vorige Buurt: 62.Paplepel 63. West Catharinarijk volgende Buurt: 75.Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de noortsijde van de Bredestraet, beginnende mette huysinge van Jannetgen de Hamer, wede. van Christiaen van Boxstael / ende oostwaers lopende tot aen de lange Vrouwensteech / voorts langs de westsijde van dezelve stege tot aen 't houckhuys opte Rijn staende / ende weder aen de zuytsijde van de Bredestraet, beginnende mettet huys van Reynout van Oyen / ende westwaers lopende tot aen de Varckensteech / dezelve aen de oostsijde / voorts langs de noortsijde van de Volresgraft tot aen de achterhuysinge van Daniel Rogge / vervatende mede de Moy Japensteech aen wedersijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 23 vso - 24, 23-06-1615)

Geschiedenis:

Op 23-06-1615 ontstaan als afsplitsing van de buurt Catharinarijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 23 vso - 24, 23-06-1615)

In 1627 is er sprake van een meningsverschil tussen Abraham Boxtel en Claes Lourisz., de heer en de tresorier van een niet nader genoemde buurt. Vermoedelijk is deze Abraham Boxtel identiek aan Abraham Christiaensz. van Boochstael, heer van West Catharinarijk. Het Gerecht ordonneert dat Claes Lourisz. als tresorier aan dient te blijven tot dat daerinne met ordre sal sijn gedisponeert (zie ook 'Buurthouden', pag. 85)

(SA II inv. nr. 187 fol. 102 vso, 24-09-1627)

De buurt krijgt toestemming om op de Breestraat een ereboog te mogen plaatsen, vermoedelijk vanwege een bezoek van prins Willem V na de patriotse nederlaag van juni 1787.

(SA II inv.nr. 230 fol. 72 vso, 29-09-1787)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Steur, Jan de - 02-07-1615 2 v  
Brouckhoven, Mr. Jacob van - 08-06-1617 1 ov *
Boochstael, Abraham (Christiaensz.) van - 21-03-1619 1 v *
Berch, Jacob Jansz. van der - 08-07-1634 1 v *
Kellenaer, Jacob van den - 22-12-1644 2  
Vergenst, Frans - 24-09-1650 2 *
Clingnet, Nicolaes - 07-03-1697 2 *
Paats, Mr. Willem - 04-12-1732 1  
Wasteau, Mr. Jan - 08-09-1740 3  
Banchem, de Hr. Mr. Nicolaas van - 26-01-1769 1  
Gerwen, Mr. Abraham van - 03-01-1782 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl