ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens Volgorde : Folio  

 

40-49   p1498_folio_40-49 p1498_folio_40-49

 

40 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Evert Adriaensz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 271 40 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Evert Adriaensz 494
Clais Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 272 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Dircxz 495
Cornelis Claisz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 273 40 r 0,167 0-3-4 0,5 rietdekker       -   Cornelis Claisz 496
Symon Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 274 40 r 0 0-0-0 0,5         -   Symon Dircxz 497
Pieter Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 275 40 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Dircxz 498
Adriaen Gerytsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 276 40 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Adriaen Gerytsz 499
Katryn Gerytsdr Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 277 40 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Gerytsdr 500
Jacob Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 278 40 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jacob Jansz 501
Geryt Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 279 40 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Geryt Jansz 502
Willem Aerntsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 280 40 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Willem Aerntsz 503
Huybert Heynricxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 281 40 r 0 0-0-0 0,6         -   Huybert Heynricxz 504
Willem Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 282 40 r 2 2-0-0           -   Willem Jansz 505
Symon Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 283 40 r 0 0-0-0 0,5         -   Symon Willemsz 506
Zybrant Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 284 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Zybrant Willemsz 507
Jan Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 285 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Jansz 508
Ysbrant Hugez Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 286 40 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Ysbrant Hugez 509
Geryt Goessensz Hogewoerd Wielmakerssteeg 287 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Goessensz 510
Griet Hogewoerd Wielmakerssteeg 288 40 r 0 0-0-0 0,4 turftelster arm schamel volk     -   Griet 511
Noys Jansz Hogewoerd Wielmakerssteeg 289 40 r 0 0-0-0 0,6   arm schamel volk     -   Noys Jansz 512
Katryn Meesdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 290 40 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk   weduwe Jan Rutgersz   Katryn Meesdr 513
Ermgairt Jansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 291 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Ermgairt Jansdr 514
Geryt Poncy Hogewoerd Wielmakerssteeg 292 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Poncy 515

 

40 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Cornelisz Levendaal   1 40 v 0 0-0-0 0,8   pauper     -   Geryt Cornelisz 520
Clais Oude Dircxsz Levendaal   2 40 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Oude Dircxsz 521
Aernt Jordaensz Levendaal   3 40 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aernt Jordaensz 522
Maritgen Levendaal   4 40 v 1 1-0-0       met haar 4 kinderen weduwe Geryt Egbertsz   Maritgen 523
Jacob Symonsz Levendaal   5 40 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jacob Symonsz 524
Dirck Pouwelsz Levendaal   6 40 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Dirck Pouwelsz 525
Wychman Meesz Levendaal   7 40 v 0,8 0-16-0           -   Wychman Meesz 526
Clais Clais Heynricxsz Levendaal   8 40 v 1,2 1-4-0           -   Clais Clais Heynricxsz 527
Pieter Pietersz, coman Levendaal   9 40 v 2 2-0-0   coman       -   Pieter Pietersz, coman 528
Thonis Jansz Levendaal   10 40 v 4 4-0-0   [drapenier]       -   Thonis Jansz 529
Willem Gerytsz Levendaal   11 40 v 4 4-0-0   timmerman       -   Willem Gerytsz 530
Heynrick Adriaensz Levendaal   12 40 v 1,6 1-12-0           -   Heynrick Adriaensz 531
Cornelis Jacobsz Levendaal   13 40 v 0,7 0-14-0           -   Cornelis Jacobsz 532
Ewout Claisz Levendaal   14 40 v 3 3-0-0       met zijn weeskinderen   -   Ewout Claisz 533
Cornelis Dammesz Levendaal   15 40 v 0 0-0-0 1,2         -   Cornelis Dammesz 534
Geryt Jacobsz Hogewoerd Wielmakerssteeg 293 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Jacobsz 516
Barbara Tielmansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 294 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Barbara Tielmansdr 517
Wouter Dircxz Hogewoerd Wielmakerssteeg 295 40 v 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Wouter Dircxz 518
Jan Hogewoerd Vest 296 40 v 0 0-0-0 0,4 voller arm schamel volk     -   Jan 519

 

41 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Jansz Levendaal   16 41 r 1 1-0-0           -   Jan Jansz 535
Mees Hugez Levendaal   17 41 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Mees Hugez 536
Dirck Pietersz, coman Levendaal   18 41 r 2,4 2-8-0   coman       -   Dirck Pietersz, coman 537
Cornelis Jansz Levendaal   19 41 r 6 6-0-0           -   Cornelis Jansz 538
Steven Stevensz Levendaal   20 41 r 1,2 1-4-0           -   Steven Stevensz 539
Jan Willemsz Levendaal   21 41 r 1,6 1-12-0           -   Jan Willemsz 540
Pieter Willemsz Levendaal   22 41 r 0 0-0-0 0,5         -   Pieter Willemsz 541
Jan Jansz [Roothooft] Levendaal   23 41 r 1 1-0-0           -   Jan Jansz [Roothooft] 542
Dirck Claisz Levendaal   24 41 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Claisz 543
Griet Levendaal   25 41 r 0,333 0-6-8 1       weduwe Jacob Jansz   Griet 544
Cornelis Allertsz Levendaal   26 41 r 1 1-0-0           -   Cornelis Allertsz 545
Cornelis van Noortich Levendaal   27 41 r 1 1-0-0           -   Cornelis van Noortich 546
Jan Ghysbrechtsz Levendaal   28 41 r 1,2 1-4-0           -   Jan Ghysbrechtsz 547
Jan Levendaal   29 41 r 0 0-0-0 1 bakker   obiit   -   Jan 548
Dirck Jansz, jonge Levendaal   30 41 r 1 1-0-0   [drapenier]       -   Dirck Jansz, jonge 549
Bouwen Jansz Levendaal   31 41 r 3 3-0-0           -   Bouwen Jansz 550
Dirck Gerytsz Levendaal   32 41 r 1,6 1-12-0           -   Dirck Gerytsz 551
Jan van Oss Levendaal   33 41 r 0,8 0-16-0           -   Jan van Oss 552
Jan van Zessen, jonge Levendaal   34 41 r 1,2 1-4-0           -   Jan van Zessen, jonge 553
Kerstant Pietersz Levendaal   35 41 r 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Kerstant Pietersz 554
Clais Aerntsz Levendaal   36 41 r 0,5 0-10-0       met zijn wijfs moeder   -   Clais Aerntsz 555
Martyn Claisz Levendaal   37 41 r 1 1-0-0           -   Martyn Claisz 556
Clais Willemsz Levendaal   38 41 r 1,2 1-4-0       met zijn moeder   -   Clais Willemsz 557

 

41 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Adriaen Dircxz Nieuwland   1 41 v 93 93-0-0   [drapenier]       -   Adriaen Dircxz 568
Bueckel Gerytsz Nieuwland   2 41 v 10 10-0-0           -   Bueckel Gerytsz 569
Willem Symonsz Nieuwland   3 41 v 0 0-0-0 6   pauper uitter stede   -   Willem Symonsz 570
Cornelis van Petten Nieuwland   4 41 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Cornelis van Petten 571
Cornelie Nieuwland   5 41 v 60 60-0-0       met haar kinderen weduwe Clais van Leeuwen   Cornelie 572
Huge van Noorde Levendaal   39 41 v 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Huge van Noorde 558
Louwerys Tielmansz Levendaal   40 41 v 2 2-0-0           -   Louwerys Tielmansz 559
Kerstant Claisz Levendaal   41 41 v 0,8 0-16-0           -   Kerstant Claisz 560
Willema Vredricxdr Levendaal   42 41 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Willema Vredricxdr 561
Alydt Levendaal   43 41 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Adriaen Willemsz   Alydt 562
Jan Claisz Levendaal   44 41 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Claisz 563
Jan Walichsz Levendaal   45 41 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Walichsz 564
Jan Willemsz Levendaal   46 41 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Willemsz 565
Ruter Kerss Levendaal   47 41 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Ruter Kerss 566
Ysbrant Zyvertsz Levendaal   48 41 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Ysbrant Zyvertsz 567

 

42 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Geryt Goelenz Nieuwland   6 42 r 20 20-0-0           -   Pieter Geryt Goelenz 573
Kerstant Ghysbrecht Bouwensz Nieuwland   7 42 r 3 3-0-0           -   Kerstant Ghysbrecht Bouwensz 574
Clais [Aerntsz] Nieuwland   8 42 r 14 14-0-0   koster   met zijn weeskinderen   -   Clais [Aerntsz] 575
Jan Pietersz Capiteyn Nieuwland   9 42 r 6 6-0-0   [drapenier]   met zijn weeskinderen   -   Jan Pietersz Capiteyn 576
Hoeff Jansz Nieuwland   10 42 r 3 3-0-0           -   Hoeff Jansz 577
Jacob Pietersz Nieuwland   11 42 r 3 3-0-0           -   Jacob Pietersz 578
Jacob Leeu Nieuwland   12 42 r 1 1-0-0           -   Jacob Leeu 579
Aelwyn Jacobsz Nieuwland   13 42 r 6 6-0-0   kuiper       -   Aelwyn Jacobsz 580
Adriaen [Jansz] Moeyt Nieuwland   14 42 r 8 8-0-0   [drapenier]       -   Adriaen [Jansz] Moeyt 581
Dirck Meesz Nieuwland   15 42 r 20 20-0-0   [drapenier]       -   Dirck Meesz 582
Clais Jacobsz Nieuwland   16 42 r 24 24-0-0   [drapenier]       -   Clais Jacobsz 583
Frans Ghysbrecht Mouwerynsz Nieuwland   17 42 r 4 4-0-0       met zijn broer en zuster   -   Frans Ghysbrecht Mouwerynsz 584
Geryt Jansz Nieuwland   18 42 r 3 3-0-0           -   Geryt Jansz 585
Huge Andriesz Nieuwland   19 42 r 20 20-0-0   [bakker]       -   Huge Andriesz 586
Ysbrant Ghysbrechtsz Nieuwland   20 42 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Ysbrant Ghysbrechtsz 587
Jorysgen Nieuwland   21 42 r 0 0-0-0 0,5 uutreder       -   Jorysgen 588
Aernt Jansz Nieuwland   22 42 r 6 6-0-0           -   Aernt Jansz 589
Aernt Pietersz Nieuwland   23 42 r 5 5-0-0   [drapenier]       -   Aernt Pietersz 590
Clais Jansz Nieuwland   24 42 r 1,2 1-4-0   voller       -   Clais Jansz 591
Heynrick Ghysbrechtsz Nieuwland   25 42 r 6 6-0-0       met zijn kinderen   -   Heynrick Ghysbrechtsz 592
Aernt Willemsz Nieuwland   26 42 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Aernt Willemsz 593
Andries Mychielsz Nieuwland   27 42 r 8 8-0-0   [drapenier]       -   Andries Mychielsz 594
Clais Joest Nieuwland   28 42 r 1,2 1-4-0           -   Clais Joest 595
Jacob Jorysz Nieuwland   29 42 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jacob Jorysz 596

 

42 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Symonsz Nieuwland   30 42 v 2 2-0-0   [voller]       -   Geryt Symonsz 597
Jacob Nieuwland   31 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Jacob 598
Dirck Willemsz Nieuwland   32 42 v 1 1-0-0           -   Dirck Willemsz 599
Cornelis Jansz Nieuwland Oostzijde van de plaats 33 42 v 24 24-0-0   tinnegieter, [drapenier]       -   Cornelis Jansz 600
Dirck Jansz Nieuwland Oostzijde van de plaats 34 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Dirck Jansz 601
Dirck Nieuwland Oostzijde van de plaats 35 42 v 0,2 0-4-0 0,6 mandemaker       -   Dirck 602
Dirck Egbertsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 36 42 v 2 2-0-0   voller       -   Dirck Egbertsz 603
Jan van Cleve Nieuwland Oostzijde van de plaats 37 42 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan van Cleve 604
Adriaen Cornelisz Nieuwland Oostzijde van de plaats 38 42 v 0 0-0-0 0,5         -   Adriaen Cornelisz 605
Dyeuwer Lourys Nieuwland Oostzijde van de plaats 39 42 v 1,2 1-4-0           -   Dyeuwer Lourys 606
Cornelie Nieuwland Oostzijde van de plaats 40 42 v 1 1-0-0         weduwe Aernt Stevensz   Cornelie 607
Katryn Joerdyns Nieuwland Oostzijde van de plaats 41 42 v 1 1-0-0           -   Katryn Joerdyns 608
Clais Willemsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 42 42 v 18 18-0-0           -   Clais Willemsz 609
Govert Philipsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 43 42 v 3 3-0-0           -   Govert Philipsz 610
Mees Jan [Woutersz] Nieuwland Oostzijde van de plaats 44 42 v 16 16-0-0           -   Mees Jan [Woutersz] 611
Ghysbrecht Bouwensz Nieuwland Oostzijde van de plaats 45 42 v 18 18-0-0   [drapenier]   met zijn wijf   -   Ghysbrecht Bouwensz 612
Heynrick Pietersz Nieuwland Oostzijde van de plaats 46 42 v 10 10-0-0           -   Heynrick Pietersz 613
Adriaen Florysz van Adrichem Nieuwland Oostzijde van de plaats 47 42 v 32 32-0-0   [drapenier]       -   Adriaen Florysz van Adrichem 614
Pieter Dircxz Nieuwland Oostzijde van de plaats 48 42 v 3 3-0-0           -   Pieter Dircxz 615
Mychiel Meesz Nieuwland Coepoortsgraft 49 42 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Mychiel Meesz 616
Zyburch Philipsdr Nieuwland Coepoortsgraft 50 42 v 1,2 1-4-0       met haar zuster   -   Zyburch Philipsdr 617

 

43 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Aechte Nieuwland Coepoortsgraft 51 43 r 30 30-0-0       met haar weeskinderen weduwe Geryt Boeyensz   Aechte 618
Geertruy Nieuwland Coepoortsgraft 52 43 r 24 24-0-0         weduwe [Geryt] Buytewech   Geertruy 619
Jan Reyersz Nieuwland Coepoortsgraft 53 43 r 9 9-0-0   [drapenier]       -   Jan Reyersz 620
Jacob van Tetroede Nieuwland Coepoortsgraft 54 43 r 0 0-0-0 4   pauper uitter stede   -   Jacob van Tetroede 621
Aernt Thomasz Nieuwland Coepoortsgraft 55 43 r 0,8 0-16-0           -   Aernt Thomasz 622
Dirck Andriesz Nieuwland Coepoortsgraft 56 43 r 24 24-0-0           -   Dirck Andriesz 623
Pieter Gerytsz Nieuwland Coepoortsgraft 57 43 r 28 28-0-0           -   Pieter Gerytsz 624
Symon Nieuwland Coepoortsgraft 58 43 r 3 3-0-0   bakker       -   Symon 625
Jan Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 59 43 r 5 5-0-0   timmerman       -   Jan Jansz 626
Dirck Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 60 43 r 6 6-0-0           -   Dirck Jacobsz 627
Florys Schouten Nieuwland Coepoortsgraft 61 43 r 7 7-0-0   [drapenier]       -   Florys Schouten 628
Willem Willemsz Willevader Nieuwland Coepoortsgraft 62 43 r 25 25-0-0           -   Willem Willemsz Willevader 629
Lysbet Nieuwland Coepoortsgraft 63 43 r 20 20-0-0         weduwe Geryt Gerytsz   Lysbet 630
Splinter Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 64 43 r 0 0-0-0 0,5     uitter stede   -   Splinter Jansz 631
Aernt Kibbe Nieuwland Coepoortsgraft 65 43 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Aernt Kibbe 632
Frans Heynricxz Nieuwland Coepoortsgraft 66 43 r 14 14-0-0   [drapenier]   met zijn kind   -   Frans Heynricxz 633
Geryt Aerntsz Nieuwland Coepoortsgraft 67 43 r 0,167 0-3-4 0,5     in de raemsteeg   -   Geryt Aerntsz 634
Coen Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 68 43 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Coen Claisz 635
Pieter Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 69 43 r 1 1-0-0           -   Pieter Jacobsz 636
Roeloff Vranckenz Nieuwland Coepoortsgraft 70 43 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Roeloff Vranckenz 637
Weyn Nieuwland Coepoortsgraft 71 43 r 0,167 0-3-4 0,5 bakkersweduwe     weduwe Jacob bakker Weyn 638

 

43 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Engebrechtsz Nieuwland Coepoortsgraft 72 43 v 0 0-0-0 0,6         -   Clais Engebrechtsz 639
Symon Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 73 43 v 1,2 1-4-0           -   Symon Willemsz 640
Jan Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 74 43 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Claisz 641
Broer Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 75 43 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Broer Claisz 642
Geryt Reynersz Nieuwland Coepoortsgraft 76 43 v 0,8 0-16-0           -   Geryt Reynersz 643
Aechte Nieuwland Coepoortsgraft 77 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper in de poort   -   Aechte 644
Jacob Ryck Nieuwland Coepoortsgraft 78 43 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Jacob Ryck 645
Danel Gerytsz Nieuwland Coepoortsgraft 79 43 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Danel Gerytsz 646
Willem Boll Nieuwland Coepoortsgraft 80 43 v 1,5 1-10-0           -   Willem Boll 647
Jacob Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 81 43 v 1,2 1-4-0   bontemaker       -   Jacob Jansz 648
Frans [Jansz] Nieuwland Coepoortsgraft 82 43 v 1,5 1-10-0   voller       -   Frans [Jansz] 649
Willem Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 83 43 v 9 9-0-0           -   Willem Claisz 650
Ysack Clais Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 84 43 v 4 4-0-0           -   Ysack Clais Jacobsz 651
Jacob Hermansz Nieuwland Coepoortsgraft 85 43 v 12 12-0-0   [drapenier]       -   Jacob Hermansz 652
Pancraes Andriesz Nieuwland Coepoortsgraft 86 43 v 1 1-0-0           -   Pancraes Andriesz 653
Haze Nieuwland Coepoortsgraft 87 43 v 0 0-0-0 6     met geryt van dorp weduwe Clais Mast   Haze 654
Jan Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 88 43 v 1 1-0-0   voller       -   Jan Willemsz 655
Heynrick Thomasz Nieuwland Molensteeg 89 43 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Heynrick Thomasz 656
Meyns Nieuwland Molensteeg 90 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper     Clais Goeswyns   Meyns 657
Adriaen Ghysbrechtsz Nieuwland Molensteeg 91 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Adriaen Ghysbrechtsz 658
Cornelis Cornelisz Nieuwland Molensteeg 92 43 v 0 0-0-0 0,5   pauper in meester hugen kamer   -   Cornelis Cornelisz 659

 

44 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ewout Florysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 93 44 r 3 3-0-0       met haar kinderen weduwe -   Ewout Florysz 660
Jan Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 94 44 r 0 0-0-0 0,8 snijder       -   Jan 661
Jan Claisz Keyser Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 95 44 r 6 6-0-0   [drapenier]       -   Jan Claisz Keyser 662
Bouwen Zyvertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 96 44 r 1,5 1-10-0   voller       -   Bouwen Zyvertsz 663
Thonis Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 97 44 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Thonis 664
Groete Louwe Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 98 44 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Groete Louwe 665
Clais [Lambrechtsz] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 99 44 r 0,167 0-3-4 0,5 [voller]       -   Clais [Lambrechtsz] 666
Clais Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 100 44 r 5 5-0-0   koeman       -   Clais Claisz 667
Jan Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 101 44 r 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Jan Claisz 668
Jacob Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 102 44 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Pietersz 669
Clais Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 103 44 r 3 3-0-0   snijder       -   Clais Claisz 670
Dirck Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 104 44 r 0 0-0-0 0,4         -   Dirck Pietersz 671
Harck Doez Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 105 44 r 0,8 0-16-0   voller       -   Harck Doez 672
Neel, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 106 44 r 0 0-0-0 0,8 coman       -   Neel, coman 673
Ghysbrecht Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 107 44 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Ghysbrecht Engebrechtsz 674
Dirck Joest Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 108 44 r 2 2-0-0           -   Dirck Joest 675
Jan Wolbrantsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 109 44 r 1,2 1-4-0           -   Jan Wolbrantsz 676
Clais Thysen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 110 44 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Clais Thysen 677
Clais Symonsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 111 44 r 4 4-0-0       met zijn broeder lambrecht   -   Clais Symonsz 678
Dammes Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 112 44 r 0,167 0-3-4 0,5 lindewever       -   Dammes 679

 

44 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Heynricxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 113 44 v 2 2-0-0   voller       -   Jan Heynricxz 680
Jan Passer Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 114 44 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Passer 681
Jan Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 115 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Jan Dircxz 682
Geertruyt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 116 44 v 0,8 0-16-0         weduwe Cornelis   Geertruyt 683
Willem Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 117 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Jansz 684
Frans Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 118 44 v 0,333 0-6-8 1         -   Frans Pietersz 685
Aernt Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 119 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Aernt Jansz 686
Martyn Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 120 44 v 1 1-0-0           -   Martyn Louwerysz 687
Huge Jansz Doirschoeten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 121 44 v 0,8 0-16-0           -   Huge Jansz Doirschoeten 688
Wouter Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 122 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Wouter Pietersz 689
Jan Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 123 44 v 1,5 1-10-0   voller   met zijn wijfs kinderen   -   Jan Jansz 690
Ane Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 124 44 v 0 0-0-0 0,4       weduwe Florys   Ane 691
Aelwyn Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 125 44 v 0,8 0-16-0   voller       -   Aelwyn Jansz 692
Willem Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 126 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem Claisz 693
Dirck Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 127 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Jansz 694
Aernt Roelofsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 128 44 v 0 0-0-0 0,5         -   Aernt Roelofsz 695
Reyner Jacobsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 129 44 v 0,8 0-16-0           -   Reyner Jacobsz 696
Jacob Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 130 44 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Engebrechtsz 697
Alydt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 131 44 v 0 0-0-0 0,5   pauper   weduwe Cornelis   Alydt 698
Clais Hugez Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 132 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Hugez 699
Huge Coedyck Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 133 44 v 1 1-0-0           -   Huge Coedyck 700

 

45 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baernt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 134 45 r 1,6 1-12-0   molenaar       -   Baernt 701
Heynrick Scotten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 135 45 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Heynrick Scotten 702
Huge Dickevelt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 136 45 r 1 1-0-0           -   Huge Dickevelt 703
Ysbrant Reynersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 137 45 r 0 0-0-0 0,6         -   Ysbrant Reynersz 704
Hillegont Mathysdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 138 45 r 0 0-0-0 0,5         -   Hillegont Mathysdr 705
Maritgen Schouten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 139 45 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Maritgen Schouten 706
Jan Heynricxz, [jonge] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 140 45 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Heynricxz, [jonge] 707
Jan Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 141 45 r 0,8 0-16-0   snijder       -   Jan 708
Jan Pouwelsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 142 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Pouwelsz 709
Harck Adamsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 143 45 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Harck Adamsz 710
Willem Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 144 45 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Willem Pietersz 711
Hans den Overlander Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 145 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Hans den Overlander 712
Kers Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 146 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Kers Dircxz 713
Jan Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 147 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Engebrechtsz 714
Bouwen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 148 45 r 0,75 0-15-0   voller, bakker       -   Bouwen 715
Jacob Janszdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 149 45 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jacob Janszdr 716
Ysbrant Renersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 150 45 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Ysbrant Renersz 717
Pieter Aerntsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 151 45 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Aerntsz 718
Reyner Willemsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 152 45 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Reyner Willemsz 719
Cornelis Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 153 45 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Cornelis Louwerysz 720
Jan Dircxz Crepel Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 154 45 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Dircxz Crepel 721
Louwerys Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 155 45 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Louwerys Jansz 722

 

45 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Wolfert Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 156 45 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Wolfert Gerytsz 723
Garbrant Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 157 45 v 0 0-0-0 0,4         -   Garbrant Gerytsz 724
Lambrecht Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 158 45 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Lambrecht Jansz 725
Aernt Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 159 45 v 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Aernt Gerytsz 726
Ryck Ryckenz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 160 45 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ryck Ryckenz 727
Cornelis Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 161 45 v 0,167 0-3-4 0,5 kuiper       -   Cornelis 728
Griete Claisdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 162 45 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Griete Claisdr 729
Alydt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 163 45 v 0,133 0-2-8 0,4         Circk Gerytsz   Alydt 730
Willem Aelbrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 164 45 v 1 1-0-0           -   Willem Aelbrechtsz 731
Dirck Govertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 165 45 v 1,2 1-4-0           -   Dirck Govertsz 732
Thonis Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 166 45 v 1,2 1-4-0           -   Thonis Pietersz 733
Heynrick Dircxz, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 167 45 v 0,9 0-18-0   coman       -   Heynrick Dircxz, coman 734
Geertgen Mees Hoven Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 168 45 v 0 0-0-0 0,8     woont buiten   -   Geertgen Mees Hoven 735
Jan Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 169 45 v 1,5 1-10-0           -   Jan Louwerysz 736
Clais Florysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 170 45 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Florysz 737
Heynrick Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 171 45 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Heynrick Jansz 738
Weyntgen Hugen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 172 45 v 0 0-0-0 0,4         -   Weyntgen Hugen 739
Willem Aelbrechtsz, [mr] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 173 45 v 1,2 1-4-0         weduwe -   Willem Aelbrechtsz, [mr] 740
Meynse Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 174 45 v 8 8-0-0       met haar kinderen weduwe Jan Jacobsz   Meynse 741
Joest Ewoutsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 175 45 v 1 1-0-0           -   Joest Ewoutsz 742
Geryt Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 176 45 v 1,2 1-4-0       met zijn kinderen   -   Geryt Pietersz 743
Jan Jansz Moeyt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 177 45 v 2 2-0-0   [drapenier]       -   Jan Jansz Moeyt 744
Huge Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 178 45 v 0 0-0-0 2 kramer   woont buiten weduwe -   Huge 745
Ewout Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 179 45 v 7 7-0-0   [bonmeester]       -   Ewout Jansz 746
Jacob Foeytgensz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 180 45 v 5 5-0-0   [bonmeester]     weduwe -   Jacob Foeytgensz 747
Aelbrant, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 181 45 v 1,2 1-4-0   coman, [bonmeester]       -   Aelbrant, coman 748
Andries Florysz [van Velde] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 182 45 v 5 5-0-0   [bonmeester]       -   Andries Florysz [van Velde] 749

 

46 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Jansz Rapenburg   1 46 r 0,525 0-10-6 0,6         -   Jan Jansz 750
Pieter Jacobsz Rapenburg   2 46 r 2 2-0-0           -   Pieter Jacobsz 751
Florys Rapenburg   3 46 r 0,267 0-5-4 0,8 lijndraaier       -   Florys 752
Else Rapenburg   4 46 r 1,6 1-12-0         weduwe Heynrick Jansz   Else 753
Heynrick Rapenburg   5 46 r 0 0-0-0 1 geltelubber   woont te rijnsburg   -   Heynrick 754
Jan Willemsz Rapenburg   6 46 r 1 1-0-0   turfman       -   Jan Willemsz 755
Geerte Rapenburg   7 46 r 0 0-0-0 0,4 kemster pauper     -   Geerte 756
Matte Rapenburg   8 46 r 0 0-0-0 0,4 spinster pauper     -   Matte 757
Ysbrant van Bosch Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 9 46 r 2 2-0-0           -   Ysbrant van Bosch 758
Philips Jansz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 10 46 r 0 0-0-0 0,5 wielmaker       -   Philips Jansz 759
Pieter Gerytsz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 11 46 r 1 1-0-0   veerman       -   Pieter Gerytsz 760

 

46 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Jansz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 12 46 v 1 1-0-0   wielmaker       -   Clais Jansz 761
Willem Philipsz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 13 46 v 3 3-0-0           -   Willem Philipsz 762
Lambrecht Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 14 46 v 5 5-0-0   smid       -   Lambrecht 763
Jan Zybenz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 15 46 v 3 3-0-0           -   Jan Zybenz 764
Mees Jacobsz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 16 46 v 2 2-0-0   wagenaar       -   Mees Jacobsz 765
Willem Jansz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 17 46 v 1,6 1-12-0   dekker       -   Willem Jansz 766
Hillegont Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 18 46 v 0 0-0-0 2     in de kaatsbaan, uitter stede   -   Hillegont 767
Bette Nagels Rapenburg aan de straat 19 46 v 1 1-0-0           -   Bette Nagels 768
Jan van Diest Rapenburg aan de straat 20 46 v 2,4 2-8-0           -   Jan van Diest 769
Cornelis Koeyts Rapenburg aan de straat 21 46 v 0,533 0-10-8 1,6 [wagenaar]   met zijn zoon   -   Cornelis Koeyts 770
Jacob Jansz Rapenburg aan de straat 22 46 v 0,167 0-3-4 0,5 molenaar       -   Jacob Jansz 771
Lysbet Rapenburg aan de straat 23 46 v 0 0-0-0 0,6   pauper met haar zuster alydt weduwe Jan Bertgens   Lysbet 772
Bette Borts Rapenburg aan de straat 24 46 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Bette Borts 773
Geerte Clocx Rapenburg aan de straat 25 46 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Geerte Clocx 774
Thonis Rapenburg aan de straat 26 46 v 1 1-0-0   smid       -   Thonis 775
Katryn Heyndricxdr Rapenburg aan de straat 27 46 v 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Heyndricxdr 776
Thysken Rapenburg aan de straat 28 46 v 0 0-0-0 1 smid   woont in den haag   -   Thysken 777
Cornelis Wittenz Rapenburg aan de straat 29 46 v 5 5-0-0   molenaar       -   Cornelis Wittenz 778
Jan Hout Rapenburg Weddesteeg 30 46 v 0 0-0-0 0,5 molenaar       -   Jan Hout 779
Heyman Jan Zybenz Rapenburg Weddesteeg 31 46 v 0 0-0-0 0,5 knecht       -   Heyman Jan Zybenz 780

 

47 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Hemmez Rapenburg aan de straat 32 47 r 0,8 0-16-0           -   Clais Hemmez 781
Clais Pieter Cornelisz Rapenburg aan de straat 33 47 r 1 1-0-0           -   Clais Pieter Cornelisz 782
Anstgen Rapenburg aan de straat 34 47 r 0,133 0-2-8 0,4       wijf Mees   Anstgen 783
Evert Rapenburg aan de straat 35 47 r 0 0-0-0 0,5 portier       -   Evert 784
Thonis Rapenburg aan de straat 36 47 r 0 0-0-0 0,5 steenplaatser       -   Thonis 785
Dirck Hieck Rapenburg aan de straat 37 47 r 0,533 0-10-8 1,6         -   Dirck Hieck 786
Neel Rapenburg aan de straat 38 47 r 0 0-0-0 0,6 wagenaar       -   Neel 787
Clais, [moey] Rapenburg aan de straat 39 47 r 2,4 2-8-0           -   Clais, [moey] 788
Robbe Rapenburg aan de straat 40 47 r 1 1-0-0   wagenaar       -   Robbe 789
Jorys van Blydenzinnen Rapenburg aan de straat 41 47 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jorys van Blydenzinnen 790
Jan Jansz Rapenburg aan de straat 42 47 r 0 0-0-0 0,4 operman       -   Jan Jansz 791
Jan van der Meer Rapenburg aan de straat 43 47 r 1 1-0-0           -   Jan van der Meer 792
Geryt Rapenburg aan de straat 44 47 r 0 0-0-0 0,5 schoenlapper pauper     -   Geryt 793
Lysbet, [oude] Rapenburg aan de straat 45 47 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Adriaen   Lysbet, [oude] 794
Pieter Vluegel Rapenburg aan de straat 46 47 r 0,533 0-10-8 1,6         -   Pieter Vluegel 795
Jan Wouter Jansz Rapenburg aan de straat 47 47 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jan Wouter Jansz 796
Pouwels Rapenburg aan de straat 48 47 r 0 0-0-0 0,5 snijder pauper     -   Pouwels 797
Schoen Claer Rapenburg aan de straat 49 47 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Schoen Claer 798
Brielsche Bet Rapenburg aan de straat 50 47 r 0 0-0-0 1   pauper     -   Brielsche Bet 799
Mancke Bet Rapenburg aan de straat 51 47 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Mancke Bet 800

 

47 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ghystgen Click Op Click Rapenburg aan de straat 52 47 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Ghystgen Click Op Click 801
Schoen Bael Rapenburg aan de straat 53 47 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Schoen Bael 802
Willem Aerntsz Rapenburg aan de straat 54 47 v 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Willem Aerntsz 803
Huge Jansz Rapenburg aan de straat 55 47 v 1 1-0-0   wever       -   Huge Jansz 804
Jan Ghysen Rapenburg aan de straat 56 47 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Ghysen 805
Zeger Rapenburg aan de straat 57 47 v 0 0-0-0 0,4 wever       -   Zeger 806
Mees van Ryn Rapenburg aan de straat 58 47 v 1,2 1-4-0           -   Mees van Ryn 807
Marie Pollemans Rapenburg aan de straat 59 47 v 0,133 0-2-8 0,4   pauper op `t sant   -   Marie Pollemans 808
Alydt Rapenburg aan de straat 60 47 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Alydt 809
Nelle Rapenburg aan de straat 61 47 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Nelle 810
Dirck Gerytsz Rapenburg aan de straat 62 47 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Dirck Gerytsz 811
Jan van Hout Rapenburg aan de straat 63 47 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan van Hout 812
Huge Abelick Leven Rapenburg aan de straat 64 47 v 0,8 0-16-0           -   Huge Abelick Leven 813
Evert Rapenburg aan de straat 65 47 v 0,267 0-5-4 0,8 metselaar       -   Evert 814
Alydt Rapenburg aan de straat 66 47 v 0,167 0-3-4 0,8       wijf Willem Tack   Alydt 815
Jan Horn Rapenburg aan de straat 67 47 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Horn 816
Moerman Rapenburg aan de straat 68 47 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Moerman 817
Aernt van Noorde Rapenburg aan de straat 69 47 v 0 0-0-0 0,5         -   Aernt van Noorde 818

 

48 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Wouter Cots Rapenburg aan de straat 70 48 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Wouter Cots 819
Jacob Claisz Rapenburg aan de straat 71 48 r 0 0-0-0 0,5         -   Jacob Claisz 820
Heynrick Gerytsz Rapenburg aan de straat 72 48 r 0,533 0-10-8 1,6 tapper       -   Heynrick Gerytsz 821
Wormbout Rapenburg aan de straat 73 48 r 1 1-0-0   bakker       -   Wormbout 822
Jan Wolfertsz Rapenburg aan de straat 74 48 r 3 3-0-0   snijder       -   Jan Wolfertsz 823
Eems Moerbaert Rapenburg In de schotse poort 75 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Eems Moerbaert 824
Ael Rapenburg In de schotse poort 76 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ael 825
Marie Rapenburg In de schotse poort 77 48 r 0 0-0-0 0,8   pauper met lambrecht meynertsz haar zoon weduwe Meynert   Marie 826
Ael Rapenburg In de schotse poort 78 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper met jacob hugez haar man   -   Ael 827
Willem Dircxz Rapenburg In de schotse poort 79 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Willem Dircxz 828
Maritgen Meynerts Rapenburg In de schotse poort 80 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Maritgen Meynerts 829
Baerte Rapenburg In de schotse poort 81 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baerte 830
Hillegont Jacob Claisz Rapenburg In de schotse poort 82 48 r 2 2-0-0           -   Hillegont Jacob Claisz 831
Diert Rapenburg In de schotse poort 83 48 r 1,6 1-12-0   bakker   met zijn zuster   -   Diert 832
Wolfert Jansz Rapenburg In de schotse poort 84 48 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Wolfert Jansz 833
Cornelis Rapenburg In de schotse poort 85 48 r 0 0-0-0 0,6 schilder       -   Cornelis 834
Alydt Pieter Burgairts Rapenburg In de schotse poort 86 48 r 0,067 0-1-4 0,4     met haar dochter   -   Alydt Pieter Burgairts 835
Louwerys Woutersz Rapenburg In de schotse poort 87 48 r 0,4 0-8-0 1,2         -   Louwerys Woutersz 836
Cornelis Heynricxz Rapenburg In de schotse poort 88 48 r 1 1-0-0           -   Cornelis Heynricxz 837
Lysbet Dircxdr Rapenburg In de schotse poort 89 48 r 3 3-0-0           -   Lysbet Dircxdr 838
Philips Pietersz Rapenburg In de schotse poort 90 48 r 4 4-0-0   timmerman       -   Philips Pietersz 839

 

48 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Barbara Rapenburg In de schotse poort 91 48 v 0 0-0-0 0,6     met clair haar huisvrouw   -   Barbara 840
Alydt Rapenburg In de schotse poort 92 48 v 0,8 0-16-0   naaister       -   Alydt 841
Aernt Ghysbrechtsz Rapenburg In de schotse poort 93 48 v 3 3-0-0           -   Aernt Ghysbrechtsz 842
Jannetgen Rapenburg In de schotse poort 94 48 v 0 0-0-0 0,8     met neeltgen haar huisvrouw   -   Jannetgen 843
Huybrecht Heynricxz Rapenburg In de schotse poort 95 48 v 2,4 2-8-0           -   Huybrecht Heynricxz 844
Cornelis Jansz Rapenburg In de schotse poort 96 48 v 20 20-0-0           -   Cornelis Jansz 845
Katryn Rapenburg In de schotse poort 97 48 v 6 6-0-0       met haar dochter en haar oom weduwe Bertelmees   Katryn 846
Jan Willemsz Rapenburg In de schotse poort 98 48 v 0,8 0-16-0 2,4         -   Jan Willemsz 847
Griet Rapenburg In de schotse poort 99 48 v 1,5 1-10-0       met haar zoon ott   -   Griet 848
Ghys Govertsz Rapenburg In de schotse poort 100 48 v 3 3-0-0           -   Ghys Govertsz 849
Jan Jansz Rapenburg In de schotse poort 101 48 v 0 0-0-0 1,2         -   Jan Jansz 850
Jan Jansz Rapenburg In de schotse poort 102 48 v 0 0-0-0 0,6       wijfs kinderen -   Jan Jansz 851
Weyn Rapenburg In de schotse poort 103 48 v 18 18-0-0         weduwe Willem Jansz   Weyn 852
Florys Philipsz Rapenburg In de schotse poort 104 48 v 1,6 1-12-0           -   Florys Philipsz 853
Clais Jan Claisz Rapenburg In de schotse poort 105 48 v 48 48-0-0   [verwer]       -   Clais Jan Claisz 854
Clais die Rycke Rapenburg In de schotse poort 106 48 v 2 2-0-0           -   Clais die Rycke 855
Katryn Vrancken van der Does Rapenburg In de schotse poort 107 48 v 2 2-0-0       in de poort   -   Katryn Vrancken van der Does 856
Yewout Mathysz Rapenburg In de schotse poort 108 48 v 2,4 2-8-0           -   Yewout Mathysz 857
Willem van Boschuysen, heer Rapenburg In de schotse poort 109 48 v 60 60-0-0   ridder       -   Willem van Boschuysen, heer 858
Willem van der Coulter Rapenburg In de schotse poort 110 48 v 20 20-0-0         huisvrouw -   Willem van der Coulter 859
Alydt Rapenburg In de schotse poort 111 48 v 0 0-0-0 6 kostersweduwe     weduwe Louwerys De coster Alydt 860

 

49 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Adriaene Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 112 49 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Claes Engebrechtsz   Adriaene 861
Nyese Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 113 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met griete haar huisvrouw   -   Nyese 862
Katryn Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 114 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met haar huisvrouw   -   Katryn 863
Jacob Jansz Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 115 49 r 2 2-0-0           -   Jacob Jansz 864
Jan Jansz Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 116 49 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Jansz 865
Mees Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 117 49 r 0,167 0-3-4 0,5 wever       -   Mees 866
Reyntgen Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 118 49 r 1,2 1-4-0   waker       -   Reyntgen 867
Katryn Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 119 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met jannetgen   -   Katryn 868
Jan Claisz Rapenburg de Doelsteeg 120 49 r 0 0-0-0 0,6         -   Jan Claisz 869
Jan van Zoeterwoude Rapenburg   121 49 r 1 1-0-0           -   Jan van Zoeterwoude 870
Florys Rapenburg   122 49 r 0 0-0-0 1   pauper met zijn broeder   -   Florys 871
Belye Roelen Rapenburg   123 49 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Belye Roelen 872
Cornelis Claisz Rapenburg   124 49 r 3 3-0-0       in de doelen, met zijn moeder met haar kinderen   -   Cornelis Claisz 873
Symon Jude Florysz Rapenburg   125 49 r 3 3-0-0           -   Symon Jude Florysz 874
Jan, coman Rapenburg   126 49 r 4 4-0-0   coman       -   Jan, coman 875
Adriaen Rapenburg   127 49 r 4 4-0-0   timmerman       -   Adriaen 876
Aeff Rapenburg   128 49 r 0,8 0-16-0       den dolphijns moeder -   Aeff 877
Allert Rapenburg   129 49 r 0,133 0-2-8 0,4 operman       -   Allert 878

 

49 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Marie Jansdr van der Goude Rapenburg   130 49 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Marie Jansdr van der Goude 879
Geertruyt Rapenburg   131 49 v 1,5 1-10-0           Dirck Allertsz   Geertruyt 880
Adriaen Pieter Evertsz Rapenburg   132 49 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Adriaen Pieter Evertsz 881
Baerte Knoeps Rapenburg   133 49 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Baerte Knoeps 882
Geryt Rapenburg   134 49 v 0 0-0-0 0,8 leertouwer pauper     -   Geryt 883
Jan Gerytsz Rapenburg   135 49 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Jan Gerytsz 884
Jannetgen Rapenburg   136 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jannetgen 885
Dirckgen Rapenburg   137 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dirckgen 886
Machtelt Rapenburg   138 49 v 0,2 0-4-0 0,6 tapster       -   Machtelt 887
Machtelt Rapenburg   139 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Machtelt 888
Alydt van Lis Rapenburg   140 49 v 0 0-0-0 0,4         -   Alydt van Lis 889
Dirckgen Rapenburg   141 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dirckgen 890
Wynen Rapenburg   142 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Pieter Pietersz   Wynen 891
Lysbet Rapenburg   143 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     Jan Tatsairts   Lysbet 892
Duyf Rapenburg   144 49 v 0 0-0-0 0,6   pauper met pieter haar huisvrouw   -   Duyf 893
Alydt Rapenburg   145 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Alydt 894
Grietgen Huybrechtsdr Rapenburg   146 49 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Grietgen Huybrechtsdr 895
Jan Eylairtsz Rapenburg   147 49 v 0 0-0-0 0,6         -   Jan Eylairtsz 896
Martyn Luytgens Rapenburg   148 49 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Luytgens 897
Martyn Jacobsz Rapenburg   149 49 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Martyn Jacobsz 898
Lens Rapenburg   150 49 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Lens 899
Andries Rapenburg   151 49 v 0,2 0-4-0 0,6 wever       -   Andries 900
Clais Claisdr Rapenburg   152 49 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Claisdr 901

 

40-49   p1498_folio_40-49 p1498_folio_40-49

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl