ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

N   p1498_naam_N p1498_naam_N

 

Na  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Phillips Nachtegael [De Oude] Over `t hoff   98 60 r 14 14-0-0           -   Phillips Nachtegael [De Oude] 1345
Heyn van Naerden Overmare rijnzijde   68 94 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Heyn van Naerden 2821
Jacob van Naerden Gansoord   75 74 v 0,8 0-16-0           -   Jacob van Naerden 1958
Bette Nagels Rapenburg aan de straat 19 46 v 1 1-0-0           -   Bette Nagels 768
Nanne Marendorp landzijde   132 88 v 0 0-0-0 0,75 snijder   geruimd   -   Nanne 2571
Nanne Kerkvierendeel   112 71 v 0,133 0-2-8 0,4 kemster       -   Nanne 1828
Nanne Sint Nicolaasgracht   53 77 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe Pieter Danelsz   Nanne 2092
Nanne Burgstreng   131 69 r 4 4-0-0   hoekmaker, [bonmeester]       -   Nanne 1716
Reyer Nannenz Over `t hoff   95 60 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Reyer Nannenz 1342

 

Ne  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Moey Nelletgen Over `t hoff   48 59 r 1 1-0-0           -   Moey Nelletgen 1295
Neel Neeff Wolhuis   71 29 v 0,8 0-16-0           -   Neel Neeff 71
Neel Overmare rijnzijde   69 94 r 0 0-0-0 0,4       weduwe Jan Gerytsz   Neel 2822
Neel Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 52 87 r 0 0-0-0 0,5   pauper   weduwe Hillebrant   Neel 2491
Neel, coman Marendorp landzijde Mare van de molen af 2 86 r 0 0-0-0 0,6 coman pauper     -   Neel, coman 2441
Neel Rapenburg aan de straat 38 47 r 0 0-0-0 0,6 wagenaar       -   Neel 787
Neel, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 106 44 r 0 0-0-0 0,8 coman       -   Neel, coman 673
Neeltgen Over `t hoff   118 60 v 0 0-0-0 0,6   pauper met haar derden   -   Neeltgen 1365
Neeltgen Marendorp rijnzijde   69 84 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Heynric   Neeltgen 2374
Nelle Gansoord   21 73 r 0 0-0-0 0,4       weduwe Pol   Nelle 1904
Nelle Rapenburg aan de straat 61 47 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Nelle 810
Nelle Marendorp rijnzijde   13 83 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Jan smid Nelle 2318
Nelle Rapenburg Broertjes graft 282 53 r 0,133 0-2-8 0,4     met 5 kinderen weduwe Geryt Jansz   Nelle 1031

 

Ni  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Nyese Overmare landzijde   48 96 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Jan die Leeuwen   Nyese 2909
Nyese Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 113 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met griete haar huisvrouw   -   Nyese 862
Nyese Kerkvierendeel   85 71 r 0,4 0-8-0 0,8     met haar huisvrouw weyn   -   Nyese 1801

 

No  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Jansz van Noirtich Kerkvierendeel   120 71 v 15 15-0-0           -   Pieter Jansz van Noirtich 1836
Aelbrant van Noorde Burgstreng   92 68 r 0 0-0-0 0,8         -   Aelbrant van Noorde 1677
Aernt van Noorde Rapenburg aan de straat 69 47 v 0 0-0-0 0,5         -   Aernt van Noorde 818
Clais van Noorde Gansoord   2 73 r 2 2-0-0           -   Clais van Noorde 1885
Cornelis [Hugez] van Noorde Hogewoerd Levendaal 135 36 v 0,8 0-16-0           -   Cornelis [Hugez] van Noorde 358
Jan van Noorde [De Oude] Burgstreng   74 67 v 2 2-0-0           -   Jan van Noorde [De Oude] 1659
Huge van Noorde Levendaal   39 41 v 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Huge van Noorde 558
Jacob van Noorde Marendorp rijnzijde   19 83 r 18 18-0-0   [brouwer]       -   Jacob van Noorde 2324
Jan van Noorde Kerkvierendeel   37 70 r 1 1-0-0           -   Jan van Noorde 1753
Machtelt van Noorde Burgstreng   124 68 v 24 24-0-0           -   Machtelt van Noorde 1709
Phillips van Noorde Burgstreng   125 68 v 24 24-0-0   [drapenier]       -   Phillips van Noorde 1710
Willem van Noorde Hogewoerd Levendaal 118 36 r 2,4 2-8-0           -   Willem van Noorde 341
Pieter van Noorden Wanthuis   81 32 v 0,133 0-2-8         weduwe -   Pieter van Noorden 202
Cornelis van Noortich Levendaal   27 41 r 1 1-0-0           -   Cornelis van Noortich 546

 

Nu  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Dircxz [van Nuwecoep] Sint Nicolaasgracht   84 78 v 0,8 0-16-0           -   Pieter Dircxz [van Nuwecoep] 2123
Jacob Nuweveen Hogewoerd   41 34 v 4 4-0-0           -   Jacob Nuweveen 264

 

Ny  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Nyclaesz Sint Nicolaasgracht   155 80 r 2,5 2-10-0           -   Jacob Nyclaesz 2194
Clais Nysz Overmare landzijde   75 97 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Clais Nysz 2936
Joest Nysz Overmare landzijde   16 95 v 0,2 0-4-0 0,6 grafmaker       -   Joest Nysz 2877

 

N   p1498_naam_N p1498_naam_N

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl