Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen G ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
Gastouderproject
1 Hoekema J.Th. Voorzitter
Gebouw voor Ziekenverpleging en Tehuis voor vrouwen "Phebe"
1 Poole S.J. le Secretaris 1914 1914
Gebuurte no. 15
1 Hasselbach J.J. Heer der Gebuurte 1880 1887
Gebuurte no. 18
1 Veefkind H.N. Heer der Gebuurte 1863 1866
1 Veefkind H.N. Heer der Gebuurte 1867 1871
Gebuurte no. 26
1 Stadhouder N. Heer der Gebuurte 1883 1887
1 Stadhouder N. Heer der Gebuurte 1888 1888
Gebuurte no. 37
1 Hoeken P.J. van Heer der Gebuurte 1882 1884
Gebuurte no. 74
1 Moen J.B. de Heer der Gebuurte 1836 1839
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
1 Hoog H.C.J. Buitengewoon lid 1864 1864
1 Hubrecht C.W. Lid 1873 1888
1 Würtz H.P.H. 1936
1 Kwaak D. van der 1958
Gem. Cie. bijstand zelfstandigen
1 Velzen L.J. van Lid
Gem. Cie. Ned. Herv. Gem.
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1920
1 Wilbrink Jac. Lid 1926 1939
Gem. Commissie Ned. Herv. Gemeente
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Voorzitter 1852 1858
Gem. Commissie Ned. Herv. Gemeente, Begraafpl. "Groenesteeg & Rhijnhof"
1 Lekkerkerker G. Administrateur 1935
Gem. Leiden
1 Geertsema A.C. Ambtenaar Burg.Stand, v.h. voltrekken van huwelijken
1 Würtz H.P.H. Ambt.burgerlijke stand 1936
Gem. Leiden, Burg. stand
1 Elsgeest J.C. Onbez. Ambtenaar 1962
Gem. Noordwijkerhout Cie. Ber. & Bezw. schriften
1 Gruting-Wijnhold M.J. van lid
Gem.Oegstgeest
1 Hoeken J.J. van Raadslid, wethouder 1895
Gemeensch. Medenzeggensch. raad v. h. Openb. Onderwijs in Leiden
1 Buijsse R.N. Ambt.secretaris 2000
Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren
1 Goudsmit J.E. Curator 1878 1881
1 Lith P.A. van der Secretaris 1878 1881
1 Groll J. Curator 1878 1885
1 Bool H.J. Curator 1882 1891
1 Hamel J.A. van Secretaris van curatoren 1885 1891
1 Goeje M.J. Curator 1886 1891
Gemeentecommissie van Advies, art. 35 rechtstoestand Gemeenteambtenaren
1 Sijtsma K. Voorzitter, plv. 1920 1920
Gemeentecommissie voor de bewaring van kunstvoorwerpen
1 Puttkammer J.N. van Permanent lid 1868 1871
1 Hubrecht C.W. Voorzitter 1868 1872
1 Kneppelhout v. Sterkenburg K.J.F.C. Lid 1868 1868
1 Wttewaall B.W. Lid 1868 1874
1 Driessen P.L.C. Lid (uit de Gemeenteraad) 1870 1889
1 Brandeler W.C. van den Voorzitter 1873 1880
1 Kist E. Permanent lid (gemeentesecretaris) 1873 1889
1 Krantz B.F. Lid 1876 1878
1 Rieu P. du Lid (uit de Gemeenteraad) 1880 1883
1 Librecht Lezwijn P.C. Permanent lid 1881 1882
1 Hartevelt H.C. Permanent lid *Voorzitter (wethouder) 1883 1886
1 Dercksen J.M.E. Lid (uit de Gemeenteraad) 1884 1884
1 Dissel E.F. van Lid (uit de Gemeenteraad) 1886 1886
1 Rieu W.N. du Lid (uit de Gemeenteraad) 1887 1889
Gemeentelijke Arbeidsbeurs
1 Mulder A. Voorzitter, plv. 1908 1914
1 Zwiers H.J. Voorzitter 1908 1914
1 Corts A. Lid-werkgever 1908 1908
1 Kuivenhoven D.M. Voorzitter, plv. 1920 1920
Gemeentelijke Cie Maatschappelijkhulpbetoon
1 Stralen J.J. van Voorzitter 1939
Gemeentelijke Regeling EBR en Midd. /West Ned.
1 Dam H. van
Gemeentelijke Sportstichting
1 Donders H.F.A. Lid 1937 1941
Geneeskundig Leesgezelschap "Dodecandria"
1 Kruimel G.M. Directeur 1903
Geneeskundige Raad voor Zuid-Holland
1 Evers J.C.G. Lid 1866 1872
Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix"
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. President, vice- *Commissaris Opziener 1830 1838
1 Holtz J. Voorzitter 1852
1 Heukelom jr. J. van Bestuurder *Voorzitter, vice- 1861 1864
1 Goeje M.J. Voorzitter, vice- *Bestuurder 1865 1870
1 Rieu W.N. du Bestuurder *Voorzitter, vice- 1866 1868
1 Kaiser P.J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1872 1893
1 Stürler A.L. de Bestuurder 1876 1884
1 Kroon A.W. Bestuurder *Voorzitter, vice- 1877 1881
1 Poole L.G. le Bestuurder *Penningmeester 1882 1892
1 Dissel E.F. van Bestuurder 1883 1888
1 Deckhuyzen M.C. Bestuurslid *Voorzitter 1892 1895
1 Dissel E.F. van Bestuurslid 1893 1894
1 Paul H. Bestuurslid 1893 1903
1 Korevaar P. Az. J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1894 1900
1 Hoogenboom P. Bestuurslid 1908 1911
Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix", Schoolcommissie
1 Stürler A.L. de Lid 1878 1879
1 Kroon A.W. Lid 1878 1879
1 Dissel E.F. van Lid 1884 1888
1 Deckhuyzen M.C. Lid 1892 1894
1 Dissel E.F. van Lid 1894 1894
1 Korevaar P. Az. J. Lid 1899 1900
Geref. Minne- of arme Mannen en Vrouwenhuis (Herengracht), Coll. v. Reg.
1 Baert W.C. Regent 1847 1866
1 Aumerie M. d' Regent 1871 1879
1 Juta H.C. Regent / Secretaris 1884 1903
1 Heeres J.E. Lid *Secretaris 1908 1914
1 Briët P.E. Regent 1911
1 Mulder P.J. Regent 1920
Gereformeerde Gemeente
1 Houtman M. Ouderling 1969
Gereformeerde Kerk
1 Mulder A. Diaken 1908 1920
1 Lange J. de Ouderling 1920 1920
1 Rotteveel D.J. Ouderling 1920
1 Parmentier D. Diaken 1920 1920
1 Knibbe P.G. Diaken 1926
1 Veenendaal J. Diaken 1930 1935
1 Es J.G. van Ouderling 1934 1941
1 Veenendaal J. Ouderling 1940
Gereformeerde Kerk Oegstgeest
1 Knibbe P.G. Ouderling 1930
Gereformeerde Kerk, Cie van Beheer
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1940
Gereformeerde Kerk, Cie. van administratie
1 Mulder A. Voorzitter, vice- *Lid 1908 1920
Gevangenissen te Leiden en Oegstgeest, College v. Regenten
1 Driessen P.L.C. Lid 1887 1889
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1887 1889
1 Bool H.J. Lid 1887 1889
1 Was F. Secretaris 1887 1889
1 Krantz A.J. Lid 1887 1889
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Lid 1887 1889
Gewest ZH PvdA
1 Ranner A.P. Penningmeester
Gezondheidscommissie
1 Krantz B.F. Lid 1861 1864
1 Tichler P.L. Lid 1861 1864
1 Scheltema J. Lid 1865 1871
1 Hasselbach J.J. Lid 1903 1903
1 Drucker H.L. Lid 1903 1903
1 Paul H. Lid 1903 1903
1 Gruting D. van Lid 1903 1920
1 Kruimel G.M. Lid 1911 1911
1 Gruting D. van Bestuurslid 1914
1 Tepe A.F.L.M. Lid 1920 1920
GGD - ZH/Noord
1 Buijing H. Voorzitter
Grafisch Studie Centrum Den Haag
1 Pluijm W.A.B. van der Secretaris
Grafisch-studiecentrum
1 Coo P.J.M. de Vice-voorzitter
Groeneveldstichting
1 Briët P.E. Voorzitter 1911
Gymnasium
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van President Curator 1852 1858
1 Lip J.C. van der Curator 1914
Gymnasium, Curatorium
1 Briët P.E. Secretaris 1903
Gymnastiek Ver. "Groen Wit"
1 Akkeren-Straathof M.C. van Leidster kleutergroep
Gymnastiekschool, Cie. van toezicht
1 Librecht Lezwijn P.C. Secretaris / Penningmeester 1861 1868
1 Driessen P.L.C. Lid 1869 1873
1 Hubrecht C.W. Voorzitter 1869 1871

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout