vorige Buurt: 9.Keizerrijk van Constantinopolen 10. Witsermouw volgende Buurt: 30.Oosterlingplaats

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen onder 't Wanthuys aen de zuytwestzijde van de Rijn / beginnende mitten houc van de corte Coornbrugstege, te weten 't huys van Grietgen Huygendr., wedue van Pieter Joostenz. de Bije / ende van daer zuytoostwaerts aen loopende / eyndende mit 't huys opten houc van t Steenschuyr aen de Caernemelxbrugge, ancomende Willem Pouwelsz. van Thorenvliet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso, 02-02-1606)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Witsermou no. x / Begint opten Nieuwen Rijn aen de Caernemelxbrugge / ende eynt in de Coornbrugsteech aen 't hec / plach te hebben huysen of cameren 31.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12 vso)

De oudst bekende buurtheer, Jan Hcz. van der Does, coorncoper in De Blaeuwe Druyf, verzoekt in 1606 om ontslag als gecomen zijnde tot 76 jaren ende ten opzichte van dien op zijn onvermogentheyt omme de voors. gebuyrte langer zo goede diensten te doen als hij tot noch toe hadde gedaen. Het Gerecht gaat akkoord.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso, 02-02-1606)

Buurtbestuurder Jacob Vrederyckz., die wordt vermeld als buurtheer, maar waarschijnlijk tresorier of oudraad is, brengt een ouderloos kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 75 vso, ?-12-1613)

De gebuurte Wiskermouw krijgt toestemming om te mogen hoven (zie ook 'Buurthouden', pag. 103. De mededeling in het boek dat er nadien geen verzoeken bekend zijn en dat de gevolgtrekking dat daarmee het fenomeen van de buurthoven ophield te bestaan, is niet juist. Er is namelijk nog één later verzoek uit 1794 bekend, van de buurt  Nieuwland.

(SA II inv. nr. 224 fol. 63 vso, 25-07-1780)

De burgers C.J. van Oyen, C. van de Kop en J. Gersom schenken namens de buurt een som van f 40-11-0 aan het stadsbestuur ter verlichting van de noodlijdende stadskas (zie ook 'Buurthouden', pag. 148).

(SA II inv. nr. 549, 04-06-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Does, Jan Hcz. van der - <02-02-1606 ? o *
Leeusvelt, Jan Cornelisz. van - 02-02-1606 3 *
Deedel, Cornelis Willemsz. - 06-09-1639 3 v  
Leeusvelt, Cornelis Jacobsz. van - 07-06-1647 3 v  
Koninck, Alexander de - 20-08-1652 1 *
Leeuwen, Wynant van - 30-01-1681 1 v *
Poelgeest, Harmen van - 30-11-1708 2  
Burderen, Abraham van - 29-08-1720 1  
Haganeus, Mr. Adolphus - 10-08-1730 1 *
Voegen, Abraham - 04-03-1751 1  
Waalwijk, Abraham van - 20-08-1767 1  
Deventer, Anthony van - 20-01-1780 1 v  
Velde, Christiaan van der - 21-10-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl