Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen A ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
A.B.O.P. sectie AVO afd. Leiden
1 Zelfde P. van 't Bestuurslid 1975 1985
A.L.B.A.
1 Duivesteijn J.G.P.J. Bestuurslid 1980 2000
A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje"
1 Hoeken P.J. van Bestuurslid 1893 1893
1 Bosch J. Bestuurslid *2e.secretaris *(vice-)voorzitter 1893 1914
1 Kempen A.E. van Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1894 1900
1 Mulder P.J. Secretaris / Voorzitter 1894 1903
1 Donner J.H. Bestuurslid 1897 1900
1 Hoeken A.J. van Bestuurslid *Penningmeester 1897 1903
1 Houter Th.G. den Bestuurslid 1897 1900
1 Mulder A. Bestuurslid 1897 1908
1 Lange J. de Bestuurslid 1903 1903
1 Mulder P.J. Voorzitter 1903
1 Hoeken J.J. van Bestuurslid 1908 1911
1 Bosch J. Voorzitter 1911
1 Briët P.E. Penningmeester 1911 1914
1 Huurman Dz. B.J. Bestuurslid 1914
1 Elkerbout F. Bestuurslid 1914 1914
1 Huurman B.J. Bestuurslid 1914 1914
1 Briët P.E. Voorzitter 1920
1 Boot P. Bestuurslid 1920
1 Elkerbout F. Lid 1926
1 Zuidema R. Lid 1926
1 Goslinga T.S. Lid 1926
ABVA-KABO
1 Buijing H. Lid
ABVA-KABO afd. Leiden
1 Wijfje T.C. Bestuurslid
Acad. Historisch Museum
1 Idenburg P.J. Beheerder 1934 1941
1 Idenburg P.J. Conservatrice 1940
Academisch Ziekenhuis, Cie. van Bestuur
1 Brandeler W.C. van den Voorzitter 1873 1880
1 Bijleveld R.Th. Lid 1873 1877
1 Eigeman A.H. Lid 1873 1880
Actie comit tot behoud St. Franciscusschool
1 Hugens-Elferink J.Th.M. Voorzitter
Advies Cie Gewestelijk Arbeidsbureau
1 Menken S. Voorzitter
Advies Cie Soc. Verz. Bank
1 Velzen L.J. van Lid
Adviesraad D66
1 Graaf T.C. de Lid *Voorzitter, vice- 1982 1985
Adviesraad Openbaar-Onderwijs
1 Baaijens H.J.C. Lid
Adviesraad Turken t. b. v. Min. van Binnenl. Zaken
1 Demirbas N. Voorzitter 1996 1998
Afdeling Nijmegen D66
1 Graaf T.C. de Voorzitter 1979 1982
Agentschap der Ned. Bank
1 Was F. Adviseur 1890 1900
1 Alma Lz. P. Plv.sub-agent en adviseur 1895 1900
1 Poole S.J. le Plv.agent en adviseur 1903 1914
1 Verhey v. Wijk W.F. Adviseur 1920 1920
Agrarisch Congres PvdA
1 Riemens J.H.
Alg. Bond van Ambtenaren
1 Fakkel P. Bestuurslid 1962
Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland, afd. Leiden
1 Kuipers Y. Voorzitter 1920 1920
Alg. Leidse Studenten Ver.
1 Dam H. van Bestuurslid
Alg. Ned. Bond v. Arbeiders(sters) i. h. Bakkersbedrijf, afd. Leiden
1 Zeeuw J.G. van der Secretaris 1920 1920
Alg. Ned. Bond v. Verz. agenten, boden en incasseerders
1 Groeneveld T. Secretaris 1929 1935
Alg. Ned. Grafische Bond afd. Leiden
1 Pluijm W.A.B. van der Bestuurslid
Alg. Ned. Hengelaarsbond, afd. Leiden
1 Oostveen M.F. Secretaris 1914 1914
Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, afd. Leiden
1 Baart H.J. Secretaris 1914 1920
Alg. Ned. Timmerliedenverbond "Vooruit", afd. Leiden
1 Zitman J. Penningmeester 1894 1894
Alg. Ned. Typografenbond, afd. Leiden
1 Elkerbout A. Secretaris 1908 1908
1 Stralen J.J. van Secretaris / Voorzitter 1911 1914
Alg. Ned. Verbond
1 Es J.G. van Penningmeester 1931
Alg. Ned. Verbond, burgerafd. Leiden e.o.
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911 1911
1 Knappert L. Voorzitter 1914 1920
Alg. Ned. Vredebond, afd. Leiden
1 Aumerie M. d' Voorzitter 1893 1903
1 Lip J.C. van der Penningmeester 1893 1903
Alg. Ned. Werkliedenverbond, afd. Leiden
1 Oostveen M.F. Secretaris 1899 1900
Alg. R. K. Propagandaclub "Dr. Scaepman"
1 Lombert H. Secretaris 1934 1941
Alg. Raad EBR (Energie Bedrijf Rijnland)
1 Groos A.M. Lid
Alg. Raad Streekenergiebedrijf
1 Koning M.A.F.C.J. Lid
Alg. Raad v. h. Streekenergiebedrijf
1 Pluijm W.A.B. van der Lid
Alg. RK Ambtenarenvereniging afd. Leiden
1 Ham M.G.J. Bestuurslid
Alternatieve Konsumentenbond
1 Vlasveld M. Bestuurslid 1994
Ambachtsschool (Haagweg)
1 Hoek J.J.G. van Voorzitter 1961
Ambachtsschool (Haagweg), Practische
1 Kaiser P.J. Voorzitter, vice- *Secretaris 1890 1894
1 Hasselbach J.J. Secretaris *bestuurslid *Penningmeester, vice- 1890 1893
1 Stürler A.L. de Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1890 1891
1 Goeje M.J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1892 1895
1 Kempen A.E. van Penningmeester, 2e 1893 1895
1 Roem J. Bestuurslid *2e penningmeester 1897 1908
1 Hamel J.A. van Secretaris *Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1899 1903
1 Hoogenboom P. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1914 1920
1 Zitman J. Bestuurslid 1920 1920
Ambachtsschool (praktijk)
1 Goeje M.J. Bestuurder 1883 1888
1 Stürler A.L. de Bestuurder *secretaris 1883 1889
1 Kaiser P.J. Bestuurder *Voorzitter, vice- 1889 1889
1 Hasselbach J.J. Bestuurder *Secretaris 1889 1889
Ambtelijk Apparaat via Onderwijs
1 Middelkoop E.E. van
Ambtenarengerecht Den Haag
1 Donders H.F.A. Lid 1939
Amnesty International
1 Peters J.A.
1 Vries G.M. de Div. functies 1981
ANGB, Druk en Papier
1 Putten J.J.B. van der Lid
Anjerfonds Zuid-Holland
1 Tesselaar D.J. Lid
Anti Kern-energiebeweging
1 Ponsen J.L.
Anti-Dienstvervangingsbond, afd. Leiden
1 Buys J.Th. Voorzitter 1876 1889
1 Fockema Andreae S.J. Secretaris 1876 1878
AR Kiesver. "Ned. & Oranje"
1 Schoneveld A.J. Bestuurslid 1929 1941
1 Parmentier D. Lid 1939
ARJOS Landelijk Hoofdbest.
1 Waals A.J. van der Lid 1970 1974
Armenbakkerij
1 Baert W.C. Regent 1841 1867
1 Hubrecht C.W. Regent 1858 1869
1 Mulder P.J. Regent / Secretaris 1870 1889
1 Hoeken P.J. van Regent 1872 1872
Armenbakkerij, College v. Regenten
1 Mulder P.J. Voorzitter 1892 1899
1 Briët P.E. Voorzitter 1911 1920
Armenraad
1 Bots J.A. Lid 1914 1920
1 Briët P.E. Voorzitter 1914 1914
1 Mulder J.P. Lid 1920 1920
1 Romijn A.J. Lid 1934
1 Stralen J.J. van Bestuurslid 1937 1941
ARP
1 Kramp-Heitink C.J. Penningmeester
ARP - CDA afd. Leiden
1 Waals A.J. van der Lid
ARP Leiden
1 Bosch J. Voorzitter
ARP Partijbestuur
1 Waals A.J. van der Bestuurslid 1972 1974
Arrondissementsrechtbank
1 Puttkammer J.N. van Plv.Rechter 1836 1869
1 Kist E. Plv.Rechter 1876 1877
Artistieke Raad van Toneelver. Litteris Sacrum
1 Brink H.M. van den Lid
Assendelftshofje, Bartholomeus Willemsz. van
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Regent 1852 1858
1 Ridder N. de Regent 1908
Assendelftshofje, van
1 Juta H.C. Regent 1900 1908
1 Was F. Regent 1900 1900
1 Ridder N. de Regent 1908 1908
Assendelftshofje, van, College v. Regenten
1 Rieu P. du Lid 1860 1883
1 Librecht Lezwijn P.C. Lid 1860 1884
Atletiekver. "De Bataven"
1 Klugt M.B. van der Voorzitter
Atletiekver. "Holland", Leiden
1 Paauw B. Bestuurslid
Azijnmakerij "de Twee Sleutels"
1 Hartevelt Jz. A. Commissaris 1864 1866
1 Tieleman A. Commissaris 1864 1875
AZL
1 Dallinga G. Bestuurslid

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout