ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

W   p1498_naam_W p1498_naam_W

 

Wa  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Dirck van der Waddinck Vleeshuis   28 61 v 2 2-0-0           -   Dirck van der Waddinck 1412
Jan Jansz van Wageningen Rapenburg Colfmakerssteeg 268 52 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Jansz van Wageningen 1017
Geryt Walichsz Hogewoerd Coenensteeg 262 39 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Walichsz 485
Jan Walichsz Levendaal   45 41 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Walichsz 564
Bouwen Willemsz [van Warmond] Burgstreng   79 67 v 36 36-0-0   [drapenier]       -   Bouwen Willemsz [van Warmond] 1664
Willem Jansz van Warmond Gansoord   154 76 v 10 10-0-0       met zijn kinderen   -   Willem Jansz van Warmond 2037
Clais Jansz van Warmonde Zevenhuizen Commanduers steeg 108 57 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Jansz van Warmonde 1202
Heynrick van Wassenaer Vleeshuis   29 61 v 1,8 1-16-0           -   Heynrick van Wassenaer 1413
Louwerys Heynricxz van Wassenaer Gasthuisvierendeel   43 64 r 1,5 1-10-0   [metselaar]       -   Louwerys Heynricxz van Wassenaer 1501

 

We  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ewout Well, mr Gasthuisvierendeel   1 63 r 13 13-0-0   [chirurgijn]       -   Ewout Well, mr 1459
Dirck van der Werve Burgstreng   43 67 r 24 24-0-0           -   Dirck van der Werve 1628
Jan van Wesip, mr Vleeshuis   39 62 r 2 2-0-0           -   Jan van Wesip, mr 1423
Weyn Marendorp landzijde   256 91 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Reyer   Weyn 2695
Weyn Gansoord   12 73 r 0,133 0-2-8 0,4     met haar zoon weduwe Hillebrant   Weyn 1895
Weyn Wolhuis   111 30 v 0,133 0-2-8 0,4 messemaakster   met haar zoon   -   Weyn 111
Weyn Nieuwland Coepoortsgraft 71 43 r 0,167 0-3-4 0,5 bakkersweduwe     weduwe Jacob bakker Weyn 638
Weyn Gasthuisvierendeel   28 63 v 0,233 0-4-8 0,7 beeldsnijderweduwe     weduwe Bouwen beeldsnijder Weyn 1486
Weyn Rapenburg In de schotse poort 103 48 v 18 18-0-0         weduwe Willem Jansz   Weyn 852

 

Wi  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Wibbe Wolhuis   50 29 r 0,8 0-16-0   rietmakersweduwe     weduwe Willem rietmaker Wibbe 50
Katryn Wiggers Over `t hoff   34 58 v 1,4 1-8-0           -   Katryn Wiggers 1281
Machtelt Wiggers Hogewoerd Sint Barbarasteeg 161 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Machtelt Wiggers 384
Geryt Wiggersz Zevenhuizen   60 56 r 0 0-0-0 0,5 schoenmaker       -   Geryt Wiggersz 1154
Jan Wiggersz Vleeshuis   8 61 r 1,6 1-12-0           -   Jan Wiggersz 1392
Nanne Wiggersz Zevenhuizen   17 55 r 18 18-0-0         weduwe -   Nanne Wiggersz 1111
Pieter Wiggersz Sint Nicolaasgracht   266 82 v 0,8 0-16-0   [schipper]       -   Pieter Wiggersz 2305
Pieter Wiggersz Overmare rijnzijde   9 92 v 0 0-0-0 1,2 [schoenmaker]   met zijn wijfs moeder   -   Pieter Wiggersz 2762
Symon Wiggersz Marendorp rijnzijde   106 85 r 3 3-0-0           -   Symon Wiggersz 2411
Vranck Wiggersz Marendorp landzijde   304 92 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Vranck Wiggersz 2743
Willem Wiggersz Hogewoerd   47 34 v 0,5 0-10-0         weduwe -   Willem Wiggersz 270
Jan de Wilde Marendorp rijnzijde   131 85 v 13 13-0-0   [brouwer], [bonmeester]       -   Jan de Wilde 2436
Jan de Wilde Marendorp landzijde   134 89 r 0,8 0-16-0   [bakker]       -   Jan de Wilde 2573
Jorys Willeboerts Zevenhuizen Steenschuur 150 57 v 1 1-0-0           -   Jorys Willeboerts 1244
Aem Willeboertsz Burgstreng   73 67 v 0,8 0-16-0           -   Aem Willeboertsz 1658
Willem Gasthuisvierendeel Bornsteeg 49 64 r 1 1-0-0   bostelman       -   Willem 1507
Willem Over `t hoff   2 58 r 0,167 0-3-4 0,5     crepel   -   Willem 1249
Willem Zevenhuizen Steenschuur 140 57 v 0,167 0-3-4 0,5 mandemaker       -   Willem 1234
Willem Gasthuisvierendeel Op de Rijn 89 65 r 0,2 0-4-0 0,6 vogelkoper       -   Willem 1547
Willem, coman Zevenhuizen   84 56 v 0,8 0-16-0   coman       -   Willem, coman 1178
Willem Gasthuisvierendeel Mandemakerssteeg 109 65 v 0,8 0-16-0   mandemaker       -   Willem 1567
Willem, coman Marendorp landzijde   311 92 v 1 1-0-0   coman, [bonmeester]       -   Willem, coman 2750
Willem Overmare rijnzijde   16 93 r 1,2 1-4-0       zoon van coman alydt met zijn wijf   -   Willem 2769
Willem Overmare landzijde   51 96 v 0 0-0-0 0,4 colenaer pauper     -   Willem 2912
Willem Hogewoerd   85 35 v 2 2-0-0   kammemaker   met zijn weeskinderen   -   Willem 308
Willem Gansoord   55 74 r 0 0-0-0 0,4 schoenlapper pauper     -   Willem 1938
Clais Willem Aerntsz Sint Nicolaasgracht   70 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Willem Aerntsz 2109
Cornelis Willem Gerytsz Sint Nicolaasgracht   114 79 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Willem Gerytsz 2153
Ewout Willemersz Marendorp landzijde   287 92 r 8 8-0-0           -   Ewout Willemersz 2726
Meyns Willems Marendorp landzijde   275 91 v 0 0-0-0 0,4         -   Meyns Willems 2714
Alydt Willemsdr Overmare landzijde   61 96 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Alydt Willemsdr 2922
Griete Willemsdr Marendorp rijnzijde   3 83 r 1 1-0-0           -   Griete Willemsdr 2308
Janne Willemsdr Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 99 88 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Janne Willemsdr 2538
Janne Willemsdr Overmare landzijde   135 98 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Janne Willemsdr 2996
Katryn Willemsdr Overmare rijnzijde   92 94 v 0,167 0-3-4 0,5     een oude maagd   -   Katryn Willemsdr 2845
Katryn Willemsdr Marendorp landzijde   163 89 v 0 0-0-0 0,3   pauper   weduwe Symon Jansz   Katryn Willemsdr 2602
Maritgen Willemsdr Overmare landzijde   92 97 v 0 0-0-0 0,4     mank   -   Maritgen Willemsdr 2953
Meyns Willemsdr Overmare landzijde   68 97 r 0,125 0-2-6 0,4         -   Meyns Willemsdr 2929
Aernt Willemsz Hogewoerd Crauwelsteeg 232 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Aernt Willemsz 455
Aernt Willemsz Nieuwland   26 42 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Aernt Willemsz 593
Aernt Willemsz Over `t hoff   14 58 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aernt Willemsz 1261
Aernt Willemsz Marendorp rijnzijde   100 85 r 0 0-0-0 0,5         -   Aernt Willemsz 2405
Anthonis Willemsz Wanthuis   94 33 r 0,167 0-3-4 0,5       weduwe -   Anthonis Willemsz 215
Bouwen Willemsz Zevenhuizen   50 55 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Bouwen Willemsz 1144
Bueckel Willemsz Wanthuis   23 31 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Bueckel Willemsz 144
Clais Willemsz Sint Nicolaasgracht   230 81 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Willemsz 2269
Clais Willemsz Marendorp landzijde   295 92 r 8 8-0-0   vleeshouwer       -   Clais Willemsz 2734
Clais Willemsz Wanthuis   73 32 v 1,8 1-16-0   [droechscheriaer]       -   Clais Willemsz 194
Clais Willemsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 42 42 v 18 18-0-0           -   Clais Willemsz 609
Clais Willemsz Marendorp landzijde   261 91 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Clais Willemsz 2700
Clais Willemsz Wolhuis   118 30 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Clais Willemsz 118
Clais Willemsz Levendaal   38 41 r 1,2 1-4-0       met zijn moeder   -   Clais Willemsz 557
Clement Willemsz Wanthuis   47 32 r 16 16-0-0   [drapenier]       -   Clement Willemsz 168
Cornelis Willemsz Hogewoerd Camp 179 37 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Willemsz 402
Cornelis Willemsz Sint Nicolaasgracht   126 79 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Willemsz 2165
Cornelis Willemsz Gasthuisvierendeel   37 63 v 0,8 0-16-0           -   Cornelis Willemsz 1495
Cornelis Willemsz Over `t hoff   131 61 r 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Willemsz 1378
Cornelis Willemsz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 75 87 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Cornelis Willemsz 2514
Cornelis Willemsz Sint Nicolaasgracht   187 80 v 1,2 1-4-0       met zijn moeder   -   Cornelis Willemsz 2226
Danel Willemsz Overmare rijnzijde   7 92 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Danel Willemsz 2760
Danel Willemsz Gansoord   113 75 v 3 3-0-0           -   Danel Willemsz 1996
Dirck Willemsz Kerkvierendeel   154 72 v 2,4 2-8-0           -   Dirck Willemsz 1870
Dirck Willemsz Wanthuis   26 31 v 0,2 0-4-0 0,6 bezemmaker       -   Dirck Willemsz 147
Dirck Willemsz Nieuwland   32 42 v 1 1-0-0           -   Dirck Willemsz 599
Dirck Willemsz Marendorp landzijde   303 92 r 1,5 1-10-0           -   Dirck Willemsz 2742
Dirck Willemsz Marendorp landzijde   165 89 v 1,6 1-12-0           -   Dirck Willemsz 2604
Dirck Willemsz Hogewoerd Levendaal 137 36 v 0 0-0-0 0,5         -   Dirck Willemsz 360
Dirck Willemsz Rapenburg Bakkersteeg 218 51 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Willemsz 967
Dirck Willemsz Wolhuis   93 30 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Willemsz 93
Geryt Willemsz Gasthuisvierendeel de Rijn 115 65 v 2,4 2-8-0   [talman]       -   Geryt Willemsz 1573
Geryt Willemsz Marendorp rijnzijde   96 85 r 3 3-0-0   [schout van koudekerk]       -   Geryt Willemsz 2401
Geryt Willemsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 209 38 r 0 0-0-0 0,4         -   Geryt Willemsz 432
Heynrick Willemsz Gasthuisvierendeel   18 63 r 2,4 2-8-0           -   Heynrick Willemsz 1476
Heynrick Willemsz Gasthuisvierendeel de Rijn 62 64 r 2,4 2-8-0   timmerman       -   Heynrick Willemsz 1520
Heynrick Willemsz Gasthuisvierendeel de Rijn 68 64 v 1 1-0-0   timmerman     weduwe Jan Willemsz   Heynrick Willemsz 1526
Huge Willemsz Marendorp landzijde Mare van de molen af 22 86 r 1,6 1-12-0           -   Huge Willemsz 2461
Huge Willemsz Hogewoerd Coenensteeg 247 39 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Huge Willemsz 470
Huge Willemsz Gasthuisvierendeel de Rijn 113 65 v 18 18-0-0   brouwer       -   Huge Willemsz 1571
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   201 81 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Willemsz 2240
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   157 80 r 3 3-0-0       met zijn zoon reymbrandt met 2 weeskinderen   -   Jacob Willemsz 2196
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   132 79 v 1,5 1-10-0           -   Jacob Willemsz 2171
Jacob Willemsz Overmare rijnzijde   75 94 v 0,167 0-3-4 0,5 [veenman]       -   Jacob Willemsz 2828
Jacob Willemsz Wolhuis   102 30 r 0,167 0-3-4 0,5     met zijn zoon   -   Jacob Willemsz 102
Jacob Willemsz Zevenhuizen   45 55 v 32 32-0-0   [drapenier], waardijn       -   Jacob Willemsz 1139
Jan Willemsz Sint Nicolaasgracht   17 77 r 3 3-0-0         weduwe -   Jan Willemsz 2056
Jan Willemsz Levendaal   21 41 r 1,6 1-12-0           -   Jan Willemsz 540
Jan Willemsz Zevenhuizen   80 56 v 3 3-0-0   snijder       -   Jan Willemsz 1174
Jan Willemsz Over `t hoff   111 60 v 0 0-0-0 0,4 schoenmaker       -   Jan Willemsz 1358
Jan Willemsz Gansoord   106 75 r 3 3-0-0   brouwer       -   Jan Willemsz 1989
Jan Willemsz Sint Nicolaasgracht   194 81 r 3 3-0-0           -   Jan Willemsz 2233
Jan Willemsz Rapenburg Broertgens graft 314 53 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Willemsz 1063
Jan Willemsz Rapenburg In de schotse poort 98 48 v 0,8 0-16-0 2,4         -   Jan Willemsz 847
Jan Willemsz Levendaal   46 41 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Willemsz 565
Jan Willemsz Marendorp rijnzijde   94 85 r 1,2 1-4-0   houtsager       -   Jan Willemsz 2399
Jan Willemsz Wolhuis   85 30 r 0,8 0-16-0           -   Jan Willemsz 85
Jan Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 88 43 v 1 1-0-0   voller       -   Jan Willemsz 655
Jan Willemsz Marendorp landzijde   255 91 r 0,8 0-16-0   witmaker       -   Jan Willemsz 2694
Jan Willemsz Rapenburg   6 46 r 1 1-0-0   turfman       -   Jan Willemsz 755
Jan Willemsz Rapenburg Broertjes graft 281 53 r 0,267 0-5-4 0,8     met zijn zuster machtelt   -   Jan Willemsz 1030
Jan Willemsz Gasthuisvierendeel   36 63 v 0,2 0-4-0 0,6 bontemaker       -   Jan Willemsz 1494
Jan Willemsz Hogewoerd   77 35 r 1 1-0-0   bogemaker       -   Jan Willemsz 300
Jan Willemsz Gasthuisvierendeel   39 63 v 0,167 0-3-4 0,5 snijder       -   Jan Willemsz 1497
Jan Willemsz Gasthuisvierendeel   40 63 v 0,167 0-3-4 0,5 ketelboeter       -   Jan Willemsz 1498
Jorys Willemsz Hogewoerd Levendaal 120 36 r 1,5 1-10-0   [kammaker]       -   Jorys Willemsz 343
Lambrecht Willemsz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 50 87 r 1 1-0-0           -   Lambrecht Willemsz 2489
Louwerys Willemsz Marendorp rijnzijde   134 85 v 2,4 2-8-0   pottebakker, bonmeester   met zijn zwager   -   Louwerys Willemsz 2439
Martyn Willemsz Hogewoerd Coenensteeg 250 39 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Willemsz 473
Mathys Willemsz Kerkvierendeel   128 72 r 1,6 1-12-0           -   Mathys Willemsz 1844
Mees Willemsz Sint Nicolaasgracht   221 81 v 1 1-0-0       met 2 weeskinderen   -   Mees Willemsz 2260
Mouweryn Willemsz Marendorp landzijde Mare van de molen af 19 86 r 0 0-0-0 0,6         -   Mouweryn Willemsz 2458
Oloff Willemsz Overmare landzijde   105 97 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Oloff Willemsz 2966
Otte Willemsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 198 38 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Otte Willemsz 421
Oudzier Willemsz Gasthuisvierendeel   9 63 r 9 9-0-0           -   Oudzier Willemsz 1467
Pieter Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 267 39 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Willemsz 490
Pieter Willemsz Sint Nicolaasgracht   223 81 v 1,2 1-4-0       met 1 weeskind   -   Pieter Willemsz 2262
Pieter Willemsz Marendorp landzijde   191 90 r 1 1-0-0           -   Pieter Willemsz 2630
Pieter Willemsz Burgstreng   15 66 v 1 1-0-0   metselaar       -   Pieter Willemsz 1600
Pieter Willemsz Levendaal   22 41 r 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Willemsz 541
Reyner Willemsz Marendorp rijnzijde   113 85 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Reyner Willemsz 2418
Reyner Willemsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 152 45 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Reyner Willemsz 719
Ryck Willemsz Marendorp rijnzijde   122 85 v 1,6 1-12-0   [schipper]       -   Ryck Willemsz 2427
Symon Willemsz Burgstreng   80 67 v 3 3-0-0           -   Symon Willemsz 1665
Symon Willemsz Marendorp rijnzijde   20 83 r 0 0-0-0 0,6         -   Symon Willemsz 2325
Symon Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 283 40 r 0 0-0-0 0,5         -   Symon Willemsz 506
Symon Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 73 43 v 1,2 1-4-0           -   Symon Willemsz 640
Thys Willemsz Sint Nicolaasgracht   43 77 v 0 0-0-0 0,4         -   Thys Willemsz 2082
Vranck Willemsz Marendorp landzijde   219 90 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Vranck Willemsz 2658
Willem Willemsz Zevenhuizen Commanduers steeg 96 56 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Willem Willemsz 1190
Willem Willemsz Burgstreng   120 68 v 25 25-0-0   [meekoper]       -   Willem Willemsz 1705
Willem Willemsz Gansoord   102 75 r 48 48-0-0   [brouwer]       -   Willem Willemsz 1985
Willem [Willemsz] Burgstreng   118 68 v 6 6-0-0   goudsmid       -   Willem [Willemsz] 1703
Zybrant Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 284 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Zybrant Willemsz 507
Willemtgen Zevenhuizen Steenschuur 116 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper met aeltgen   -   Willemtgen 1210
Willem Willemsz Willevader Nieuwland Coepoortsgraft 62 43 r 25 25-0-0           -   Willem Willemsz Willevader 629
Pieter van Willich Wolhuis   64 29 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter van Willich 64
Clais Wis Sint Nicolaasgracht   108 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Wis 2147
Cornelis Wittenz Rapenburg aan de straat 29 46 v 5 5-0-0   molenaar       -   Cornelis Wittenz 778

 

Wo  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Aernt van Woerden Hogewoerd Crauwelsteeg 231 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Aernt van Woerden 454
Geryt van Woerden Overmare rijnzijde   104 95 r 1 1-0-0       met zijn kinderen   -   Geryt van Woerden 2857
Wolbrant Marendorp landzijde   149 89 r 0 0-0-0 0,6 leertouwer pauper     -   Wolbrant 2588
Emer Wolbrantsz Rapenburg Broertgens graft 318 54 r 0 0-0-0 0,5         -   Emer Wolbrantsz 1067
Jan Wolbrantsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 109 44 r 1,2 1-4-0           -   Jan Wolbrantsz 676
Jan Wolfertsz Rapenburg aan de straat 74 48 r 3 3-0-0   snijder       -   Jan Wolfertsz 823
Jan Wolfertsz Burgstreng   20 66 v 0 0-0-0 0,5 kuiper       -   Jan Wolfertsz 1605
Wormbout, coman Gasthuisvierendeel Bornsteeg 48 64 r 1,2 1-4-0   coman       -   Wormbout, coman 1506
Wormbout Rapenburg aan de straat 73 48 r 1 1-0-0   bakker       -   Wormbout 822
Jan Wormboutsz Kerkvierendeel   17 69 v 1,5 1-10-0   voller       -   Jan Wormboutsz 1733
Wisse Wormboutsz Marendorp rijnzijde   99 85 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Wisse Wormboutsz 2404
Wouter Marendorp rijnzijde   48 84 r 0 0-0-0 0,5 verwer   met cornelie willemsdr   -   Wouter 2353
Wouter, [mr] Gasthuisvierendeel Maarsmanssteeg 126 66 r 1,5 1-10-0   barbier       -   Wouter, [mr] 1584
Wouter Zevenhuizen   78 56 v 0 0-0-0 0,5 schoenmaker       -   Wouter 1172
Wouter Rapenburg Colfmakerssteeg 273 52 v 0,2 0-4-0 0,6 beyerman       -   Wouter 1022
Jan Wouter Jansz Rapenburg aan de straat 47 47 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jan Wouter Jansz 796
Baerte Wouters Marendorp landzijde   212 90 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Baerte Wouters 2651
Adriaen Woutersz Rapenburg Broertjes graft 288 53 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Adriaen Woutersz 1037
Clais Woutersz Marendorp rijnzijde   133 85 v 2,1 2-2-0   bonmeester       -   Clais Woutersz 2438
Clais Woutersz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 59 87 r 2,4 2-8-0   bontwerker       -   Clais Woutersz 2498
Clais Woutersz Gansoord   27 73 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Woutersz 1910
Clais Woutersz Zevenhuizen   85 56 v 14 14-0-0   schrienmaker       -   Clais Woutersz 1179
Clais Woutersz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 38 86 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Woutersz 2477
Cornelis Woutersz Overmare landzijde   113 98 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Woutersz 2974
Cornelis Woutersz Rapenburg   324 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Woutersz 1073
Cornelis Woutersz Zevenhuizen Commanduers steeg 91 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Cornelis Woutersz 1185
Dirck Woutersz Gasthuisvierendeel Op de Rijn 87 65 r 1 1-0-0           -   Dirck Woutersz 1545
Dirck Woutersz Wanthuis   61 32 r 24 24-0-0   [bakker]       -   Dirck Woutersz 182
Geryt Woutersz Hogewoerd   29 34 r 1,2 1-4-0   verversknecht       -   Geryt Woutersz 252
Jan Woutersz Gansoord   142 76 r 1 1-0-0   metselaar       -   Jan Woutersz 2025
Jan Woutersz Burgstreng   130 69 r 10 10-0-0   bakker, [bonmeester]       -   Jan Woutersz 1715
Jan Woutersz Gansoord   93 75 r 0 0-0-0 0,5         -   Jan Woutersz 1976
Jan Woutersz Hogewoerd   95 35 v 2,4 2-8-0           -   Jan Woutersz 318
Louwerys Woutersz Rapenburg In de schotse poort 87 48 r 0,4 0-8-0 1,2         -   Louwerys Woutersz 836
Mees Woutersz Rapenburg Colfmakerssteeg 261 52 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Mees Woutersz 1010
Pieter Woutersz Marendorp landzijde   170 89 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Woutersz 2609

 

Wy  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Weyntgen Wybrantsdr Sint Nicolaasgracht   76 78 r 3 3-0-0       met haar moeder   -   Weyntgen Wybrantsdr 2115
Volckaert Wybrantsz Rapenburg Colfmakerssteeg 267 52 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Volckaert Wybrantsz 1016
Wyburch Rapenburg Witte nonnensteeg 162 50 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Jorys Jansz   Wyburch 911
Wyburch Gansoord   77 74 v 2,4 2-8-0       met 4 kinderen weduwe Beyer   Wyburch 1960
Wynaert Kerkvierendeel   31 69 v 1,2 1-4-0   warmoesman   met zijn weeskinderen   -   Wynaert 1747
Wynairt Marendorp landzijde   267 91 v 18 18-0-0   witmaker       -   Wynairt 2706
Vredrick Wynairtsz Wanthuis   75 32 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Vredrick Wynairtsz 196
Wynen Rapenburg   142 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Pieter Pietersz   Wynen 891
Willem Jansz de Wyse Kerkvierendeel   26 69 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem Jansz de Wyse 1742

 

W   p1498_naam_W p1498_naam_W

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl