vorige Buurt: 44.Vesthoek 46. Oost Kaarskorf volgende Buurt: 47.Spillenburg

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortzijde van de Hogewoert opten houck van de Paerdesteech met de huysinge van Gillis Jansz. van Walwijck / oostwaerts aen lopende naer de Hogewoertspoort tot de huysinge van Willem Alewijnsz. van Swanenburch incluys / ende overspringende aen de zuytzijde van de Hogewoert / begint met de huysinge van de poortier westwaerts aen tot aen de huysinge van Garbrant Auckes incluys / begrijpende mede de Wielmaeckerssteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 132, 15-01-1637)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Oost Kaerskorf no. j / Begint van de Hogewoertspoort af tot Jacob Willemsz. van der Burch incluys / mitte Wielmaeckersteech ende Varckensteech / plach te hebben huysen of cameren 41.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

De naam Kaarskorf zal zijn ontleend aan het beeldmerk van het bon Hogewoerd.

(SA II inv. nr. 1104)

Het echtpaar Johannes Casparus Wallerchem en Maria Elisabeth Stammetz bericht dat zijn (schoon)zuster Helena Rosina Stammetz, wonend op de Hogewoerd tegenover de Vrouwensteeg zich sedert een geruimen tijd tot hun groot Leetweezen dagelijks zodanig dissolut van gedrag komt aan te stellen, zo in het te buiten gaan van sterken drank als met het frequenteren van slegte en infame Huizen (...) het welke door Simon Prins als Heer der Gebuurte waarinne hun supplianten voornoemde suster is wonende, meede kan worden getuigd. Het echtpaar verzoekt een ondercuratelestelling door het stadsbestuur.

(SA II inv. nr. 295 no. 110/111, 09-09-1784)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Speck, Pieter Pietersz. - <20-06-1630 ?  
Walwijck, Gillis Jansz. van - 20-06-1630 2  
Swanenburch, Willem Alewijnsz. van - 15-01-1637 1 v  
Kellenaere, Abraham van den - 07-04-1639 1 v  
Blondeel, Valentijn - 21-04-1645 1  
Gijs, Andries - 05-05-1656 1  
Aeckeren, Mr. Meynaert van - 12-04-1670 1 *
Gijs, Guiliaem - 09-06-1678 3 v  
Spruytenburch, Huybert van - 27-08-1682 2 *
Swellingh, Joannes van der - 13-05-1705 1  
Mulder, Jacob de - 28-11-1720 2 *
Prins, Hermanus - 13-07-1730 1 v  
Verdonk, Jacobus - 25-07-1748 3 ov *
Prins, Simon - 20-01-1752 1  
Prins, Mr. Gijsbertus - 31-01-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl