HEIN HUGE

 

Previous PageHome PageNext Page


HEIN HUGE

functie:

schepen 1413-14, 14-15.

borgstelling:

2 okt. 1418 Wobbe Willemsz. (Secr. 20 f. 60).

varia:

zegel: een geruit kruis (Secr. 1696, 10 juli 1414).

familie:

zoon van Claas Jansz. (Blok, Hollandsche stad, I 326, Secr. 84 f. 288v.) en broer van Wive Claas dochter; trad 27 juli 1399 als haar voogd op (W. 428 f. 88v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl