133. West Koeëind volgende Buurt: 135.Nieuw Vredenburg

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnen sal aen d'ander sijde van 't voorn. bruggetje dezes graft (noot: leggende nevens de huysinge van Maeycken Dammasdr. houtkoopster - zie Noord Koeëind) / langs de d'oostsijde van de Craeyevangersteech tot het bruggitie loopende door 't midde van de Achtergraft / de oostsijde van de Werfstraet / 't Marendorp langs beyde zijde van de Craeyevangersteech tot de brugge / ende weder 't Marendorp langs tot de Groenepoort toe.

(SA II inv. nr. 1217, fol. 20 vso, 06-08-1654)

Geschiedenis:

Op 06-08-1654 ontstaan als afsplitsing van de buurt Noord Koeëind.

(SA II inv. nr. 1217, fol. 20 vso, 06-08-1654)

In 1657 wordt de oudraad Pieter Philipsz. Hachspy om onbekende redenen uit zijn dienst onslagen. Hoewel de buurtheer Warnaer Coesvelt ontkent dat hij op het comportement ofte leven van Pieter Philipsz. ietwes weet te seggen, verlenen Burgemeesteren ende Regeerders der stad Leyden hem toch de gevraagde akte. Overigens keert de ontslagen oudraad in 1678 terug, maar dan is hij zelf buurtheer (zie ook 'Buurthouden', pag. 84-85).

(SA II inv. nr. 153 fol. 18, 20-07-1657)

Jan Teunisse, heer van West Koeëind, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 119 fol. 83 vso, 03-11-1741)

Gerrit van Swanenvelt, Willem Lindenburg en Dirk Ruygrok, resp. heer en raaden van West Koeëind, brengen ter kennis dat de meeste geburen rooms-katholiek zijn en dientengevolge hun dode huisgenoten in Oegstgeest of elders buiten de stad begraven. Aangezien het hier om de meest geringe burgers gaat, wordt er vanwege de uytkoop niet meer dan zes stuivers betaalt. Op die manier mist men de absentieboeten, zulks in tegenstelling tot begrafenissen die in de stad plaatsvinden. Wanneer er dan zo'n twintig buren afwezig zijn, worden er wel absentiegelden betaald waardoor de kas van de Gebuurte meerder komt te proffiteeren als van die, die buyten de stad werden begraven. Zodoende derft men veel inkomsten, terwijl toch de buurtknecht moet worden betaald en er ook kosten zijn bij het afsterven of verhuizen van de buurtheer. Men vraagt het Gerecht erin toe te stemmen dat de uitkoop voor begrafenissen die buiten de stad plaatsvinden, twintig of dertig stuivers moet bedragen. Het Gerecht bepaald dat de uitkoop voortaan dertig stuivers zal kosten.

(SA II inv. nr. 121 fol. 333, 20-04-1747)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Outeren, Abraham Joachimsz. van - 06-08-1654 - *
Coesvelt, Warnaer - 03-12-1655 3 v  
Oudenreene, Jasper Jansz. van - 26-06-1659 1 *
Swaluy, Sacharias Michielsz. van der - 16-11-1669 1 *
Hoospey, Pieter Philipsz. - 04-12-1678 2 v  
Weekman, Philps - 08-07-1683 3  
Marynus, Aernout - 06-01-1707 1  
Verlaan, Gerrit - 29-08-1720 1  
Theunisse, Jan - 31-10-1726 1 o  
Swanevelt, Gerrit - 11-10-1742 3 v  
Lindenburg, Willem - 10-08-1747 1  
Tonhouten, Hermanus - 15-08-1765 1  
Berkhout, Hendrik - 07-05-1767 1 v  
Langeveld, Hendrik van - 14-05-1772 1 v  
Verwey, Hermanus Wouters - 17-08-1785 1 v  
Roozemeyer, Huybert - 29-05-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl