Al vanaf de oprichting van de werkgroep Geveltekens, nu alweer zes jaar geleden, was Hans de Sterke de man van de techniek. Binnen de werkgroep zette hij zich in voor zorgvuldige omgang met de foto's van en de bijbehorende informatie over de geveltekens waarmee de werkgroep zich bezighoudt. Een groot deel hiervan is te vinden op de website van ELO, waar de werkgroep haar materiaal heeft ondergebracht, maar ook op onze eigen website is veel informatie beschikbaar. 
Hans heeft zeer veel technisch werk verzet binnen de werkgroep en dat ook altijd met veel plezier gedaan, maar hij vindt het nu tijd worden voor een andere uitdaging binnen de vereniging. De werkgroep Geveltekens zoekt daarom een opvolger voor Hans, die overigens niet direct stopt, maar graag zijn nieuwe opvolger voor 1 oktober van dit jaar wil inwerken.

Dus zoekt de werkgroep Geveltekens als opvolger van Hans iemand die affiniteit heeft met fotografie en gegevens- en websitebeheer. Belangstelling voor deze functie? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Geveltekens

 

 

 

De excursiecommissie organiseert elk jaar 5 à 6 excursies binnen de regio en daarbuiten. Voor elke excursie probeert zij een historische gebeurtenis als onderwerp van te kiezen waarin Leiden een rol heeft gespeeld, of waarin soortgelijke dingen zijn gebeurd als in Leiden. Het uitkiezen van zo'n onderwerp gebeurt tijdens een vergadering. Dan wordt er ook een team van 2 tot 3 mensen samengesteld dat de excursie gaat uitwerken en met een plan komt. Over het algemeen wordt hiervoor de plaatselijke historische vereniging of de oudheidkamer geraadpleegd. Als dit plan is goedgekeurd door de commissie, wordt er een bezoek gebracht aan de betreffende locatie. Het programma wordt vastgesteld en de kosten worden bepaald. Als de excursie definittief is vastgelegd, wordt er een aankondiging gepubliceerd in Oud Leiden Nieuws en op de website. Op de website wordt ook een inschrijfformulier geplaatst. Een van de leden zorgt voor de plaatsing van de aankondiging, een ander houdt de stand van het aantal intekenaars bij en de penningmeester zorgt voor de overgemaakte gelden.

De Atlantikwal in Wassenaar, een van de recente HVOL-excursies

Op dit moment bestaat de commissie uit zes leden, maar aan het eind van dit jaar zullen er twee leden stoppen. Zowel penningmeester Ingrid Engel als voorzitter/secretaris Rob Smit zijn dan 8 jaar aan de excursiecommissie verbonden geweest en volgens de regels van de vereniging is dat het maximum. De commissie zoekt dus dringend twee nieuwe leden. Wie hierin geïnteresseerd is, kan eerst enkele maanden meelopen voordat er een definitieve beslissing over het lidmaatschap van de commissie genomen wordt. Hebt u zelf belangstelling voor het lidmaatschap van deze commissie of kent u iemand die daar misschien belangstelling voor heeft om? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 071-5210752 (Rob Smit) of 071 3411533 (Wim Dool). Zij kunnen u dan persoonlijk antwoord geven op uw vragen.

 Op zondag 8 juli werd in een korte plechtigheid een soort logo aan de zaagschuur van molen De Heesterboom aan de Haagweg onthuld. Na een korte inleiding door de voorzitter van de stichting die eigenaar is van de molen, Bart van Leeuwen, en de voorzitter van de werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden, Alexander Geertsema, vond de onthulling plaats door vier personen. Dat waren naast de al genoemden ook Joop Gijsman van Stichting Industrieel Erfgoed Leiden en Frederik Zevenbergen, gemeenteraadslid. Het zichtbaar geworden gevelteken bestaat uit een kale boom en de tekst DE HEESTERBOOM. De boom staat uiteraard voor de naam van de molen.

 

Molen gevelteken Molen schilder
Het gevelteken van molen De Heesterboom (foto: Dik Kompier). Schilder Jan Willem Bruinsma aan het werk (foto: Dik Kompier).

 

Op de plek van De Heesterboom staat al erg lang een zaagmolen. Deze werd op 8 januari 1796 gekocht door Johannes van Hees, een houthandelaar. Helaas brandde de molen door onbekende oorzaak in de nacht van 25 op 26 augustus 1802 tot de grond toe af. Op 27 januari 1803 verleende de Gemeenteraad van Leiden toestemming om de molen te herbouwen en dat zal Van Hees nog wel in dat jaar gerealiseerd hebben, al staat op de molenbaard (een plank onder de askop) het jaartal 1804. Van Hees verkocht de molen en houtwerf in 1815 aan Leendert Dorrepaal en Hendrik Meygaarden en uiteindelijk werd in 1856 D.D. Noordman eigenaar, wiens nakomelingen de molen voor de toekomst veiliggesteld hebben in de Stichting Houtzaagmolen de Heesterboom. Joep Noordman, secretaris van deze stichting, is ook directeur van het houtbedrijf naast de molen.


Een lid van de werkgroep Geveltekens, Hans de Sterke, zag een oude afbeelding van de zaagschuur, gezien vanaf de Haagweg, en constateerde dat daar een boom in de top te zien was en de naam van de molen daaronder, terwijl die inmiddels niet meer aanwezig waren op de huidige gevel. Al snel kwam het plan op om dit gevelteken weer aan te brengen; de ruimte ervoor was aanwezig. Een lid van de werkgroep Geveltekens en bijna buurman van de molen, Dik Kompier kaartte de wens voor herschildering bij het bestuur aan. Wel ontstond enige discussie over de vorm van de boom en vooral de schrijfwijze van de naam: op diverse oude foto’s bleek die telkens anders gespeld te zijn, waaronder ook d’Heesterboom. Uiteindelijk heeft het stichtingsbestuur de knoop doorgehakt en gekozen voor De Heesterboom.

Dik Kompier heeft zich ingespannen om de kosten van het weer op de gevel schilderen gefinancierd te krijgen; dat is door de Historische Vereniging Oud Leiden en de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden gerealiseerd. De bekende ‘gevelschilder’ van onder meer de muurdichten en formules Jan Willem Bruins heeft ook hier weer een staaltje van zijn kunnen geleverd. En dus prijkt de naam en logo van De Heesterboom nu weer in volle glorie. De grote groep vrijwilligers die de molen bedient, er dus nog werkelijk op windkracht boomstammen tot planken verzaagt, is er ook heel trots op. Dat de molen nog maar veel mag zagen en het gevelteken lang mag blijven bestaan!

 

aalmarktTegelijk met Sail Leiden 2018 is op 27 juli de fotowedstrijd 'De schoonheid van het Leidse water' gestart. Deze wedstrijd is een onderdeel van het project ‘Opschoning van het Leids water’ in het kader van het Programma Binnenstad 2018 van de gemeente Leiden. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en het Waterambacht Leiden (WAL), in samenwerking met de gemeente Leiden. De wedstrijd eindigt op zaterdag 15 september 2018.

Inwoners van Leiden en de Leidse regio kunnen deelnemen met maximaal drie foto’s die gestuurd moeten worden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een onafhankelijke jury zal na de sluitingsdatum beslissen over de toekenning van drie verrassende prijzen, die uiteraard met het Leidse water te maken hebben. De prijsuitreiking geschiedt op 17 oktober 2018 tijdens een watersymposium van het WAL.

REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘DE SCHOONHEID VAN HET LEIDSE WATER’

De wedstrijd maakt deel uit van het project ‘Opschoning van het Leids water’ in het kader van het Programma Binnenstad 2018 van de Gemeente Leiden.
 
Artikel 1. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en het Waterambacht Leiden (WAL), in samenwerking met de gemeente Leiden, hierna te noemen ‘de organisatoren’. De wedstrijd begint op 27 juli 2018 en eindigt op zaterdag 15 september 2018 om 23:59.
 
Artikel 2. Gerechtigd tot deelname zijn inwoners van Leiden en omgeving, voor dit reglement is dat het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Bestuursleden van de HVOL en het WAL alsmede leden van de jury mogen niet deelnemen. Deelnemers jonger dan 18 jaar behoeven
schriftelijke goedkeuring voor hun deelname door hun ouders of voogden. Door hun deelname aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de jury en de organisatoren. Dit wedstrijdreglement zal worden gepubliceerd op de websites van de HVOL en het
WAL. 
 
Artikel 3. Iedere deelnemer mag (maximaal) drie foto’s inzenden. Inzending dient per e-mail te geschieden als bijlage in .JPG-formaat van maximaal 4MB per foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De foto’s dienen aantoonbaar in 2018 te zijn genomen en mogen niet ‘gefotoshopt’ of anderszins bewerkt zijn. De foto’s mogen niet indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden. Foto’s die niet aan die criteria voldoen dingen niet mee naar de prijzen.
 
Artikel 4. De deelnemer verklaart door deelneming dat hij de maker is en alle rechten op de foto bezit. Indien er personen op de foto staan afgebeeld verklaart de deelnemer dat hij de toestemming van deze personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwaart de organisatoren
voor eventuele schadeclaims. 
 
Artikel 5. Een onafhankelijke jury beslist over de winnaars. De organisatoren accepteren het oordeel van de jury, tenzij zij een beroep moeten doen op artikel 3, voorlaatste zin.
 
Artikel 6. Er zijn drie verrassende specifiek Leidse water-gerelateerde prijzen te winnen: een hoofdprijs, een tweede prijs en een derde prijs.
 
Artikel 7. De prijsuitreiking zal geschieden op 17 oktober 2018 tijdens een watersymposium van het WAL. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens de dies van de HVOL op 3 november 2018. De prijswinnaars zullen van tevoren op de hoogte worden gesteld
van het feit dat zij een prijs hebben gewonnen, zonder specificatie van welke prijs dit is (eerste, tweede of derde).
 
Artikel 8. De gemeente Leiden, de HVOL en het WAL verwerven het onbeperkte recht de prijswinnende foto’s om niet te gebruiken voor publicaties in welke vorm dan ook.
 
Artikel 9. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade naar aanleiding van deelname aan deze wedstrijd of de uitreiking van de prijzen.
 
Artikel 10. Over wedstrijdreglement, verloop van de wedstrijd en prijsuitreiking kan met de organisatoren niet worden gecorrespondeerd.

 

 

WeeshuisIn 2007 kocht de Stichting Utopa het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis van de gemeente Leiden met de verplichting tot restauratie. Na een omvangrijke en kostbare restauratie werd in 2010 het aloude Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden geopend als het Utopa-Weeshuis/Kinderrechtenhuis. Het publiek is sinds juni 2018 in de gelegenheid om dit prachtige gebouw ook van binnen te bekijken door een bezoek aan de tentoonstelling De Wezen Spreken.

Aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen, gesproken tekst en het gebouw en het interieur worden leven en werk van de weeskinderen én van de regenten getoond.
De tentoonstelling is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis, inclusief een uitgebreide tentoonstellingsgids. Voor een rondleiding in de Regentenkamer (op woensdag om 13.30 uur) is aanmelding vooraf nodig via de website van het Weeshuis: www.utopa-weeshuis.nl. Algemene en uitgebreide informatie over ontstaan en doelstelling van de Stichting Utopa staat op de website www.utopa.nl.

(NB. De tentoonstelling is i.v.m. de vakantieperiode gesloten op vrijdag 17, 24 en 31 augustus 2018 en op woensdag 3 oktober i.v.m. Leidens Ontzet)

 

 

 

herengrachtVereniging Eigen Huis steunt eigenaren van rijksmonumenten en hun belangenverenigingen in hun bezorgdheid over het voortbestaan van voldoende financiële regelingen voor het onderhoud van hun erfgoedwoning. 

De aftrekregeling voor rijksmonumenten wordt mogelijk vervangen door een beperkte subsidieregeling. Vereniging Eigen Huis is van mening dat de huidige regeling juist uitstekend voldoet. Dit blijkt ook uit de recente evaluatie, die in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemaakt. ‘Het huidige stelsel is op orde en de financiële middelen worden doelmatig ingezet’, is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie. De vereniging heeft haar zorgen gedeeld met de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben zware instandhoudingsverplichtingen die staan beschreven in de Erfgoedwet. Deze onderhoudsverplichtingen zijn veel specifieker en kostbaarder dan die voor een reguliere huiseigenaar. Daarom moet deze groep eigenaren er op kunnen blijven rekenen op dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt om hun erfgoedwoning op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Met een in omvang gelimiteerde subsidieregeling is die waarborg onvoldoende.

Wilt u de petitie tegen de vervanging van de huidige regeling tekenen, dan kan dat hier.

Afbeelding: Rijksmonument Herengracht 14, Leiden

juni 2018 - Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersborrel van de HVOL heeft voorzitter Rens Heruer het Leidse Lakenloodje uitgereikt aan Bart Devilee. Bart is al jaren een stille kracht in de vereniging, die altijd klaarstaat om een bijdrage te leveren. Hij is actief in het promotieteam en is ook betrokken bij de voorbereidingen van de diesviering. Daarnaast is hij een trouw bezorger van de Jaarboekjes.
Mensen als Bart zorgen ervoor dat een vereniging soepel blijft draaien. Je ziet ze niet op de voorgrond, maar hun waarde is onschatbaar. Het Lakenloodje is een teken dat hun inzet gezien wordt. De HVOL dankt Bart voor alles wat hij in de voorgaande jaren voor de vereniging heeft gedaan en spreekt de wens uit dat hij dit nog lange tijd mag blijven doen.

Bart

juni 2018 - In de afgelopen maanden mocht de HVOL weer een aantal nieuwe bedrijfsleden verwelkomen. Wij danken onze nieuwe en natuurlijk ook onze trouwe oude bedrijfsleden voor hun aandacht voor en bijdrage aan de doelstellingen van onze vereniging.

Bedrijfsleden mei

1 juni 2018 - Op zaterdag 9 juni vindt in de Pieterskerk om 19.00 uur het concert 'Schuyt en de Leidse koorboeken' plaats. De uitvoerenden zijn het blokfluitensemble Praetorius en een projectkoor onder leiding van Geerten van de Wetering. Tijdens het concert staat de relatie tussen Cornelis Schuyt en de beroemde Leidse koorboeken centraal.

De Leidse koorboeken geven een uniek kijkje in de muziekpaktijk in de Pieterskerk in de zestiende eeuw. Muzikaal gezien was men zeer internationaal georiënteerd, maar ook de lokaal actieve componisten zijn erin vertegenwoordigd.

Schuyt heeft de muziek uit de koorboeken ongetwijfeld gekend en gebruikt, en zijn muzikale ontwikkeling zal er mede door gevormd zijn. In het programma wordt de muziek van de lokaal actieve componisten in het perspectief van de internationale inhoud van de koorboeken geplaatst.

In de pauze van het concert wordt de door kunstenaars Sam Gobin en Nina Kleingeld vervaardige plaquette voor Cornelis Schuyt onthuld. Deze wordt geplaatst op de toegangsdeur naar het historische Van Hagebeerorgel. U kunt via de crowdfundingsactie 'een duyt voor Schuyt' nog steeds bijdragen aan de financiering van deze plaquette.

De normale toegangsprijd voor het concert is 20 euro. HVOL-leden die 's morgens de lezing van Erik Jas in de Lokhorstkerk hebben bijgewoond krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 5 euro korting en betalen slechts 15 euro.

Pagina 1 van 5