vorige Buurt: 78.Graafschap Prily (Koevoet) 80. West Kerstenrijk volgende Buurt: 85.Klein Egypte

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende met de huysinge van Wm. van Wingen, genaemt De Witte Rose, gelegen aen de westzijde van de Voldersgraft / ende deselve zijde noortwaerts aen lopende tot de lange Prs. Kersstege / ende beyde de zijden van dyen begrijpende / midtsgaders den taerling huysen besloten tusschen de vers. Kerssteech ten zuyden / de Voldersgraft ten oosten / de Arent van Roelantstege ten noorden / ende de Dwers Arent Roelantstege ten westen / ende 't kerchoff zoowel zuytwaerts als noortwaerts aen lopende / sal eynden aen noortzijde met 't huys van Prs. Prsz. Vergeyl, genaemt Den Blaeuwen Cloc / ende aen de zuytzijde met 't huys van Mr. Jacob Reygersberch opten houc van de Nieustege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9 vso, 29-11-1607)

Geschiedenis:

Op 29-11-1607 ontstaan als afsplitsing van de buurt Kerstenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9 vso, 29-11-1607)

Buurtheer Pieter Cornelisz. de Haes wordt vermeld als aanbrenger van een ouderloos kind uit de buurt bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 84 vso, 21-09-1615)

Bepaald onduidelijk is de precieze begrenzing met het noordelijk gelegen Prily (Koevoet). Volgens de gebiedsomschrijving wordt het bouwblok, gelegen tussen Pieterskerkchoorsteeg, Pieterskerkhof, Arend van Rollandsteeg en Dwars Arent van Rollandsteeg niet genoemd. Daarentegen behoren alle huizen aan weerszijden van de Pieterskerkchoorsteeg en de noordoostzijde van het Pieterskerhof uitdrukkelijk tot Kerstenrijk. Volgens de omschrijving van Prily (Koevoet) in 1607 zouden de twee huizen staande ten zuiden van de Arend van Rollandsteeg tot die buurt behoren, maar in latere omschrijvingen worden die niet meer genoemd en wordt de Arend van Rollandsteeg als grens genoemd. Aangezien deze twee huizen in de Pieterskerkstraat staan, moet echter worden aangenomen dat West Kerstenrijk eindigde met het hoekhuis Pieterskerkstraat/Pieterskerkhof (nu het 'Huys in den Houck').

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Haes, Pieter Cornelisz. de - 29-11-1607 1  
Orlers, Jan Jansz. - 27-09-1627 1  
Maire, Jan (le) - 05-09-1646 3 *
Hacke, Franchois - 05-12-1666 1 *
Hackius, Pieter - 14-08-1670 3  
Hout, Marcus van - 30-06-1678 3 v *
Hackius, Jacobus - 20-09-1698 1 v  
Aa, Pieter van der - >15-08-1704 2 v *
Damme, Hendrik van - 23-06-1716 2  
Damme, Mr. Daniel van - 18-07-1754 1  
Peene, Michiel Abraham van - 06-04-1775 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl