Vorig Raadslid Marinus Cornelis Deckhuyzen Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Marinus Cornelis Deckhuyzen
Titulatuur Dr.
Geb. datum 1859-05-07
Geb. plaats Rotterdam
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. NH
Vader Cornelis Deckhuyzen
Moeder Neeltje Haas
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1891-09-01 1892-06-16 Lib. Kiesdistrict 1.
1 Wethouder 1892-06-16 1901-09-26 Lib. Naar Utrecht, Veeartsenijschool.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Financiën lid 1891-09-01
1 Fabricage voorz. 1897-07-11
1 Oud-Archief voorz. 1897-09-07
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Bewaarschool Commissaris *Secretaris 1890 1899
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden Bestuurslid *Voorzitter, 2e 1890 1899
1 Ver. voor Lijkverbranding, afd. Leiden Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1890 1900
1 Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" Bestuurslid *Voorzitter 1892 1895
1 Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix", Schoolcommissie Lid 1892 1894
1 Vrijz. Kiesvereniging Bestuurslid 1892 1900
1 N.V. "De Leidsche Stoombootmaatschappij de Volharding" Commissaris 1903 1920
1 Brouchovenhofje, College v. Regenten Lid 1893 1900
1 Sint Janshofje Regent 1895 1900
1 Brandweer Plv.hoofd 1897 1897
1 Laterehofje, Jan de Regent 1900 1900
1 Sint Elisabethsgasthuishof Regent 1900 1900
1 Keuringsdienst voor vee en vlees, Herkeuringscie. Lid 1894 1900
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Assistent 1890 Physiologisch Laboratorium
1 Lector/privaatdocent celleer 1891 Universiteit
1 Adsistent phys. lab.
 

 

pid : 1113,   fid : 1113

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout