goeie mieLeidse Schatten Fenna en Mariska maken samen met de Historische Vereniging Oud Leiden een podcastserie over Leidse Onruststokers. Wie zetten Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? Wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering het verhaal van de grootste seriemoordenares in de Nederlands geschiedenis: Goeie Mie. Historicus Stefan Glasbergen neemt ons mee naar de fabrieksstad Leiden van de 19e eeuw.
 
Beluister deze aflevering hier.
 
Een overzicht van alle Oud Leiden-podcasts vindt u hier.
 

Vanwege Covid-19 heeft de ALV dit jaar noodgedwongen digitaal plaats. Wie wil deelnemen aan de ALV op maandag 28 september dient zich aan te melden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanmelding kan geschieden tot uiterlijk donderdag 24 september, 12.00 uur. Na controle op uw lidmaatschap ontvangt u vrijdag 25 september per mail een link (met uitleg) die de digitale deur tot de ALV en afsluitende film opent (let s.v.p. ook op uw spambox).

Alle onderliggende stukken (op de agenda voorzien van &-teken) zijn te vinden op de HVOL-site op deze pagina. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u vragen n.a.v. de agenda vooraf indient, uiterlijk op 28 september, 12.00 uur. De vragen kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beantwoording volgt tijdens de vergadering.

tannekeMet groot verdriet moet ik u melden, dat ons bestuurslid Tanneke Schoonheim deze week plotseling is overleden.

Tanneke was een bijzonder mens. Zij zette zich sinds 2014 met veel overtuiging en kracht in voor onze vereniging. Tanneke was altijd positief, altijd bereid dingen op te pakken. Zij heeft veel werk verricht, steeds met goede moed en met oog voor anderen. Zij was de drijvende kracht achter de digitale nieuwsbrief en ons kwartaalblad Oud Leiden Nieuws.

Wij zijn Tanneke dankbaar voor haar inzet voor de HVOL en zullen haar erg missen.

Op een later tijdstip zullen wij haar gedenken in Oud Leiden Nieuws.

Namens bestuur en commissies van de

Historische Vereniging Oud Leiden,

Rens Heruer,

voorzitter

 

Sinds een paar weken is er online een collage te koop met mooie sfeerbeelden van historisch Leiden. De foto’s zijn afkomstig uit het rijke archief van fotograaf Nico van der Horst (1919-1995) en geven het tijdsbeeld weer van de jaren 50 en 60.

De collage meet 100 x 70 cm en is te koop via www.oudleidencollage.nl. De prijs is 79,00 euro, inclusief btw en verzendkosten. De levertijd is 7 tot 10 werkdagen.

Leden van de HVOL die op het bestelformulier bij Vragen/Opmerkingen de tekst 'HVOL' toevoegen, krijgen bij de bestelling een extra cadeautje.

Oud Leiden collage Samsung 2

Wie in Leiden door de stad wandelt, wordt op heel veel plekken herinnerd aan het vakonderwijs. Het is door de eeuwen heen een motor geweest voor de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Maar de waardering voor vakmanschap en voor vakonderwijs neemt zienderogen af. Steeds minder jongeren kiezen voor een beroepsopleiding. Een boek over de ontwikkeling van het vakonderwijs in historisch perspectief kan bijdragen aan het hernieuwen van de belangstelling ervoor.

 

Cover Boot juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van gilde tot ROC begint bij het leren van een vak in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw.

Het Leidse vakonderwijs staat centraal. Er zijn bijzondere verhalen over gilden en scholen te lezen, gebaseerd op nog niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen behandeld om beter te begrijpen wat zich lokaal afspeelde. Deze studie biedt zo het eerste complete overzicht van de landelijke én lokale ontwikkeling van het vakonderwijs.

De winkelprijs van het boek is 30 euro. HVOL-leden kunnen dit boek met ledenkorting voor 27,50 euro aanschaffen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het is u vast niet ontgaan: 400 jaar geleden vertrokken de Pilgrims na een verblijf van 11 jaar in Leiden met de Mayflower naar Amerika. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar wordt van 26 t/m 28 augustus 2020 aan de Universiteit Leiden de internationale conferentie Four nations Commemoration 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory georganiseerd. De plenaire sessies van de conferentie, die digitaal zal plaatsvinden,  zijn openbaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Woensdag 26 augustus 20.00-21.00 uur Keynote lecture: Prof.dr. Francis J. Bremer, Leiden and the Pilgrim Way

Donderdag 27 augustus 19.30-20.45 Round Table: A Critical Backstory to Colonization: Paula Peters, Hartman Deetz, Michele Cook   

Vrijdag 28 augustus, 17.15-18.30 Round Table: The Great Significance of Jeremy Bangs for Pilgrim Studies

Voertaal: Engels

Aanmelden: Joke Kardux, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/09/international-leiden-mayflower-1620-2020-conference

Organisatie: Joke Kardux, Eduard van de Bilt, Ariadne Schmidt. Conferentie-assistent: Monica Lensink.

Namens de Historische Vereniging Oud Leiden maakte Sleutelstad deze documentaire-lezing met Ruurd Kok over herinneringsplaatsen en -objecten in de regio die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Over dit onderwerp schreef hij het boek 'Bang voor mooi weer – Oorlogssporen in Leiden en omgeving'.

De titel is ontleend aan de herinneringen van Gerdi van de Poel uit Leiden. Ze maakte de oorlog als meisje mee vanuit haar ouderlijk huis aan de Hoge Morsweg en alleen bij mooi weer kwamen de bommenwerpers.

Productie: Historische Vereniging Oud Leiden, Sleutelstad en Kleef & Koop

Nu de HVOL zo ongeveer alle lezingen en andere evenementen heeft moeten annuleren en veel mensen gedwongen thuiszitten, zijn wij gaan nadenken wat wij onze leden – en andere historisch geïnteresseerden – nu wel kunnen bieden. En daaruit is de Oud Leidenpodcast ontstaan. In de podcast vertellen we verhalen van ‘gewone’ Leidenaars, opgetekend door de HVOL-commissie De Stem van Leiden. De verhalen zijn al via onze website te lezen, maar als podcast nu op elk gewenst moment ook te beluisteren. Wij zullen regelmatig nieuwe verhalen toevoegen.

De podcast van deze maand vertelt het verhaal van Hendrika Christina Smittenaar-Flierman: Na het diploma snel een baantje.

Beluister alle Oud Leidenpodcasts hier.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 maart zou bestuurslid Marjolein Hettinga aftreden. De ledenvergadering kon helaas niet doorgaan, maar toch willen we graag haar beoogd opvolger aan u voorstellen: Martin Hooymans. Wanneer de ledenvergadering wel doorgang kan vinden, zal hij voorgedragen worden als bestuurskandidaat voor de portefeuille (online) communicatie. Intussen neemt Martin al enkele taken in het webteam op zich. In dit artikel stelt hij zichzelf even voor.

Martin Hooymans 20190110 2 TacoVanDerEb"Liefde voor de “kleine geschiedenis” heb ik al heel lang. Aanvankelijk ontloken bij het genealogisch onderzoek naar mijn eigen familie, belandde ik bij de Historische Vereniging Voorburg, alwaar ik meegewerkt heb aan een grootschalig boerderijenonderzoek, dat geresulteerd heeft in een tweetal kloeke boerderijenboeken.

En als je dan al 55 jaar in Leiden woont, ontkom je er niet aan dat de liefde ook overslaat naar deze prachtige stad.

Het werd pas echt heftig, toen ik een tijdje de Pleyte-versie van de Straten- & Grachtenboeken van iemand mocht lenen. Wat een sensationele ervaring was het om zó’n grote collectie kaarten te zien, die het kaliber hadden van de minuutplans van het kadaster, maar dan een kleine 250 jaar vóór het kadaster in 1832 daadwerkelijk werd ingevoerd.

Als rechtgeaarde ICT-er bedacht ik me gelijk, dat dit toch in een database gestopt zou moeten worden en visueel aantrekkelijk ontsloten op het wereldwijde web. Maar … zou dat niet al gebeurd zijn? Na een oproep in de nieuwsbrief van de HVOL kreeg ik vele waardevolle reacties, waaronder ook enkele in de trant van “bespaar je de moeite, dat is allemaal allang gedaan”. Dat bleek tegen te vallen. Gelukkig kwam ik door die reacties in contact met de werkgroep Historisch Leiden In Kaart, alwaar ik warm in de gelederen werd opgenomen. Daar kon ik mijn ei kwijt.

Twee jaar geleden heb ik mijn pensioenfonds gevraagd zorg te dragen voor mijn maandelijkse inkomen, zodat ik mijn tijd kon besteden aan de dingen, die ik ècht graag wou doen: een systeem ontwikkelen voor historische personen en percelen en een beweging op gang brengen voor de vulling van dat systeem. Dat is goed gegaan. Het resultaat daarvan is te bewonderen op www.historischleideninkaart.nl.

Een gedegen gegevensmodel is het fundament, waar een solide informatiesysteem op gegrondvest is. Dus daar ben ik mee begonnen. En al doende kwam ik erachter hoe belangrijk het is om de brongegevens zo veel mogelijk ongewijzigd over te nemen, en eventuele interpretaties er apart naast te plaatsen. Dit heeft geleid tot de onderscheidende principes van Reproductie versus Reconstructie, waar we nu nog veel plezier van hebben.

Daarnaast is teamwork ontzettend belangrijk. Vanuit de cursussen Oud Schrift, die door Erfgoed Leiden en Omstreken worden gegegeven, is de Werkgroep 1581 ontstaan, waarin vrijwilligers door transcripties en puzzelwerk bijdragen leveren aan de database. Dat is niet alleen nodig en nuttig, maar ook erg gezellig!

We zijn nog lang niet klaar, maar we zijn al heel ver!

Dit alles neem ik als bagage mee in mijn nieuwe aanstelling als bestuurslid website, social media en andere ICT-aangelegenheden. De afgelopen tijd ben ik reeds aangeschoven bij de website-club. Ik heb er vertrouwen in dat wij als team mooie dingen gaan doen!"

(foto: Taco van der Eb)

 

In verband met de huidige bepalingen van de overheid m.b.t. bijeenkomsten en de daarbij genoemde termijnen is besloten, dat de Historische Vereniging Oud Leiden activiteiten met een publiek karakter zeker tot 1 september 2020 afgelast en/of uitstelt. Het besluit treft met name lezingen en excursies, maar ook de formeel in maart jl. afgelaste Algemene Ledenvergadering. De bij HVOL betrokken vrijwilligers voeren -  intern - naar vermogen de activiteiten uit. Via de website, de Nieuwsbrief en Oud Leiden Nieuws wordt het contact met onze leden onderhouden. Inmiddels is in deze tijd van beperking ook sprake van alternatieve en nieuwe activiteiten. Een docu-lezing, podcasts en geschreven verhalen zijn daar voorbeelden van. Bezoek regelmatig onze website voor het groeiend aanbod. Wij wensen u een blijvende gezondheid!

Rens Heruer, voorzitter

Pagina 1 van 10