenier], waardijn       -   Jacob Willemsz 1139
Jan Paedze Zevenhuizen   46 55 v 30 30-0-0   [drapenier]       -   Jan Paedze 1140
Huge Clementsz Zevenhuizen   47 55 v 14 14-0-0   [drapenier]   met zijn kinderen   -   Huge Clementsz 1141
Jan Evertsz Zevenhuizen   48 55 v 0,167 0-3-4 0,5 verwer       -   Jan Evertsz 1142
Pieter Paedze Zevenhuizen   49 55 v 32 32-0-0   [drapenier]       -   Pieter Paedze 1143
Bouwen Willemsz Zevenhuizen   50 55 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Bouwen Willemsz 1144
Willem Jan Pouwelsz Zevenhuizen   51 55 v 16 16-0-0           -   Willem Jan Pouwelsz 1145
Pieter Jan Martynsz Zevenhuizen   52 55 v 132 132-0-0       met zijn kinderen   -   Pieter Jan Martynsz 1146
Pieter Jansz Reynsburch Zevenhuizen   53 55 v 3 3-0-0   [drapenier]       -   Pieter Jansz Reynsburch 1147

 

56 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Jacobsz Zevenhuizen   54 56 r 36 36-0-0   [drapenier], warmoesman       -   Geryt Jacobsz 1148
Janne Zevenhuizen   55 56 r 48 48-0-0         weduwe Pieter Jan Clarenz   Janne 1149
Jan Willemsz Stoop Zevenhuizen   56 56 r 24 24-0-0           -   Jan Willemsz Stoop 1150
Dirck Zevenhuizen   57 56 r 0,167 0-3-4 0,5 snijder       -   Dirck 1151
Evert Riddelofs Zevenhuizen   58 56 r 0,4 0-8-0 1,2         -   Evert Riddelofs 1152
Wouter Dircxz Zevenhuizen   59 56 r 0 0-0-0 1         -   Wouter Dircxz 1153
Geryt Wiggersz Zevenhuizen   60 56 r 0 0-0-0 0,5 schoenmaker       -   Geryt Wiggersz 1154
Jacob Hugez Zevenhuizen   61 56 r 6 6-0-0   voller       -   Jacob Hugez 1155
Cornelis Florysz Zevenhuizen   62 56 r 0 0-0-0 0,4         -   Cornelis Florysz 1156
Dirck van Leeuwen Zevenhuizen   63 56 r 3 3-0-0           -   Dirck van Leeuwen 1157
Dirck van Bakenesse Zevenhuizen   64 56 r 9 9-0-0           -   Dirck van Bakenesse 1158
Bouwen Zevenhuizen   65 56 r 4 4-0-0   slotemaker       -   Bouwen 1159
Nanne Thomasz Zevenhuizen   66 56 r 2,4 2-8-0           -   Nanne Thomasz 1160
Dyeloff Zevenhuizen   67 56 r 0,2 0-4-0 0,6 glaasmaker       -   Dyeloff 1161
Machtelt Zevenhuizen   68 56 r 16 16-0-0       met een weeskind weduwe Clais Jansz [Paedze]   Machtelt 1162
Peyse Zevenhuizen   69 56 r 0,167 0-3-4 0,5 `t brandewijnwijf       -   Peyse 1163
Jan Gouwenz Zevenhuizen   70 56 r 0 0-0-0 0,4         -   Jan Gouwenz 1164
Jan van Ackeren Zevenhuizen   71 56 r 0,8 0-16-0           -   Jan van Ackeren 1165
Symon Jansz Zevenhuizen   72 56 r 0,8 0-16-0   bontwerker       -   Symon Jansz 1166
Griet Zevenhuizen   73 56 r 2 2-0-0       met haar kinderen weduwe Aernt Kerstantsz   Griet 1167
Huge Bol Zevenhuizen   74 56 r 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Huge Bol 1168
Jan Gerytsz Zevenhuizen   75 56 r 12 12-0-0           -   Jan Gerytsz 1169
Clais Boeyensz, mr Zevenhuizen   76 56 r 0,8 0-16-0   barbier       -   Clais Boeyensz, mr 1170

 

56 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Dirck Block Zevenhuizen   77 56 v 2 2-0-0   snijder       -   Dirck Block 1171
Wouter Zevenhuizen   78 56 v 0 0-0-0 0,5 schoenmaker       -   Wouter 1172
Jan Jansz Zevenhuizen   79 56 v 2 2-0-0   bakker       -   Jan Jansz 1173
Jan Willemsz Zevenhuizen   80 56 v 3 3-0-0   snijder       -   Jan Willemsz 1174
Huge [Jansz] Zevenhuizen   81 56 v 0,2 0-4-0 0,6 glaasmaker   met zijn kinderen   -   Huge [Jansz] 1175
Jorys Zevenhuizen   82 56 v 0 0-0-0 0,8 schrienmaker       -   Jorys 1176
Herman Heynricxz Zevenhuizen   83 56 v 2 2-0-0   appelkoper       -   Herman Heynricxz 1177
Willem, coman Zevenhuizen   84 56 v 0,8 0-16-0   coman       -   Willem, coman 1178
Clais Woutersz Zevenhuizen   85 56 v 14 14-0-0   schrienmaker       -   Clais Woutersz 1179
Haze Zevenhuizen   86 56 v 20 20-0-0       met jan jansz   Adriaen Hermansz   Haze 1180
Clais Moeyt Zevenhuizen   87 56 v 1 1-0-0           -   Clais Moeyt 1181
Herman Jansz Zevenhuizen   88 56 v 3 3-0-0           -   Herman Jansz 1182
Fye Zevenhuizen   89 56 v 1 1-0-0         weduwe Clais Mast   Fye 1183
Clais Cornelisz Zevenhuizen   90 56 v 12 12-0-0   [drapenier]       -   Clais Cornelisz 1184
Cornelis Woutersz Zevenhuizen Commanduers steeg 91 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Cornelis Woutersz 1185
Cornelis Aerntsz Zevenhuizen Commanduers steeg 92 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Aerntsz 1186
Katryn Pietersdr Zevenhuizen Commanduers steeg 93 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Pietersdr 1187
Volckgen Smits Zevenhuizen Commanduers steeg 94 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Volckgen Smits 1188
Nyes Andriesdr Zevenhuizen Commanduers steeg 95 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Nyes Andriesdr 1189
Willem Willemsz Zevenhuizen Commanduers steeg 96 56 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Willem Willemsz 1190
Hillegont Zevenhuizen Commanduers steeg 97 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Jan Pietersz   Hillegont 1191
Pieter Jansz Zevenhuizen Commanduers steeg 98 56 v 0 0-0-0 0,4         -   Pieter Jansz 1192
Allairt Clais Florysdr Zevenhuizen Commanduers steeg 99 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Allairt Clais Florysdr 1193
Alydt Dircx Zevenhuizen Commanduers steeg 100 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Alydt Dircx 1194
Styn Zevenhuizen Commanduers steeg 101 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Jan Woutersz   Styn 1195
Clais Gerytsz Zevenhuizen Commanduers steeg 102 56 v 0 0-0-0 0,4 dekker pauper     -   Clais Gerytsz 1196
Cornelis Gerytsz Zevenhuizen Commanduers steeg 103 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Gerytsz 1197

 

