Spotlight

Brouchovenfonds

In het Leids Jaarboekje 2022 wordt het Jacob van Brouchovenfonds beschreven, dat tussen 1644 en 1704 steun verleende aan duizenden "verdrevene en andere behouftige arme vrome luyden", die uit heel Europa naar Leiden gevlucht waren, Alle uitkeringen werden bijgehouden en dat is nu doorzoekbaar op onze site.