MR. THOMAS COENRAADSZ. VAN KERSKEN

 

Previous PageHome PageNext Page


MR. THOMAS COENRAADSZ. VAN KERSKEN

(ook wel: VAN VOIR)

ovl. 23 sep. 1409, begr. St. Pieterskerk (Ke. 416 f. 42, 323 (8) f. 13v.).

functie:

priester, notaris, verm. als zodanig sedert 23 dec. 1367 (Rijnsburg 557), erekanunnik van St. Pancras verm. 1389-90 en 96; ingeschreven aan de universiteit te Keulen (als docent) 1396, verm. als magister in de artes ald. 1398 (Van Riemsdijk, Tresorie, 418; Keussen, Matrikel Köln, I 30 A, 1).

woonhuis:

aan de Vollersgracht, bij St. Pieterskerk, verm. 2 sep. 1388 (Ga. 455 f. 14), achter belendend aan een huis en erf aan de Diefsteeg (6 dec. 1382, W. 429 f. 166).

landbezit:

* 4 morgen land te Voorschoten, te Wadding aan de Rijndijk, leen van de Binckhorst, beleend door de graaf 1 juni 1353, vervolgens door de heer van de Binckhorst 1 juni 1355 (GvH. 707 f. 5v., Hoek, 'Rept. Binckhorst', 299).

* 3 morgen land aan een wetering te Waddingerbroek, Voorschoten, 8 aug. 1407 t.b.v. zijn memorie overgedragen aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 42).

rentebezit:

* 15 £ pay. lijfrente t.l.v. St. Pieterskerk, verm. sinds 1398-99 (Ke. 323 (1) f. 14v. en volgende rek.).

* 26 mei 1402 5 Eng. nobel lijfrente t.l.v. de stad, gekocht voor 33 1/3 nobel.

varia:

17 mei 1374 betrokken bij een arbitraire uitspraak tussen de pastoors van Noordwijk en Rijnsburg en de abdis van Rijnsburg (Rijnsburg 558). Hertog Albrecht verzocht voor hem bij de paus om een beneficie, al dan niet met zielzorg, staande ter begeving van het kapittel van St. Jan te Utrecht (Van Riemsdijk, Tresorie, 418).

familie:

zoon van Coenraad Claasz. van Kersken (wrsch. ovl. voor 1 juni 1353 (GvH. 707 f. 5v.) en Eemse (Ga. 440 f. 31v.); zijn zr. was Remburg, tr. Michiel (Ga. 440 f. 29).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl