Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Folio
 

 

 

 

  54 Folio :  30 31  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
30r Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
30r Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
30r Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
30r Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
30r Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
30r Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
30r Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
30r Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
30r Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
10  30r 10  Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
11  30r 11  Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
12  30r 12  Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
13  30r 13  Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
14  30v 14  Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
15  30v 15  Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
16  30v 16  Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
17  30v 17  Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
18  30v 18  Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
19  30v 19  Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
20  30v 20  Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
21  30v 21  Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
22  30v 22  Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
23  30v 23  Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
24  30v 24  Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
25  30v 25  Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
26  30v 26  Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
27  30v 27  Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
28  30v 28  Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
29  30v 29  Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
30  30v 30  Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
31  30v 31  Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
32  30v 32  Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
33  30v 33  Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
34  30v 34  Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
35  30v 35  Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
36  30v 36  Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
37  30v 37  Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
38  30v 38  Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
39  30v 39  Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
40  30v 40  Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
41  30v 41  Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
42  30v 42  Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
     

 

 

  30 Folio :  31 32  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31r 43  Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
31r 44  Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
31r 45  Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
31r 46  Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
31r 47  Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
31r 48  Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
31r 49  Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
31r 50  Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
31r 51  Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
10  31r 52  Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
11  31r 53  Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
12  31r 54  Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
13  31r 55  Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
14  31r 56  Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
15  31r 57  Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
16  31r 58  Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
17  31r 59  Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
18  31r 60  Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
19  31r 61  Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
20  31r 62  Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
21  31r 63  Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
22  31r 64  Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
23  31r 65  Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
24  31r 66  Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
25  31r 67  Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
26  31r 68  Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
27  31r 69  Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
28  31r 70  Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
29  31r 71  Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
30  31r 72  Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
31  31v 73  Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6, uuter stede  
32  31v 74  Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
33  31v 75  Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
34  31v 76  Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
35  31v 77  Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
36  31v Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
37  31v Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
38  31v Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
39  31v Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
40  31v Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
41  31v Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
42  31v Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
43  31v Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer 'hoir broeder is uyter stede'  
44  31v Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
45  31v 10  Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
46  31v 11  Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
47  31v 12  Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
48  31v 13  Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
49  31v 14  Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
50  31v 15  Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
51  31v 16  Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
52  31v 17  Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
53  31v 18  Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
54  31v 19  Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
55  31v 20  Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
     

 

 

  31 Folio :  32 33  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
32r 21  Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
32r 22  Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
32r 23  Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
32r 24  Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
32r 25  Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
32r 26  Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
32r 27  Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
32r 28  Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
32r 29  Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
10  32r 30  Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
11  32r 31  Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
12  32r 32  Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
13  32r 33  Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
14  32r 34  Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
15  32r 35  Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
16  32r 36  Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
17  32r 37  Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
18  32r 38  Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
19  32r 39  Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
20  32r 40  Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
21  32r 41  Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
22  32r 42  Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
23  32r 43  Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
24  32r 44  Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2, pauper  
25  32r 45  Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
26  32r 46  Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
27  32r 47  Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
28  32r 48  Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
29  32r 49  Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
30  32r 50  Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
31  32r 51  Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
32  32v 52  Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
33  32v 53  Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
34  32v 54  Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
35  32v 55  Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
36  32v 56  Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
37  32v 57  Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
38  32v 58  Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
39  32v 59  Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
40  32v 60  Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
41  32v 61  Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
42  32v 62  Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
43  32v 63  Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
44  32v 64  Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
45  32v 65  Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
46  32v 66  Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
47  32v 67  Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
48  32v 68  Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
49  32v 69  Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
50  32v 70  Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
51  32v 71  Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
52  32v 72  Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
53  32v 73  Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
54  32v 74  Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
55  32v 75  Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
56  32v 76  Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
57  32v 77  Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
58  32v 78  Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
59  32v 79  Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
60  32v 80  Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
61  32v 81  Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
62  32v 82  Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
63  32v 83  Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
64  32v 84  Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
     

 

 

  32 Folio :  33 34  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
33r Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
33r Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
33r Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
33r Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
33r Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
33r Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
33r Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
33r Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
33r Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
10  33r 10  Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
11  33r 11  Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
12  33r 12  Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
13  33r 13  Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
14  33r 14  Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
15  33r 15  Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
16  33r 16  Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
17  33r 17  Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
18  33r 18  Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
19  33r 19  Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
20  33r 20  Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
21  33r 21  Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
22  33r 22  Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
23  33r 23  Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
24  33r 24  Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
25  33r 25  Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
26  33r 26  Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
27  33r 27  Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
28  33r 28  Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
29  33r 29  Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
30  33r 30  Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
31  33r 31  Hogewoerd Cornelis Claesz. -- 1,00      
32  33r 32  Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
33  33r 33  Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
34  33r 34  Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
35  33v 35  Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
36  33v 36  Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
37  33v 37  Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
38  33v 38  Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
39  33v 39  Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
40  33v 40  Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
41  33v 41  Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
42  33v 42  Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
43  33v 43  Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
44  33v 44  Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
45  33v 45  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
46  33v 46  Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
47  33v 47  Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
48  33v 48  Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
49  33v 49  Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
50  33v 50  Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
51  33v 51  Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
52  33v 52  Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
53  33v 53  Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
54  33v 54  Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
55  33v 55  Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
56  33v 56  Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
57  33v 57  Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
58  33v 58  Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
59  33v 59  Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
60  33v 60  Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
61  33v 61  Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
62  33v 62  Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
63  33v 63  Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
64  33v 64  Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
65  33v 65  Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
66  33v 66  Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
67  33v 67  Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
     

 

 

  33 Folio :  34 35  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
34r 68  Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
34r 69  Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
34r 70  Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
34r 71  Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
34r 72  Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
34r 73  Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
34r 74  Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
34r 75  Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
34r 76  Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
10  34r 77  Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
11  34r 78  Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
12  34r 79  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
13  34r 80  Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
14  34r 81  Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
15  34r 82  Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
16  34r 83  Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
17  34r 84  Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
18  34r 85  Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
19  34r 86  Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
20  34r 87  Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
21  34r 88  Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
22  34r 89  Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
23  34r 90  Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
24  34r 91  Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
25  34r 92  Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
26  34r 93  Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
27  34r 94  Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
28  34r 95  Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
29  34r 96  Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
30  34r 97  Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
31  34v 98  Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
32  34v 99  Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
33  34v 100  Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
34  34v 101  Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
35  34v 102  Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
36  34v 103  Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
37  34v 104  Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
38  34v 105  Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
39  34v 106  Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
40  34v 107  Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
41  34v 108  Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
42  34v 109  Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
43  34v 110  Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
44  34v 111  Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
45  34v 112  Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
46  34v Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
47  34v Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
48  34v Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
49  34v Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
50  34v Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
51  34v Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
52  34v Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
53  34v Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
54  34v Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
55  34v 10  Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
56  34v 11  Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
57  34v 12  Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
58  34v 13  Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
59  34v 14  Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
     

 

 

  34 Folio :  35 36  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
35r 15  Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
35r 16  Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
35r 17  Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
35r 18  Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
35r 19  Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
35r 20  Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
35r 21  Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
35r 22  Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
35r 23  Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
10  35r 24  Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
11  35r 25  Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
12  35r 26  Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
13  35r 27  Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
14  35r 28  Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
15  35r 29  Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
16  35r 30  Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
17  35r 31  Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
18  35r 32  Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
19  35r 33  Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
20  35r 34  Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
21  35r 35  Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
22  35r 36  Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
23  35r 37  Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
24  35r 38  Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
25  35r 39  Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
26  35r 40  Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
27  35r 41  Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
28  35r 42  Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
29  35r 43  Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
30  35r 44  Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
31  35r 45  Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
32  35v 46  Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
33  35v 47  Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
34  35v 48  Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
35  35v 49  Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
36  35v 50  Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
37  35v 51  Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
38  35v 52  Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
39  35v 53  Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
40  35v 54  Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
41  35v 55  Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
42  35v 56  Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
43  35v 57  Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
44  35v 58  Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
45  35v 59  Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
46  35v 60  Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
47  35v 61  Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
48  35v 62  Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
49  35v 63  Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
50  35v 64  Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
51  35v 65  Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
52  35v 66  Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
53  35v 67  Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
54  35v 68  Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
55  35v 69  Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
56  35v 70  Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
57  35v 71  Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
58  35v 72  Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
59  35v 73  Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
60  35v 74  Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
61  35v 75  Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
62  35v 76  Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
63  35v 77  Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
64  35v 78  Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
65  35v 79  Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
     

 

 

  35 Folio :  36 37  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
36r 80  Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 81  Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 82  Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 83  Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
36r 84  Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 85  Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 86  Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36r 87  Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
36r 88  Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
10  36r 89  Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
11  36r 90  Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
12  36r 91  Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
13  36r 92  Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
14  36r 93  Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
15  36r 94  Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
16  36r 95  Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
17  36r 96  Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
18  36r 97  Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
19  36r 98  Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
20  36r 99  Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
21  36r 100  Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
22  36r 101  Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
23  36r 102  Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
24  36r 103  Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
25  36r 104  Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
26  36r 105  Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
27  36r 106  Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
28  36v Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
29  36v Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
30  36v Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
31  36v Levendaal Jan, meester voller 0,60      
32  36v Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
33  36v Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
34  36v Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
35  36v Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
36  36v Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
37  36v 10  Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
38  36v 11  Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
39  36v 12  Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
40  36v 13  Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
41  36v 14  Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
42  36v 15  Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
43  36v 16  Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
44  36v 17  Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
45  36v 18  Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
46  36v 19  Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
47  36v 20  Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
48  36v 21  Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
49  36v 22  Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
50  36v 23  Levendaal Clement de voller voller 0,50      
51  36v 24  Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
52  36v 25  Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
53  36v 26  Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
54  36v 27  Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
55  36v 28  Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
56  36v 29  Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
     

 

 

  36 Folio :  37 38  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
37r Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
37r Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
37r Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
37r Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
37r Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
37r Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
37r Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
37r Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
37r Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
10  37r 10  Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
11  37r 11  Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
12  37r 12  Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
13  37r 13  Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
14  37r 14  Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
15  37r 15  Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
16  37r 16  Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
17  37r 17  Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
18  37r 18  Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
19  37r 19  Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
20  37r 20  Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
21  37r 21  Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
22  37r 22  Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
23  37r 23  Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
24  37r 24  Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
25  37r 25  Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
26  37r 26  Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
27  37r 27  Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
28  37r 28  Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
29  37r 29  Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
30  37r 30  Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
31  37r 31  Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
32  37v 32  Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
33  37v 33  Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
34  37v 34  Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
35  37v 35  Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
36  37v 36  Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
37  37v 37  Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
38  37v 38  Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
39  37v 39  Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
40  37v 40  Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
41  37v 41  Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
42  37v 42  Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
43  37v 43  Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
44  37v 44  Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
45  37v 45  Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
46  37v 46  Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
47  37v 47  Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
48  37v 48  Rapenburg van Opmeer, jonkvrouw -- 15,00   zijn (K02 ra b 47) zuster  
49  37v 49  Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
50  37v 50  Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
51  37v 51  Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
52  37v 52  Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
53  37v 53  Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
54  37v 54  Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
55  37v 55  Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
56  37v 56  Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
57  37v 57  Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
58  37v 58  Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
59  37v 59  Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
60  37v 60  Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
61  37v 61  Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
     

 

 

  37 Folio :  38 39  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38r 62  Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 63  Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 64  Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 65  Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 66  Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 67  Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 68  Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 69  Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
38r 70  Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
10  38r 71  Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
11  38r 72  Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
12  38r 73  Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
13  38r 74  Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
14  38r 75  Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
15  38r 76  Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
16  38r 77  Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
17  38r 78  Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
18  38r 79  Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
19  38r 80  Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
20  38r 81  Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
21  38r 82  Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
22  38r 83  Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
23  38r 84  Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
24  38r 85  Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
25  38r 86  Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
26  38r 87  Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
27  38r 88  Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
28  38r 89  Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
29  38r 90  Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
30  38r 91  Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
31  38r 92  Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
32  38r 93  Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
33  38v 94  Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
34  38v 95  Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
35  38v 96  Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
36  38v 97  Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37  38v 98  Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
38  38v 99  Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
39  38v 100  Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
40  38v 101  Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
41  38v 102  Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
42  38v 103  Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
43  38v 104  Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
44  38v 105  Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
45  38v 106  Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
46  38v 107  Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
47  38v 108  Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
48  38v 109  Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
49  38v 110  Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
50  38v 111  Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
51  38v Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
52  38v Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
53  38v Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
54  38v Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
55  38v Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
56  38v Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
57  38v Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
58  38v Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
59  38v Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
60  38v 10  Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
     

 

 

  38 Folio :  39 40  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
39r 11  Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
39r 12  Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
39r 13  Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
39r 14  Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
39r 15  Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
39r 16  Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
39r 17  Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
39r 18  Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
39r 19  Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
10  39r 20  Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
11  39r 21  Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
12  39r 22  Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
13  39r 23  Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
14  39r 24  Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
15  39r 25  Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
16  39r 26  Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
17  39r 27  Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
18  39r 28  Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
19  39r 29  Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
20  39r 30  Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
21  39r 31  Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
22  39r 32  Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
23  39r 33  Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
24  39r 34  Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
25  39r 35  Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
26  39r 36  Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
27  39r 37  Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
28  39r 38  Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
29  39r 39  Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
30  39r 40  Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
31  39r 41  Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
32  39v 42  Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
33  39v 43  Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
34  39v 44  Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
35  39v 45  Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
36  39v 46  Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
37  39v 47  Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
38  39v 48  Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
39  39v 49  Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
40  39v 50  Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
41  39v 51  Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
42  39v 52  Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
43  39v 53  Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
44  39v 54  Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
45  39v 55  Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
46  39v 56  Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
47  39v 57  Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
48  39v 58  Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
49  39v 59  Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
50  39v 60  Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
51  39v 61  Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
52  39v 62  Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
53  39v 63  Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
54  39v 64  Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
55  39v 65  Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
56  39v 66  Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
57  39v 67  Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
58  39v 68  Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
59  39v 69  Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
60  39v 70  Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
61  39v 71  Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
62  39v 72  Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
63  39v 73  Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
64  39v 74  Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
65  39v 75  Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
66  39v 76  Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
67  39v 77  Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
     

 

 

  39 Folio :  40 41  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
40r 78  Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
40r 79  Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
40r 80  Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
40r 81  Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
40r 82  Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
40r 83  Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
40r 84  Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
40r 85  Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
40r Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
10  40r Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
11  40r Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
12  40r Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
13  40r Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
14  40r Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
15  40r Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
16  40r Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
17  40r Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
18  40r 10  Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
19  40r 11  Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
20  40r 12  Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
21  40r 13  Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
22  40r 14  Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
23  40r 15  Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
24  40r 16  Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
25  40r 17  Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
26  40r 18  Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
27  40r 19  Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
28  40v 20  Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
29  40v 21  Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
30  40v 22  Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
31  40v 23  Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
32  40v 24  Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
33  40v 25  Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
34  40v 26  Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
35  40v 27  Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
36  40v 28  Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
37  40v 29  Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
38  40v 30  Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
39  40v 31  Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
40  40v 32  Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
41  40v 33  Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
42  40v 34  Over 't Hof van Ruyven, jonkvrouw -- 8,00      
43  40v 35  Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
44  40v 36  Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
45  40v 37  Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
46  40v 38  Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
47  40v 39  Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
48  40v 40  Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
49  40v 41  Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
50  40v 42  Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
51  40v 43  Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
52  40v 44  Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
53  40v 45  Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
54  40v 46  Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
55  40v 47  Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
56  40v 48  Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
57  40v 49  Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
58  40v 50  Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
     

 

 

  40 Folio :  41 42  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
41r 51  Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
41r 52  Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
41r 53  Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
41r 54  Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
41r 55  Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
41r 56  Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
41r 57  Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
41r 58  Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
41r 59  Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
10  41r 60  Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
11  41r 61  Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
12  41r 62  Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
13  41r 63  Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
14  41r 64  Over 't Hof David, meester -- 1,50      
15  41r 65  Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
16  41r Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
17  41r Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
18  41r Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
19  41r Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
20  41r Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
21  41r Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
22  41r Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
23  41r Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
24  41r Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
25  41r 10  Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
26  41r 11  Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
27  41v 12  Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
28  41v 13  Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
29  41v 14  Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
30  41v 15  Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
31  41v 16  Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
32  41v 17  Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
33  41v 18  Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
34  41v 19  Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
35  41v 20  Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
36  41v 21  Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
37  41v 22  Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
38  41v 23  Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
39  41v 24  Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
40  41v 25  Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
41  41v 26  Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
42  41v 27  Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
43  41v 28  Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
44  41v 29  Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
45  41v 30  Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
46  41v 31  Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
47  41v 32  Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
48  41v 33  Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
49  41v 34  Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
50  41v 35  Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
51  41v 36  Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
52  41v 37  Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
53  41v 38  Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
54  41v 39  Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
55  41v 40  Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
56  41v 41  Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
57  41v 42  Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
     

 

 

  41 Folio :  42 43  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
42r Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
42r Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
42r Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
42r Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
42r Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
42r Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
42r Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
42r Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
42r Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
10  42r 10  Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
11  42r 11  Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
12  42r 12  Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
13  42r 13  Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
14  42r 14  Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
15  42r 15  Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
16  42r 16  Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
17  42r 17  Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
18  42r 18  Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
19  42r 19  Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
20  42r 20  Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
21  42r 21  Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
22  42r 22  Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
23  42r 23  Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
24  42r 24  Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
25  42r 25  Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
26  42r 26  Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
27  42v 27  Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
28  42v 28  Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
29  42v 29  Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
30  42v 30  Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
31  42v 31  Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
32  42v 32  Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
33  42v 33  Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
34  42v 34  Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
35  42v 35  Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
36  42v 36  Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
37  42v 37  Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
38  42v 38  Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
39  42v 39  Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
40  42v 40  Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
41  42v 41  Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
42  42v 42  Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
43  42v 43  Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
44  42v 44  Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
45  42v 45  Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
46  42v 46  Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
47  42v 47  Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
48  42v 48  Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
49  42v 49  Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
50  42v 50  Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
51  42v 51  Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
52  42v 52  Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
53  42v 53  Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
54  42v 54  Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
55  42v 55  Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
     

 

 

  42 Folio :  43 44  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43r 56  Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
43r 57  Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
43r 58  Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
43r 59  Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
43r 60  Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
43r 61  Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
43r 62  Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
43r 63  Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
43r 64  Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
10  43r 65  Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
11  43r 66  Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
12  43r 67  Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
13  43r 68  Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
14  43r 69  Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
15  43r 70  Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
16  43r 71  Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
17  43r 72  Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
18  43r 73  Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
19  43r 74  Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
20  43r 75  Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
21  43r 76  Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
22  43r 77  Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
23  43r 78  Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
24  43r 79  Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
25  43r 80  Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
26  43r 81  Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
27  43r 82  Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
28  43r 83  Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
29  43v Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
30  43v Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
31  43v Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
32  43v Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
33  43v Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
34  43v Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
35  43v Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
36  43v Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
37  43v Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
38  43v 10  Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
39  43v 11  Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
40  43v 12  Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
41  43v 13  Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
42  43v 14  Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
43  43v 15  Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
44  43v 16  Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
45  43v 17  Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
46  43v 18  Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
47  43v 19  Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
48  43v 20  Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
49  43v 21  Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
50  43v 22  Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
51  43v 23  Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
52  43v 24  Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
53  43v 25  Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
54  43v 26  Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
55  43v 27  Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
56  43v 28  Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
     

 

 

  43 Folio :  44 45  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44r 29  Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
44r 30  Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
44r 31  Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
44r 32  Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
44r 33  Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
44r 34  Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
44r 35  Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
44r 36  Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
44r 37  Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
10  44r 38  Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
11  44r 39  Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
12  44r 40  Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
13  44r 41  Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
14  44r 42  Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
15  44r 43  Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
16  44r 44  Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
17  44r 45  Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
18  44r 46  Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
19  44r 47  Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
20  44r 48  Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
21  44r 49  Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
22  44r 50  Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
23  44r 51  Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
24  44r 52  Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
25  44r 53  Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
26  44r 54  Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
27  44r 55  Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
28  44r 56  Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
29  44v 57  Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
30  44v 58  Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
31  44v 59  Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
32  44v 60  Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
33  44v 61  Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
34  44v 62  Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
35  44v 63  Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
36  44v 64  Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
37  44v 65  Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
38  44v 66  Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
39  44v 67  Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
40  44v 68  Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
41  44v 69  Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
42  44v 70  Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
43  44v 71  Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
44  44v 72  Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
45  44v 73  Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
46  44v 74  Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
47  44v 75  Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
48  44v 76  Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
49  44v 77  Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
50  44v 78  Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
51  44v 79  Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
52  44v 80  Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
53  44v 81  Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
54  44v 82  Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
55  44v 83  Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
56  44v 84  Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
57  44v 85  Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
58  44v 86  Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
59  44v 87  Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
60  44v 88  Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
     

 

 

  44 Folio :  45 46  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
45r 89  Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
45r 90  Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
45r 91  Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
45r 92  Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
45r 93  Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
45r 94  Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
45r 95  Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
45r 96  Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
45r 97  Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
10  45r 98  Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
11  45r 99  Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
12  45r Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
13  45r Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
14  45r Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
15  45r Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
16  45r Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
17  45r Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
18  45r Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
19  45r Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
20  45r Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
21  45r 10  Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
22  45r 11  Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
23  45r 12  Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
24  45r 13  Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
25  45v 14  Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
26  45v 15  Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
27  45v 16  Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
28  45v 17  Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
29  45v 18  Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
30  45v 19  Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
31  45v 20  Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
32  45v 21  Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
33  45v 22  Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
34  45v 23  Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
35  45v 24  Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
36  45v 25  Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
37  45v 26  Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
38  45v 27  Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
39  45v 28  Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
40  45v 29  Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
41  45v 30  Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
42  45v 31  Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
43  45v 32  Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
44  45v 33  Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
45  45v 34  Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
46  45v 35  Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
47  45v 36  Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
48  45v 37  Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
49  45v 38  Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
50  45v 39  Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
51  45v 40  Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
52  45v 41  Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
53  45v 42  Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
54  45v 43  Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
55  45v 44  Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
     

 

 

  45 Folio :  46 47  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
46r 45  Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
46r 46  Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
46r 47  Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
46r 48  Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
46r 49  Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
46r 50  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
46r 51  Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
46r 52  Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
46r 53  Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
10  46r 54  Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
11  46r 55  Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
12  46r 56  Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
13  46r 57  Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
14  46r 58  Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
15  46r 59  Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
16  46r 60  Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
17  46r 61  Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
18  46r 62  Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
19  46r 63  Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
20  46r 64  Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
21  46r 65  Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
22  46r 66  Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
23  46r 67  Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
24  46r 68  Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
25  46r 69  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
26  46r 70  Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
27  46r 71  Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
28  46v 72  Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
29  46v 73  Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
30  46v 74  Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
31  46v 75  Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
32  46v 76  Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
33  46v 77  Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
34  46v 78  Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
35  46v 79  Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
36  46v 80  Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
37  46v 81  Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
38  46v 82  Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
39  46v 83  Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
40  46v 84  Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
41  46v 85  Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
42  46v 86  Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
43  46v 87  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
44  46v 88  Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
45  46v 89  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
46  46v 90  Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
47  46v Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
48  46v Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
49  46v Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
50  46v Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
51  46v Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
52  46v Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
     

 

 

  46 Folio :  47 48  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
47r Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
47r Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
47r Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
47r 10  Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
47r 11  Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
47r 12  Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
47r 13  Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
47r 14  Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
47r 15  Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
10  47r 16  Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
11  47r 17  Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
12  47r 18  Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
13  47r 19  Gansoord Vranck koopman 2,25      
14  47r 20  Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
15  47r 21  Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
16  47r 22  Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
17  47r 23  Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
18  47r 24  Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
19  47r 25  Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
20  47r 26  Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
21  47r 27  Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
22  47r 28  Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
23  47r 29  Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
24  47r 30  Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
25  47r 31  Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
26  47r 32  Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
27  47r 33  Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
28  47r 34  Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
29  47r 35  Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
30  47r 36  Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
31  47r 37  Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
32  47v 38  Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
33  47v 39  Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
34  47v 40  Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
35  47v 41  Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
36  47v 42  Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
37  47v 43  Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
38  47v 44  Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
39  47v 45  Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
40  47v 46  Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
41  47v 47  Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
42  47v 48  Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
43  47v 49  Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
44  47v 50  Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
45  47v 51  Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
46  47v 52  Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
47  47v 53  Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
48  47v 54  Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
49  47v 55  Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
50  47v 56  Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
51  47v 57  Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
52  47v 58  Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
53  47v 59  Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
54  47v 60  Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
55  47v 61  Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
56  47v 62  Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
57  47v 63  Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
58  47v 64  Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
59  47v 65  Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
60  47v 66  Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
61  47v 67  Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
62  47v 68  Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
63  47v 69  Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
     

 

 

  47 Folio :  48 49  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
48r 70  Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
48r 71  Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
48r 72  Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
48r 73  Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
48r 74  Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
48r 75  Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
48r 76  Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
48r 77  Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
48r 78  Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
10  48r Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
11  48r Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
12  48r Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
13  48r Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
14  48r Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
15  48r Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
16  48r Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
17  48r Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
18  48r Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
19  48r 10  Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
20  48r 11  Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
21  48r 12  Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
22  48r 13  Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
23  48r 14  Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
24  48r 15  Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
25  48r 16  Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
26  48r 17  Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
27  48r 18  Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
28  48r 19  Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
29  48r 20  Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
30  48v 21  Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
31  48v 22  Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
32  48v 23  Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
33  48v 24  Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
34  48v 25  Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
35  48v 26  Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
36  48v 27  Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
37  48v 28  Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
38  48v 29  Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
39  48v 30  Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
40  48v 31  Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
41  48v 32  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
42  48v 33  Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
43  48v 34  Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
44  48v 35  Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
45  48v 36  Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
46  48v 37  Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
47  48v 38  Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
48  48v 39  Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
49  48v 40  Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
50  48v 41  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
51  48v 42  Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
52  48v 43  Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
53  48v 44  Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
54  48v 45  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
55  48v 46  Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
56  48v 47  Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
57  48v 48  Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
58  48v 49  Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
59  48v 50  Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
60  48v 51  Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
61  48v 52  Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
62  48v 53  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
63  48v 54  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
     

 

 

  48 Folio :  49 50  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
49r 55  Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
49r 56  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
49r 57  Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
49r 58  Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
49r 59  Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
49r 60  Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
49r 61  Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
49r 62  Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
49r 63  Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
10  49r 64  Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
11  49r 65  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
12  49r 66  Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
13  49r 67  Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
14  49r 68  Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
15  49r 69  Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
16  49r 70  Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
17  49r 71  Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
18  49r 72  Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
19  49r 73  Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
20  49r 74  Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
21  49r 75  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
22  49r 76  Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
23  49r 77  Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
24  49r 78  Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
25  49r 79  Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
26  49r 80  Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
27  49r 81  Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
28  49r 82  Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
29  49r 83  Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
30  49r 84  Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
31  49r 85  Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
32  49r 86  Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
33  49r 87  Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
34  49r 88  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
35  49r 89  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
36  49v 90  Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
37  49v 91  Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
38  49v 92  Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
39  49v 93  Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
40  49v 94  Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
41  49v 95  Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
42  49v 96  Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
43  49v 97  Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
44  49v 98  Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
45  49v 99  Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
46  49v 100  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
47  49v 101  Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
48  49v 102  Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
49  49v 103  Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
50  49v 104  Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
51  49v 105  Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
52  49v 106  Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
53  49v 107  Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
54  49v 108  Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
55  49v 109  Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
56  49v 110  Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
57  49v Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
58  49v Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
59  49v Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
60  49v Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
61  49v Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
62  49v Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
63  49v Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
64  49v Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
     

 

 

  49 Folio :  50 51  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
50r Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
50r 10  Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
50r 11  Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
50r 12  Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
50r 13  Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
50r 14  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
50r 15  Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
50r 16  Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
50r 17  Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
10  50r 18  Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
11  50r 19  Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
12  50r 20  Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
13  50r 21  Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
14  50r 22  Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
15  50r 23  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
16  50r 24  Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
17  50r 25  Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
18  50r 26  Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
19  50r 27  Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
20  50r 28  Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
21  50r 29  Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
22  50r 30  Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
23  50r 31  Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
24  50r 32  Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
25  50r 33  Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
26  50r 34  Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
27  50r 35  Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
28  50r 36  Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
29  50r 37  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
30  50r 38  Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
31  50r 39  Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
32  50r 40  Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
33  50r 41  Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
34  50v 42  Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
35  50v 43  Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
36  50v 44  Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
37  50v 45  Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
38  50v 46  Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
39  50v 47  Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
40  50v 48  Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
41  50v 49  Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
42  50v 50  Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
43  50v 51  Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
44  50v 52  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
45  50v 53  Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
46  50v 54  Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
47  50v 55  Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
48  50v 56  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
49  50v 57  Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
50  50v 58  Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
51  50v 59  Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
52  50v 60  Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
53  50v 61  Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
54  50v 62  Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
55  50v 63  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
56  50v 64  Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
57  50v 65  Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
58  50v 66  Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
59  50v 67  Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
60  50v 68  Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
61  50v 69  Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
62  50v 70  Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
63  50v 71  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
64  50v 72  Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
     

 

 

  50 Folio :  51 52  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
51r 73  Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
51r 74  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
51r 75  Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
51r 76  Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
51r Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
51r Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
51r Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
51r Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
51r Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
10  51r Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
11  51r Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
12  51r Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
13  51r Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
14  51r 10  Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
15  51r 11  Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
16  51r 12  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
17  51r 13  Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
18  51r 14  Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
19  51r 15  Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
20  51r 16  Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
21  51r 17  Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
22  51r 18  Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
23  51r 19  Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
24  51r 20  Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
25  51r 21  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
26  51v 22  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
27  51v 23  Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
28  51v 24  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
29  51v 25  Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
30  51v 26  Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
31  51v 27  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
32  51v 28  Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
33  51v 29  Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
34  51v 30  Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
35  51v 31  Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
36  51v 32  Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
37  51v 33  Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
38  51v 34  Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
39  51v 35  Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
40  51v 36  Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
41  51v 37  Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
42  51v 38  Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
43  51v 39  Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
44  51v 40  Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
45  51v 41  Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
46  51v 42  Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
47  51v 43  Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
48  51v 44  Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
49  51v 45  Marendorp Landzijde van Berendrecht, jonkvrouw -- 9,00      
50  51v 46  Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
51  51v 47  Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
52  51v 48  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
53  51v 49  Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
54  51v 50  Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
55  51v 51  Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
     

 

 

  51 Folio :  52 53  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
52r 52  Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
52r 53  Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
52r 54  Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
52r 55  Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
52r 56  Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
52r 57  Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
52r 58  Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
52r 59  Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
52r 60  Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
10  52r 61  Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
11  52r 62  Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
12  52r 63  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
13  52r 64  Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
14  52r 65  Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
15  52r 66  Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
16  52r 67  Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
17  52r 68  Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
18  52r 69  Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
19  52r 70  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
20  52r 71  Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
21  52r 72  Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
22  52r 73  Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
23  52r 74  Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
24  52r 75  Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
25  52r 76  Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
26  52r 77  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
27  52r 78  Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
28  52r 79  Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
29  52r 80  Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
30  52v 81  Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
31  52v 82  Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
32  52v 83  Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
33  52v 84  Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
34  52v 85  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
35  52v 86  Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
36  52v 87  Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
37  52v 88  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
38  52v 89  Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
39  52v 90  Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
40  52v 91  Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
41  52v 92  Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
42  52v 93  Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
43  52v Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
44  52v Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
45  52v Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
46  52v Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
47  52v Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
48  52v Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
49  52v Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
50  52v Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
51  52v Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
52  52v 10  Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
53  52v 11  Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
54  52v 12  Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
     

 

 

  52 Folio :  53 54  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
53r 13  Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
53r 14  Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
53r 15  Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
53r 16  Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
53r 17  Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
53r 18  Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
53r 19  Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
53r 20  Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
53r 21  Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
10  53r 22  Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
11  53r 23  Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
12  53r 24  Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
13  53r 25  Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
14  53r 26  Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
15  53r 27  Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
16  53r 28  Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
17  53r 29  Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
18  53r 30  Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
19  53r 31  Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
20  53r 32  Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
21  53r 33  Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
22  53r 34  Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
23  53r 35  Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
24  53r 36  Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
25  53r 37  Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
26  53r 38  Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
27  53r 39  Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
28  53r 40  Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
29  53r 41  Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
30  53v 42  Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
31  53v 43  Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
32  53v 44  Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
33  53v 45  Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
34  53v 46  Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
35  53v 47  Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
36  53v 48  Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
37  53v 49  Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
38  53v 50  Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
39  53v 51  Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
40  53v 52  Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
41  53v 53  Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
42  53v 54  Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
43  53v 55  Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
44  53v 56  Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
45  53v 57  Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
46  53v 58  Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
47  53v 59  Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
48  53v 60  Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
49  53v 61  Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
50  53v 62  Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
51  53v Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
52  53v Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
53  53v Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
54  53v Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
55  53v Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
     

 

 

  53 Folio :  54 30  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
54r Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
54r Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
54r Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
54r Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
54r 10  Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
54r 11  Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
54r 12  Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
54r 13  Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
54r 14  Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
10  54r 15  Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
11  54r 16  Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
12  54r 17  Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
13  54r 18  Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
14  54r 19  Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
15  54r 20  Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
16  54r 21  Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
17  54r 22  Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
18  54r 23  Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
19  54r 24  Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
20  54r 25  Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
21  54r 26  Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
22  54r 27  Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
23  54r 28  Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
24  54r 29  Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
25  54r 30  Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
26  54r 31  Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
27  54r 32  Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
28  54v 33  Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
29  54v 34  Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
30  54v 35  Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
31  54v 36  Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
32  54v 37  Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
33  54v 38  Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
34  54v 39  Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
     

 

 

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl