Voor de vijfde keer zet de Historische Vereniging Oud Leiden begin november een belangwekkend historisch thema centraal. Nu niet een Weekend, maar een hele Week van de Leidse Geschiedenis! Dit jaar is het thema ‘Kunsten en kunstenaars’. Leiden heeft een bijzondere geschiedenis als centrum van kunst en woon- en werkplaats van kunstenaars. In dit Rembrandtjaar wordt met name aandacht besteed aan deze grote zoon van onze stad en aan de kunstzinnig-ambachtelijke sfeer waarin zijn ontwikkeling begon. En tegelijkertijd figureert het gemeentelijk museum De Lakenhal, net heropend na een lang verbouwings- en uitbreidingstraject, prominent in het programma.

De Week van de Leidse Geschiedenis kent vier programmaonderdelen:
• De Diesviering op zaterdagochtend 2 november, 10.30 uur (alleen voor leden van HVOL). De Dieslezing, getiteld ‘145 jaar Museum De Lakenhal (1874-2019). Van Leidens ontzet tot Rembrandt’, wordt uitgesproken door dr. Jori Zijlmans, conservator geschiedenis van de Lakenhal.
• Op maandagavond 4 november, 20.00 uur, de lezing ‘Het geboortehuis van Rembrandt: van bouwhistorisch onderzoek naar digitale reconstructie in Virtual Reality’, door Pieter-Jan De Vos en Erwin Orsel, bouwhistorici bij Erfgoed Leiden en Omstreken.
• De P.J. Bloklezing op donderdagavond 7 november, 20.00 uur.
Onno Blom spreekt over de jonge Rembrandt.
• Het symposium ‘Leidse Kunstambachten 1475 – 1575’ op vrijdagmiddag 8 november, 13.45 uur.
Dagvoorzitter prof. Dick de Boer introduceert korte voordrachten over het Leidse kunstambachtenproject, waarin de aandacht vooral uitgaat naar kunstenaars en kunst(nijverheid) in het 16de-eeuwse Leiden.

 

Gedepubliceerd

En werk mee aan het nieuwe plan!

De gemeente is gestart met het maken van een nieuw plan voor de binnenstad voor de komende vijf jaar (2020-2025). Dit doet de gemeente samen met stadspartners zoals Centrummanagement, Leiden Marketing, Cultuurmakelaar, bewoners-en winkeliersverenigingen, culturele instellingen, VECOVAB en ook de Historische Vereniging Oud Leiden is daarbij betrokken. De gemeente heeft ons gevraagd onze ‘achterban’ uit te nodigen daar ook aan mee te doen. Dat kan door middel van een digitale enquête.

Komt u regelmatig in de Leidse binnenstad? Waarom of waarom juist niet? Wat zou u in de komende jaren graag anders willen zien en waar bent u tevreden over? 

De gemeente Leiden wil graag weten wat u van de Leidse binnenstad vindt. Ga naar www.leiden.nl/onderzoek en geef uw mening! Onder de deelnemers verloot de gemeente vijf keer een Rembrandt Experience voor twee personen. 

De enquête neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag. De enquête kan worden ingevuld t/m 21 juni. 

Alle gegevens die binnen deze vragenlijst worden verzameld, worden geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar naar individuen.

6 juni 2018 - Deze maand verschijnt het boek 'In Leiden moet het anders, Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982' van Bart van der Steen. In het boek reconstrueert Van der Steen alle grote acties en campagnes van de Leidse SP-afdeling in de jaren zeventig. Hij laat zien hoe de partij zich ontwikkelde van een kleine maar enthousiaste groep revolutionairen naar een lokaal gewortelde actiepartij.
De presentatie van het boek vindt plaats op donderdag 27 juni om 19.30 uur bij boekhandel Kooyker, Breestraat 89.

SP foto

Op de HVOL-website staan de Jaarboeken der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken, tussen 1989 en 2013 gepubliceerd door de Dirk van Eck-stichting. De kwaliteit van deze scans is echter niet optimaal en we willen graag nieuwe maken. Daarvoor zoeken we nog Jaarboeken uit de jaren 1989 tot en met 1996. Voor het beste resultaat moeten de boeken worden losgesneden en zijn ze daarna dus losbladig geworden. Wie heeft deze Jaarboeken en wil ze afstaan voor dit doel? Een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zou ons heel blij maken.

DvE

Bijlage(n):
Bewaar het bestand overeenkomst_ period_gift_in_geld_.pdfOvereenkomst periodieke giften[Overeenkomst periodieke giften]???207 kB

Al jaren betaalt u slechts 20 euro aan contributie en dat willen wij graag zo houden. Maar dingen worden duurder en onze activiteiten nemen toe. Wij vragen u ieder jaar iets meer te geven dan die 20 euro en velen doen dat ook. Dat helpt ons zeer.

Maar er is ook een andere methode waarmee u ons kunt helpen. Die u weinig kost en ons veel oplevert. Hoe dat zit?

Wel, de HVOL is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die zich bezighoudt met cultuur. Giften aan de HVOL zijn daarom aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en omdat het om cultuur gaat zelfs voor 125%! Voorwaarde is alleen dat u zich voor minimaal vijf jaar moet binden voor een door u te bepalen bedrag.

Voorbeeld: u besluit jaarlijks 40 euro aan de HVOL te schenken (gedurende minimaal vijf jaar). U mag dan jaarlijks 125% = 50 euro van uw belasting aftrekken. Als u in het maximumtarief inkomstenbelasting valt, heeft u een belastingvoordeel van zo’n 25 euro. De gift van 40 euro kost u dus maar 15 euro! U betaalt 15 en wij krijgen 40…..Het maximumbelastingtarief waartegen u mag aftrekken vermindert de komende jaren wel, maar blijft op termijn zo’n 37%. Ook dan betaalt de belastingdienst nog ongeveer de helft van uw gift.

Als u ons op die manier wilt helpen kunt u het formulier voor periodieke giften downloaden op deze pagina of op de website van de belastingdienst. Of we kunnen u het formulier opsturen. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de HVOL t.a.v. de penningsmeester, maakt jaarlijks uw geld over en dan krijgt u ieder jaar de gegevens die u kunt gebruiken bij het invullen van uw belastingformulier. Zo eenvoudig is het!

Doen!

Er lijkt sprake van een stroomversnelling: hoogbouw in Leiden. Op zich niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de  woningbouwopgave en het zo beperkte grondoppervlak van onze mooie stad. Maar hoe ver ga je? In de hoogbouwvisie van de gemeente wordt uitgegaan van een maximum van 70 meter. Maar gaat het wel om absolute getallen?

Als bestuur van de HVOL vinden we dat zo’n harde grens niet alleenzaligmakend is. Wij kijken er vanuit onze statutaire doelstellingen ook anders tegenaan dan bijv. omwonenden, die zeer terechte bezwaren kunnen hebben in verband met verkeer, parkeren, bezonning etc. Maar daar bemoeien wij ons niet mee. Onze doelstelling is in dit verband de bescherming van het cultureel erfgoed en dan in het bijzonder van het beschermd stadsgezicht.

Lees meer over de visie van de HVOL op hoogbouw in Leiden.

Gedepubliceerd

De heer Henk Spek heeft in de vorige eeuw veel foto's gemaakt in Leiden en omgeving. Hij woonde met vrouw en kinderen in de Kooi. Nadat hij in 1987 op 64-jarige leeftijd was overleden, heeft zijn vrouw (mw. Spek-de Gunst) de fotocollectie overgedragen aan de Beeldbank van de HVOL.

Inmiddels zijn deze foto's allemaal gescand en in principe klaar om in de Beeldbank opgenomen te worden. Maar voordat we dit kunnen doen, zoeken we contact met de erven van Henk Spek. Volgens de Wet op de Auteursrechten moeten zij namelijk schriftelijk instemmen met het op internet plaatsen van de foto's die Henk Spek heeft gemaakt. Ook moeten de Beeldbank en de erven afspraken maken over de voorwaarden van plaatsing.

Bent u of kent u (een van) de erven van Henk Spek, laat het ons dan weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het zou zonde zijn als deze mooie collectie door het ontbreken van toestemming van de erven niet openbaar gemaakt zou kunnen worden.

Het Hoogheemraadschap Rijnland bezit een van de mooiste monumenten aan de Breestraat: het Gemeenlandshuis. Niet alleen van buiten, maar ook aan de binnenkant is hier veel fraais te zien. Daarvoor is voor het publiek nu helaas nog te weinig kans. Na lange jaren van ‘onzichtbaarheid’ wil het Hoogheemraadschap echter werk maken van georganiseerde bezichtiging van dit erfgoed. Aan de HVOL is gevraagd of via deze oproep een groep van vrijwilligers kan worden geformeerd die - na een gedegen ‘opleiding’ – kleine groepen van bezoekers ontvangt en rondleidt in het gebouw aan de Breestraat. Bij de Algemene Ledenvergadering hebben zich al drie leden gemeld, maar de groep mag nog wel wat groter worden. Heeft u belangstelling? Meld dat dan s.v.p. aan de secretaris (t.a.v. de voorzitter) via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto: Het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland (Erik Zachte - BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26536619).

23 maart 2019 - Bij de voorjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de Beeldbank vertelde Henk van der Sterre over de adviesgroep die zich bezig houdt met het vastleggen van de auteursrechten op de afbeeldingen op de Beeldbank. Eric Palmen, historicus en hoofdredacteur van Biografieportaal en verbonden aan het Eye Film Instituut Nederland, heeft de groep geadviseerd en een database ontwikkeld. Een groep van zeven vrijwilligers is sinds december informatie aan het verzamelen over fotografen en uitgeversmaatschappijen. De resultaten worden in die database geplaatst. Met behulp van een beslisboom wordt uiteindelijk het auteursrecht vastgelegd.

Vervolgens ging Kees van der Laken in op het project van de digitalisering van de Holvastcollectie. Na veel vertraging is er besloten tot het uitvoeren van een pilot van 25.000 beelden, dit in overleg met het bedrijf VDH dat de beelden gaat scannen. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die gaan selecteren en beschrijven.

Een mooi slot van de middag vormde Hans Middelkoop die uit zijn zeer rijke fotografie-verzameling, in ruim veertig jaar opgebouwd, een klein deel over stereofotografie, vaak nu 3D-fotografie geheten, op de tafels had uitgestald. Hij vertelde dat mensen vaak denken dat dit iets moderns is, terwijl het al rond 1850 is begonnen. Hans toonde zich bereid mensen die het 3D-fotograferen willen leren, hierbij te helpen. De aanwezigen genoten duidelijk van het materiaal.

 

15 maart 2019 - De fotocollectie van de Beeldbank biedt de mogelijkheid tot het geven van reacties. Dat zijn vaak correcties op de beschrijvingen bij de foto's. De commissie Beeldbank stelt deze reacties zeer op prijs, omdat de beschrijvingen daarmee verbeterd kunnen worden. Al maandenlang kwamen er echter geen reacties meer binnen. Dat was zo opmerkelijk dat we navraag hebben gedaan bij Erfgoed Leiden en omstreken (ELO). De Beeldbank lift namelijk mee op de licentie van ELO.

De beheerder/ontwikkelaar van het fotosysteem waarop de Beeldbank draait (Picturae), heeft helaas besloten de reacties niet meer uit te splitsen over de verschillende gebruikers die met ELO meeliften. ELO krijgt nu alle reacties binnen, maar kan ze helaas door gebrek aan mankracht niet toedelen aan de gebruikersorganisaties. Hierdoor komen deze dus niet meer bij ons terecht.

Excuus voor al de mensen die zich hebben ingespannen om via deze nu afgesloten weg een stukje bij te dragen aan de kwaliteit van de fotocollectie. We blijven ons echter wel degelijk inspannen om de kwaliteit van onze collectie continu te verbeteren en uw hulp is daarbij nog steeds zeer welkom. Daarom vragen we u uw reacties op de foto's te sturen naar ons eigen e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pagina 1 van 8