Via het Schelhaasfonds aangekochte en gerestaureerde archiefstukken

1990    kaart van de landmeter Jan Pietersz. Dou (1625); charter van de familie Hubrecht-Van Lelyveld
1992    tekening van Jan de Beijer (18de eeuw)
1993    tekening van molen De Korenbloem, toegeschreven aan J.E. la Fargue; affiche van de Leidse loterij voor de armen (1712)
1995    restauratie van drie memorialen en een memorieboek uit het archief van de Hooglandse Kerk
1998    stichtingsbrief uit 1436 en vervolgakten uit 1519, 1561 en 1578 van de St. Franciscusbroeder- en zusterschap
2000    restauratie van drie registers van notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen (1623, 1626 en 1632)
2004    drie 14de-eeuwse charters van het St. Catharijnegasthuis
2006    restauratie van een zoenboek (1502-1576) en van een register op de buitengetimmerten
2007    63 Leidse kranten uit de periode 1698-1706; 9 foto’s van Henri de Louw (ca. 1880); collectie foto’s van vader en zoon Goedeljee (1882)
2010    restauratie van drie 16de-eeuwse kaartboeken van Jan Pietersz. Dou
2011    twee tekeningen van Hendrik Schepper (1741-1794) en H.P. Schouten (1747-1822)

charter

henri de louwhendrik schepper

2019    Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout (1698-1726)

Crimineel Dingboek 1