57 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Melis Melisz Zevenhuizen Commanduers steeg 104 57 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Melis Melisz 1198
Nyese Bruynendr Zevenhuizen Commanduers steeg 105 57 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Nyese Bruynendr 1199
Aernt Claisz Zevenhuizen Commanduers steeg 106 57 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Aernt Claisz 1200
Geertruyt Grebbers Zevenhuizen Commanduers steeg 107 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geertruyt Grebbers 1201
Clais Jansz van Warmonde Zevenhuizen Commanduers steeg 108 57 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Jansz van Warmonde 1202
Jan Gerytsz Zevenhuizen Steenschuur 109 57 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Gerytsz 1203
Mathys Mathysz Zevenhuizen Steenschuur 110 57 r 1 1-0-0           -   Mathys Mathysz 1204
Cornelis Florysz Zevenhuizen Steenschuur 111 57 r 16 16-0-0           -   Cornelis Florysz 1205
Cornelis Claisz Zevenhuizen Steenschuur 112 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Claisz 1206
Styn Gerytsdr Zevenhuizen Steenschuur 113 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Styn Gerytsdr 1207
Baeffgen Symonsdr Zevenhuizen Steenschuur 114 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baeffgen Symonsdr 1208
Pieter Machtelt Zevenhuizen Steenschuur 115 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Machtelt 1209
Willemtgen Zevenhuizen Steenschuur 116 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper met aeltgen   -   Willemtgen 1210
Willem Aerntsz Zevenhuizen Steenschuur 117 57 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Aerntsz 1211
Katryn Kerstantsdr Zevenhuizen Steenschuur 118 57 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Kerstantsdr 1212
Maritgen Zevenhuizen Steenschuur 119 57 r 0 0-0-0 0,4         Jan Dircxz   Maritgen 1213
Aernt Jacobsz Zevenhuizen Steenschuur 120 57 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Aernt Jacobsz 1214
Katryn Zevenhuizen Steenschuur 121 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     Jan Nuweveen   Katryn 1215
Jan Heynricxz Zevenhuizen Steenschuur 122 57 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Heynricxz 1216
Wolfert Gerytsz Zevenhuizen Steenschuur 123 57 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Wolfert Gerytsz 1217
Aecht Zassen Zevenhuizen Steenschuur 124 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aecht Zassen 1218
Symon Aerntsz Zevenhuizen Steenschuur 125 57 r 0 0-0-0 0,4         -   Symon Aerntsz 1219
Reyer Aerntsz Zevenhuizen Steenschuur 126 57 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Reyer Aerntsz 1220
Heynrick Jansz Sluys Zevenhuizen Steenschuur 127 57 r 2 2-0-0           -   Heynrick Jansz Sluys 1221

 

57 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Janne Gerytsdr Zevenhuizen Steenschuur 128 57 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Janne Gerytsdr 1222
Jan Egbertsz Zevenhuizen Steenschuur 129 57 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Egbertsz 1223
Lysbeth van Hogendorp Zevenhuizen Steenschuur 130 57 v 0 0-0-0       woont te haarlem   -   Lysbeth van Hogendorp 1224
Haze Zevenhuizen Steenschuur 131 57 v 0,2 0-4-0 0,6       weduwe Dirck Jansz   Haze 1225
Pieter Jacobsz Zevenhuizen Steenschuur 132 57 v 0,7 0-14-0           -   Pieter Jacobsz 1226
Goeltgen Zevenhuizen Steenschuur 133 57 v 0,8 0-16-0   lindenaaister   met haar dochter   -   Goeltgen 1227
Clais Jacobsz Zevenhuizen Steenschuur 134 57 v 0 0-0-0 1,2 kuipersz       -   Clais Jacobsz 1228
Maritgen Zevenhuizen Steenschuur 135 57 v 1,2 1-4-0         weduwe Huge Florysz   Maritgen 1229
Maritgen Zevenhuizen Steenschuur 136 57 v 0 0-0-0 0,4 lindenaaister       -   Maritgen 1230
Maritgen Zevenhuizen Steenschuur 137 57 v 1,5 1-10-0           Jan Louwerys   Maritgen 1231
van der Mye, jkv Zevenhuizen Steenschuur 138 57 v 16 16-0-0           -   van der Mye, jkv 1232
Cornelis Heerman Zevenhuizen Steenschuur 139 57 v 6 6-0-0           -   Cornelis Heerman 1233
Willem Zevenhuizen Steenschuur 140 57 v 0,167 0-3-4 0,5 mandemaker       -   Willem 1234
Jan Pieter Jan Martynsz Zevenhuizen Steenschuur 141 57 v 4 4-0-0           -   Jan Pieter Jan Martynsz 1235
Jan Conincxz Zevenhuizen Steenschuur 142 57 v 54 54-0-0   [drapenier, houtkoopman]       -   Jan Conincxz 1236
Jacob Heerman Zevenhuizen Steenschuur 143 57 v 54 54-0-0   [steenkoopman]   met zijn moeder   -   Jacob Heerman 1237
Alydt Jan Heermans, jkv Zevenhuizen Steenschuur 144 57 v 16 16-0-0           -   Alydt Jan Heermans, jkv 1238
Aechte van Leyden Zevenhuizen Steenschuur 145 57 v 0 0-0-0 4         -   Aechte van Leyden 1239
Clais Vos Zevenhuizen Steenschuur 146 57 v 8 8-0-0   [koster]       -   Clais Vos 1240
Willem Engell Zevenhuizen Steenschuur 147 57 v 0,667 0-13-4 2         -   Willem Engell 1241
Clais Jacobsz Zevenhuizen Steenschuur 148 57 v 2 2-0-0   beeldensnijder   met zijn zuster   -   Clais Jacobsz 1242
Lottyn Claisz Zevenhuizen Steenschuur 149 57 v 0 0-0-0 1,6     woont te haarlem   -   Lottyn Claisz 1243
Jorys Willeboerts Zevenhuizen Steenschuur 150 57 v 1 1-0-0           -   Jorys Willeboerts 1244
Geryt Roest Zevenhuizen Steenschuur 151 57 v 12 12-0-0           -   Geryt Roest 1245
Ulrick Zevenhuizen Steenschuur 152 57 v 0,8 0-16-0   borduurwerker       -   Ulrick 1246
Clais Andriesz, mr Zevenhuizen Steenschuur 153 57 v 0 0-0-0 2         -   Clais Andriesz, mr 1247

 

58 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ewout Vos Over `t hoff   1 58 r 4 4-0-0           -   Ewout Vos 1248
Willem Over `t hoff   2 58 r 0,167 0-3-4 0,5     crepel   -   Willem 1249
Aelwyn Pietersz Over `t hoff   3 58 r 9 9-0-0           -   Aelwyn Pietersz 1250
Ghysbrecht Jansz Over `t hoff   4 58 r 2 2-0-0           -   Ghysbrecht Jansz 1251
Govert Over `t hoff   5 58 r 0,8 0-16-0   schoenmaker       -   Govert 1252
Wouter [Dircxz] Stien Over `t hoff   6 58 r 18 18-0-0   [drapenier]       -   Wouter [Dircxz] Stien 1253
Clais Symonsz Over `t hoff   7 58 r 1,5 1-10-0           -   Clais Symonsz 1254
Willem Dircxz Over `t hoff   8 58 r 1 1-0-0   goudsmid       -   Willem Dircxz 1255
Willem Doez Over `t hoff   9 58 r 1,6 1-12-0           -   Willem Doez 1256
Symon Hugez Over `t hoff   10 58 r 0,5 0-10-0 1,5 goudsmid       -   Symon Hugez 1257
Wormbout Jansz Over `t hoff   11 58 r 0 0-0-0 0,4         -   Wormbout Jansz 1258
Alydt Mr Ghysbrechts Over `t hoff   12 58 r 1,6 1-12-0           -   Alydt Mr Ghysbrechts 1259
Truytgen Dircxdr Over `t hoff   13 58 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Truytgen Dircxdr 1260
Aernt Willemsz Over `t hoff   14 58 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aernt Willemsz 1261
Volk Over `t hoff   15 58 r 0 0-0-0 0,5   pauper in symon paedzens huis   -   Volk 1262
Geert Jacobsdr Over `t hoff   16 58 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geert Jacobsdr 1263
Aernt [Adriaensz] Heerman Over `t hoff   17 58 r 18 18-0-0   [houtkoopman]       -   Aernt [Adriaensz] Heerman 1264
Coennegont Over `t hoff   18 58 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Coennegont 1265
Dyeuwer Lambrechtsdr Over `t hoff   19 58 r 0 0-0-0 0,4         -   Dyeuwer Lambrechtsdr 1266
Bertelmees Over `t hoff   20 58 r 1,5 1-10-0   bontwerker       -   Bertelmees 1267
Mychiel Over `t hoff   21 58 r 0,2 0-4-0 0,6 ketelboeter       -   Mychiel 1268
Dirck Over `t hoff   22 58 r 0,8 0-16-0   schrienmaker       -   Dirck 1269
Dammes Jansz Over `t hoff   23 58 r 0,267 0-5-4 0,8         -   Dammes Jansz 1270
Geryt Over `t hoff   24 58 r 0 0-0-0 0,5 hoemaker       -   Geryt 1271

 

58 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Dircxz Over `t hoff   25 58 v 0,2 0-4-0 0,6 schoenmaker       -   Clais Dircxz 1272
Jan van der Laen Over `t hoff   26 58 v 4 4-0-0           -   Jan van der Laen 1273
Baert van Bosch Over `t hoff   27 58 v 4 4-0-0           -   Baert van Bosch 1274
Truytgen Aerntsdr Over `t hoff   28 58 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Truytgen Aerntsdr 1275
Baernt Over `t hoff   29 58 v 1,2 1-4-0   kuiper       -   Baernt 1276
Dirck van Toll Over `t hoff   30 58 v 1,5 1-10-0           -   Dirck van Toll 1277
Jan Jansz Over `t hoff   31 58 v 2 2-0-0   schilder       -   Jan Jansz 1278
Willem [Pietersz] den Doedes Over `t hoff   32 58 v 6 6-0-0           -   Willem [Pietersz] den Doedes 1279
Dirck, mr Over `t hoff   33 58 v 1 1-0-0   schrijver       -   Dirck, mr 1280
Katryn Wiggers Over `t hoff   34 58 v 1,4 1-8-0           -   Katryn Wiggers 1281
Jan Over `t hoff   35 58 v 0 0-0-0 0,6 glaasmaker       -   Jan 1282
Dirck Over `t hoff   36 58 v 0,2 0-4-0 0,6 stoeldraaier       -   Dirck 1283
Jan Over `t hoff   37 58 v 0,2 0-4-0 0,6 scheryaer       -   Jan 1284
Allert Over `t hoff   38 58 v 0,8 0-16-0   snijder       -   Allert 1285
Janne Over `t hoff   39 58 v 0 0-0-0 0,4 `t cruijtwijf       -   Janne 1286
Pouwels Over `t hoff   40 58 v 0,167 0-3-4 0,5 beeldensnijder       -   Pouwels 1287
Coppen Over `t hoff   41 58 v 0,2 0-4-0 0,6 snijder       -   Coppen 1288
Louwerys Over `t hoff   42 58 v 0,8 0-16-0   verlichter       -   Louwerys 1289
Willem Jansz Over `t hoff   43 58 v 0,167 0-3-4 0,5 snijder       -   Willem Jansz 1290
Geryt Over `t hoff   44 58 v 0 0-0-0 0,4 verwer       -   Geryt 1291
Phillips, mr Over `t hoff   45 58 v 8 8-0-0   doctoir       -   Phillips, mr 1292
Griete Over `t hoff   46 58 v 0,2 0-4-0 0,6     met haar dochter weduwe Phillips   Griete 1293

 

59 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Schout Over `t hoff   47 59 r 0,133 0-2-8 0,4 verwer       -   Schout 1294
Moey Nelletgen Over `t hoff   48 59 r 1 1-0-0           -   Moey Nelletgen 1295
Baeffgen Over `t hoff   49 59 r 4 4-0-0           -   Baeffgen 1296
Geryt Over `t hoff   50 59 r 0,133 0-2-8 0,4 grossier     weduwe -   Geryt 1297
Thete Goebels Over `t hoff   51 59 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Thete Goebels 1298
Mees Jansz Over `t hoff   52 59 r 18 18-0-0   smid       -   Mees Jansz 1299
Jan Buyser Over `t hoff   53 59 r 6 6-0-0           -   Jan Buyser 1300
Geertruyt Over `t hoff   54 59 r 18 18-0-0         weduwe Allert Woutersz   Geertruyt 1301
Clais, mr Over `t hoff   55 59 r 3 3-0-0   doctoir       -   Clais, mr 1302
Jacob van Boschuysen Over `t hoff   56 59 r 48 48-0-0           -   Jacob van Boschuysen 1303
van Ruyven, jkv Over `t hoff   57 59 r 14 14-0-0           -   van Ruyven, jkv 1304
Cornelis Jansz Over `t hoff   58 59 r 6 6-0-0           -   Cornelis Jansz 1305
Lysbeth Over `t hoff   59 59 r 0,167 0-3-4 0,5 naaister       -   Lysbeth 1306
Evert Over `t hoff   60 59 r 1 1-0-0   glaasmaker       -   Evert 1307
Styntgen van Dobben Over `t hoff   61 59 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Styntgen van Dobben 1308
Goessen Over `t hoff   62 59 r 0,2 0-4-0 0,6 snijder       -   Goessen 1309
Betgen Over `t hoff   63 59 r 0 0-0-0 0,4     in schouten huis   -   Betgen 1310
Willem Florysz Heerman Over `t hoff   64 59 r 30 30-0-0           -   Willem Florysz Heerman 1311
Cornelis Evertsz Over `t hoff   65 59 r 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Cornelis Evertsz 1312
Jacob Tymansz Over `t hoff   66 59 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Tymansz 1313
Zwart Aecht Over `t hoff   67 59 r 0,133 0-2-8 0,4         Clais Jansz   Zwart Aecht 1314
Clais Heynricxz Over `t hoff   68 59 r 5 5-0-0           -   Clais Heynricxz 1315

 

59 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Nelletgen Pietersdr Over `t hoff   69 59 v 0,5 0-10-0           -   Nelletgen Pietersdr 1316
Otte Over `t hoff   70 59 v 0,167 0-3-4 0,5 metselaar       -   Otte 1317
Willemtgen Heerman Over `t hoff   71 59 v 0,8 0-16-0           -   Willemtgen Heerman 1318
Leys Over `t hoff   72 59 v 4 4-0-0         weduwe Aelbrecht   Leys 1319
Clais Jansz Over `t hoff   73 59 v 1,5 1-10-0           -   Clais Jansz 1320
Maritgen Gleyns Over `t hoff   74 59 v 4 4-0-0           -   Maritgen Gleyns 1321
Haze Over `t hoff   75 59 v 0 0-0-0 0,5     met aechte haar huisvrouw   Dirck Woutersz   Haze 1322
Katryn Over `t hoff   76 59 v 1,2 1-4-0         weduwe Pieter Meynertsz   Katryn 1323
Lysbeth van Bosch Over `t hoff   77 59 v 0 0-0-0 0,4     met geertruyt   -   Lysbeth van Bosch 1324
Margriet, jkv Over `t hoff   78 59 v 7 7-0-0         weduwe Jan Heynricxz   Margriet, jkv 1325
Alydt Willem Coep Over `t hoff   79 59 v 2,4 2-8-0           -   Alydt Willem Coep 1326
Tryn Coptgens Over `t hoff   80 59 v 0 0-0-0 0,8   pauper     -   Tryn Coptgens 1327
Maritgen Heynricxdr Over `t hoff   81 59 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Maritgen Heynricxdr 1328
Geerburch Florysdr Over `t hoff   82 59 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geerburch Florysdr 1329
Truye Phillipsdr Over `t hoff   83 59 v 0,167 0-3-4 0,5     met katryn phillipsdr   -   Truye Phillipsdr 1330
Maritgen Jansdr Over `t hoff   84 59 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Maritgen Jansdr 1331
Marie Bouwensdr Over `t hoff   85 59 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Marie Bouwensdr 1332
Betgen Jansdr Over `t hoff   86 59 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Betgen Jansdr 1333
Lysbeth Jansdr Over `t hoff   87 59 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Lysbeth Jansdr 1334
Dirck Aelbrechtsz Over `t hoff   88 59 v 0,2 0-4-0 0,6 [drapenier]       -   Dirck Aelbrechtsz 1335
Tryn van Egmondt Over `t hoff   89 59 v 6 6-0-0           -   Tryn van Egmondt 1336
Willem Jan Conincxz Over `t hoff   90 59 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Willem Jan Conincxz 1337

 

50-59   p1498_folio_50-59 p1498_folio_50-59

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl